S. 2-345 Dossierfiche K. 50-1021

Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen
Francis Poty    Jacques Santkin    Guy Moens    Jacky Morael   

bescherming van de consument
rente
bankdeposito

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-345/1 2-345/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/2/2000
2-345/2 2-345/2 (PDF) Amendementen 1/12/2000
2-345/3 2-345/3 (PDF) Amendement 6/12/2000
2-345/4 2-345/4 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/2000
2-345/5 2-345/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 6/12/2000
2-345/6 2-345/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/12/2000
K. 50-1021/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/12/2000
K. 50-1021/2 Amendement 7/2/2001
K. 50-1021/3 Verslag namens de commissie 20/2/2001
K. 50-1021/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/2/2001
K. 50-1021/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 7/3/2001
K. 50-1021/6 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 8/3/2001
K. 50-1021/7 Aanvullend verslag 28/3/2001
K. 50-1021/8 Tekst verbeterd door de commissie 28/3/2001
K. 50-1021/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2000   Indiening Doc. 2-345/1 2-345/1 (PDF)
27/4/2000   Inoverwegingneming
27/4/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-84 Hand. 2-84 (PDF)
14/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-84 Hand. 2-84 (PDF)
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-84 Hand. 2-84 (PDF)
Doc. 2-345/6 2-345/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/2000   Verzending naar commissie
10/5/2000   Inschrijving op agenda
10/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
10/5/2000   Bespreking
22/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
6/12/2000   Aanneming na amendering
6/12/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-345/4 2-345/4 (PDF)
6/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-345/5 2-345/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/12/2000   Overzending Doc. K. 50-1021/1
20/2/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1021/3
7/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 18-19
8/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 112, p. 29-30
Doc. K. 50-1021/6
15/3/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 114, p. 22-23
28/3/2001   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1021/7
19/4/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 21
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-0/o40)
Integraal verslag nr. 121, p. 28
Doc. K. 50-1021/9
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
technische verbeteringen
19/4/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/5/2001   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2001   Bekendmaking (19649-19650)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 10/5/2000, 22/11/2000, 6/12/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/3/2001, 8/3/2001, 19/4/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 21/12/2000 60 8/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/5/2001 13/6/2001, blz 19649-19650