Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2011-2012

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

34 resultaten

5-1481 Gťrard Deprez (MR) 17/11/2011
  de bescherming van kamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-1582 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de standrechtelijke executies in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1478
5-1596 Huub Broers (N-VA) 15/12/2011
  de communicatieproblemen bij het bellen van de noodcentrale in gebieden op de taalgrens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1528
5-1597 Huub Broers (N-VA) 15/12/2011
  het foutief uitschrijven of versturen van processen-verbaal door de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1529
5-1622 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat betreft de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1494
5-1639 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-1664 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de mogelijke inzage van de Europese Unie in de Griekse wapenaankopen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-1672 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor BelgiŽ
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-1675 Philippe Mahoux (PS) 15/12/2011
  de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1486
5-1680 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het loon van de hoofden van de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1491
5-1694 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  het acute tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1436
5-1724 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de loonschalen van ingenieurs bij het brandweerkorps
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1725 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1745 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2012
  de toepassing van de Salduz-wetgeving en de omzendbrief van het Brusselse parket
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1756 Piet De Bruyn (N-VA) 11/1/2012
  het opnemen van homohaat binnen het preventieplan gewelddadige radicalisering en polarisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1833 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2012
  de acute tekorten voor opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1903 Dirk Claes (CD&V) 7/2/2012
  de looptijd van de verschillende veiligheidsplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1908 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2012
  de werkzaamheden van de federale coŲrdinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8447
5-1952 Fatma Pehlivan (sp.a) 14/2/2012
  het taalbeleid van de federale overheid bij aanwervingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2067 Armand De Decker (MR) 8/3/2012
  de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2079 Inge Faes (N-VA) 8/3/2012
  de informatisering van de schuldbemiddelingsprocedure
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-2177 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/3/2012
  het gebruik van de benaming "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" door de federale instellingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2185 FranÁois Bellot (MR) 29/3/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-2620
5-2197 Fabienne Winckel (PS) 2/4/2012
  de aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen inzake de "contracten voorzorg uitvaart"
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2257 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2012
  de toepassing door Selor van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2280 Richard Miller (MR) 25/4/2012
  de humanitaire noodsituatie in SyriŽ en de bijkomende financiŽle hulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2286 Fabienne Winckel (PS) 27/4/2012
  de harmonisatie van het interne klachtenbeheer van de federale administraties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2365 Fabienne Winckel (PS) 4/6/2012
  het eisen van een schriftelijk bewijs bij de telefonische verlenging van een telecommunicatiecontract
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2371 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de primaire arbeidsongeschiktheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5626
5-2375 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4169
5-2392 Fabienne Winckel (PS) 8/6/2012
  het PIEK-project
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-2424 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 25/6/2012
  een sensibilisatie-campagne over het gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-2460 Yves Buysse (Vlaams Belang) 10/7/2012
  een vaste post van de spoorwegpolitie in Kortrijk
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4407
5-2461 Yves Buysse (Vlaams Belang) 10/7/2012
  de private veiligheid binnen de erfgoedsector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5718