Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-3

van Pol Van Den Driessche (N-VA) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Zeebrugge - Haven - Verstekelingen - Incident - Defecte scanner - Maatregelen

haveninstallatie
illegale migratie

Chronologie

23/10/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014)
26/2/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-4

Vraag nr. 6-3 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het incident waarbij een container met vijfendertig Afghaanse verstekelingen in de Britse haven Tilbury ontdekt werd en waar één volwassen verstekeling overleden bleek, heeft me sterk aangegrepen.

De container kwam uit Zeebrugge. De verstekelingen werden in die haven jammer genoeg niet ontdekt. Nochtans is de haven van Zeebrugge uitgerust met een gespecialiseerde scanner.

Door een defect van de scanner en een personeelstekort om de containers accuraat te controleren – slechts een op honderd wordt gecontroleerd – werd de bewuste container niet gescand, met het gekende menselijke drama als gevolg. Daardoor komt de haven van Zeebrugge in een slecht daglicht. Havenbestuurder Joachim Coens waarschuwt ook voor de economische gevolgen van dit incident.

Naar aanleiding van dit incident ontvang ik dan ook graag een antwoord op volgende vragen :

1) Is er een mogelijkheid om samen te werken met rederijen – denk maar aan P&O – die zelf over scanners beschikken? Op die manier kunnen er meer containers gecontroleerd worden en kunnen menselijke drama's vermeden worden.

2) Kan er op een andere, efficiëntere manier gecontroleerd worden?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

1. De scheepvaartpolitie beschikt momenteel over één cargoscanner. Deze wordt ter beschikking gesteld van alle secties van de scheepvaartpolitie binnen de zeehavens in België. Op het ogenblik van het incident met de verstekelingen in Tilbury was het toestel defect. Er kan echter niet gesteld worden dat dit er voor gezorgd heeft dat het incident veroorzaakt werd, noch vermeden had kunnen worden. De scheepvaartpolitie maakt immers gebruik van deze cargoscanner voor punctuele controles op de openbare weg georiënteerd naar illegale migratie en dit op basis van risico-analyses.

Ingevolge de toepassing van de internationale en Europese havenbeveiligingswetgeving blijven alle terminals in België zelf verantwoordelijk voor de toegangscontrole tot hun site. Zij maken hiervoor gebruik van private bewakingsondernemingen, die eveneens over technische middelen beschikken. De bewuste container werd, zoals overigens voorzien, door de private bewakingsonderneming visueel gecontroleerd en toegelaten tot de site.

Er is reeds een doorgedreven samenwerking tussen de scheepvaartpolitie, de douane en de rederijen (waaronder P&O) met betrekking tot grenscontrole inzake personen en goederen. De private bewakingsondernemingen staan er permanent in voor de beveiliging van en toegang tot de terminal. Ze beschikken hiervoor over technische middelen zoals CO2-meters en Heart-Beat detectiemiddelen; zij beschikken echter niet over een cargoscanner.

De scheepvaartpolitie levert politionele bijstand op vraag van de terminals en rederijen bij vermoeden van illegale migratie of op eigen initiatief en dit op basis van de risico-analyse.

2. Voor de politiediensten is het onmogelijk om alle containers op de openbare weg transiterend via een zeehaven fysiek te controleren op hun inhoud. Dit belet niet dat er behalve dagelijkse controles ook specifieke controleacties georganiseerd worden in het kader van de strijd tegen illegale migratie, in samenwerking met verschillende private en publieke partners.