Auteurs- en sprekersregister betreffende "Nothomb Charles-Ferdinand" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Provinciaal" senator (Art. 210bis van het Kieswetboek)      
  1-6
p. 95-96 1-6 p. 95-96 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-468/1
p. 1-22 1-468/1 p. 1-22 (PDF)
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
Bezoek van de minister voor KMO's aan Waalse KMO's      
  Persoonlijk feit van de heer Nothomb
1-100
p. 2658 1-100 p. 2658 (PDF)
  1-100
p. 2658-2659 1-100 p. 2658-2659 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995 BZ)      
  Samenstelling van de bureaus van de commissies
   Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
1-4
p. 54 1-4 p. 54 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De weigering van de regering om Brussel voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2004      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Dehaene, eerste minister
1-6
p. 109-113 1-6 p. 109-113 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Nothomb, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Evaluatie van de procedure voor het onderzoek van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de Europese Commissie (1-1412)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden door de heer Nothomb
1-1412/1
p. 1-9 1-1412/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-268
p. 7760-7766 1-268 p. 7760-7766 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Correctionalisering van drukpersmisdrijven voor niet-beroepsjournalisten : racisme en negationisme) (1-451)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-451/2
p. 1 1-451/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven - Racisme) (1-837)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-837/2
p. 1 1-837/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenophobie : uitzondering op de bevoegdheid van het hof van assisen) (1-1328)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1328/3
p. 1-66 1-1328/3 p. 1-66 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1231/3
p. 1 1-1231/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolging van racistische persdelicten) (1-548)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-548/2
p. 1 1-548/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Invoering van een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging) (1-595)      
  Algemene beraadslaging
1-248
p. 7186-7189 1-248 p. 7186-7189 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Provinciale en gemeentelijke volksraadpleging) (1-1068)      
  Amendement nr 1 van de heer Nothomb
1-1068/2
p. 1-2 1-1068/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-248
p. 7186-7189 1-248 p. 7186-7189 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-248
p. 7189-7190 1-248 p. 7189-7190 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Nothomb en Daras en eindstemming
1-250
p. 7229-7230 1-250 p. 7229-7230 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, Erdman, Goris en Nothomb en eindstemming over de bepaling opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2537-2538 1-95 p. 2537-2538 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-628/2
p. 1 1-628/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1131/3
p. 1-90 1-1131/3 p. 1-90 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-902/2
p. 1 1-902/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-745/2
p. 1 1-745/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-568/2
p. 1 1-568/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-573/2
p. 1 1-573/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van titel III van de Grondwet door invoeging van een artikel 39bis (Volksraadpleging op gewestelijk niveau) (1-1069)      
  Amendement nr 2 van de heer Nothomb
1-1069/3
p. 1 1-1069/3 p. 1 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het regeringsbeleid ten aanzien van Zaďre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-8
p. 186-187 1-8 p. 186-187 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum
1-199
p. 5735-5736 1-199 p. 5735-5736 (PDF)
  1-199
p. 5736-5738 1-199 p. 5736-5738 (PDF)
  1-199
p. 5738 1-199 p. 5738 (PDF)
  1-199
p. 5738-5740 1-199 p. 5738-5740 (PDF)
  1-199
p. 5740-5741 1-199 p. 5740-5741 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en beraadslaging over de amendementen
1-31
p. 721-741 1-31 p. 721-741 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Anciaux, Foret, Coene, Vereycken en Nothomb
1-33
p. 794-796 1-33 p. 794-796 (PDF)
Interpellatie van de voorzitter over de beslissing van het Bureau om het voorstel van resolutie betreffende de rol van Taďwan in de internationale organisaties, niet op de agenda te plaatsen (Doc. nr 1-603)      
  1-268
p. 7759-7760 1-268 p. 7759-7760 (PDF)
Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juli-september 1998) (Verslag 1997 van de Europese Commissie over de Transeuropese Netwerken - Toepassing van de EG-witwasrichtlijn - Tacis-programma [Mechanisme ter ondersteuning van het overgangsproces in de 15 landen van de voormalige USSR] - Onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie over financiële diensten - EG-richtlijn betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen - EG-richtlijn betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de EG - EG-richtlijn betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen - EG-richtlijn inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering - EG-actieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van Internet - EG-verordening betreffende de toekenning van financiële bijstand t.b.v. het gecombineerd vervoer - MEDA-programma van de EG [Financieringsinstrument van het Euro-Mediterraans Partnerschap] - EG-richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnose) (1-1273)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Nothomb (S) en Delizée (K)
