Schriftelijke vragen van 3-5201 tot 3-5300

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5201 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  PatiŽntenrechten - Ombudsfunctie in de ziekenhuizen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 11/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5202 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maximumfactuur (MAF) - Uitbreiding tot niet-medische kosten - Terugbetaling van D-geneesmiddelen - PatiŽnten met ernstige aandoeningen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5203 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschikten - Levensstandaard - ReÔntegratie.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5204 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Handelszendingen - Aanwezigheid van vrouwen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5205 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Studies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5206 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brits bloedplasma - Verzending van verdachte partijen naar BelgiŽ.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5207 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Deelname aan een Europese werkgroep inzake de uitoefening van de tandheelkunde - Statistieken.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5208 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Toegang tot het beroep - Balans 2005.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5209 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen die in strafinrichtingen verblijven - Terugbetalingen door het RIZIV.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5210 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apothekersberoep - Afgestudeerden - Behoeften.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5211 Bousakla Mimount (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontvoering van kinderen naar het buitenland.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5212 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektronische smog - Studie van de Wereldgezondheidsorganisatie - Preventie- of informatiecampagnes.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5213 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Controle jaarrekeningen - Verplichting tot het aanstellen van een commissaris-revisor.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 8/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5215
3-5214 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Controle jaarrekeningen - Verplichting tot het aanstellen van een commissaris-revisor.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 23/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5215
3-5215 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Controle jaarrekeningen - Verplichting tot het aanstellen van een commissaris-revisor.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 22/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5214
3-5216 Willems Luc (VLD) minister van Werk  
  Federale computernetwerken en databestanden - Mobiele apparatuur - Beveiliging.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5217 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorverkeer - Noord-Zuidverbinding te Antwerpen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 25/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5218 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hooikoorts - Preventie- of informatiecampagnes.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 31/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5219 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Voorlopig antwoord 15/6/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5220
3-5220 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 23/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5219
3-5221 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampbestrijding - Hogesnelheidslijn (HSL) in Antwerpen en omgeving.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5222 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Straatraces - Vervolgingen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Voorlopig antwoord 19/6/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5223
3-5223 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Straatraces - Vervolgingen.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5222
3-5225 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Artikel 77 - VZW's die steun geven aan illegalen - Overeenstemming van de sociale doelstelling.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5226 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) - Anti-misbruikmaatregelen - Dividenden ontvangen door een Belgische vennootschap van een vennootschap die inwoner is van Hongkong.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5227 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - Artikel 203, ß 1, 5į - Regeling van de definitief belaste inkomsten (DBI) - Toepassing.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5228 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - Artikel 203, ß 1, 5į - Stelsel van definitief belaste inkomsten (DBI) - Dividenden.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5229 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen van niveau A - Gecertificeerde opleidingen - Vereiste voorkennis.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 13/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-5230 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Voortgezette opleiding - Organisatie - Voortbestaan.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5231 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Hervorming loopbanen niveau A - Gecertificeerde opleidingen - Nagestreefde doelstellingen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 8/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5232 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Ambtenaren van niveau C en B - Gecertificeerde opleidingen - Niveau van de test.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 13/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-5233 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Coperfinhervorming - Operationalisering - Verantwoordelijkheden van de administrateurs N-2.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5234 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belgische fiscale wetgeving - Arresten "Kuhne & Heitz" en "Larsy/Inasti" van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen - Gevolgen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5235 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Corruptie - Klassement van Transparency International van de perceptie van de beleidsmakers over de corruptie in de wereld - Plaats van BelgiŽ.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5236 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen - Betrokkenheid van de Centra voor beroepsopleiding (CBO).
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5237
3-5237 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen - Betrokkenheid van de Centra voor beroepsopleiding (CBO).
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5236
3-5238 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme - Interpretatie.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5239 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Afghaanse onderdanen verblijvend in BelgiŽ - Situatie - Evaluatie van de humanitaire en de veiligheidssituatie in Afghanistan.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 20/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-5240 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Directiebrevet - Toelatingsproef - Deelnemingsvoorwaarden.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5241 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vogelgriep - Afschermregeling - Provincie Henegouwen - Volledige telling van het pluimvee.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5242 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambt - Hervorming van de loopbanen van niveau A - Gecertificeerde opleidingen - Nagestreefde doelstellingen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5243 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambt - Gecertificeerde opleiding - Succes - Modaliteiten van de bevordering door verhoging naar de hogere klasse.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5244 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pensioenen - Cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering of een uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5245
3-5245 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering of een uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5244
3-5246 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dikkedarmkanker - Behandeling - Geneesmiddel Cetuximab Erbitux - Terugbetaling.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5247 Cornil Jean (PS) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Nieuw reglement - Criterium "gevaar".
