Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Georges Dallemagne

67 resultaten

2-18 Georges Dallemagne (PSC) 28/10/1999
  de missie in LibiŽ van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
2-19 Georges Dallemagne (PSC) 28/10/1999
  de bilaterale en de multilaterale initiatieven van de Belgische regering in verband met de vermindering van de schulden van de ontwikkelingslanden
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-26 Georges Dallemagne (PSC) 10/11/1999
  de hervatting van de gedwongen uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-37 Georges Dallemagne (PSC) 7/12/1999
  de toestand in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
  Met redenen omklede motie door Josy Dubiť, Georges Dallemagne, Erika Thijs, Michiel Maertens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-FranÁois Istasse, Guy Moens, Jeannine Leduc, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 16/12/1999 : verworpen
2-49 Georges Dallemagne (PSC) 13/1/2000
  de vrijlating van generaal Pinochet
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
  Met redenen omklede motie door Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Josy Dubiť, Frans Lozie, Georges Dallemagne, Patrik Vankrunkelsven, Anne-Marie Lizin, gestemd op 20/1/2000 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 27/1/2000 : verworpen
2-50 Georges Dallemagne (PSC) 13/1/2000
  de in BelgiŽ bestaande maatregelen om milieurampen op zee te voorkomen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-23)
2-62 Georges Dallemagne (PSC) 27/1/2000
  de laatste fase van de onderhandelingen over het protocol betreffende de biodiversiteit
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-66 Georges Dallemagne (PSC) 3/2/2000
  de toestand in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-82 Georges Dallemagne (PSC) 16/2/2000
  het "Echelon"-spionageproject
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-84 Georges Dallemagne (PSC) 17/2/2000
  de vredesonderhandelingen van Arusha over Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-94 Georges Dallemagne (PSC) 24/2/2000
  de instelling van een task force belast met het onderzoek van de diamantsector
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-106 Georges Dallemagne (PSC) 16/3/2000
  de rol van BelgiŽ in de diamanthandel die wordt gebruikt voor het financieren van het conflict in Angola
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-114 Georges Dallemagne (PSC) 23/3/2000
  zijn actieplan voor een coherente samenwerking met de democratische republiek Congo
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-117 Georges Dallemagne (PSC) 30/3/2000
  de toestand in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-118 Georges Dallemagne (PSC) 30/3/2000
  de dekking van de Delcrederedienst voor export naar en investeringen in Congo
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-122 Georges Dallemagne (PSC) 6/4/2000
  de vermindering van de Belgische bijdrage voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-139 Georges Dallemagne (PSC) 18/5/2000
  de 106de zitting van het Comitť van Ministers van de Raad van Europa over TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-48)
2-148 Georges Dallemagne (PSC) 31/5/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-276
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-152
2-153 Georges Dallemagne (PSC) 7/6/2000
  het VN-embargo tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-137
2-167 Georges Dallemagne (PSC) 15/6/2000
  de gevechten in Kisangani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2000 (handelingen 2-55)
2-171 Georges Dallemagne (PSC) 22/6/2000
  de resolutie van de IAO over de dwangarbeid in Birma (Myanmar)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-188 Georges Dallemagne (PSC) 29/6/2000
  de uitzetting van zigeuners en de steunmaatregelen ten gunste van de zigeuners die de regering toegezegd heeft in hun land van herkomst te zullen nemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-170
2-200 Georges Dallemagne (PSC) 6/7/2000
  het patenteren van menselijke genen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag ingetrokken
2-232 Georges Dallemagne (PSC) 19/10/2000
  de noodhulp en de ontwikkelingssamenwerking in Palestina
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-233 Georges Dallemagne (PSC) 19/10/2000
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-238 Georges Dallemagne (PSC) 25/10/2000
  de gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
  Met redenen omklede motie door Georges Dallemagne, Magdeleine Willame-Boonen, Sabine de Bethune, Josy Dubiť, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Marie Happart, Mohamed Daif, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 23/11/2000 : verworpen
2-259 Georges Dallemagne (PSC) 13/11/2000
  het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-275 Georges Dallemagne (PSC) 23/11/2000
  de opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-292 Georges Dallemagne (PSC) 7/12/2000
  het Belgisch beleid ten aanzien van Rusland en het volgend bezoek van de eerste minister aan Moskou
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-318 Georges Dallemagne (PSC) 18/1/2001
  de besmetting door het gebruik van het inactieve antisepticum Cidex in een aantal ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-331 Georges Dallemagne (PSC) 25/1/2001
  zijn aanwezigheid op de begrafenis van president Kabila
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-340 Georges Dallemagne (PSC) 30/1/2001
