Auteurs- en sprekersregister betreffende "Kestelijn-Sierens Mimi" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actieplan van regeringscommissaris Zenner - Opvolgingsnota (Vereenvoudiging van de fiscale procedures en strijd tegen de fiscale fraude - Concrete maatregelen) (2-2251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3227-3228 2-59 p. 3227-3228 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3804-3805 2-68 p. 3804-3805 (PDF)
Adoptie - Kosten - Fiscale behandeling (2-605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 750 2-17 p. 750 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1709-1710 2-35 p. 1709-1710 (PDF)
Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001 (Gelijke kansen in de politiehervorming - Gelijke kansenbeleid binnen de zogenaamde "Copernicusplan", moderniseringsplan voor de openbare besturen - Werken in het vrouwenhuis "Amazone" - Herintreedsters en herintreders) (2-268)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Kestelijn-Sierens, Willame-Boonen en KaÁar
2-268/1
p. 1-48 2-268/1 p. 1-48 (PDF)
Burgerlijk verdrag inzake corruptie - Ondertekening door BelgiŽ (Conformiteit met de wetgeving inzake overheidsopdrachten) (2-394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 449-450 2-11 p. 449-450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 540-541 2-12 p. 540-541 (PDF)
Burgerlijk verdrag inzake corruptie - Ondertekening door BelgiŽ (Conformiteit met de wetgeving inzake overheidsopdrachten) (2-395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 459-460 2-11 p. 459-460 (PDF)
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XXIIIe COSAC), Versailles 16-17 oktober 2000 (2-599)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Kestelijn-Sierens (S) en Gerkens (K)
   Frans EU-voorzitterschap - Institutionele problemen - Handvest van de grondrechten van de EU - Vooruitgang van het Europese bouwwerk - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Gerechtelijke samenwerking - Bestrijding georganiseerde misdaad, Europol - Immigratie - Controle op het Europees beleid door de nationale parlementen - EU-uitbreiding - ServiŽ - Bulgarije : visumplicht
2-599/1
p. 1-26 2-599/1 p. 1-26 (PDF)
De achterstand inzake de inning van directe belastingen (Personeelstekort) (2-69)      
  Mondelinge vraag van de mevrouw Kestelijn aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-18
p. 20-22 2-18 p. 20-22 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De capaciteitsuitbreiding op de lijnen Zeebrugge - Brugge en Brugge - Gent (Aanleg van een derde spoor tussen Zeebrugge en Brugge en van een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent) (2-856)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-180
p. 11-13 2-180 p. 11-13 (PDF)
De functieclassificatie (Herziening van de sectorale functieclassificatie om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen op te heffen) (2-341)      
  Vraag om uitleg van de heer Kestelijn-Sierens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 39-42 2-98 p. 39-42 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (FinanciŽle en fiscale aspecten van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Hoorzitting met het college van procureurs-generaal - Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 2001 over de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ in 2000 - Uiteenzetting door de procureur des Konings te Brussel - Bespreking van het evaluatieverslag m.b.t. de wet van 10 juni 1998 over de telefoonaftap - Specifieke problemen) (2-425)      
  Eindverslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-284
p. 24-31 2-284 p. 24-31 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gespannen verhouding tussen BelgiŽ en Europa voor wat betreft de pensioenspaarfondsen (Verenigbaarheid met het Europees recht van het koninklijk besluit van 10 januari 1987 betreffende de erkenning van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen voor de toepassing van artikel 72, ßß1, eerste lid, 1į en 4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen [nu 145/1, 5į en 145/16, 1į, WIB 92]) (2-1018)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 38-39 2-212 p. 38-39 (PDF)
De invoering van de coupure van 500 euro en het witwassen van geld (2-665)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-132
