Schriftelijke vragen van 2-1401 tot 2-1500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-1401 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  Centraal bureau voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle misdaad - Terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administratie.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-511
2-1402 Nagy Marie (Ecolo) Eerste minister  
  Vergaderingen van de Europese top - Lokalisatie.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 27/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1403 Hordies Marc (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 22/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1405
2-1404 Hordies Marc (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 5/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1405
2-1405 Hordies Marc (Ecolo) minister van Justitie  
  Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 10/8/2001
  Beslissing niet publicatie 4/9/2001
  Antwoord 14/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1404
2-1406 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Rekeningen op naam van personen die al meer dan tien jaar overleden zijn - Onderzoeken uitgevoerd krachtens de bepalingen van het Wetboek der successierechten - Toepassing van de artikelen 97 en 137.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1407 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Adreswijzigingen - Aanvragen - Onderzoek naar de hoofdverblijfplaats.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1408 Maertens Michiel (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voormalige Rijkswacht - Muziekkapel.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1409 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Brugpensioen - Discriminatie van niet-vakbondsleden.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 27/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Aanvullend antwoord 27/8/2001
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1410 Maertens Michiel (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Militaire muziekkapellen.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 26/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1411 De Roeck Jacinta (Agalev) minister van Landbouw en Middenstand  
  Fruitteeltsector - Belastinginspectie.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 3/8/2001
  Beslissing niet publicatie 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1412
2-1412 De Roeck Jacinta (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Fruitteeltsector - Belastinginspectie
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1411
2-1413 De Schamphelaere Mia (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Minderjarigen.
  Verzending vraag 9/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1414 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Communicatie tussen het personeel en de directie - Veiligheid van het treinpersoneel - Ontwaardingstoestellen.
  Verzending vraag 9/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 8/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1415 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Treinstellen van het type MS96 - Veiligheid.
  Verzending vraag 9/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 8/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1416 Maertens Michiel (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Comitť tot aankoop van onroerende goederen - Tijdelijke personeelsuitbreiding.
  Verzending vraag 9/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1417 Maertens Michiel (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Luchthaven van Oostende - Douanecontrole.
  Verzending vraag 9/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1418 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Witwasoperaties bij de invoering van de euro - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Toepassing van de HARM-tactiek in Nederland - Belgische strategie.
  Verzending vraag 10/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Rappel 14/11/2001
  Verzending vraag 14/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 25/2/2002
  Verzending vraag 25/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Rappel 23/10/2002
  Verzending vraag 23/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1239
2-1419 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overwaardering van de aandelen van Lernout & Hauspie - Successierechten.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1420 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Bedrijfsvoorheffing - Weigering om een authentieke akte te registreren - Toepassing van artikel 201bis van het koninklijk besluit over de uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1421 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Justitie  
  Incassabureaus - Geven van inlichtingen.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-541
2-1422 Dallemagne Georges (PSC) minister van Justitie  
  Opleidingen van gedetineerden - Voortzetting.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Antwoord 10/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-524
2-1423 Cornil Jean (PS) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Algemene Rijksarchieven - Toekomst - Reglementering.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 9/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1424 De Roeck Jacinta (Agalev) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Mobbing - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Huishoudelijk reglement van de bedrijven - Sensibiliseringscampagne.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-536
2-1425 Kelchtermans Theo (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag over de biologische wapens - Sancties - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Antwoord 17/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1426 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Europees veiligheids- en defensiebeleid - Kritieken van het Instituut Clingendael.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 2/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1427 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Europees leger - Standaardisering van de bewapening.
  Verzending vraag 12/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1428 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Europese defensie-industrie - Herstructurering - Framework Agreement - Toetreding van BelgiŽ tot deze overeenkomst.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1429 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Belgische militairen die deel uitmaken van de NAVO-vredesmacht in Kosovo - Bescherming - Maatregelen.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Antwoord 9/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1430 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Defensie-industrie - Overheidsparticipaties - Europese rationalisering.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1431 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Geneesheren - Regime van de sociale voordelen.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1432 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Postsector - Liberalisatie.
  Verzending vraag 20/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-485
2-1433 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Justitie  
  Verkeersongevallen - Geschillen - Plaats van het slachtoffer.
