Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fabienne Winckel

155 resultaten

5-47 Fabienne Winckel (PS) 27/10/2010
  het anonieme curriculum vitae
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-48 Fabienne Winckel (PS) 27/10/2010
  de vervanging van de elektriciteits- en gasmeters en de impact ervan op de werkgelegenheid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-60 Fabienne Winckel (PS) 4/11/2010
  de ouderschapsverloven
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-70 Fabienne Winckel (PS) 17/11/2010
  gekarikaturiseerde patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-81 Fabienne Winckel (PS) 18/11/2010
  de faillissementsaanvraag van de vennootschap Brink's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-136 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2010
  de verkoop van producten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-205 Fabienne Winckel (PS) 9/12/2010
  pesten op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-552
5-227 Fabienne Winckel (PS) 16/12/2010
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-257 Fabienne Winckel (PS) 23/12/2010
  het verschil in de behandeling van werklozen naargelang de beroepsstatus van hun echtgenoot
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-261 Fabienne Winckel (PS) 23/12/2010
  de betaalbaarheid van kosten verbonden aan ziekenhuisverblijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-286 Fabienne Winckel (PS) 12/1/2011
  de preventie van beroepskankers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-329 Fabienne Winckel (PS) 19/1/2011
  de regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-345 Fabienne Winckel (PS) 24/1/2011
  het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-368 Fabienne Winckel (PS) 26/1/2011
  de aanbevelingen van het Belgisch nationaal contactpunt van de FOD Economie aan Brink's
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-458 Fabienne Winckel (PS) 3/2/2011
  de ontwikkeling van de markt van CO2-emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-504 Fabienne Winckel (PS) 10/2/2011
  de verdeling naar gender van de beroepen binnen de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-506 Fabienne Winckel (PS) 10/2/2011
  de risico's dat het verdwijnen van Brink's leidt tot een quasimonopolie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-529 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2011
  de aanbevelingen die het Nationaal Contactpunt bij de FOD Economie aan Brink's gedaan heeft
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-530 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2011
  de regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-626 Fabienne Winckel (PS) 2/3/2011
  de toegang tot het win-win aanwervingsplan voor deeltijdse werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-724 Fabienne Winckel (PS) 29/3/2011
  de pakjesautomaten van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-790 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-791 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de validering van testen voor ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-792 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de omzendbrief waarin de belastingheffing voor plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen wordt bepaald
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-793 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de kinderbijslag en de gelijke behandeling van sociaal verzekerden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-801 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  de verkoop van chocolade sigaretten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2256
5-805 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  het attest van geen huwelijksbeletsel dat Belgische onderdanen nodig hebben om in het buitenland te kunnen huwen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-807 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  de aangifte van kleine arbeidsongevallen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-826 Fabienne Winckel (PS) 26/4/2011
  de erkenning van attesten met een verklaring van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-860 Fabienne Winckel (PS) 3/5/2011
  de vraag van de Europese Commissie om haar budget met 4,9 procent te verhogen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-892 Fabienne Winckel (PS) 5/5/2011
  het herkwalificeren van contracten wegens frauduleuze activiteiten van twee vzw's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-902 Fabienne Winckel (PS) 9/5/2011
  de verduidelijking en verantwoording van het toekennen van moratoriumintresten aan belastingplichtigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-907 Fabienne Winckel (PS) 9/5/2011
  de sociale verkiezingen in openbare instanties zonder eigen syndicaal statuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-917 Fabienne Winckel (PS) 12/5/2011
  de kinderbijslag en de gelijke behandeling van sociaal verzekerden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-968 Fabienne Winckel (PS) 18/5/2011
  de wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het studentencontract
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2622
5-969 Fabienne Winckel (PS) 18/5/2011
  de auteursrechten voor muziek in bestelwagens
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1009 Fabienne Winckel (PS) 26/5/2011
  het " Belgian Internet Service Center "
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1025 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de werkomstandigheden bij Ryanair
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1029 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de vrijstelling van de verhoging van de sociale bijdragen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1031 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  de recente rechtspraak inzake onrechtmatig ontslag
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1034 Fabienne Winckel (PS) 6/6/2011
  het ontslag om economische redenen na het aflopen van de overheidstussenkomst in de loonkosten van een werknemer
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1056 Fabienne Winckel (PS) 9/6/2011