p. 10-13 2-132 p. 10-13 (PDF)
De invordering van geldboeten in zaken die betrekking hebben op de georganiseerde financiŽle criminaliteit (CFI : Cel voor financiŽle informatieverwerking) (2-143)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-49
p. 40-45 2-49 p. 40-45 (PDF)
De oplichting van de fiscus met BTW-carrousels (Vrijstelling van BTW voor intracommunautaire handel - Controle) (2-78)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-31
p. 32-35 2-31 p. 32-35 (PDF)
De opportuniteit van een beleid inzake autofiscaliteit gericht op milieu en gezondheid (Dieselwagen) (2-54)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-29
p. 61-65 2-29 p. 61-65 (PDF)
De opvolging van het protocol voor samenwerking in de strijd tegen de fraude door middel van BTW-carrousels (2-844)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 25-26 2-178 p. 25-26 (PDF)
De overgang naar de euro (Informatie van het brede publiek - Kosten voor omruiling van de nationale munt in euro) (2-327)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-67
p. 40-42 2-67 p. 40-42 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De rol en de positie van de vrouwenverenigingen in BelgiŽ (Bezoek aan het vrouwenhuis "Amazone") (2-943)      
  Verslag van de dames de Bethune en Kestelijn-Sierens
2-943/1
p. 1-25 2-943/1 p. 1-25 (PDF)
De rol van de vrouw in het stimuleren van het vredesproces in IsraŽl en Palestina (2-1056)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer Malmendier
2-1056/1
p. 1-13 2-1056/1 p. 1-13 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De werkzaamheden van de werkgroep onder leiding van mevrouw Cantillon met betrekking tot de uitwerking van een toenadering tussen de sociale zekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen (Pensioenproblematiek) (2-786)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 14-15 2-164 p. 14-15 (PDF)
Douaneadministraties - JustitiŽle samenwerking in strafzaken (Ratificatie van de Europese Overeenkomst) (2-2200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3158-3159 2-58 p. 3158-3159 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3301 2-59 p. 3301 (PDF)
Douaneadministraties - JustitiŽle samenwerking op informaticagebied (Ratificatie van de Europese Overeenkomst) (2-2199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3158 2-58 p. 3158 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3496-3498 2-62 p. 3496-3498 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Kestelijn-Sierens, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Europese permanente magnetische gezondheidskaart - Vervanging van de E111-formulieren - Invoering (Europese SIS-kaart - Terugbetaling van medische kosten in het buitenland) (2-2541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3690 2-66 p. 3690 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3839-3840 2-69 p. 3839-3840 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Combinatie gezinsleven-arbeid
2-43
p. 37 2-43 p. 37 (PDF)
   Fiscale discriminatie van de vrouw
2-43
p. 37 2-43 p. 37 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 38 2-43 p. 38 (PDF)
   Individualisering van de rechten op sociale zekerheid
2-43
p. 37 2-43 p. 37 (PDF)
   Invoering in de Grondwet van het waarborgen van het recht op gelijkheid tussen vrouwen en mannen
2-43
p. 36-37 2-43 p. 36-37 (PDF)
   Paritaire democratie
2-43
p. 36-37 2-43 p. 36-37 (PDF)
   Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
2-43
p. 37 2-43 p. 37 (PDF)
   Vrouw en gezondheid
2-43
p. 38 2-43 p. 38 (PDF)
Fiscale ambtenaren - Bescherming (Actieplan tot bestrijding van de fiscale fraude van de heer Zenner, regeringscommissaris) (2-1971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2852-2853 2-53 p. 2852-2853 (PDF)
Fiscale fraude - Bestrijding - Opvolging door het Antifraudecomitť (Actieplan tot bestrijding van de fiscale fraude van de heer Zenner, regeringscommissaris) (2-1970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2852 2-53 p. 2852 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3291-3292 2-59 p. 3291-3292 (PDF)
Fiscale fraude - Internationale samenwerking - Juridisch kader (Actieplan tot bestrijding van de fiscale fraude van de heer Zenner, regeringscommissaris - Wederzijdse bijstand tussen belastingbesturen van de lidstaten van de EU : wijziging art. 93 BTW-Wetboek) (2-1977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2853 2-53 p. 2853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3292-3294 2-59 p. 3292-3294 (PDF)
