Schriftelijke vragen van 1-501 tot 1-600

109 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-501/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Sociale Zaken  
  Taalonevenwicht bij het Fonds voor Beroepsziekten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-502/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-502/2 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Beslissing niet publicatie 6/1/1998
1-502/3 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-503/1 Loones Jan (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Zeevissers. - Sociaal statuut.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-504/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Zwartwerk en bruto binnenlands product.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-505/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Inhouding van een solidariteitsbijdrage bij gepensioneerden sinds 1.1.1995. - Terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-506/1 Anciaux Bert (VU) minister van Sociale Zaken  
  Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten. - Toekomstige maatregelen. - Prognose inkomsten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Voorlopig antwoord 17/11/1997
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-507/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Rechtspositie van 'skeelers' in het wegverkeer.
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-508/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Wijziging van de Belgacom-tarieven
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-509/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkende beveiligingsondernemingen.- Verschillende lijsten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Belgisch Verbond der Verzekeringsondernemingen
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-510/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Uitvoervergunningen van wapens en munitie.- Bedragen en samenstelling
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-510/2 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Uitvoervergunningen van wapens en munitie.- Bedragen en samenstelling
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-511/1 Urbain Robert (PS) minister van Sociale Zaken  
  Voetbalclubs. - Achterstallige stortingen van RSZ-bijdragen.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Voorlopig antwoord 25/11/1997
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-512/1 Thijs Erika (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Snellere erkenningsprocedure voor geneesmiddelen.- Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-513/1 Caluwť Ludwig (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  KB van 23 september 1991.- Sensibiliseringscampagne met betrekking tot het gebruik van fietsenrekken
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-514/1 Vandenbroeke Chris (VU) Eerste Minister  
  Feest van de Franse gemeenschap te Brussel.- Sponsoring door openbare maatschappijen.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Antwoord 22/10/1997
  Beslissing niet publicatie 23/10/1997
1-514/2 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Vervoer  
  Feest van de Franse gemeenschap te Brussel.- Sponsoring door openbare maatschappijen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-515/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  KB van 23 september 1991. - Sensibiliseringscampagne met betrekking tot het gebruik van fietsenrekken.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-516/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Schending van de privacy in werksituaties.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-517/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Strategie waarbij medewerking van rijkswachters wordt aangeboden voor een gunsttarief aan de gemeenten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-518/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Stopzetten activiteiten vzw De Taxifiets te Gent wegens onaangepast sociaal tewerstellingsstatuut.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-519/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vrijstellingsnummer milieutaks.- Voorwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-520/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Militaire bijstand van de Verenigde Staten aan Rwanda. - Schending van de mensenrechten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-521/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitbouw gemeentepolitie.- Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-522/1 Vandenbroeke Chris (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Thuisverzorging.- Parkeerfaciliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Beslissing niet publicatie 9/12/1997
1-522/2 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Thuisverzorging.- Parkeerfaciliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Beslissing niet publicatie 19/1/1998
1-522/3 Vandenbroeke Chris (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Thuisverzorging.- Parkeerfaciliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-523/1 Vandenbroeke Chris (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Financiering van gewesten en gemeenschappen.- Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-524/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Vervoer  
  Thuisverzorging.- Logo gratis parkeren.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 9/2/1999
1-525/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-526/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vlaams trekpaard.- Erkenning.- SubsidiŽring.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Antwoord 24/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-527/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen.- Erkenning in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 24/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-528/1 Olivier Marc (CVP) minister van Landsverdediging  
  Afschaffing legerdienst.- Oproeping onder de wapens, tijdelijke ambtsontheffing en duur van de militaire verplichtingen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-529/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Arrondissement Kortrijk, Roeselare en Tielt.- Plaatsen waar zich veel verkeersongevallen voordoen (de zogenaamde "zwarte punten").
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-530/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Verbruikerskrediet. - Bescherming tegen wanbetalers.- Oprichting van een specifiek toezichtsorgaan.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-531/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.- Register van bestanden. - Inzage.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-532/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie en rijkswacht van Antwerpen.- Taakverdeling omschreven in veiligheidsprotocollen.- Draagwijdte en gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-533/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Bestaansminimumtrekkers en werklozen bij verplaatsingen voor sollicitaties.- Toekenning van een verminderd tarief.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-534/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Gebruik van DNA-onderzoek voor de opheldering van misdrijven.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-535/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Betreft bescherming adreslabels op reiskoffers op de luchthaven van Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 21/11/1997
  Beslissing niet publicatie 21/11/1997
1-535/2 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Betreft bescherming adreslabels op reiskoffers op de luchthaven van Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-536/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Zelzate.- Conclusies onderzoek melkstalen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 2/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-537/1 Weyts Johan (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale discriminatie van gehuwden t.o.v. samenwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-538/1 Anciaux Bert (VU) minister van Sociale Zaken  
  Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten.- Invloed op zwart werk.- Toekomst.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 21/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-539/1 Charlier Philippe (PSC) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Landbouw. - Verdeling van de begrotingsmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-540/1 Dardenne Martine (Ecolo) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Aanvullende belasting op voertuigen op LPG
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-541/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. - Omzetting van de richtlijn in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-542/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Veroordeling van de "Bananen-verordening" van de Europese unie. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 24/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-543/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Reiscontractenwet.- Toepassing KB van 13 juni 1997
