Schriftelijke vragen van 1-801 tot 1-900

120 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-801/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  KB 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer. - Niet-naleven van de beleefdheidsregel.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-802/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Rapport m.b.t. de plannen van de EU in Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-803/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  Partijpolitieke benadering van de rechterlijke macht.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Antwoord 2/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-804/1 Dardenne Martine (Ecolo) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Radon.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-805/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De arbeidsomstandigheden bij Eternit te Kapelle op den Bos. - Asbest.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Antwoord 17/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-806/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Verplichting voor de BBI om de wet betreffende de openbaarheid van bestuur na te leven.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 15/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-807/1 Dardenne Martine (Ecolo) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Biociden.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-808/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Het verwerken van de omvang van illegale activiteiten in de nationale rekeningen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-809/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De reclamereglementering voor "groene" produkten.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-810/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Onderzoek van de bezwaarschriften ingediend tegen bijdragen opgelegd door de BBI.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-811/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit . - Werking en resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-812/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale aftrekbaarheid van vluchten met een luchtballon.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-813/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Indieningsplicht in geval van vereffening van een vennootschap op een andere datum dan de statutair vastgelegde afsluitdatum
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-814/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  BTW-tarief van toepassing bij de heroprichting van een afgebrande woning.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-815/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Subsidie aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. - Bedrag subsidies uit loterijwinsten. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-816/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Nationale Loterij. - Winstverdeling.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-817/1 Weyts Johan (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingvermindering voor woningkredieten bij verkoop van een bestaande woning en aankoop van een andere woning.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-818/1 Weyts Johan (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Huisvestingskrediet voor personeel tegen veranderlijke rentevoet en met korte veranderlijkheidsperioden.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-819/1 Weyts Johan (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Huisvestingskrediet voor personeel tegen vaste rentevoet.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-820/1 Cornet d'Elzius Christine (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Totaal overheidstekort 1997.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-821/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Het statuut van het huispersoneel van diplomaten.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-822/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  De besteding van de 1.250 miljoen voorzien in de begroting 1998 ten voordele van chronisch zieken.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-822/2 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De besteding van de 1.250 miljoen voorzien in de begroting 1998 ten voordele van chronisch zieken.
  Verzending vraag naar Minister 4/9/1998
  Rappel 16/10/1998
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-823/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Voorzieningen voor rolstoelgebruikers in de NMBS-stations. - Provincie West-Vlaanderen.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-824/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Maturiteitsexamens voor de samenstelling van een wervingsreserve van beambten bij de griffies en parketten van de hoven en rechtbanken.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-825/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Betoging door de PVDA te Hasselt op 14 januari 1998.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-826/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Wervingsexamens van het Vast Wervingssecretariaat. - Inschrijvingsgeld.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-827/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet. - Praktijk van de tenlasteneming.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-828/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vennotschapsbelasting. - Datum inkohiering.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-829/1 Olivier Marc (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Laattijdige publicatie van wetten tot goedkeuring van verdragen.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/2 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/3 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 8/2/1999
1-830/4 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/5 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-830/6 Anciaux Bert (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/7 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-830/8 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-830/9 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/10 Anciaux Bert (VU) minister van Sociale Zaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-830/11 Anciaux Bert (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/12 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-830/13 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Antwoord 17/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/14 Anciaux Bert (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-830/15 Anciaux Bert (VU) minister van Landsverdediging  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 3/6/1998
  Beslissing niet publicatie 3/6/1998
1-830/16 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-830/17 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-831/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag. - Soms gebrekkige motivering van weigering tot afgifte van toeristen-visa.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-832/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingsupplementen ingekohierd door de BBI. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Voorlopig antwoord 2/6/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-833/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Babylopers. - Gebreken. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 16/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Beslissing niet publicatie 15/6/1998
1-833/2 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Babylopers. - Gebreken. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-834/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Jaarverslag van het College van de federale ombudsmannen. - Klachten in verband met pensioendossiers.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-835/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen. - Vertraagde legalisatie van akten ten gevolge de verzending van stukken per diplomatieke valies.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-836/1 Thijs Erika (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De uitspraak van de Minister in verband met de Europese landbouwbegroting.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-837/1 Anciaux Bert (VU) minister van Sociale Zaken  
  Personenbelasting. - Tijdige informatie over het remgeld. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-838/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Drugsactieplan. - Toewijzing van verbeurdverklaarde drugsgelden.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Voorlopig antwoord 18/5/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-838/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Drugsactieplan. - Toewijzing van verbeurdverklaarde drugsgelden.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-839/1 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-746
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-746
1-840/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Aanplakbrieven voor notariŽle verkopingen. - Taalgebruik in het Brussels Gewest.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-841/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Uitgifte bijzondere postzegels - poststempels.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-842/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Nieuwe bestemming postgebouw Oostende - Maritiem Museum.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-843/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  (nog niet vertaald) Les zones "horodateurs"
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Beslissing niet publicatie 20/3/1998
1-844/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Brusselse gemeenten en faciliteitengemeenten. - Opbrengst van de personenbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-845/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Dubbele belasting. - Noodzaak tot herziening van de regelgeving waarop de rechtspraak van het Hof van Cassatie is gebaseerd die tot het arrest-Velasquez (16 oktober 1997) heeft geleid.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-846/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Dubbelbelastingverdrag BelgiŽ/Nederland: dividenden uitgekeerd door buitenlandse onderneming aan een rechthebbende in BelgiŽ (RV) (FGBB).