Gehandicapten die een zelfstandig beroep wensen uit te oefenen - Uitwerken van maatregelen (2-1072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-29
p. 1404 2-29 p. 1404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1497-1498 2-30 p. 1497-1498 (PDF)
Geneesmiddel Provigil - Terugbetaling (Behandeling van de narcolepsie-cataplexie) (2-2245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3272-3273 2-59 p. 3272-3273 (PDF)
Gerechtelijke bijstand inzake strafzaken - Europese Conventie van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp - Aanvullend Protocol - Ratificatie (2-2043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2962-2963 2-54 p. 2962-2963 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake het ABX-dossier (Voorlegging ABX-plan door gedelegeerd bestuurder van de NMBS, de heer Schouppe - Mogelijke concurrentievervalsing door ABX) (2-798)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-168
p. 28-29 2-168 p. 28-29 (PDF)
Openbare werken - Maatregelen ter compensatie van geleden schade door zelfstandige handelaars (2-912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1266 2-27 p. 1266 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1381-1382 2-28 p. 1381-1382 (PDF)
Overeenkomst inzake de overdracht van de strafrechtelijke procedure - Ratificatie (2-2646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3893 2-70 p. 3893 (PDF)
Postsector - Liberalisatie (Europese richtlijnen - Einddatum voor de volledige openstelling van de markt - Definitie van de "speciale diensten" of van de "standaard post") (2-1432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1974-1976 2-40 p. 1974-1976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2089-2090 2-41 p. 2089-2090 (PDF)
Rokers - Medicatie - Terugbetaling - Uitsluiting (2-2038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2849 2-53 p. 2849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2948 2-54 p. 2948 (PDF)
Strijd tegen tabaksgebruik - Oprichting van een preventiefonds (gespijsd met een heffing op sigaretten) (2-1961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2877-2878 2-53 p. 2877-2878 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1999-2000)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Gelijktijdige vergaderingen van de plenaire vergadering en het Bureau van de Senaat)
2-28
p. 29-30 2-28 p. 29-30 (PDF)
Transnationale georganiseerde criminaliteit - 10e Congres van de Verenigde Naties - Balans (2-604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 749 2-17 p. 749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1619-1620 2-33 p. 1619-1620 (PDF)
Verbod op nachtarbeid - Discriminaties tussen sectoren - Aanpassing arbeidswet (Verhuren van rijwielen aan de kust) (2-368)      
  Schriftelijke vraag van de mevrouw Kestelijn-Sierens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 346-348 2-9 p. 346-348 (PDF)
Verbod op nachtarbeid - Discriminaties tussen sectoren - Aanpassing arbeidswet (Verhuurders van rijwielen aan de kust) (2-144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 181-183 2-5 p. 181-183 (PDF)
Vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Beijing Plus 5", (New-York, juni 2000): "Vrouwen in het jaar 2000 : gelijkheid tussen de geslachten, ontwikkeling en vrede voor de ťťnentwintigste eeuw" (Historiek van de wereldvrouwenconferenties - Bijdrage van de Belgische regering en de Senaat aan de voorbereiding van de 23e buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - OfficiŽle werkzaamheden en activiteiten parallel met de zitting - Infosessies, georganiseerd door de Belgische permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties) (2-334)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-334/1
p. 1-87 2-334/1 p. 1-87 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-574/3
p. 1-20 2-574/3 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
2-175
p. 45-51 2-175 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Europese ruimtevaartbedrijf Arianespace (2-1527)      
  Voorstel van de heren Monfils en Roelants du Vivier en mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1527/1
p. 1-11 2-1527/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (2-1523)      
