Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daras José" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
De financiële en bankcrisis (4-1100)      
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II) (4-968)      
  Mondelinge vraag van de heer José Daras aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
De voorgenomen heringebruikstelling voor reizigersverkeer van de lijn 125a (Flémalle - Seraing - Luik-Guillemins) (4-1264)      
  Vraag om uitleg van de heer José Daras aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 89-90 4-99 p. 89-90 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (4-1524)      
  Bespreking
4-102
p. 17-19 4-102 p. 17-19 (PDF)
   Wenselijkheid om de vergoedingen voor bijzondere opdrachten te herzien
4-102
p. 18-19 4-102 p. 18-19 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer José Daras, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (4-1114)      
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Hospitalisatieverzekering - Gedragscode (4-3889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3889
Hospitalisatieverzekering - Gedragscode (4-5167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5167
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 11 4-99 p. 11 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Misbruik van de spoedprocedure door de regering (evocatieprocedure)      
  4-90
p. 6-7 4-90 p. 6-7 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - Tilff - Vervanging brug - Stand van zaken dossier - Afschaffing overweg - Sart-Tilman - Toegang - Plaatselijke mobiliteit (4-6390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6390
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2009)      
  Senatoren aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
   Verslag van de heer José Daras
4-88
p. 7 4-88 p. 7 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Gecoöpteerde senatoren
   Verslag van de heer Daras
4-24
p. 10 4-24 p. 10 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Algemene bespreking
4-67
p. 4-20 4-67 p. 4-20 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   De gewoonte van de regering om een groot aantal artikelen te verpakken in een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen, om de evocatieprocedure te gebruiken om de behandeling te versnellen en om teksten in te dienen in de vorm van wetsvoorstellen
4-53
p. 10-12 4-53 p. 10-12 (PDF)
   Economische en financiële crisis - Steun voor de banken
4-53
p. 12-13 4-53 p. 12-13 (PDF)
   Energiedossier : dominante positie van GDT Suez - repartitiebijdrage van 250 miljoen - korting voor de verbruiker
4-53
p. 13-15 4-53 p. 13-15 (PDF)
   Verlaging van de BTW in de bouwnijverheid naar 6%
4-53
p. 13 4-53 p. 13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Amendementen nrs 204 en 205 van de heer José Daras
4-1777/2
p. 15-16 4-1777/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 207 van de heren Marcel Cheron en José Daras, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1777/5
p. 1 4-1777/5 p. 1 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Procedé van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  De heer José Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-90
p. 22-25 4-90 p. 22-25 (PDF)
   Economie : werkgelegenheid - Concurrentiekracht ondernemingen - Koopkracht - Landbouw - BTW-verlaging voor bouw en horeca
4-90
p. 26 4-90 p. 26 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-90
p. 25-26 4-90 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asiel en migratie
4-44
p. 20 4-44 p. 20 (PDF)
   Bankcrisis - Financiële en economische crisis - Nationale, Europese en internationale maatregelen - Veiligstellen van onze financiële instellingen
4-44
p. 19 4-44 p. 19 (PDF)
   Degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen
4-44
p. 21 4-44 p. 21 (PDF)
   Ecologie en energie
4-44
p. 20-21 4-44 p. 20-21 (PDF)
   Economische groei en federale begroting
4-44
p. 20 4-44 p. 20 (PDF)
   Reguleren van de huurovereenkomsten
4-44
p. 21 4-44 p. 21 (PDF)
   Vermindering van het aantal ambtenaren
4-44
p. 21 4-44 p. 21 (PDF)
  4-44
p. 22 4-44 p. 22 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Aanvulling van het Zilverfonds
4-23
p. 17 4-23 p. 17 (PDF)
   Afbouw van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
4-23
p. 17 4-23 p. 17 (PDF)
   Arbeidsmigratie
4-23
p. 19-20 4-23 p. 19-20 (PDF)
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 20 4-23 p. 20 (PDF)
   Begroting voor de Ontwikkelingssamenwerking
4-23
p. 20 4-23 p. 20 (PDF)
