S. 2-505 Dossierfiche K. 50-1355

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Olivier de Clippele   

gerechtsdeurwaarder
inning der belastingen
belasting van natuurlijke personen
belastingadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-505/1 2-505/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/7/2000
2-505/2 2-505/2 (PDF) Amendementen 12/6/2001
2-505/3 2-505/3 (PDF) Amendement 27/6/2001
2-505/4 2-505/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2001
2-505/5 2-505/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2001
2-505/6 2-505/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/7/2001
K. 50-1355/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2001
K. 50-1355/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/11/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2000   Indiening Doc. 2-505/1 2-505/1 (PDF)
19/10/2000   Inoverwegingneming
19/10/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
10/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
Doc. 2-505/6 2-505/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/10/2000   Verzending naar commissie
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Niet behandeld
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
21/2/2001   Bespreking
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
27/6/2001   Inschrijving op agenda
27/6/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
27/6/2001   Aanneming na amendering
27/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1355/1
24/10/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 413
8/11/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 174, p. 22-23
8/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 174, p. 40-41
Doc. K. 50-1355/2
8/11/2001   Aanneming zonder amendering
8/11/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
8/1/2002   Bekendmaking (357)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 21/2/2001, 12/6/2001, 27/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/11/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/7/2001 60 10/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/12/2001 8/1/2002, blz 357