  Voorstel van de dames Nagy, Nyssens en Kestelijn-Sierens en de heren Cornil en Lozie
2-1523/1
p. 1-3 2-1523/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie - Overeenkomst van 29 mei 2000 - Ratificatie - Uitblijven (2-2045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2963-2963 2-54 p. 2963-2963 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 2-55
p. 3027-3028 2-55 p. 3027-3028 (PDF)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Algemene bespreking
2-136
p. 4-24 2-136 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de inschrijving van BelgiŽ op het kapitaal van de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (2-1262)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1262/2
p. 1-3 2-1262/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Behoud van transparante bedragen in de wetgeving - Cfr. doc. 2-432 en 2-430) (2-431)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-431/2
p. 1-3 2-431/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de openbare aanbiedingen van effecten (Codificatie van een belangrijk deel van de financiŽle wetgeving, namelijk van de regels betreffende de prospectusverplichting bij openbare aanbiedingen van effecten ten einde een gecontroleerde informatie aan het publiek te verstrekken die hen moet toelaten met kennis van zaken de effecten te beoordelen die hem te koop worden aangeboden) (2-1588)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1588/2
p. 1-4 2-1588/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van de Vestigingsraad (Beroep bij een administratief rechtscollege tegen de weigering door een Kamer van ambachten en neringen tot toekenning van een vestigingsgetuigschrift) (2-939)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-939/2
p. 1-5 2-939/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (2-1204)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1204/2
p. 1-5 2-1204/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-218
p. 83-85 2-218 p. 83-85 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-227/3
p. 1-35 2-227/3 p. 1-35 (PDF)
   Afcentiemen - Vlaams decreet
2-227/3
p. 12 2-227/3 p. 12 (PDF)
  2-227/3
p. 15 2-227/3 p. 15 (PDF)
  2-227/3
p. 22-23 2-227/3 p. 22-23 (PDF)
   Afschaffing aanvullende crisisbijdrage
2-227/3
p. 2 2-227/3 p. 2 (PDF)
  2-227/3
p. 4 2-227/3 p. 4 (PDF)
  2-227/3
p. 5 2-227/3 p. 5 (PDF)
  2-227/3
p. 11 2-227/3 p. 11 (PDF)
  2-227/3
p. 11 2-227/3 p. 11 (PDF)
  2-227/3
p. 20-21 2-227/3 p. 20-21 (PDF)
  2-227/3
p. 21 2-227/3 p. 21 (PDF)
   Aftrek voor kinderopvang
2-227/3
p. 2 2-227/3 p. 2 (PDF)
  2-227/3
p. 4 2-227/3 p. 4 (PDF)
  2-227/3
p. 16 2-227/3 p. 16 (PDF)
  2-227/3
p. 18 2-227/3 p. 18 (PDF)
  2-227/3
p. 21 2-227/3 p. 21 (PDF)
   BTW-verlaging naar 6% voor arbeidsintensieve diensten (Woningrenovatie, kleine herstellingen e.a.)
2-227/3
p. 3 2-227/3 p. 3 (PDF)
  2-227/3
p. 4 2-227/3 p. 4 (PDF)
  2-227/3
p. 5 2-227/3 p. 5 (PDF)
  2-227/3
p. 10 2-227/3 p. 10 (PDF)
  2-227/3
p. 10 2-227/3 p. 10 (PDF)
  2-227/3
p. 11 2-227/3 p. 11 (PDF)
  2-227/3
p. 12 2-227/3 p. 12 (PDF)
  2-227/3
p. 13 2-227/3 p. 13 (PDF)
  2-227/3
p. 16 2-227/3 p. 16 (PDF)
  2-227/3
p. 17-18 2-227/3 p. 17-18 (PDF)
   BTW-verlaging voor tuinbouw en sierteelt - Tuinaanleg
2-227/3
p. 16 2-227/3 p. 16 (PDF)
  2-227/3
p. 21 2-227/3 p. 21 (PDF)
   Fiscale discriminatie tussen gehuwden en samenwonenden
2-227/3
p. 14-15 2-227/3 p. 14-15 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-227/3
p. 6 2-227/3 p. 6 (PDF)
  2-227/3
p. 10 2-227/3 p. 10 (PDF)
  2-227/3
p. 10 2-227/3 p. 10 (PDF)
  2-227/3
p. 11 2-227/3 p. 11 (PDF)
   Georganiseerde misdaad in BelgiŽ
2-227/3
p. 8-9 2-227/3 p. 8-9 (PDF)
   Gezondmaking overheidsfinanciŽn
2-227/3
p. 20 2-227/3 p. 20 (PDF)
   Haven van Antwerpen : gebrek aan controlemogelijkheden om fraude te bestrijden
2-227/3
p. 9 2-227/3 p. 9 (PDF)
   Herinvoering indexering belastingschalen
2-227/3
p. 2 2-227/3 p. 2 (PDF)
  2-227/3
p. 4 2-227/3 p. 4 (PDF)
  2-227/3
p. 5 2-227/3 p. 5 (PDF)
  2-227/3
p. 5 2-227/3 p. 5 (PDF)
  2-227/3
p. 13 2-227/3 p. 13 (PDF)
  2-227/3
p. 17 2-227/3 p. 17 (PDF)
  2-227/3
p. 20 2-227/3 p. 20 (PDF)
  2-227/3
p. 20 2-227/3 p. 20 (PDF)
   Integratie vreemdelingen
2-227/3
p. 7-8 2-227/3 p. 7-8 (PDF)
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure
2-227/3
p. 7-8 2-227/3 p. 7-8 (PDF)
