Vraag om uitleg nr. 5-2620

5-2620 Franois Bellot (MR) 6/11/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2185