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-544/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  Lichte bestelwagens. - Vervoer van ADR-producten. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-545/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Zending van Belgische grondwetspecialisten naar Bosnie-Herzegovina.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-546/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Tegenstelbaarheid aan de fiscus van de overdracht van een handelszaak in geval van fiscale schulden. - Gerechtsdeurwaarder-vereffenaar.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 16/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-547/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Toezicht op politie- en inlichtingendiensten. - Misdrijven gepleegd door politiemensen. - Kopij van vonnissen en arresten. - Wettelijke verplichting van de procureurs- en de auditeurs-generaal.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 28/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-548/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet op het politieambt. - Vaststelling van politiemisdrijven. - Klachten bij het Comitť P.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-549/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale administratie. - Politieke benoemingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-550/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vertegenwoordiging van de fiscale administratie in de raad van bestuur van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-551/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Houding van de gewestelijke directeur van de BBI-Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-552/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Cumulatieverbod voor fiscale ambtenaren die hun medewerking verlenen aan fiscale seminaries of cursussen geven in fiscale hogescholen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-553/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Landsverdediging  
  Verhuizing van de NAVO.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-554/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inenting van politieagenten en rijkswachters tegen hepatitis B.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-555/1 D'Hooghe Jacques (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale administratie. - Vormingspremie. - Contractuelen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-556/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-557/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Verbod tot fiscale publicaties. - Dubbelzinnige houding van de adjunct-administrateur-generaal van de administratie van de fiscale zaken.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-558/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Intimidatiepraktijken binnen de fiscale administratie.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-559/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Deontologische code van het Professioneel Instituut van de ImmobiliŽnmakelaars van BelgiŽ. - Vertraging bij de goedkeuring.- Syndicus.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-560/1 Boutmans Eddy (Agalev) Eerste Minister  
  Oudere geautomatiseerde systemen. - Overgang naar het jaar 2000. - Inschatting problemen en kosten openbare dienst.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 19/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-560/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Oudere geautomatiseerde systemen. - Overgang naar het jaar 2000. - Inschatting problemen en kosten openbare dienst.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-561/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Subsidie aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. - Bedrag subsidies uit loterijwinsten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 1-815
1-562/1 Goris Stephan (VLD) minister van Justitie  
  Nieuwe wetgeving op het gerechtelijk akkoord en het faillissement. - Voorwaarden inwerkingtreding.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-563/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Internet. - Strafrechterlijke gedragingen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-564/1 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
1-565/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Administratiekosten van de ziekenfondsen. - Betekenis van de term " bijkomende opdrachten".
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Rappel 30/1/1998
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-566/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Decoratie van Belgen door Rwandese autoriteiten.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-567/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassade te Turkije. - Houding t.o.v.de Koerdische situatie.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-568/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale van Chooz (Frankrijk). - Informatieplicht en veiligheidsmaatregelen t.a.v. de Belgische bevolking.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-569/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Omzetverlies van de kleinhandel in de regio Zuid-West-Vlaanderen ingevolge de concurrentie van de grootwarenhuizen in de Franse grensstreek.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-570/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid van de administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-571/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Kindermishandeling. - Medisch beroepsgeheim versus meldingsplicht.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-572/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-572/2 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Antwoord 26/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-573/1 Willame-Boonen Magdeleine (PSC) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Kenia. - Munitiefabriek van Eldoret.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-574/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingfraude. - Vervolgingen. - Verjaring.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-575/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Sociale fraude. - Vervolgingsbeleid door de parketten.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-576/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Klantvriendelijk parkeerbeleid van de NMBS. - Station Kortrijk.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Aanvullend antwoord 11/2/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-577/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fraude bij de distributie van brandstoffen. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-578/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke sancties tegen rechtspersonen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-579/1 Coveliers Hugo (VLD) minister van Justitie  
  Gerechtelijke politie. - Pc's : vervanging en tekort.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-580/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Normen van brandveiligheid. - Bevoegdheidsverdeling. - Geblokeerde bouwdossiers.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-581/1 Daras Josť (Ecolo) minister van Justitie  
  Geknoei met gevaarlijk afval. - Zaak-Falkenberg.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-582/1 Daras Josť (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale stedebouwkundige projecten. - Recht op en wijze van inspraak van de burgers. - Begeleidingscomitťs.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-583/1 Daras Josť (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken  
  Luik. - Uitbreiding van het justitiepaleis.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-584/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  VegetariŽrs. - Instructies in huizen van bewaring en gevangenissen;
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-585/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Experiment met elektronisch huisarrest. - Conclusies.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-586/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Internet. - Fiscale stimuli.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-587/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Casino's. - Belastingopbrengsten. - Toegelaten kansspelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-588/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aanwerving van RMT-statutairen als kwartierchef en als klerk in het penitentiair complex te Brugge.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-589/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Contractuelen binnen het penitentiair complex te Brugge. - Uitzonderlijk statuut van de RMT-contractuelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-590/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Wervingsproblemen in het leger
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-591/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Raad voor de Mededinging. - Ontslag. - Werking.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-592/1 Loones Jan (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Gent. - Nieuw gerechtsgebouw.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 27/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-593/1 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Fietshelm. - Resultaten studie. - Sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-594/1 Hostekint Patrick (SP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  BTW op woon-werkverplaatsingen van BTW-belastingplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-595/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Controle der Belastingen. - Overbelasting kantoren. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 28/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-596/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Personenbelasting. - Aftrek kapitaal en intrest van hypothecaire lening. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-597/1 Anciaux Bert (VU) minister van Sociale Zaken  
  Franstalige vakantieloonfiches voor Nederlandstalige belastingplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-598/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Deels Franstalige taxatiegegevens voor Nederlandstalige belastingplichtigen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-599/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Problematiek van de ontmanteling van kerncentrales.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-600/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Vzw "Bruxelles FranÁais". - Steun van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997