Auteurs- en sprekersregister betreffende "Smet Miet" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Aanvragen - Aantallen - Voorzien budget (4-2792)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2792
Economische crisis - Rusland - Invoertaksen op maaidorsers - Maatregelen (4-3524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3524
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Miet Smet, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ambtenaren - Disponibiliteit (4-2082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2082
FOD FinanciŽn - Ambtenaren - Disponibiliteit (4-2266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2266
Hulde (2008-2009)      
  aan mevrouw Miet Smet, uittredend senator
4-78
p. 43-44 4-78 p. 43-44 (PDF)
Inkomensgarantie voor ouderen - Opvang door familieleden (4-1567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1567
Klinische biologie - Departementen bij ziekenhuizen - Mogelijkheid om diensthoofd te worden (4-2794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2794
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  mevrouw Miet Smet (einde mandaat als gemeenschapssenator)
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Miet Smet en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Georges Dallemagne en Josy Dubiť
4-314/1
p. 1-4 4-314/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Verslag van mevrouw Miet Smet
4-327/2
p. 1 4-327/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis (4-1136)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Els Schelfhout, Elke Tindemans en Nahima Lanjri
4-1136/1
p. 1-3 4-1136/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Voorstel van de dames Miet Smet en Sabine de Bethune en de heer Georges Dallemagne
4-485/1
p. 1-10 4-485/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 en 26 van mevrouw Miet Smet c.s.
4-485/3
p. 1-3 4-485/3 p. 1-3 (PDF)
  4-485/3
p. 8-15 4-485/3 p. 8-15 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Georges Dallemagne en mevrouw Miet Smet
4-485/3
p. 3-4 4-485/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 22 van de dames Olga Zrihen en Miet Smet
4-485/3
p. 4-6 4-485/3 p. 4-6 (PDF)
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer FranÁois Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Voorstel van mevrouw Miet Smet
4-887/1
p. 1-25 4-887/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Verslag van mevrouw Miet Smet
4-353/2
p. 1 4-353/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Verslag van mevrouw Miet Smet
4-323/3
p. 1-13 4-323/3 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (4-233)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-233/1
p. 1-4 4-233/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (4-343)      
  Verslag van mevrouw Miet Smet
4-343/2
p. 1 4-343/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) (4-1811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1811
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) (4-1812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1812
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) (4-1813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1813
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) (4-2558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2558
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Verslag van de heer FranÁois Roelants du Vivier en mevrouw Miet Smet
4-568/3
p. 1-20 4-568/3 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (4-1146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Nahima Lanjri, Elke Tindemans en Els Schelfhout
4-1146/1
p. 1-8 4-1146/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (4-1339)      
  Voorstel van de dames Miet Smet, Christine Defraigne, Christiane Vienne en Sabine de Bethune en van de heren Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1339/1
p. 1-12 4-1339/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen) (4-235)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Els Schelfout, Helga Stevens, Miet Smet en Nahima Lanjri
4-235/1
p. 1-12 4-235/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (4-238)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Miet Smet en Helga Stevens
4-238/1
p. 1-5 4-238/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (4-236)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-236/1
p. 1-4 4-236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (4-673)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Miet Smet, Helga Stevens en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-673/1
p. 1-5 4-673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (4-237)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Helga Stevens en Miet Smet
4-237/1
p. 1-5 4-237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reÔntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999