Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-4

van Pol Van Den Driessche (N-VA) d.d. 3 november 2014

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Zeebrugge - Haven - Verstekelingen - Incident - Defecte scanner - Maatregelen

haveninstallatie
illegale migratie

Chronologie

3/11/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014)
9/12/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-3

Vraag nr. 6-4 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het incident waarbij een container met vijfendertig Afghaanse verstekelingen in de Britse haven Tilbury ontdekt werd en waar één volwassen verstekeling overleden bleek, heeft me sterk aangegrepen.

De container kwam uit Zeebrugge. De verstekelingen werden in die haven jammer genoeg niet ontdekt. Nochtans is de haven van Zeebrugge uitgerust met een gespecialiseerde scanner.

Door een defect van de scanner en een personeelstekort om de containers accuraat te controleren – slechts een op honderd wordt gecontroleerd – werd de bewuste container niet gescand, met het gekende menselijke drama als gevolg. Daardoor komt de haven van Zeebrugge in een slecht daglicht. Havenbestuurder Joachim Coens waarschuwt ook voor de economische gevolgen van dit incident.

Naar aanleiding van dit incident ontvang ik dan ook graag een antwoord op volgende vragen :

1) Is er een mogelijkheid om samen te werken met rederijen – denk maar aan P&O – die zelf over scanners beschikken? Op die manier kunnen er meer containers gecontroleerd worden en kunnen menselijke drama's vermeden worden.

2) Kan er op een andere, efficiëntere manier gecontroleerd worden?

Antwoord ontvangen op 9 december 2014 :

De feiten die u aanhaalt vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, aan wie u dezelfde vraag hebt gesteld.