S. 2-334 Dossierfiche                  

De vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Beijing Plus 5", (New York, juni 2000) : "Vrouwen in het jaar 2000 : gelijkheid tussen de geslachten, ontwikkeling en vrede voor de éénentwintigste eeuw"
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

rechten van de vrouw
positie van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
conferentie VN
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
maatschappelijk of themadebat
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-334/1 2-334/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 24/10/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2000   Indiening
8/2/2000   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
4/5/2000   Inschrijving op agenda
10/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-43 Hand. 2-43 (PDF)
18/5/2000   Stemming over de motie (48-4-0, aangenomen)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
8/2/2000   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
8/2/2000   Bespreking
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Regeling der werkzaamheden
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Bespreking
bespreking van titel IV van de tekst "Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and the Platform for Action"
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Voorbereiding van het debat in plenaire vergadering
28/3/2000   Bespreking
4/5/2000   Inschrijving op agenda
4/5/2000   Voorbereiding colloquium en debat in plenaire vergadering
op 10 mei 2000 met betrekking tot de evaluatie van het Actieplatform dat op de Wereldvrouwenconferentie van Peking (1995) werd goedgekeurd
9/5/2000   Inschrijving op agenda
9/5/2000   Voorbereiding colloquium en debat in plenaire vergadering
op 10 mei 2000 met betrekking tot de evaluatie van het Actieplatform dat op de Wereldvrouwenconferentie van Peking (1995) werd goedgekeurd
9/5/2000   Bespreking van een motie van aanbeveling
13/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Bespreking
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-334/1 2-334/1 (PDF)
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 10/5/2000
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 8/2/2000, 15/2/2000, 22/2/2000, 28/3/2000, 13/7/2000, 24/10/2000