  Verzending vraag 20/7/2001
  Antwoord 8/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-533
2-1434 Willame-Boonen Magdeleine (PSC) minister van FinanciŽn  
  Prostitutiesalons - Huur - Arrest van het hof van beroep van Luik - Gevolgen.
  Verzending vraag 20/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-534
2-1435 Maertens Michiel (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Natuurgebieden - Opname als "resticted area's".
  Verzending vraag 20/7/2001
  Antwoord 1/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-537
2-1436 Barbeaux Michel (PSC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ziekenfonds - Taken - VZW Drive Mut - Financiering.
  Verzending vraag 24/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1437 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Berlaymont - Renovatie - Huur van vervangende gebouwen door de Belgische Staat ten gunste van de Europese Commissie - Aard van de contracten.
  Verzending vraag 24/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1438 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Justitie  
  Conventies van internationaal strafrecht - Toepassing ervan binnen de Belgische rechtsorde - Artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 zoals dat aangepast is door de wet van 12 juli 2001 - Interpretatie.
  Verzending vraag 24/7/2001
  Antwoord 10/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1439 Hordies Marc (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie - Gelijkstelling van loonschalen.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1440
2-1440 Hordies Marc (Ecolo) minister van Justitie  
  Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie - Gelijkstelling van loonschalen.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Antwoord 8/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1439
2-1441 Maertens Michiel (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Ostend Airport - Wapenhandel - Toepassing van de Richtlijn 91/477 EEG - Verzoeken tot controle.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1443
2-1442 Maertens Michiel (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Wapenwet van 5 augustus 1991 - Toepassing - Verslag van de regering aan het Parlement voor het jaar 2000 - Ostend Airport.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1443
2-1443 Maertens Michiel (Agalev) Eerste minister  
  Wapenwet van 5 augustus 1991 - Toepassing - Verslag van de regering aan het Parlement voor het jaar 2000 - Luchthaven van Oostende.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Antwoord 17/8/2001
  Beslissing niet publicatie 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1441
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1442
2-1444 Maertens Michiel (Agalev) minister van Justitie  
  Wapenwet van 5 augustus 1991 - Toepassing - Verslag van de regering aan het Parlement voor het jaar 2000.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Antwoord 10/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1445 Happart Jean-Marie (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Alveolaire echinococcose - Verontrustende ontwikkeling in BelgiŽ - Maatregelen.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 29/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1446 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Burgerlijk Wetboek inzake successierechten - Toepassing van artikel 555 door de ontvangers van de dienst der Registratie.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1447 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Wetboek van de inkomstenvelasting 1992 - Aanvaarding van de term "gebouwd pand", die voorkomt in paragraaf 4 van artikel 17.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1448 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Testamentaire voogd - Gezamenlijke keuze door beide ouders bij notariŽle akte - Tijdstip van de registratie van deze nieuwe categorie notariŽle akten.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1449 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Luchthaven van Zaventem - Personen met een psychiatrisch verleden - Reglementering.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 14/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-1450 Van Riet Iris (VLD) minister van Justitie  
  Moord of doodslag op de echtgenoot, echtgenote of partner - Verschil in bestraffing naar gelang het geslacht.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1451 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Mobiele urgentie- en reanimatiediensten - Erkenning - Financiering - Beslissing.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1452 Malcorps Johan (Agalev) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Melkverpakkingen - Ongeremde groei van wegwerpverpakkingen.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 9/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1322
2-1453 Hordies Marc (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Treinen - Veelvuldig voorkomende vertragingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 30/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1454 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Criteria.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Doorverwijzing vraag 29/8/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1513
2-1455 Nagy Marie (Ecolo) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Regie der Gebouwen - Kredieten - Registratie van het architecturaal erfgoed van de Staat.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1456 Vandenberghe Hugo (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Werkonwillige werklozen - Controles - Schorsingen - Discrepanties.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 5/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1457 Maertens Michiel (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Anti-globaliseringsbetoging te Genua op 22 juli 2001 - Rellen - Oorzaken.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 26/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1458 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dancings - Brandveiligheid - Evacuatievoorzieningen.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 1/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1459 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 15/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1460 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Computers - Belastingvrije schenking aan personeel - Werknemers die in de niet-commerciŽle sector werken.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1461 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Euro - Invoering - Aanpassing van allerlei automaten.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Antwoord 11/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1462 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Zelfstandigen - Sociaal statuut.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1463 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Reisorganisaties - Wetgeving - Inbreuken.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Antwoord 18/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1464 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Natuurrampen - Regeling.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 12/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1465 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Reisverzekeringen - Personen die zonder een dergelijke verzekering op vakantie vertrekken.