  het opnieuw invoeren van een premie voor erkende LPG-installaties voor voertuigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1105 Fabienne Winckel (PS) 21/6/2011
  de fout in de belastingaangifte van invalide en gepensioneerde belastingplichtigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1120 Fabienne Winckel (PS) 23/6/2011
  de vereenvoudiging van de procedure voor het toekennen van elektronische enkelbanden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2694
5-1146 Fabienne Winckel (PS) 27/6/2011
  het eersteklasbiljet dat de NMBS aan de klanten met een abonnement schenkt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1147 Fabienne Winckel (PS) 27/6/2011
  de ontslagen die bij SAPA voorzien zijn
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1171 Fabienne Winckel (PS) 4/7/2011
  het opnieuw invoeren van een premie voor erkende LPG-installaties voor voertuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1174 Fabienne Winckel (PS) 4/7/2011
  de communicatie van de federale overheid met de bevolking
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2697
5-1204 Fabienne Winckel (PS) 12/7/2011
  het arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1255 Fabienne Winckel (PS) 5/9/2011
  de toename van het aantal zelfdodingen in het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-3044
5-1256 Fabienne Winckel (PS) 5/9/2011
  het statuut van studenten/werknemers die duaal hoger onderwijs volgen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-3049
5-1264 Fabienne Winckel (PS) 15/9/2011
  het opnemen van interimarissen in de berekening van het aantal mandaten voor de sociale verkiezingen van 2012
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1299 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  het nieuwe aansluitingssysteem van buitenlandse zelfstandigen uit de Europese Unie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1300 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de praktische uitvoeringswijze van de nieuwe opzeggingstermijnen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1301 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de Telemarc-toepassing
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-1303 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  het verslag van de OESO over de Europese landbouwsteun
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-1304 Fabienne Winckel (PS) 11/10/2011
  de mogelijkheid om premies maandelijks te betalen aan het Tariferingsbureau
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1446 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van bepaalde ondernemingen die gereglementeerde activiteiten uitoefenen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1447 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  het register van vervangende ondernemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1492 Fabienne Winckel (PS) 22/11/2011
  de bestaande instrumenten voor bedrijfsovername
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  Vraag vervallen
5-1524 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de aanpassing van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in functie van het nieuwe arbeidsregime van studenten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1533 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de vergoeding van auteursrechten die SABAM van internetaanbieders verlangt
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-1534 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de definitie van de reŽle onderbrekingsperiode tussen twee studentenovereenkomsten bij dezelfde werkgever
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1535 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2011
  de aanbevelingen van de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1751 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  het berekenen van de prestaties van werknemers met een studentenovereenkomst
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1763 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de terugbetaling van Electrabel van te veel geÔnde bedragen aan klanten met een budgetmeter
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1764 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de financiŽle inclusie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1765 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1766 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de sterkere controle van de aanslagen op geheime commissielonen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1767 Fabienne Winckel (PS) 11/1/2012
  de definitie van de reŽle onderbrekingsperiode tussen twee studentenovereenkomsten bij dezelfde werkgever
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1832 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de conclusies van een studie van het Kenniscentrum met het oog op een betere bescherming van professionele hulpverleners bij verkeersongevallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6107
5-1836 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de aanbevelingen van de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1837 Fabienne Winckel (PS) 25/1/2012
  de tussenkomst van de DAVO wanneer een onderhoudsplichtige tot een collectieve schuldenregelingsprocedure werd toegelaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1875 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het OIVO en de handelwijze van het onlinespelletje HABBO
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1876 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het ontbreken van wettelijke informatie bij onlinekredietaanbieders
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1878 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  het kopiŽren van computerdata door de fiscus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6252
5-1879 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  de boekhouding van de verenigingen van mede-eigenaars
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1890 Fabienne Winckel (PS) 2/2/2012
  de verhoging van de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van werknemers die de trein gebruiken