1-1273/1
p. 1-37 1-1273/1 p. 1-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Amendement nr 6 van de heer Nothomb
1-622/2
p. 5 1-622/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 27 van de heer Nothomb en mevrouw Milquet
1-622/5
p. 2 1-622/5 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1374/2
p. 1-26 1-1374/2 p. 1-26 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, 2 oktober 1997 (1-1001)      
  Voorstel van resolutie van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
   Algemene beraadslaging over het voorstel van resolutie
1-190
p. 5516-5517 1-190 p. 5516-5517 (PDF)
Verkoop van nieuwe gebouwen met toepassing van de BTW - Termijn (1-1671)      
  Schriftelijke vraag van de heren Nothomb, Santkin en Bock aan de heer Viseur, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5193 1-99 p. 5193 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77ter, houdende oprichting van een Adviescomité voor de studie van de bio-ethische problemen (1-193)      
  Voorstel van de heren Chantraine en Nothomb
1-193/1
p. 1-2 1-193/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat (1-839)      
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat) (1-643)      
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-388)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Nothomb
1-388/2
p. 1-2 1-388/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Nothomb
1-388/3
p. 1 1-388/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Nothomb en Caluwé
1-388/3
p. 2 1-388/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (1-1006)      
  Amendement nr 1 van de heer Nothomb
1-1006/2
p. 1 1-1006/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heren Desmedt en Nothomb
1-1006/3
p. 1-2 1-1006/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Desmedt en Nothomb
1-1006/4
p. 1-2 1-1006/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Nothomb
1-1006/6
p. 1-33 1-1006/6 p. 1-33 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, §1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Belangenconflict : procedure) (1-1009)      
  Voorstel van de heren Coveliers en Nothomb
1-1009/1
p. 1-5 1-1009/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heer Nothomb
1-1009/2
p. 1 1-1009/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs (1-736)      
  Stemverklaringen van de heren Nothomb en Verreycken en eindstemming
1-176
p. 5189 1-176 p. 5189 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie) (1-974)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Nothomb c.s.
1-974/3
p. 1-2 1-974/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
1-190
p. 5516-5517 1-190 p. 5516-5517 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen België en Zaďre (1-156)      
  Amendement nr 2 van de heer Nothomb
1-156/2
p. 2 1-156/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide      
  Stemverklaring van de heer Nothomb en eindstemming
1-19
p. 438 1-19 p. 438 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind (UNO-Verdrag) (1-791)      
  Amendement nr 2 van de heer Nothomb c.s.
1-791/2
p. 1 1-791/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël (1-277)      
  Voorstel van de heren Erdman, Vandenberghe, Lallemand, Coveliers, Foret, Nothomb, Anciaux, Jonckheer en Boutmans
1-277/1
p. 1-2 1-277/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de institutionele hervormingen van de Europese Unie in het licht van de uitbreiding (1-1379)      
  Verslag namens het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door de heren Eyskens (K) en Nothomb (S)
1-1379/1
p. 1 1-1379/1 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-268
p. 7760-7766 1-268 p. 7760-7766 (PDF)
Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties (1-603)      
  Regeling van werkzaamheden
1-268
p. 7759-7760 1-268 p. 7759-7760 (PDF)
  1-268
p. 7768 1-268 p. 7768 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-584/4
p. 1 1-584/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-161/2
p. 1 1-161/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-593/2
p. 1 1-593/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1198/2
p. 1 1-1198/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1238/2
p. 1 1-1238/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1299/2
p. 1 1-1299/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-657/3
p. 1 1-657/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-496/2
p. 1 1-496/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee (Tenuitvoerlegging van deel V van het Zeerechtverdrag [Montego Bay, 10 december 1982]) (1-1292)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7488-7503 1-259 p. 7488-7503 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS : onbevoegdheid van de Raad van State inzake het beheerscontract en de toewijzingsovereenkomsten) (Zie ook doc. Senaat 1-1073) (1-1074)      
  Verslag van de heren Nothomb en Hostekint
1-1074/2
p. 1-2 1-1074/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6608 1-226 p. 6601-6608 (PDF)
  1-226
p. 6611 1-226 p. 6611 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd (Vergoeding) (1-1421)      
  Mondeling verslag van de heer Bock, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-270
p. 7812-7815 1-270 p. 7812-7815 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 (1-1193)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-236
p. 6905-6910 1-236 p. 6905-6910 (PDF)
Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving (Evaluatie door de Senaat van de van kracht zijnde wetten en reglementen op basis van verslagen opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de Raad van State) (1-955)      
  Amendementen nrs 4, 5 en 11 van de heer Nothomb c.s.
