Schriftelijke vragen van 5-10701 tot 5-10800

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10701 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verslag Vast Comitť I - Inlichtingendiensten - Fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Veroordelingen - Sancties
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 1/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10702
5-10702 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Verslag Vast Comitť I - Inlichtingendiensten - Fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Veroordelingen - Sancties
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10701
5-10703 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  RepatriŽringen - Fysieke tegenstand - Geweld - Gevolgen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10704 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  RepatriŽringen -Vrijwillige verwijderingen - Gedwongen verwijderingen - Aantal - Kostprijs - Overzicht
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10705 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Gedetineerden - Verblijfsstatus - Overzicht
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10706 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfers
  Verzending vraag 20/12/2013
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Antwoord 10/3/2014
 
Geherkwalificeerd als :
5-10707 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Buurtinformatienetwerken - Overzicht - Uitbreiding
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10708 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personen zonder wettige verblijfplaats - Arrestaties
  Verzending vraag 20/12/2013
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Antwoord 17/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4862
5-10709 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Medicatiefouten - Preventie - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10710 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belnet - Inkomsten - Uitgaven - Budget
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10711 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeelskosten - Werkingskosten - Subsidies - Sponsors
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10712 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  BOZAR - Financiering
  Verzending vraag 20/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10713 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookstopmethodes - Gebruik - Tabakologen - Nicotinevervangende middelen
  Verzending vraag 2/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10714 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Nationale Bank - Goudreserves - Dalende goudprijs - Eventuele verkoop
  Verzending vraag 2/1/2014
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10715
5-10715 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Bank - Goudreserves - Dalende goudprijs - Eventuele verkoop
  Verzending vraag 2/1/2014
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10714
5-10716 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteitsstatistieken - Politiecijfers - Geheimhouding - Bekendmaking - Interpretatie
  Verzending vraag 2/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10717 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hulpdiensten - Communicatiesysteem - Beveiligingslek - Maatregelen
  Verzending vraag 2/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10719 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  het terugstuurverdrag tussen BelgiŽ en Marokko
  Verzending vraag 6/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4235Ook gesteld aan :
5-10720 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Ingediende dossiers - Geografische spreiding - Overzicht
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10721 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Gebruik van een gsm achter het stuur - Inbreuken - Aantallen - Bestraffing - Maatregelen
  Verzending vraag 7/1/2014
  Antwoord 8/4/2014
5-10722 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgische snelwegen - Files - Ongevallenbeheer - Centrale meldkamer - Maatregelen - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag 7/1/2014
  Antwoord 8/4/2014
5-10723 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Seksuele delinquenten - Psychiatrische hulp en behandeling - Aantal plaatsen - Instellingen - Gevangenissen - Maatregelen
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10724 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de Medische Ongevallen - Externe medewerkers - Overzicht - Kostprijs
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10725 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de Medische Ongevallen - Taken - Behandelde dossiers - Uitbetaalde vergoedingen - Aantallen
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10726 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Belastingsdienst - Hervorming - Regionale kantoren
  Verzending vraag 7/1/2014
  Antwoord 15/4/2014
5-10727 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersagressie - Evolutie - Vervolgingsbeleid
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10728 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Geoorloofd geweld van burgers - Omstandigheden - Juridische grenzen
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10729 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Rijkdom - Grote vermogens - Fiscale controle - Belasting
  Verzending vraag 7/1/2014
  Antwoord 4/3/2014
5-10730 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verkeersagressie - Evolutie - Politie - Aanpak
  Verzending vraag 7/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10731 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Oeganda - Homoseksualiteit - Discriminatie van holebi's - Wetgeving - Gevolgen - Samenwerking
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10732
5-10732 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Oeganda - Homoseksualiteit - Discriminatie van holebi's - Wetgeving - Gevolgen - Samenwerking
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10731
5-10733 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen - Evolutie - Overzicht
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10734 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Website Police-on-web - Gebruik - Overzicht - Uitbreidingen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10735 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioensparen - Overzicht - Evolutie - Impact van de crisis
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
5-10736 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Militaire opleiding - Slaagcijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10737 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Aanmeldingen - Evolutie - Economische uitbuiting - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10738 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Verlies van statuut - Cijfergegevens
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 25/3/2014
5-10739 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Opbouw van pensioenrechten - Dagen gelijkgesteld aan professionele activiteit - Aantallen en verdeling
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 10/3/2014
5-10740 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale hondengevechten - Cijfergegevens - Evolutie - Opsporingsbeleid
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10742
5-10741 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Illegale hondengevechten - Cijfergegevens - Evolutie - Opsporingsbeleid
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 17/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10742
5-10742 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Illegale hondengevechten - Cijfergegevens - Evolutie - Opsporingsbeleid
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10741
5-10743 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Homofobie - Homofoob geweld - Klachten - Juridische procedures - Gevolgen - Registratiebeleid - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Intrekking vraag 13/1/2014
5-10744 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Directie-generaal Personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur - Evolutie
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 25/3/2014
5-10745 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Ecocheques - Stand van zaken - Gebruik - Misbruiken - Controles
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 3/4/2014