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1951 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  de terugbetaling door Electrabel van te veel geÔnde bedragen aan klanten met een budgetmeter
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1959 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-1960 Fabienne Winckel (PS) 14/2/2012
  het gebruik van eenzijdige verzoekschriften bij stakingen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1981 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  de verlenging van de garantie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-1982 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2056 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het verbeteren van het systeem BVBA Starter met een kapitaal van ťťn euro
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2057 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het gebrek aan controle inzake cabotage
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6578
5-2058 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  de Belgische transportbedrijven die zusterbedrijven oprichten in het Oostblok
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2059 Fabienne Winckel (PS) 8/3/2012
  het verzamelen van persoonlijke gegevens door de ontwerpers van gratis Android applicaties
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2149 Fabienne Winckel (PS) 27/3/2012
  het uitbetalen van een vergoeding aan niet-stakende werknemers
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6360
5-2196 Fabienne Winckel (PS) 2/4/2012
  de risico's van kredietopeningen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2197 Fabienne Winckel (PS) 2/4/2012
  de aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen inzake de "contracten voorzorg uitvaart"
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2246 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de specifieke instructies voor de opvang van kinderen die bij hun gedetineerde ouder verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2247 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de terugbetaling van de btw aan gehandicapten bij aankoop van een voertuig
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2248 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de erkenning van verstoting door de Belgische Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2252 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de aanvraagtermijnen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking bij de RVA
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2256 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de door het RIZIV vereiste aangetekende brief voor de erkenning van de toekenning van interesten op kindergeld
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2257 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de toepassing door Selor van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2258 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de betalingsachterstand van de kosten voor gerechtelijk deskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2259 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6362
5-2263 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  het niet meer verlenen van terugwerkende kracht wanneer Medex de ziekte van een ambtenaar niet meer erkend als ernstig en langdurig
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6389
5-2286 Fabienne Winckel (PS) 27/4/2012
  de harmonisatie van het interne klachtenbeheer van de federale administraties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2287 Fabienne Winckel (PS) 27/4/2012
  de interpretatie door de RVA van het koninklijk besluit van 25/11/91 en van het ministerieel besluit van 26/11/91, herzien in 2001
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2329 Fabienne Winckel (PS) 14/5/2012
  het afzien van de zware besparingsplannen ten voordele van meerjarenprogramma's
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2363 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  de termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7200
5-2364 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  de termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij openbare besturen aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2365 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  het eisen van een schriftelijk bewijs bij de telefonische verlenging van een telecommunicatiecontract
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2392 Fabienne Winckel (PS) 8/6/2012
  het PIEK-project
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-2403 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  het naast elkaar bestaan van de Kredietbemiddelaar en de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-168)
5-2404 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  de verlenging van twee brugpensioenstelsels
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2405 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  de harmonisatie van het interne klachtenbeheer van de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2407 Fabienne Winckel (PS) 14/6/2012
  het stijgend aantal zelfmoorden in het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7330
5-2675 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  het ter beschikking stellen van studenten aan KMO's via een VZW
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2676 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  de harmonisatie van de vervaldatum van de administratieve verplichtingen van ondernemingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2718 Fabienne Winckel (PS) 21/11/2012
  de financiŽle impact van de Europese vakantieregeling voor werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2734 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2012
  de nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen
  minister van Werk
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7973
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7974
5-2742 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2012
  het leefloon voor studenten tijdens Erasmusverblijven in het buitenland
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2750 Fabienne Winckel (PS) 27/11/2012