  Verzending vraag 2/8/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1466 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Ordediensten - Radiocommunicatiesysteem.
  Verzending vraag 7/8/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1467 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Euro - Prijsomzettingen - Controle.
  Verzending vraag 7/8/2001
  Antwoord 19/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1468 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  DNA-databanken - Wet van 22 maart 1999 - Inwerkingtreding.
  Verzending vraag 7/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-1469 Vandenberghe Hugo (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tijdskrediet - Overgangsregeling - Rechtsonzekerheid.
  Verzending vraag 9/8/2001
  Antwoord 20/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1470 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese anti-oproerpolitie - Eventuele oprichting - Juridische basis.
  Verzending vraag 9/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 22/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1471 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  Videogetuigenis - Politiehervorming.
  Verzending vraag 9/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 27/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1472 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Onroerende voorheffing - Verhuur.
  Verzending vraag 14/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 8/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1473 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Geluidshinder - Discotheken - Gezondheidsrisico's.
  Verzending vraag 14/8/2001
  Antwoord 11/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1474
2-1474 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geluidshinder - Discotheken - Gezondheidsrisico.
  Verzending vraag 14/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 7/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1473
2-1475 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Muurwinkels - Alcoholische dranken - Jongeren.
  Verzending vraag 14/8/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1476
2-1476 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  Muurwinkels - Alcoholische dranken - Jongeren.
  Verzending vraag 14/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 23/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1475
2-1477 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingaangiften voor het aanslagjaar 2001 - Uiterste indieningsdatum.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 30/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1478 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Presentiegelden.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1479 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Nationale Bank - Indiening van de jaarrekeningen van ondernemingen.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 17/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1480 Vandenberghe Hugo (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijbewijs met punten - Invoering.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 14/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-1481 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Pesticiden in groenten, fruit en granen - Mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 19/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1482 Remans Jan (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale politie - Arbeidsgeneeskundig toezicht.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1483 Remans Jan (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Rolstoelen - Toekenning en tenlasteneming.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 2/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1484 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Algemene gezondheidstoestand.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1485 Vandenberghe Hugo (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Wet op de veiligheidscoŲrdinatoren - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1486 Vandenberghe Hugo (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijden zonder geldig rijbewijs - Pakkans - Maatregelen.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 23/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1487
2-1487 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  Rijden zonder geldig rijbewijs - Pakkans - Maatregelen.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 10/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1486
2-1488 Vandenberghe Hugo (CVP) Eerste minister  
  De mogelijke defederalisering van het verkeersbeleid.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Doorverwijzing vraag 18/9/2001
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1559
2-1489 Vandenberghe Hugo (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  De nieuwe asielprocedure - Stand van zaken.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 12/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1490
2-1490 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  De nieuwe asielprocedure - Stand van zaken.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 5/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1489
2-1491 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zwangerschap - Gevaren van het roken.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1492 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Scheepsladingen - Gassing.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 27/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1493 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Verdeling van sigaretten langs distributieautomaten - Gebruik door minderjarigen.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 3/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1494
2-1494 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  Verdeling van sigaretten langs distributieautomaten - Gebruik door minderjarigen.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 23/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1493
2-1495 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Omschakeling naar de euro - Dubbele prijsaanduiding - Informatie.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 30/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1496 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Sociale zekerheid - Eventueel financieel overschot.
  Verzending vraag 21/8/2001
  Antwoord 24/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1497 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Nieuw tuchtreglement.
  Verzending vraag 21/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 11/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1498 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Kust.
  Verzending vraag 27/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1499 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Hersenvliesontsteking - Verspreiding.
  Verzending vraag 27/8/2001
  Antwoord 27/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1500 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiestatuut - Politiek mandaat.
  Verzending vraag 27/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
  Antwoord 13/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002