   Dossiers over energie en klimaat
4-23
p. 17-19 4-23 p. 17-19 (PDF)
   Groeinorm inzake gezondheidszorg
4-23
p. 17 4-23 p. 17 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 20 4-23 p. 20 (PDF)
   Mobiliteitsbeleid
4-23
p. 17 4-23 p. 17 (PDF)
   Onzekerheid over de doelstellingen en de middelen van de nieuwe regering
4-23
p. 15-16 4-23 p. 15-16 (PDF)
   Toekomst van de kerncentrales
4-23
p. 18-19 4-23 p. 18-19 (PDF)
   Verlies van koopkracht
4-23
p. 16-17 4-23 p. 16-17 (PDF)
   Vermindering van de uitkering naarmate de werkloosheidsduur toeneemt
4-23
p. 17 4-23 p. 17 (PDF)
   Verruiming van het toepassingsgebied van het dienstenchequestelsel
4-23
p. 17 4-23 p. 17 (PDF)
   Voorbereiding van het EU-voorzitterschap
4-23
p. 20 4-23 p. 20 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Energieprijs
4-11
p. 21 4-11 p. 21 (PDF)
   Illegalen - Uitzetting
4-11
p. 22 4-11 p. 22 (PDF)
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 19-20 4-11 p. 19-20 (PDF)
   Klimaatbeleid
4-11
p. 21 4-11 p. 21 (PDF)
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 22 4-11 p. 22 (PDF)
   Opstellen van de Rijksbegroting 2008 - Stabiliteitspact - Budgettair evenwicht
4-11
p. 20-21 4-11 p. 20-21 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 22 4-11 p. 22 (PDF)
   Verhoging van de emissierechten voor de Waalse staalnijverheid (Arcelor-Mittal)
4-11
p. 22 4-11 p. 22 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Begroting ontwikkelingssamenwerking
4-56
p. 22 4-56 p. 22 (PDF)
   Begrotingstekort
4-56
p. 23 4-56 p. 23 (PDF)
   Buitenlands beleid
4-56
p. 22 4-56 p. 22 (PDF)
   Communautaire dialoog
4-56
p. 25-26 4-56 p. 25-26 (PDF)
   Conflict in de Gazastrook
4-56
p. 22 4-56 p. 22 (PDF)
   Dossier-Kaupthing Bank (Financiële moeilijkheden - Bescherming van de Belgische spaarders)
4-56
p. 23 4-56 p. 23 (PDF)
   Gaz de France, Suez, Electrabel, E.ON, CREG
4-56
p. 24 4-56 p. 24 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie over de problematiek van de scheiding der machten, in casu rechterlijke versus uitvoerende macht - Regeringscrisis
4-56
p. 25 4-56 p. 25 (PDF)
   Politieke stabiliteit
4-56
p. 21-22 4-56 p. 21-22 (PDF)
  4-56
p. 25 4-56 p. 25 (PDF)
   Probleem van de mensen zonder papieren
4-56
p. 24 4-56 p. 24 (PDF)
   Strijd tegen de opwarming van de aarde
4-56
p. 23-24 4-56 p. 23-24 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
4-56
p. 22 4-56 p. 22 (PDF)
  4-56
p. 23 4-56 p. 23 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad en twee ambten van Franstalig staatsraad (4-1455)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
4-93
p. 41-44 4-93 p. 41-44 (PDF)
  4-93
p. 48 4-93 p. 48 (PDF)
  4-93
p. 51 4-93 p. 51 (PDF)
  4-93
p. 55 4-93 p. 55 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties (Fractie waarvan een lid of een component veroordeeld is op grond van de anti-racismewet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het negationisme - Partijfinanciering) (4-188)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Josy Dubié, Marcel Cheron en José Daras
4-188/1
p. 1-2 4-188/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege (4-189)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-189/1
p. 1-5 4-189/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat (4-259)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marchel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-259/1
p. 1-10 4-259/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Opname van dwingende sociale bedingen en milieubedingen - Heronderhandeling van de overeenkomsten) (4-260)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant en Freya Piryns
4-260/1
p. 1-3 4-260/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia (4-1403)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Elke Tindemans en Myriam Vanlerberghe en van de heren Philippe Mahoux en José Daras
4-1403/1
p. 1-15 4-1403/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in Guantánamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (4-261)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua en Freya Piryns
4-261/1
p. 1-5 4-261/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict (4-1119)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant, Freya Piryns en Carine Russo
4-1119/1
p. 1-9 4-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer José Daras, de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" (Het sociaal beleid blijft het arme broertje in de wet- en regelgeving van de Europese eenmaking) (4-792)      
  Voorstel van de heer José Daras c.s.