5-10746 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dienstenchequebedrijven - Malafide bedrijven - Fraude - Cijfergegevens - Evoluties
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 24/4/2014
5-10747 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  CERT - Cybercrime - Beveiligingsincidenten - Meldingen - Registratie - Verwerking - Aantallen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10748
5-10748 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  CERT - Cybercrime - Beveiligingsincidenten - Meldingen - Registratie - Verwerking - Aantallen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 14/5/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10747
5-10749 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Autokeuringcentra - Dienstverlening - Klachtenbehandeling - Klachten - Evolutie
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-10750 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 5/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10751 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 14/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10752 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 26/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10753 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10754 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10755 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10756 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10757 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 5/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10758 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10759 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 13/5/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10760 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10761 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10762 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 14/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10763 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10764 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10765 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10766 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 6/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10767 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 21/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10768
5-10768 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 17/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10767
5-10769 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rwanda - Oorlogsmisdadigers - Uitlevering
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10770
5-10770 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Rwanda - Oorlogsmisdadigers - Uitlevering
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10769
5-10771 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 23/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10772
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10773
5-10772 Taelman Martine (Open Vld) minister van Werk  
  Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10773
5-10773 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 20/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10772
5-10774 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 14/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10775
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10776
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10777
5-10775 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10774
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10776
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10777
5-10776 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10774
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10775
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10777
5-10777 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Flitspalen - Verkeersboetes - Overzicht
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 23/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10774
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10775
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10776
5-10778 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Controles op illegaal vuurwerk - Overzicht - Overtredingen - Vergunningen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10779 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Timesharing - Fraude - Klachten - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Onderzoeken - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10780 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Huwelijksbemiddeling - Bedrog - Klachten - Onderzoeken - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10781 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Incassobureaus - Aanvragen tot inschrijving - Weigeringen - Klachten
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10782 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Consumentenbedrog - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Meldingen - Onderzoeken - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 11/2/2014
5-10783 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Car-pass - Fraude - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Klachten - Overzicht - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10784 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Consumentenkrediet - Klachten - Overzicht - Gevolgen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10785 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Personeel - Verdeling naar taalrol - Evolutie
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10786 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Station Mechelen - Werken - Gevolgen op het treinverkeer
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10787 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Postbodes - Elektrische fietsen - Batterijcapaciteit - Euvel
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 14/3/2014
5-10788 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Magistraten - Vervolgingsbeleid - Gebruik van valse stukken in de procedures in kortgeding
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10789 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Defensie - Vliegtuigen - Transport gerichte toestellen - Betrouwbaarheid - Onderhoudskost - Aankoopbeleid
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10790 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verkeersovertredingen - GeÔntegreerde databank - Operationaliteit
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10791 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dokters van de Wereld - Gezondheidszorg voor kwetsbare mensen - Asielzoekers - Personen zonder vaste verblijfplaats - Recht op zorg - Communicatie - Documenten - Vereenvoudiging
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 26/2/2014
5-10792 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verdachte van moord - Vrijlating - Vluchtpoging - Borgsom
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10793 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  de adoptie van Marokkaanse kinderen
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 28/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4239
5-10794 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  het tekort aan cipiers
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4351
5-10795 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de vraag om euthanasie van een geÔnterneerde
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4352
5-10796 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de afluistertechnieken in dossiers van mensenhandel en -smokkel
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4476
5-10797 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Crimineel vermogen - Inbeslagname - Kaalpluk - Nederland - "Tweede afpakrondes"
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10798
5-10798 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Crimineel vermogen - Inbeslagname - Kaalpluk - Nederland - "Tweede afpakrondes"
  Verzending vraag 9/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10797
5-10799 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Honden - Registratie - Extra retributie - Aantallen - Opbrengst
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10800 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kwaliteitshandboek voor apothekers - Controles - Inbreuken - Sancties
  Verzending vraag 9/1/2014
  Antwoord 13/2/2014