  2-227/3
p. 10 2-227/3 p. 10 (PDF)
  2-227/3
p. 12 2-227/3 p. 12 (PDF)
  2-227/3
p. 19 2-227/3 p. 19 (PDF)
   Omvorming van De Post tot NV van publiek recht
2-227/3
p. 3-4 2-227/3 p. 3-4 (PDF)
  2-227/3
p. 5 2-227/3 p. 5 (PDF)
  2-227/3
p. 12-13 2-227/3 p. 12-13 (PDF)
  2-227/3
p. 21-22 2-227/3 p. 21-22 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-227/3
p. 6-7 2-227/3 p. 6-7 (PDF)
  2-227/3
p. 10 2-227/3 p. 10 (PDF)
  2-227/3
p. 11 2-227/3 p. 11 (PDF)
   Steun aan bagger- en koopvaardijsector : werkgeversbijdragen en bedrijfsvoorheffing - Sleepdiensten
2-227/3
p. 17 2-227/3 p. 17 (PDF)
   Verlaging van de fiscale druk
2-227/3
p. 2-3 2-227/3 p. 2-3 (PDF)
  2-227/3
p. 4 2-227/3 p. 4 (PDF)
  2-227/3
p. 5 2-227/3 p. 5 (PDF)
  2-227/3
p. 17 2-227/3 p. 17 (PDF)
   Vrijstelling t.v.v. kinderen voor dewelke geen opvangkosten worden afgetrokken
2-227/3
p. 4 2-227/3 p. 4 (PDF)
  2-227/3
p. 5 2-227/3 p. 5 (PDF)
  2-227/3
p. 18 2-227/3 p. 18 (PDF)
   Wijzigingen nationaliteitswetgeving
2-227/3
p. 7-8 2-227/3 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afschaffing aanvullende crisisbijdrage
2-20
p. 6 2-20 p. 6 (PDF)
   Aftrek kosten voor kinderopvang
2-20
p. 7 2-20 p. 7 (PDF)
   Aftrekbaarheid van huishoudpersoneel
2-20
p. 7 2-20 p. 7 (PDF)
  2-20
p. 24 2-20 p. 24 (PDF)
   Aftrekbaarheid van restaurantkosten
2-20
p. 7 2-20 p. 7 (PDF)
  2-20
p. 24 2-20 p. 24 (PDF)
   BTW-verlaging naar 6 % voor arbeidsintensieve diensten
2-20
p. 6 2-20 p. 6 (PDF)
   Herinvoering indexering belastingschalen
2-20
p. 6 2-20 p. 6 (PDF)
   Omvorming van De Post tot NV van publiek recht
2-20
p. 7 2-20 p. 7 (PDF)
   Overzicht van het commissieverslag
2-20
p. 4-6 2-20 p. 4-6 (PDF)
   Steun aan bagger- en koopvaardijsector : werkgeversbijdragen en bedrijfsvoorheffing - Sleepdiensten
2-20
p. 7 2-20 p. 7 (PDF)
   Verlaging van de fiscale en parafiscale druk
2-20
p. 6-7 2-20 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Algemene bespreking
   Fiscale neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Discriminatie gehuwden-feitelijke samenwonenden
2-140
p. 7 2-140 p. 7 (PDF)
   Verlaging van de fiscale druk
2-140
p. 6-7 2-140 p. 6-7 (PDF)
  2-140
p. 7-8 2-140 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Verslag van de heer Ramoudt en mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1402/3
p. 1-57 2-1402/3 p. 1-57 (PDF)
Wetsontwerp ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (2-1148)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1148/2
p. 1-3 2-1148/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat de bezoldigingsregeling van de magistraten en van de griffiers van de Rechterlijke Orde, en van de secretarissen van de parketten, betreft (2-1150)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1150/2
p. 1 2-1150/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Oprichting van een Compensatiefonds) (2-1379)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer De Grauwe
2-1379/2
p. 1-2 2-1379/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Afwijkingen van de jaarlijkse tarieven voor het gebruik van het transportnet voor aardgas - Bevordering van grote Europese infrastructuren voor het transport van gasenergie) (2-1570)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1570/2
p. 1-3 2-1570/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en artikel 121, ß 1, 1į, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (2-1589)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1589/2
p. 1 2-1589/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Hervorming vennootschapsbelasting : verlaging van het belastingtarief ; wijziging WIB 1992 ; roerende voorheffing op liquidatieboni ; afschrijvingen ; aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen ; definitief belaste inkomsten ; aanrekening van jaarverliezen op winst uit abnormale of goedgunstige voordelen ; winst welke een vennootschap verkrijgt uit haar inrichting gevestigd in een land zonder dubbelbelastingverdrag - Maatregelen ten gunste van KMO's : aanmoediging van autofinanciering door vrijstelling van gereserveerde winsten ; vrijstelling van vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen in de loop van de drie eerste boekjaren - Hervorming van het stelsel van de coŲrdinatiecentra : wijziging KB nr 187 van 30 december 1982 en wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen - Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken : ruling - Actieplan doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting) (2-1388)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1388/3