4-792/1
p. 1-7 4-792/1 p. 1-7 (PDF)
Vzw FEDEMOT – Mogelijke stopzetting van de activiteiten – Niet-uitbetaling van de subsidie die in de overeenkomst van 27 juni 2007 was beloofd (4-179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-179
Vzw FEDEMOT – Mogelijke stopzetting van de activiteiten – Niet-uitbetaling van de subsidie die in de overeenkomst van 27 juni 2007 was beloofd (4-671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-671
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer José Daras
4-90
p. 29-30 4-90 p. 29-30 (PDF)
  4-90
p. 36 4-90 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1250)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer José Daras
4-1250/2
p. 4-5 4-1250/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-74
p. 4-6 4-74 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Financiële en bankcrisis
4-53
p. 12-13 4-53 p. 12-13 (PDF)
   Openbaar ambt : betaling van de bezoldigingen van december in december, zonder dat deze bij de inkomsten worden gevoegd waarvoor het marginaal tarief geldt
4-53
p. 20 4-53 p. 20 (PDF)
   Verlaging van de BTW op woningbouw
4-53
p. 13 4-53 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Amendement nr 11 van de heer José Daras
   Bevoegdheden van de CREG
4-483/2
p. 11 4-483/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 10 van de heer José Daras
   Terugkeer naar het tariefsysteem voor de elektriciteit dat van kracht was vooraleer het werd gewijzigd bij de wet van 1 juni 2005
4-483/2
p. 7-11 4-483/2 p. 7-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Energiebeleid - Prijs van gas en elektriciteit - CREG - SPE, Gaz de France, Suez, Electricité de France-EDF, Distrigas, Electrabel, Fluxys - Overheidsaandeelhouderschap
4-31
p. 11-17 4-31 p. 11-17 (PDF)
  4-31
p. 17-20 4-31 p. 17-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Over de behandeling in de Senaat van wetsontwerp 4-995 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
4-53
p. 11-12 4-53 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (Verhogen van het stemgewicht en de deelname in het IMF - Uitbreiden van de investeringsbevoegdheid van het IMF) (4-1074)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren José Daras en Philippe Mahoux
4-61
p. 36-37 4-61 p. 36-37 (PDF)
  4-61
p. 63 4-61 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (4-778)      
  Algemene bespreking
4-37
p. 36 4-37 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007 (4-946)      
  Stemming en stemverklaring van de heren José Daras en Philippe Mahoux
4-52
p. 47 4-52 p. 47 (PDF)
  4-52
p. 69 4-52 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 (Grensarbeidersregeling) (4-1143)      
  Algemene bespreking
4-65
p. 35-38 4-65 p. 35-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (Crisis van het financiële stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiële stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiële stelsel bij plotse financiële crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiële stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer José Daras en mevrouw Freya Piryns, ingediend in plenaire vergadering
4-963/2
p. 4-5 4-963/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector (Verduidelijking van verschillende gerechtelijke beroepsprocedures tegen de beslissingen van het BIPT en tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging in geschillen tussen operatoren) (4-1249)      
  Verslag van de heer José Daras
4-1249/2
p. 1-3 4-1249/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage (4-491)      
  Algemene bespreking
4-10
p. 12-14 4-10 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/46/EG - Oprichting remuneratiecomité) (4-1659)      
  Amendementen nrs 1 tot 16 van de heer José Daras
4-1659/2
p. 1-10 4-1659/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Tarificatie van de doorvoer van aardgas - Verordening nr 1775/2005 van het Europees Parlement) (4-1096)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer José Daras
4-1096/2
p. 1-4 4-1096/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven (4-1655)      
  Verslag van de heer José Daras
4-1655/3
p. 1-8 4-1655/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-118
p. 4-11 4-118 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Prijsobservatie en -analyse - Instituut voor de nationale rekeningen) (4-1097)      