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5248 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Milieu - Projecten - Follow-up - Samenwerking met de gewesten.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 19/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-5249 Destexhe Alain (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Nationale Loterij - Subsidies en giften aan diverse instellingen - Criteria en voorwaarden.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5250 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Centraal Strafregister - Codering veroordelingen - Achterstand.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 19/9/2006
  Verzending vraag 19/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 23/12/2006
  Verzending vraag 27/12/2006
  Antwoord 19/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5251 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4907
3-5252 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Psychiatrische behandelingen - Gedwongen opname.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 4/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5253 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - Natuurlijke verwekking van kinderen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1932
3-5254 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - Kunstmatige inseminatie.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 4/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5255 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinrichting Bergen - Oproer.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5256 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wapenverkoop via internet.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5257
3-5257 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapenverkoop via internet.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5256
3-5258 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen (DGUSM) - Buitendiensten - Uittreding van personeel.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5259 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Illegale wapens - Inbeslagnames.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5260
3-5260 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale wapens - Inbeslagnames.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 7/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5259
3-5261 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Openbare dronkenschap - Bestraffing - Administratieve sancties.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Voorlopig antwoord 30/6/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 17/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5262
3-5262 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbare dronkenschap - Bestraffing - Administratieve sancties.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5261
3-5263 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belgische belastingsadministraties - Bescherming tegen computeraanvallen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5264 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Belgische artiesten of sportbeoefenaars - Optredens of prestaties in Nederland.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 27/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5265 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Uitvoerende artiesten - Vrijstelling van BTW - Verschillen tussen de Belgische en Europese regelgeving.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5266 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Uitvoerende artiesten - Vrijstelling van BTW - Praktische gevolgen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5267 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nieuwe financiŽle producten - Risico's voor particuliere beleggers - Toezicht.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 19/9/2006
  Verzending vraag 19/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5269
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2279
3-5268 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Nieuwe financiŽle producten - Risico's voor particuliere beleggers - Toezicht.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5269
3-5269 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nieuwe financiŽle producten - Risico's voor particuliere beleggers - Toezicht.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Voorlopig antwoord 19/6/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5268
3-5270 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Pensioenreserves - Belastingvrije overdracht - Artikel 364ter van het WIB 1992.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5271 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Pc-privť-programma - Toepassing door bedrijven - Diversificatie.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4616
3-5272 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Directe belastingen - Uitgestelde invordering.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5273 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Accijnzen op koffie - Rechtstreekse toewijzing van de opbrengst aan het departement Ontwikkelingssamenwerking - Wettelijke en fiscale bezwaren.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5274 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Sociale telefoontarieven - Toepassing op GSM-verkeer.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5275 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Reclame - Lokvogelpraktijken.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5276 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Detachering naar lokale politiezones.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5277 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale politie - Afdrukken van processen-verbaal.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5278 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodmeldingen - Gebruik van praatpalen - Gebruik van GSM.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5279 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Inzet bij wielerwedstrijden.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5280 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchthavens - Veiligheidscontroles.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 25/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5281
3-5281 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  Luchthavens - Veiligheidscontroles.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5280
3-5282 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchthavens - Tarmacs - Aanrijdingen - Snelheidsreglementering.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 7/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5283
3-5283 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  Luchthavens - Tarmacs - Aanrijdingen - Snelheidsreglementering.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5282
3-5284 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Budgetlijn preventieve diplomatie - Begrotingsjaar 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 1/8/2006
  Verzending vraag 1/8/2006
  Antwoord 4/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5285 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Budgetlijn 'Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten' - Begrotingsjaar 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5286 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wapenhandel - Arms Trade Treaty (ATT) - Herzieningsconferentie van de Verenigde Naties.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5287 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Centrale Dienst voor sociale en culturele actie - Beheersovereenkomst met het ministerie van Landsverdediging.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 13/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-5288 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Militair personeel - Arbeidsongeschiktheid.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5289 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies inzake "Improvised Explosive Device Disposal" (IEDD).
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5290 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Seaking-helicopters - Vervanging door NH90-helicopters.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 29/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5291 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  DialysepatiŽnten - Verplaatsingskosten - Verhoging van de tegemoetkoming.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5292 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Omkadering van patiŽnten.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5293 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare rusthuizen - Personeelskosten.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5294 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Onwettige uitoefening van handelingen in de thuiszorg.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5295 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Initiatieven buitenschoolse kinderopvang - FinanciŽle middelen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-5296 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Prijsdaling - Publieksverpakkingen en ziekenhuisverpakkingen - Besparingen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5297 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belgische ziekenhuizen - Sterfgevallen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5298 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5299 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Vennootschapsbijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Omzetting naar een sociale bijdrage.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 22/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5300 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Behoeftige zelfstandigen - Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van beslissingen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Voorlopig antwoord 22/6/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006