Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Den Driessche Pol" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bijeenkomst van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de EU met Turkije van 29 november 2015 - Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 december 2015 (De relaties tussen de EU en Turkije : beperking en tegehouden van de illegale migratiestromen ; systematische registratie van de vluchtelingen ; maatregelen ter bevordering van de inburgering van de Syrische vluchtelingen in de Turkse samenleving ; het bieden van betere opvang aan de Syrische vluchtelingen - Agenda van de Europese Raad : de migratie ; de versterking van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie ; de strijd tegen het terrorisme ; de Economische en Monetaire Unie ; de interne markt ; het Verenigd Koninkrijk) (6-250)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Pol Van Den Driessche
6-250/1
p. 1-16 6-250/1 p. 1-16 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Pol Van Den Driessche, gecoöpteerd senator
6-2
p. 7 6-2 p. 7 (PDF)
Horeca - Geregistreerde kassa - Invoering - Stand van zaken - Evaluatie (6-7)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-7
Horeca - Geregistreerde kassa - Invoering - Stand van zaken - Evaluatie (6-8)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-8
Kansspelen - Gokverslaving - Kansspelcommissie - Controles - Goksites - Zwarte lijst (6-6)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-6
Kemmelberg - Kemmel - Provinciaal domein - Commandobunker - Uitbating - Onderhoud - Toegankelijkheid - Samenwerking (6-5)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-5
LVIII COSAC - Tallinn - 26-28 november 2017 (De toekomst van de Europese Unie - De EU dichter bij haar burgers brengen : Best practices van de nationale parlementen - Digitale interne markt : Recente ontwikkelingen op het vlak van E-services - Een efficiënte en duurzame veiligheidsunie - De externe dimensie van migratie : Preventie en bestrijding van illegale migratie) (6-393)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S) en de heer Pol Van Den Driessche (S)
6-393/1
p. 1-46 6-393/1 p. 1-46 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-261/2)
6-28
p. 4-32 6-28 p. 4-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-162/2)
6-16
p. 9-73 6-16 p. 9-73 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-357/2)
6-40
p. 12-53 6-40 p. 12-53 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-465/2)
6-47
p. 8-21 6-47 p. 8-21 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen - Confederalisme - De afschaffing van de Senaat - De verlenging van de arrestatietermijn naar 72 uur - De invoering van een protocollaire monarchie - Het afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen - De vermindering van het aantal kamerleden - De afschaffing van de faciliteitengemeenten - Hervormingen van het systeem van belangenconflicten - De afschaffing van het Hof Van Assisen - De afschaffing van de noodzaak om een bijzondere wet te hebben voor de herziening van de taalwet gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - De creatie van een nieuw rechtsgebied, namelijk provincie Vlaams-Brabant - De noodtoestand - De vrijheid van onderwijs - De vervroeging van het begin van het zittingsjaar van de Kamer van volksvertegenwoordigers - De herziening van het systeem van moties van vertrouwen en wantrouwen - Het systeem van de geloofsbrieven - De afschaffing van de legislatuurparlementen - De procedure tot herziening van de Grondwet) (6-502)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Pol Van Den Driessche en Andries Gryffroy en mevrouw Lieve Maes
6-502/1
p. 1-11 6-502/1 p. 1-11 (PDF)
Zeebrugge - Haven - Verstekelingen - Incident - Defecte scanner - Maatregelen (6-3)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-3
Zeebrugge - Haven - Verstekelingen - Incident - Defecte scanner - Maatregelen (6-4)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-4
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999