  Amendementen nrs 3 tot 7 van de heer José Daras
4-1097/2
p. 4-8 4-1097/2 p. 4-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiënte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Freya Piryns en Myriam Vanlerberghe en de heren José Daras en Louis Ide
4-78
p. 54-56 4-78 p. 54-56 (PDF)
  4-78
p. 73-74 4-78 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Amendementen nrs 18 en 19 van de heer José Daras c.s. op de tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering
4-1149/8
p. 1-2 4-1149/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Lange asielprocedure - Mensen die onmogelijk nog kunnen terugkeren - Zwaar gehandicapten - Sociale bindingen en/of humanitaire omstandigheden - Project waarmee een sociaal-economisch bijdrage ten behoeve van België wordt geleverd) (4-1122)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Carine Russo en de heer José Daras
4-1122/1
p. 1-17 4-1122/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds (Personenbelasting) (4-258)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren José Daras en Josy Dubié
4-258/1
p. 1-9 4-258/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen (aan de persoon met Belgische nationaliteit wiens uitlevering gevraagd wordt - Verplichte inlichting over het bestaan en de herkomst van het verzoek alsook de motieven die het in de ogen van het verzoekende land verantwoorden) (4-190)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Isabelle Durant en Carine Russo
4-190/1
p. 1-4 4-190/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een heffing op de winsten van de afgeschreven centrales, teneinde een betere openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt te garanderen, hernieuwbare energie en efficiëntie op energievlak te promoten en de algemene energiekosten te drukken (4-950)      
  Voorstel van de heer José Daras en mevrouw Vera Dua
4-950/1
p. 1-16 4-950/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Verlenen van hulp om humanitaire redenen aan een niet-EU-onderdaan om het grondgebied van een EU-lidstaat binnen te komen, er te verblijven of erdoor te reizen) (4-32)      
  Stemming over de conclusie van de commissie en stemverklaring van de heren Philippe Moureaux en José Daras
4-119
p. 51-52 4-119 p. 51-52 (PDF)
  4-119
p. 93 4-119 p. 93 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Amendement nr 4 van de heer José Daras, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-594/10
p. 1 4-594/10 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-64
p. 41-42 4-64 p. 41-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Daras
4-64
p. 46 4-64 p. 46 (PDF)
  4-64
p. 73-74 4-64 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten (Onderscheid tussen depositobanken en handels- of effectenbanken - Depositobescherming) (4-1700)      
  Voorstel van de heer José Daras en Freya Piryns
4-1700/1
p. 1-10 4-1700/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de toekenning van financiële dotaties aan leden van de koninklijke familie (4-1102)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en mevrouw Freya Piryns
4-1102/1
p. 1-4 4-1102/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, José Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Terugzending naar commissie
4-33
p. 7-8 4-33 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Verkiesbaarheid) (4-1067)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Armand De Decker, Philippe Moureaux en José Daras
4-1067/1
p. 1-3 4-1067/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Isabelle Durant en de heer José Daras
4-247/2
p. 1 4-247/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen (Politieke ethiek - Scheiding der machten) (4-186)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-186/1
p. 1-4 4-186/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen (Om de mensen ertoe aan te zetten arbeid te verrichten wordt voorgesteld het nettoloon van de lage en middeninkomens op te trekken via het instrument van het belastingkrediet) (4-421)      
  Amendement nr 1 van de heer José Daras
4-421/2
p. 1-3 4-421/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel voor een steviger financiële grondslag voor de banken (Dynamische eigen middelen) (4-1743)      
  Voorstel van de heer José Daras en mevrouw Freya Piryns
4-1743/1
p. 1-13 4-1743/1 p. 1-13 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999