Auteurs- en sprekersregister betreffende "Sémer Paula" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Antipersoonsmijnen - Opleiding van de ontmijningsdienst - Vernietiging van de stock      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sémer aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 129 1-4 p. 129 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 236-237 1-5 p. 236-237 (PDF)
De AFCEA-wapenbeurs die zal doorgaan in het Congressenpaleis van 16 oktober tot 18 oktober 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sémer aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-50 COM
p. 418-421 1-50 COM p. 418-421 (PDF)
De AFCEA-wapenbeurs in het Congressenpaleis op 16, 17 en 18 oktober eerstkomend      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sémer aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-68
p. 1753-1754 1-68 p. 1753-1754 (PDF)
De AFCEA-wapenbeurs in het Congressenpaleis te Brussel      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-50 COM
p. 418-421 1-50 COM p. 418-421 (PDF)
De behandeling van de daklozen door de OCMW's      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sémer aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-115
p. 3068-3069 1-115 p. 3068-3069 (PDF)
De handtekeningenactie ten voordele van borstkankerpatiënten (Prothese : Riziv-tussenkomst) (1-387)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sémer aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-140
p. 3762-3763 1-140 p. 3762-3763 (PDF)
De oprichting in België van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De sociale normen in de internationale handel (Kinderarbeid)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De toestand in Azië van april 1996 tot maart 1998 (Financiële en monetaire crisis - Ontwikkelingssamenwerking - Buitenlandse handel) (1-855)      
  Debat
1-209
p. 6022-6034 1-209 p. 6022-6034 (PDF)
De vergadering van de Wereldhandelsorganisatie te Singapore en haar doelstellingen op het vlak van handel en leefmilieu      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De vergunning voor het organiseren van de Wapenbeurs (AFCEA) (1-651)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-135
p. 3632-3635 1-135 p. 3632-3635 (PDF)
De verschillende fiscale behandeling van mannen en vrouwen inzake de individuele levensverzekeringen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sémer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-97
p. 2571-2572 1-97 p. 2571-2572 (PDF)
Discriminatie van sollicitanten op grond van leeftijd - Wetsontwerp      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sémer aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1498 1-31 p. 1498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3359 1-65 p. 3359 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Sémer, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Ernstige gezondheidsproblemen die mogelijk veroorzaakt worden door blootstelling aan radars (Hawk-luchtafweer) (1-538)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sémer aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-203
p. 5820-5821 1-203 p. 5820-5821 (PDF)
Gezinsinkomen als grondslag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - Feitelijke scheiding      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sémer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1520 1-31 p. 1520 (PDF)
Het niet meer erkennen van het Antwerpse project "Gezondheidsbevordering bij injecterende gebruikers" (1-403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sémer aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3994-3995 1-151 p. 3994-3995 (PDF)
Het organiseren van de Wapenbeurs (AFCEA) (1-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sémer aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-135
p. 3632-3635 1-135 p. 3632-3635 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan mevrouw Maximus, ontslagnemend senator
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
Inkomstenbelasting - Antwoord per gewone brief op het bericht van wijziging      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sémer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 563-564 1-12 p. 563-564 (PDF)
Kanker veroorzaakt door Hawk-luchtafweer (Blootstelling van militairen aan radarstraling) (1-559)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sémer aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-215
p. 6290-6291 1-215 p. 6290-6291 (PDF)
Levensverzekering - Verschillende fiscale behandeling van mannen en vrouwen - Stand van zaken (1-1618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sémer aan de heer Viseur, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5047 1-96 p. 5047 (PDF)
Militair personeel - Bescherming van het personeel tegen ongewenste intimiteiten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sémer aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 185 1-5 p. 185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 329-330 1-7 p. 329-330 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Sémer en de heer Hostekint
1-237/2
p. 1-2 1-237/2 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging
1-52
p. 1203-1208 1-52 p. 1203-1208 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van homoseksuelen in Roemenië (1-473)      
  Voorstel van de dames Thijs en Sémer
1-473/1
p. 1-4 1-473/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven (1-32)      
  Amendement nr 9 van de heer Hostekint en mevrouw Sémer
1-32/5
p. 3 1-32/5 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen België en Zaïre (1-156)      
  Amendement nr 4 van de heer Hostekint en mevrouw Sémer
1-156/3
p. 1-2 1-156/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Beraadslaging
1-11
p. 239-244 1-11 p. 239-244 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens) (1-99)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Sémer c.s.
1-99/4
p. 1-2 1-99/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Sémer c.s.
1-99/5
p. 1-2 1-99/5 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sémer
1-99/6
p. 1-16 1-99/6 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton (1-379)      
  Voorstel van de heer Hostekint en mevrouw Sémer
1-379/1
p. 1-6 1-379/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hostekint en mevrouw Sémer
1-379/2
p. 1 1-379/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf (EVRM - VN-resolutie) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf) (1-854)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-854/2
p. 1 1-854/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hostekint en mevrouw Sémer, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-854/4
p. 1-2 1-854/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-175
p. 5168 1-175 p. 5168 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid (1-645)      
  Voorstel van mevrouw Sémer c.s.
