S. 2-1056 Dossierfiche                  

De rol van de vrouw in het stimuleren van het vredesproces in Israël en Palestina
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

handhaving van de vrede
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
participatie van vrouwen
Palestijnse kwestie
rechten van de vrouw
Palestina
positie van de vrouw
vrouwenbeweging
Israël

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1056/1 2-1056/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 6/11/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2002   Indiening Doc. 2-1056/1 2-1056/1 (PDF)
30/1/2002   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
30/1/2002   Verzending naar commissie
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Hoorzitting met de dames Debby Lermann en Jihan Anstas
over de vrouwenrechten en de vredesbeweging in Israël en Palestina
30/1/2002   Gedachtewisseling
30/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier, Mimi Kestelijn-Sierens
30/1/2002   Bespreking
met het oog op het opstellen van aanbevelingen
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
5/11/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 30/1/2002, 5/11/2002