S. 4-1655 Dossierfiche K. 52-2282

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven
Katrien Partyka   Willem-Frederik Schiltz   Joseph George   Bruno Tobback  

vaststelling van de prijzen
aardgas
doorvoer
toegang tot de markt
gasleiding
energietransport
vervoer per pijpleiding
concurrentie
vervoerstarief
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2282/1 Wetsvoorstel 30/11/2009
K. 52-2282/2 Addendum 7/12/2009
K. 52-2282/3 Amendementen 19/1/2010
K. 52-2282/5 Tekst aangenomen door de commissie 28/1/2010
K. 52-2282/4 Verslag namens de commissie 1/2/2010
K. 52-2282/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/2010
4-1655/1 4-1655/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/2/2010
4-1655/2 4-1655/2 (PDF) Amendementen 17/3/2010
4-1655/3 4-1655/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/2010
4-1655/4 4-1655/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2282/1
10/12/2009   Inoverwegingneming
1/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2282/4
11/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 66-75
11/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-32/o12)
Integraal verslag nr. 142, p. 90-91
Doc. K. 52-2282/6
11/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/2/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/2/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1655/1 4-1655/1 (PDF)
23/2/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/2010   Inschrijving op agenda
1/4/2010   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1655/2 4-1655/2 (PDF)
1/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-14/o6) Hand. 4-119 Hand. 4-119 (PDF)
Doc. 4-1655/4 4-1655/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/2/2010   Verzending naar commissie
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Josť Daras
17/3/2010   Bespreking
17/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-2/o1)
17/3/2010   Aanneming zonder amendering
17/3/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1655/3 4-1655/3 (PDF)
1/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/2010   Bekendmaking (31397)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/3/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2010 15 8/3/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/2/2010 60 10/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2010 21/5/2010, blz 31397