p. 1-11 2-1388/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 25-42 2-254 p. 25-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Retributies voor het verstrekken van diensten aan marktdeelnemers) (2-1060)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1060/3
p. 1-5 2-1060/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Kredietovereenkomst) (2-1378)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1378/2
p. 1-7 2-1378/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-267
p. 28-29 2-267 p. 28-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof (Afschaffing van het voorafgaand visum) (2-1552)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1552/3
p. 1-4 2-1552/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-602/3
p. 1-7 2-602/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Bijkomende bevoegdheden, opdrachten en taken voor het Agentschap, o.m. toezicht op dierenziekten - MateriŽle tekstverbeteringen) (2-711)      
  Algemene bespreking
2-127
p. 4-7 2-127 p. 4-7 (PDF)
  2-127
p. 8-9 2-127 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van autorijtuigen (Spoorvoertuig - Onverschoonbare fout - Uitbreiding van de toepassingssfeer - Wijziging wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake moterrijtuigen, arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en wet van 3 juli 1967 betreffende schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector) (2-478)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-478/2
p. 1-2 2-478/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten) (2-261)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-261/4
p. 1-30 2-261/4 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
2-63
p. 32-41 2-63 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 496bis in het Strafwetboek strekkende tot het zwaarder bestraffen van financiŽle en fiscale fraudemechanismen (2-1246)      
  Voorstel van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1246/1
p. 1-3 2-1246/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 252 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Fiscale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen - De onroerende voorheffing op goederen, eigendom van de vrouw, wordt geheven op naam van de echtgenoot) (2-705)      
  Voorstel van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-705/1
p. 1-2 2-705/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-705/2
p. 1 2-705/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen (2-345)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-345/2
p. 1-2 2-345/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (2-67)      
  Stemverklaringen van mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer Caluwť en verwerping
2-34
p. 37-38 2-34 p. 37-38 (PDF)
  2-34
p. 53-54 2-34 p. 53-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot wegwerking van de discriminaties tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden op het vlak van de personenbelasting (2-343)      
  Voorstel van mevrouw Kestelijn-Sierens c.s.
2-343/1
p. 1-10 2-343/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Niet-betalen van de belasting binnen de gestelde termijn - Versturen van minstens ťťn aangetekende herinneringsbrief aan de belastingplichtige vůůr het sturen van een gerechtsdeurwaarder) (2-505)      
  Verslag van mevrouw Kestelijn-Sierens
2-505/4
p. 1-7 2-505/4 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Maximale openingsduur van 15 uur per dag - Versoepeling van de regeling) (2-413)      
  Voorstel van mevrouw Kestelijn-Sierens c.s.
2-413/1
p. 1-4 2-413/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer De Grauwe
2-413/3
p. 1 2-413/3 p. 1 (PDF)
Wettelijke verplichting tot neerlegging van de jaarrekening - Verzuim - Strafbaarstelling - Effect (Actieplan tot bestrijding van de fiscale fraude van de heer Zenner, regeringscommissaris) (2-1969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2850 2-53 p. 2850 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3078-3079 2-56 p. 3078-3079 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999