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-847/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Belgische fiscus en de Vlaamse zeevisserij (Slooppremies).
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-848/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Dossier van de kustmijnenvegers.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-848/2 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Dossier van de kustmijnenvegers.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-849/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Pensioenen. - Vereffening van perequatie-achterstallen verschuldigd aan de langstlevende echtgenoot.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-850/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Betrekkingen tussen de Administratie van Pensioenen en de Centrale Dienst voor de Vaste Uitgaven.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-851/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Afbakening van de Mug-zones.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-852/1 Loones Jan (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De integratie van franssprekende Belgische leerlingen in de kustgemeenten.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-853/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  (nog niet vertaald) Formulaire de dťcisions.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-854/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  154e boek van het Rekenhof. - Landbouwinvesteringsfonds .
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-855/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Uurregeling Thalys tussen Parijs en Oostende. - Toerisme in Vlaanderen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-856/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Plaatsvervangend rechters. - Belangenconflicten.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-857/1 Poty Francis (PS) minister van Ambtenarenzaken  
  Verkeersongevallen tussen voertuigen van de federale ministeries en particulieren. - Stand van zaken inzake verzekering.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-858/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Vacante betrekkingen voor statutairen. - Functiebeschrijving.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-859/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen. - Projecten arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-860/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Vlaams ongenoegen over buitenlandse promotie Vlaamse generaals.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-861/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Tewerkstelling van mindervaliden bij de lokale besturen. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-862/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  Eerste jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-863/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Criteria gehanteerd bij de regularisatie van het verblijf.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-864/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsdiensten. - Noodzaak tot oprichting van een telefonische informatielijn bij de dienst Vreemdelingenzaken.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-865/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen. - Noodzaak tot aanpassing van de vreemdelingenwet ten einde de disfuncties weg te werken.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-866/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen. - Gemeentelijke ombudsmannen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-867/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen. - Ministerie FinanciŽn. - Wachttijden en motivering van de beslissingen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-868/1 Olivier Marc (CVP) Eerste Minister  
  Federale instellingen. - Aanpassing aan de nieuwe staatsstructuur.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-869/1 Dua Vera (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Sociaal telefoontarief in rusthuizen.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-870/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Wet van 10 januari 1955. - Mogelijkheid tot confiscatie van intellectueel eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-870/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Wet van 10 januari 1955. - Mogelijkheid tot confiscatie van intellectueel eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-871/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Wettelijke bescherming van ontwerp van modellen. - Motorfietsen.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-872/1 Buelens Door (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Artikel 86 van de nieuwe gemeentewet.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-873/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voordelen van alle aard. - Onroerende goederen (niet bemeubeld).
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Beslissing niet publicatie 20/3/1998
1-874/1 Loones Jan (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Eetstoornissen. - Leeftijdsgebonden discriminatie inzake gezondheidszorg.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-875/1 Happart Jean-Marie (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassades en consulaten. - Taalrollen.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-876/1 Bock Jean (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Bijdragen van de Verenigde Staten en van Rusland aan de Verenigde Naties.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-877/1 Poty Francis (PS) minister van Vervoer  
  OfficiŽle wedstrijden voor motorfietsen met een cilinderinhoud van 50 en 70 cc. - Toegelaten verkoop van deze tuigen en hun onderdelen.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-878/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Wijze van opstellen van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind is vertoond.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-879/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Huurwetgeving. - Opzeggingstermijn. - Sociaal zwakkeren.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-755
1-880/1 Goris Stephan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Gebrekkige werking van de commissie voor de taalinspectie bij de krijgsmacht.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-881/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Aantal private telefoonnummers
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-882/1 Cornet d'Elzius Christine (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Kadastraal inkomen. - OuderdomscoŽfficient.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-883/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Ondertekenen van het Multilateraal Akkoord over Investeringen . - Parlementair debat.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-884/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Gebrek aan veiligheid en controle bij de fiscus. - Fraudepraktijken.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-885/1 Weyts Johan (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Tegenvoorstel van de Zeebrugse IVK-viskeurders inzake uurregeling
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-886/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake ziekte en invaliditeit.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-887/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Financiele criminaliteit. - Gevolg dat zal gegeven worden aan het congres dat georganiseerd werd in het kielzog van de zgn. Oproep van GenŤve. - Opheffing van het bankgeheim. - Informatieoverdracht van rechter tot rechter.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-888/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landsverdediging  
  Zeemacht. - Elektro-optisch subsysteem voor de Belgische fregatten. - Nieuwe vraag.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-889/1 Goris Stephan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Bestelling van een voorafgaande haalbaarheidsstudie van het" Future Large Aircraft" in 1992.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-890/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nieuwe Gemeentewet. - Verplichte bijeenroeping van de gemeenteraad.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-891/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) op een viering van het VNJ.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-892/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingen op niet ontvangen inkomsten.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-893/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Invordering van belastingen bij feitelijke scheiding.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-894/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  belastingvrijstelling. - Criteria om een vereniging als culturele instelling te aanvaarden.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-895/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Kosten m.b.t. het gebruik van auto's in het buitenland. - Instructies en richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-896/1 D'Hooghe Jacques (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 8/4/1998
  Beslissing niet publicatie 8/4/1998
1-898/1 Buelens Door (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken  
  Subsidies voor buitenschoolse opvang.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-899/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  K.B. van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden . - Ritueel slachten. - Advies Raad van State. - "Dringende noodzakelijkheid".
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-900/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Centrale moslimraad.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998