  de automatisering van de informatie-uitwisseling tussen de ziekenfondsen en de fiscale administratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-2751 Fabienne Winckel (PS) 27/11/2012
  de toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2938 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de nieuwe criteria voor het berekenen van de premies van overlijdensverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2939 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  het detacheren van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2940 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8801
5-2941 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de meerpremies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensionneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8802
5-3033 Fabienne Winckel (PS) 30/1/2013
  de sociale fraude in de sector van de dienstencheques
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11134
5-3034 Fabienne Winckel (PS) 30/1/2013
  de nieuwe bepalingen van de RSZ inzake de sociale bijdragen van buitenlandse kaderleden
  minister van Werk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9212
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9213
5-3148 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2013
  de inkomensgarantie-uitkering en het deeltijds ontslag
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3645 Fabienne Winckel (PS) 3/6/2013
  het mobiel museum voor hedendaagse kunst
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3646 Fabienne Winckel (PS) 3/6/2013
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  minister van Werk
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10071
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10072
5-3807 Fabienne Winckel (PS) 24/6/2013
  de werkelijke verhoging van het vakantiegeld van gepensioneerden en invaliden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3809 Fabienne Winckel (PS) 24/6/2013
  het recht op ouderschapsverlof van het personeel van de buitenlandse ambassades en de SHAPE
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3886 Fabienne Winckel (PS) 8/7/2013
  de stichting Football + Foundation
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3910 Fabienne Winckel (PS) 18/7/2013
  de kwalitatieve verbetering van de jobs in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3918 Fabienne Winckel (PS) 9/9/2013
  het koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10867
5-3986 Fabienne Winckel (PS) 27/9/2013
  de commissie voor goede diensten
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3987 Fabienne Winckel (PS) 27/9/2013
  de vermindering van de verblijfsduur in een kraamkliniek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10185
5-3988 Fabienne Winckel (PS) 27/9/2013
  de Diabolo-toeslag
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10349
5-4047 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4049 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de uitvoering van de telecomwet en de voorziene informatiecampagne
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10327 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4050 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de verzekeringscontracten voor smartphones
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10328 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4153 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  het koninklijk besluit inzake de positieve actie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4154 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4215 Fabienne Winckel (PS) 6/11/2013
  de regionalisering van het Kenniscentrum voor financiering van KMO en van het Participatiefonds
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10555
5-4260 Fabienne Winckel (PS) 20/11/2013
  de conclusies inzake de bliksemacties van de arbeidsinspectie
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4261 Fabienne Winckel (PS) 20/11/2013
  de nieuwe veiligheids- en comfortregels voor voetbalstadions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4315 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2013
  de voorstellen van vereenvoudiging ten voordele van kleine ambachtelijke producenten
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10962
5-4316 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2013
  het statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4392 Fabienne Winckel (PS) 5/12/2013
  het telewerk als middel voor de professionele wederinschakeling van personen met een handicap
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4458 Fabienne Winckel (PS) 10/12/2013
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4605 Fabienne Winckel (PS) 17/12/2013
  het pact voor een flexibele indeling van de arbeidstijd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4705 Fabienne Winckel (PS) 29/1/2014
  het advies van de commissie voor verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11229
5-4742 Fabienne Winckel (PS) 6/2/2014
  de functietoelage van de preventieadviseurs
  minister van Werk
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11141Geherkwalificeerd als :
5-4821 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2014
  de vermaning inzake de parkeerplaatsen bestemd voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11200Geherkwalificeerd als :
5-4880 Fabienne Winckel (PS) 5/3/2014
  de bekendmaking van de lijst van restaurants en snacks die de normen van het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid overtreden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11264
5-4881 Fabienne Winckel (PS) 5/3/2014
  de functietoelage van de preventieadviseurs die werkzaam zijn in overheidsdienst
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4915 Fabienne Winckel (PS) 17/3/2014
  de toename van het aantal arme werknemers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11307
5-4916 Fabienne Winckel (PS) 17/3/2014
  het individueel recht op ťťn opleidingsdag per jaar
  minister van Werk
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4923 Fabienne Winckel (PS) 18/3/2014
  de zogenaamde wederintredende vrouwen
  minister van Werk
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode