Schriftelijke vragen van 3-5801 tot 3-5900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5801 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Blokstaart in geval van medische noodzaak - Attest van de dierenarts - Onderzoek naar valse attesten.
  Verzending vraag 25/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 17/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5802 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Private huurmarkt - Uithuiszetting door de eigenaar - Werkgroepen over de woonproblematiek - Werkzaamheden.
  Verzending vraag 25/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-5803 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Tijdskrediet en thematische verloven - Gebruik door mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 25/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 18/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5804 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Multilaterale samenwerking - Verplichte bijdrage volgens internationale akkoorden - Vrijwillige bijdrage.
  Verzending vraag 25/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5805 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eetwarenverpakkingen - Vermelding van voedings- en caloriewaarden.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5651
3-5806 Hermans Margriet (VLD) Eerste minister  
  Libanon - Deelneming van Belgische Blauwhelmen aan de FINUL - Bescherming tegen zelfmoordaanslagen - Bezetting van gepantserde jeeps.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Valt buiten de bevoegdheid 18/9/2006
  Doorverwijzing vraag 18/9/2006
3-5807 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Integratie van de SIS-kaart - Gebruik door een derde - Praktische problemen.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 20/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5808
3-5808 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektronische identiteitskaart - Integratie van de SIS-kaart - Gebruik door een derde - Praktische problemen.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5807
3-5809 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Libanon - Deelneming van Belgische Blauwhelmen aan de FINUL - Bescherming tegen zelfmoordaanslagen - Bezetting van gepantserde jeeps.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5810 Hermans Margriet (VLD) minister van Landsverdediging  
  Libanon - Deelneming van Belgische Blauwhelmen aan de FINUL - Bescherming tegen zelfmoordaanslagen - Bezetting van gepantserde jeeps.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 6/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5811 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strijd tegen het witwassen van geld - Strijd tegen het terrorisme - Belgisch standpunt in de internationale instellingen.
  Verzending vraag 31/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5812
3-5812 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Strijd tegen het witwassen van geld - Strijd tegen het terrorisme - Belgisch standpunt in de internationale instellingen.
  Verzending vraag 31/8/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5811
3-5813 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Betrekkingen met het gerecht.
  Verzending vraag 1/9/2006
  Antwoord 17/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5814 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  "Internet voor iedereen"-pakket „Internet für alle"-Paket.
  Verzending vraag 1/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 18/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5815 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  FOD Financiën - Kantoorcomplex Zuiderpoort Gent - Parkeerproblemen van het personeel.
  Verzending vraag 5/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-5816 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Project Gent Sint-Pieters. - Kwaliteitsbewaking.
  Verzending vraag 5/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5817 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische wetgeving - Bepalen van toepassingsgebied - Producten.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5818 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische bijdrage tot ontwikkeling - Commitment to Development-Index.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5819 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Asbestose. - Aanvragen erkenning bij het Fonds voor Beroepsziekten. - Gemiddelde kostprijs per patiënt.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Antwoord 28/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5820 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mesothelioom - Registratie.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5821 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Griepvaccinatie - Risicogroepen - Terugbetaling - Substitutie.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5822 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Illegale websites. - Blokkering.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5823 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de abortuswet - Tweejaarlijks rapport - Lekken.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5824 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Obesitas -Erkenning als ziekte - Terugbetaling behandeling.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5825 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pijnbestrijding - Erkenning pijncentra - Gebruik van de morfinepomp.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5826 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diëtisten - Opdracht in de bestrijding van obesitas.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-5827 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Krijgsmacht. - Verkoop van militair materieel aan buitenlandse mogendheden.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5828 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid. -GSM-gebruik aan het stuur. - Overtredingen.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5829 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nederlandse gezinshereniging - Belgiëroute".
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 8/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5830 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plantensmokkel - Dierensmokkel.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5832
3-5831 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Plantensmokkel - Dierensmokkel.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5832
3-5832 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Plantensmokkel - Dierensmokkel.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 8/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5831
3-5833 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer. - Interventies naar aanleiding van gaslekken.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5834 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Economische spionage. - Vervolging. - Voorkomingsbeleid.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Voorlopig antwoord 11/10/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5835
3-5835 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Economische spionage. - Vervolging. - Voorkomingsbeleid.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5834
3-5836 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Venezuela - Ontwikkelingsprojecten.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5837 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Isolatie huizen. - Fiscale stimuli.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5838 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ZIV - Pijnpomp - Nomenclatuur.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5839 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  Belgische wijnen. - Promotie.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Antwoord 26/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5840 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Venezuela - Verkiezingen.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5841 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Accijnzen. - Wijn. - Europese regelgeving.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Antwoord 6/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5842 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  China. - Respect voor de mensenrechten.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5843 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Belgische kerncentrales - Veiligheid.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Doorverwijzing vraag 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-6308
3-5844 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Israël.
  Verzending vraag 11/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5845 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Begrafenismateriaal.
  Verzending vraag 11/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5847
3-5846 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Begrafenismateriaal.
  Verzending vraag 12/9/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5845
3-5847 Cornil Jean (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Begrafenismateriaal.
  Verzending vraag 12/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5845
3-5848 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Energiezuinige verwarmingssystemen op hout en pellets - Fiscale voordelen.
  Verzending vraag 13/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 20/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5850
3-5849 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Energiezuinige verwarmingssystemen op hout en pellets - Fiscale voordelen.
  Verzending vraag 13/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 27/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5850
3-5850 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Energiezuinige verwarmingssystemen op hout en pellets - Fiscale voordelen.
  Verzending vraag 13/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5849
3-5851 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie - Nieuwe werkmethoden - Opleidingsbeleid.
  Verzending vraag 13/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5852 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie - Nieuwe werkmethoden - Specifieke opleidingen voor het FUN-programma.
  Verzending vraag 13/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5853 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingshulp - Partnerlanden - Tijdelijke lijst.
  Verzending vraag 13/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5854 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale besturen - Duurzame ontwikkeling - Rationeel energiegebruik.
  Verzending vraag 13/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 23/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5855 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtelijk arrondissement Brussel - Erfloze nalatenschappen.
  Verzending vraag 14/9/2006
  Voorlopig antwoord 4/10/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5856 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Raad voor de mededinging - Personeelsbestand.
  Verzending vraag 14/9/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5857 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt - Psychiatrische patiënten - Notie "therapeutische onbekwaamheid".
  Verzending vraag 14/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5858 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  GSM-masten - Stralingsnormen.
  Verzending vraag 15/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-5859 Zrihen Olga (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) - Wijziging van de wetgeving - Koninklijke besluiten tot uitvoering.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5860 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Mobiliteit  
  Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5861
3-5861 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5860
3-5862 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kwakzalverij - Wonderdokters - Maraboets.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-5863 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kwakzalverij - Wonderdokters - Maraboets.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Voorlopig antwoord 31/10/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5864 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Europese spaarrichtlijn - Uitbreiding tot Hongkong, Singapore en Macau - Belgisch standpunt.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 17/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5865 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Broodprijs - Vrije prijsvorming - Prijsafspraken.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5866 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Kwakzalverij - Wonderdokters - Maraboets.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5867 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Broodprijs - Vrije prijsvorming - Prijsafspraken.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5868 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Zeehavens - Radiocommunicatie.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5869
3-5869 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Mobiliteit  
  Zeehavens - Radiocommunicatie.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 7/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5868
3-5870 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5871
3-5871 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5870
3-5872 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Internet - Anonieme meningsuiting.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5873
3-5873 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Internet - Anonieme meningsuiting.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5872
3-5874 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Stalking - Huishoudelijk geweld - Elektronisch straatverbod - Nederlands voorbeeld.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5875 Anseeuw Stéphanie (VLD) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5876 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 17/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5877 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5878 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5879 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 10/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5880 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Aanvullend antwoord 4/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5881 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 10/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5882 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 13/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5883 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5884 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 22/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5885 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5886 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5887 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5888 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 16/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5889 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5890 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5891 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5892 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 10/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5893 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 23/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5894 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5895
3-5895 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5884
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5887
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5888
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5889
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5890
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5893
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5894
3-5896 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidssector - Inkoopbeleid - E-veilingen.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5897 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Europese zoekmachines - Quaero-project.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 27/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5898
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5899
3-5898 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Europese zoekmachines - Quaero-project.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5899
3-5899 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese zoekmachines - Quaero-project.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Antwoord 23/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5898
3-5900 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  HIV- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 29/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006