1-955/2
p. 2-3 1-955/2 p. 2-3 (PDF)
  1-955/2
p. 4 1-955/2 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-238
p. 6970-6976 1-238 p. 6970-6976 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (1-715)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-715/2
p. 1-6 1-715/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-234
p. 6851-6852 1-234 p. 6851-6852 (PDF)
  Over de terugzending naar de commissie
1-235
p. 6883 1-235 p. 6883 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut, en met de Slotakte, gedaan te Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992 (Uitbouw van het culturele en wetenschappelijke erfdeel van Europa - Hervorming van het Instituut) (1-1271)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1271/2
p. 1-3 1-1271/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996 (1-1036)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1036/2
p. 1-5 1-1036/2 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer en Nothomb en eindstemming
1-222
p. 6435-6436 1-222 p. 6435-6436 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Moldova, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 (1-1035)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1035/2
p. 1-7 1-1035/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-220
p. 6383-6384 1-220 p. 6383-6384 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer en Nothomb en eindstemming
1-222
p. 6435-6436 1-222 p. 6435-6436 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Oekraďne tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 (1-1037)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1037/2
p. 1-4 1-1037/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot bevordering van de economische betrekkingen en met het Protocol, ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990 (1-1369)      
  Mondeling verslag van de heer Urbain, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7595-7596 1-261 p. 7595-7596 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tunesische Republiek betreffende wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken en in handelszaken, ondertekend te Tunis op 27 april 1989 (1-716)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-716/3
p. 1-5 1-716/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-244
p. 7101-7102 1-244 p. 7101-7102 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol ter vervollediging van artikel 3 van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Overeenkomst van 17 april 1946 inzake de exploitatie van het Luxemburgse spoorwegnet, ondertekend te Luxemburg op 2 december 1993 (1-197)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-42
p. 975-977 1-42 p. 975-977 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging, en met de Bijlagen I en II ervan (1-1034)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1034/2
p. 1-4 1-1034/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-220
p. 6382-6383 1-220 p. 6382-6383 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genčve op 3 mei 1996 (1-1025)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties, opgemaakt te Parijs op 17 december 1997 (OESO) (1-1375)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1375/2
p. 1-3 1-1375/2 p. 1-3 (PDF)
  Mondeling verslag van de heer Nothomb, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7598-7599 1-261 p. 7598-7599 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan, gedaan te Oslo op 18 september 1997 (1-1053)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
  1-205
p. 5876 1-205 p. 5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, en met de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, gedaan te Espoo op 25 februari 1991 (1-1326)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7593 1-261 p. 7593 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 (UNO) (1-1296)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7504-7505 1-259 p. 7504-7505 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 (1-903)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5491-5513 1-190 p. 5491-5513 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Anciaux, Boutmans en Nothomb en eindstemming
1-192
p. 5552-5553 1-192 p. 5552-5553 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraďbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 (1-694)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-129
p. 3420-3421 1-129 p. 3420-3421 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het avenant bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999 (1-1378)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1378/2
p. 1-3 1-1378/2 p. 1-3 (PDF)
  Mondeling verslag van de heer Nothomb, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7601-7603 1-261 p. 7601-7603 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1. de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Bijlage, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995; 2. het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 24 juli 1996; 3. en het Protocol, opgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 19 juni 1997 (1-938)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5489-5491 1-190 p. 5489-5491 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1. Vijfde Protocol ter aanvulling van de constitutie van de Wereldpostvereniging; 2. Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, en Bijlage; 3. Wereldpostconventie, en Slotprotocol; 4. Overeenkomst betreffende de postcolli, en Slotprotocol; 5. Overeenkomst betreffende de postwissels; 6. Overeenkomst betreffende de dienst der postcheques; en 7. Overeenkomst betreffende de rembourszendingen; gedaan te Seoel op 14 september 1994 (1-898)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-898/2
p. 1-4 1-898/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Belangenconflictprocedure : motie waarin het Vlaams Parlement verklaart dat door art. 153 van het ontwerp (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder vorm van dienstencheques) zijn belangen ernstig worden geschaad - Verslag van het overlegcomité Senaat-Vlaams Parlement
