S. 2-1388 Dossierfiche K. 50-1918

Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
Regering G. Verhofstadt I  

winstbelasting
steun aan ondernemingen
fiscale stimulans
belastingharmonisatie
liquidatie van een onderneming
dubbele belasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
inning der belastingen
afschrijving
dochteronderneming
belastingovereenkomst
zelffinanciering
belastingaftrek
ruling
kleine en middelgrote onderneming
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
belastingbeleid
lokale belasting
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1918/1 Wetsontwerp 10/7/2002
K. 50-1918/2 GecoŲrdineerde tekst 10/7/2002
K. 50-1918/3 Amendementen 7/11/2002
K. 50-1918/4 Amendement 12/11/2002
K. 50-1918/5 Amendementen 13/11/2002
K. 50-1918/6 Verslag namens de commissie 29/11/2002
K. 50-1918/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 6/12/2002
K. 50-1918/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/2002
2-1388/1 2-1388/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 11/12/2002
2-1388/2 2-1388/2 (PDF) Amendementen 11/12/2002
2-1388/3 2-1388/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2002
2-1388/4 2-1388/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2002
2-1388/5 2-1388/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1918/1
29/11/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1918/6
6/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 288, p. 1-34
10/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 292, p. 63-65
10/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-0/o44)
Integraal verslag nr. 288, p. 65-68
Doc. K. 50-1918/8
10/12/2002   Aanneming zonder amendering
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1388/1 2-1388/1 (PDF)
11/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-254 Hand. 2-254 (PDF)
20/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-254 Hand. 2-254 (PDF)
20/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1388/4 2-1388/4 (PDF)
23/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o15) Hand. 2-258 Hand. 2-258 (PDF)
Doc. 2-1388/5 2-1388/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2002   Verzending naar commissie
12/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
12/12/2002   Bespreking
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
12/12/2002   Aanneming zonder amendering
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1388/3 2-1388/3 (PDF)
23/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (58817-58827)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/12/2002, 10/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2002, 23/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2002, 17/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/12/2002 10 6/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/12/2002 40 5/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/2002 31/12/2002, blz 58817-58827

Kruispuntbank van de wetgeving