  het feit dat BelgiŽ bepaalde antihanteerbaarheidsmechanismen produceert
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-350 Georges Dallemagne (PSC) 7/2/2001
  de dreigende hongersnood in Oost-Afrika en de toestand in Centraal-Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-326
2-408 Georges Dallemagne (PSC) 15/3/2001
  het standpunt van BelgiŽ en van de Europese Unie over het regime in Birma
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-409 Georges Dallemagne (PSC) 15/3/2001
  de deelname van het Rode Kruis aan de werkgroepen over de hervorming van de diensten van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-431 Georges Dallemagne (PSC) 29/3/2001
  de schadeloosstelling van de Cidex-slachtoffers
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-456 Georges Dallemagne (PSC) 3/5/2001
  de erkenning van de fibromyalgie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-461 Georges Dallemagne (PSC) 9/5/2001
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-480 Georges Dallemagne (PSC) 22/5/2001
  de preventiecontracten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-481 Georges Dallemagne (PSC) 22/5/2001
  het verslag van de administratieve commissies van de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1343
2-489 Georges Dallemagne (PSC) 30/5/2001
  de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-610
2-501 Georges Dallemagne (PSC) 7/6/2001
  het conflict tussen Azerbeidzjan en ArmeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-524 Georges Dallemagne (PSC) 21/6/2001
  de voortzetting van opleidingsprojecten voor gedetineerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1422
2-531 Georges Dallemagne (PSC) 28/6/2001
  de Internationale VN-conferentie over alle aspecten van de illegale handel in kleine en lichte wapens en de organisatie van een "small arms destruction day" in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-625 Georges Dallemagne (PSC) 6/12/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-686 Georges Dallemagne (PSC) 31/1/2002
  het standpunt van de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de toestand in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-187)
2-758 Georges Dallemagne (PSC) 21/3/2002
  het nieuwe artikel 111 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-786 Georges Dallemagne (PSC) 8/5/2002
  het toenemende religieus extremisme in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-203)
  Doorverwezen aan : mondelinge vraag 2-972
2-793 Georges Dallemagne (PSC) 21/5/2002
  de uitbreiding van de nationale luchthaven te Zaventem
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-797 Georges Dallemagne (cdH) 23/5/2002
  de schending van de mensenrechten in de Russische Federatie en in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2142
2-805 Georges Dallemagne (cdH) 6/6/2002
  de problemen bij de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-810 Georges Dallemagne (cdH) 6/6/2002
  de tragische gebeurtenissen in Kisangani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-872 Georges Dallemagne (cdH) 10/10/2002
  de invoering van telewerk om de verkeersdrukte in de spitsuren te doen afnemen en volledige werkgelegenheid te waarborgen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-873 Georges Dallemagne (cdH) 10/10/2002
  de problemen van licentiaten in de kinesitherapie in verband met de toegang tot het beroep
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-885 Georges Dallemagne (cdH) 17/10/2002
  de verkrijgbaarheid van de anticonceptiepil
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-886 Georges Dallemagne (cdH) 17/10/2002
  de maatregelen die werden genomen ter bestrijding van hepatitis C en de vergoeding van de slachtoffers van deze ziekte
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-887 Georges Dallemagne (cdH) 17/10/2002
  de toestand in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-900 Georges Dallemagne (cdH) 13/11/2002
  de kinesitherapie voor patiŽnten die lijden aan fibromyalgie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-906 Georges Dallemagne (cdH) 21/11/2002
  de bestemming van het domein van Argenteuil
  Eerste minister
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-929 Georges Dallemagne (cdH) 12/12/2002
  de terugbetaling van interferon in het kader van multiple sclerose
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-936 Georges Dallemagne (cdH) 19/12/2002
  de fusie van de oproepnummers 100 en 101
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-942 Georges Dallemagne (cdH) 15/1/2003
  het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak
  Eerste minister
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen
2-945 Georges Dallemagne (cdH) 23/1/2003
  de vergoedingen die door het Fonds voor sluiting van ondernemingen zijn uitbetaald aan de voormalige werknemers van Sabena
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-964 Georges Dallemagne (cdH) 13/2/2003
  de vluchten over de Brusselse regio
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-968 Georges Dallemagne (cdH) 20/2/2003
  de organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/3/2003 (commissiehandelingen 2-9)
2-970 Georges Dallemagne (cdH) 20/2/2003
  de problemen in verband met de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-997 Georges Dallemagne (cdH) 20/3/2003
  de gevolgen van het luchtverkeer te Brussel-Nationaal voor het milieu
  Eerste minister
  beantwoord op 2/4/2003 (handelingen 2-282)