1-37
p. 835-839 1-37 p. 835-839 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-Pętre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen (Tegengaan van de versnippering van het privé-bos - Bijzonder aanslagstelsel op de inkomsten) (1-1418)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1418/2
p. 1-3 1-1418/2 p. 1-3 (PDF)
  Mondeling verslag van de heer Nothomb en algemene beraadslaging
1-270
p. 7810-7811 1-270 p. 7810-7811 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen (Omzetting EER-Akkoord en -Protocol in Belgisch recht - Zie ook doc. Senaat 1-1254) (1-1255)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1255/2
p. 1-5 1-1255/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7487-7488 1-259 p. 7487-7488 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, §1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-118
p. 3157-3169 1-118 p. 3157-3169 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendement nr 11 van de heer Nothomb en mevrouw Thijs
1-1073/3
p. 3 1-1073/3 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heren Nothomb en Hostekint
1-1073/4
p. 1-65 1-1073/4 p. 1-65 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6611 1-226 p. 6601-6611 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Nothomb
1-227
p. 6633-6634 1-227 p. 6633-6634 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Amendement nr 6 van de heer Nothomb
1-621/2
p. 5 1-621/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Nothomb
1-621/7
p. 2 1-621/7 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32 van de heer Nothomb en mevrouw Milquet
1-621/7
p. 2 1-621/7 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, §5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
   Stemming over het voorstel van gemotiveerd advies en stemverklaringen van de heren Nothomb, Loones en Van Hauthem
1-192
p. 5550-5551 1-192 p. 5550-5551 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Rijksbegroting : dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap) (1-1300)      
  Verslag van de heer Nothomb
1-1300/2
p. 1-6 1-1300/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7548-7549 1-259 p. 7548-7549 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 20 van de heer Nothomb
1-321/3
p. 2 1-321/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heer Nothomb
1-321/4
p. 3 1-321/4 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten (1-1169)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-232
p. 6774-6814 1-232 p. 6774-6814 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige gemeenschapsdienst van jongeren (1-7)      
  Voorstel van de heer Nothomb
1-7/1
p. 1-21
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 210bis van het Kieswetboek ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder een senator per provincie wordt aangewezen (Ten minste één senator per provincie) (1-309)      
  Voorstel van de heren Nothomb en Coveliers
1-309/1
p. 1-2 1-309/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Datum waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van rechtswege bijeenkomt na verkiezingen) (1-1260)      
  Amendement nr 2 van de heer Nothomb
1-1260/2
p. 1 1-1260/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Nothomb
1-1260/3
p. 1-13 1-1260/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7604-7605 1-261 p. 7604-7605 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren (1-610)      
  Voorstel van de heer Nothomb c.s.
1-610/1
p. 1-10 1-610/1 p. 1-10 (PDF)
  Addendum
1-610/2
p. 1 1-610/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Stemverklaringen van de dames Milquet en Lizin, de heren Desmedt, Loones, Caluwé, Boutmans en Nothomb en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-258
p. 7468-7469 1-258 p. 7468-7469 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (1-649)      
  Voorstel van de heer Nothomb en mevrouw Milquet
1-649/1
p. 1-6 1-649/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 66 van de heer Nothomb
1-236/3
p. 33-36 1-236/3 p. 33-36 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendementen nrs 131 tot 134 van de heer Nothomb
1-236/13
p. 1-3 1-236/13 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 141 van de heer Nothomb c.s.
1-236/15
p. 1 1-236/15 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 152 van de heer Nothomb c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/20
p. 1-2 1-236/20 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 158 van de heer Nothomb c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/22
p. 1-2 1-236/22 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Buelens, Foret, Daras, Nothomb, Boutmans, mevrouw Thijs, de heren Anciaux, Pinoie, Vergote en Mouton en eindstemming
1-93
p. 2481-2483 1-93 p. 2481-2483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (1-650)      
  Voorstel van de heer Nothomb en mevrouw Milquet
1-650/1
p. 1-6 1-650/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving (Pensioenregeling van het academisch en wetenschappelijk personeel van de Fondation Universitaire Luxembourgeoise) (1-1298)      
  Voorstel van de heer Nothomb c.s.
1-1298/1
p. 1-3 1-1298/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7605-7606 1-261 p. 7605-7606 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-639)      
  Voorstel van de heer Nothomb en mevrouw Milquet
1-639/1
p. 1-9 1-639/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §§ 2 en 3, van de Grondwet (Vereenvoudigde procedure van instemming door de assemblees met internationale verdragen) (1-1293)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de heer Nothomb
1-1293/1
p. 1-4 1-1293/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heer Nothomb
1-1293/2
p. 1 1-1293/2 p. 1 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999