1-645/1
p. 1-4 1-645/1 p. 1-4 (PDF)
  Beraadslaging
1-144
p. 3829-3830 1-144 p. 3829-3830 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Sémer c.s., op de tekst aangenomen door de commissie
1-239/5
p. 1-2 1-239/5 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging
1-43
p. 1014-1019 1-43 p. 1014-1019 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-194/3
p. 1-7 1-194/3 p. 1-7 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Sémer
1-194/7
p. 1-58 1-194/7 p. 1-58 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-58
p. 1414-1415 1-58 p. 1414-1415 (PDF)
  1-58
p. 1415 1-58 p. 1415 (PDF)
  1-58
p. 1415-1419 1-58 p. 1415-1419 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces en een gelijke behandeling inzake promotiekansen, de mogelijkheden tot deelname aan opleiding, vorming, scholing en sociale promotie en de niet-discriminatie volgens leeftijd bij ontslag (Oudere werknemers) (1-709)      
  Voorstel van mevrouw Sémer c.s.
1-709/1
p. 1-5 1-709/1 p. 1-5 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 (1-1193)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-236
p. 6905-6910 1-236 p. 6905-6910 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973, gedaan te München op 17 december 1991 (1-253)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-253/2
p. 1-3 1-253/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting (1-519)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-519/2
p. 1-2 1-519/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 (1-1371)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-1371/2
p. 1-4 1-1371/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998 (1-1372)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-1372/2
p. 1-4 1-1372/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1.Protocol betreffende de toetreding van de regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende protocollen betreffende de toetreding van de regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, Gemeenschappelijke Verklaring en Bijlage, ondertekend te Madrid op 6 november 1992. 2.Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden, Bijlagen, Slotakte en Gemeenschappelijke Verklaring, ondertekend te Madrid op 6 november 1992 (1-574)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-574/2
p. 1-6 1-574/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-20
p. 460-461 1-20 p. 460-461 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 (1-221)      
  Verslag van mevrouw Semer
1-221/2
p. 1-2 1-221/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996 (Inroepen van het recht van voorrang door onderhorigen van landen lid van de Wereldhandelsorganisatie - Oorsprongsbenaming van wijnen en alchoholische dranken - Namaak - Benelux Merkenbureau - ADPIC-akkoord) (Zie ook doc. Senaat 1-1270) (1-1272)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-1272/2
p. 1-3 1-1272/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genève op 3 mei 1996 (1-1025)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing en met het Protocol nr. 2 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, gedaan te Straatsburg op 4 november 1993 (1-271)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-271/2
p. 1-2 1-271/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989 (1-1088)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-1088/2
p. 1-2 1-1088/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan, gedaan te Oslo op 18 september 1997 (1-1053)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
  1-205
p. 5876 1-205 p. 5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994 (Kerninstallaties - Landen van Centraal- en Oost-Europa en bepaalde ontwikkelingslanden) (1-314)      
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1317-1320 1-55 p. 1317-1320 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, de dames Sémer en Lizin, de heren Boutmans en Loones, mevrouw Dardenne en eindstemming
1-56
p. 1355-1356 1-56 p. 1355-1356 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap van België, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Vlaamse Gewest van België, het Waalse Gewest van België, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van België en Oekraïne, ondertekend te Brussel op 23 april 1997 (1-794)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-794/2
p. 1-4 1-794/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 139 betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beïnvloeden, aangenomen te Genève op 24 juni 1974 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenvijftigste zitting (1-265)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-265/2
p. 1-3 1-265/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting (1-254)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-254/2
p. 1-2 1-254/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 (UNO) (1-1296)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-1296/2
p. 1-5 1-1296/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7504-7505 1-259 p. 7504-7505 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983 (1-1087)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-1087/2
p. 1-4 1-1087/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-220
p. 6388 1-220 p. 6388 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale Akten : 1. Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op 26 oktober 1961; 2. Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971 (1-1105)      
  Verslag van mevrouw Sémer
1-1105/2
p. 1-6 1-1105/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-11
p. 244-248 1-11 p. 244-248 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad (1-124)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Sémer
1-124/2
p. 2 1-124/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sémer
1-124/3
p. 1-4 1-124/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs (1-199)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de dames Van der Wildt en Sémer
1-199/2
p. 1-4 1-199/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag (1-331)      
  Voorstel van mevrouw Sémer c.s.
1-331/1
p. 1-8 1-331/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit (Aansprakelijkheid bemiddelaar en werkgever - Sportwereld) (1-1064)      
  Voorstel van de heer Hostekint en mevrouw Sémer
1-1064/1
p. 1-4 1-1064/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999