Schriftelijke vragen van 3-2701 tot 3-2800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-2701 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Representatieve organisaties van werknemers - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning in 2004.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 13/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2702 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Statuut van onderneming in moeilijkheden - Toekenning in 2004.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 13/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2703 Creyelman Frank (Vlaams Belang) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Commissie voor sociaal hulpbetoon - Evaluatie.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2704 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nationale Plantentuin van Meise - Regionalisering - Werken - Financiering door de federale overheid.
  Verzending vraag 18/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Antwoord 30/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2705 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Plantentuin van Meise - Regionalisering.
  Verzending vraag 18/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Antwoord 7/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2706 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nucleaire elektriciteitsproductie - Uittreding - Vervangende elektriciteitsbronnen - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
  Verzending vraag 18/5/2005
  Antwoord 21/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2707 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen - Beleid - Bijdrage van de Federale Staat en van de deelgebieden.
  Verzending vraag 18/5/2005
  Antwoord 20/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2708 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Personeelsplan - Uitwerking - Invoering.
  Verzending vraag 19/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2709 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Gebouwen - Personeel - Veiligheid.
  Verzending vraag 19/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 16/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-2710 Roelants du Vivier FranÁois (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Officieel bezoek aan RoemeniŽ in april 2005 - Samenstelling van de delegatie - Taalverhouding bij de deelnemers en bij de journalisten.
  Verzending vraag 19/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 10/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2711 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Bankkaarten - Begrip zware fout bij diefstal of bedrog - Onrechtmatige interpretatie - Bescherming van de verbruiker.
  Verzending vraag 19/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 12/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2712 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Toekomstige gepensioneerden - Informatie - Verbetering.
  Verzending vraag 19/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 16/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2713 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verblijfsvergunning - Aanvragen - Verblijf om medische redenen - Tussenkomst van een adviserend geneesheer.
  Verzending vraag 20/5/2005
  Antwoord 20/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-796
3-2714 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Gumball race - Doortocht door BelgiŽ - Maatregelen en sancties.
  Verzending vraag 20/5/2005
  Antwoord 20/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-799
3-2715 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon - Evaluatie - Implicatie van de lokale ethische comitťs.
  Verzending vraag 20/5/2005
  Antwoord 23/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Aanvullend antwoord 20/7/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-769
3-2716 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vesaliusbibliotheek - Verzamelingen - Reorganisatie - Voorstel tot ontmanteling en vernietiging.
  Verzending vraag 20/5/2005
  Antwoord 23/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-803
3-2717 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Personeel van griffies en parketten - Staking van het openbaar vervoer - Door het personeel te nemen maatregelen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 6/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2718 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Politierechtbank van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Achterstand - Maatregelen tot wegwerking.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 11/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-2719 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingaangifte - Nieuw formulier -Huwelijksstelsel - Ontbrekende vermelding.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-2720 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden - Opmerkingen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 8/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2721 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zuigelingen - AllergieŽn - Dieetvoedingsmiddelen - Terugbetaling.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2722 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Winkeldiefstallen door bejaarden - Aantal verdenkingen - Veroordelingen - Straffen - Beleidsconclusies.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Voorlopig antwoord 25/7/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1034
3-2723 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Departement Gevangeniswezen - Personeel - Verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2724
3-2724 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Justitie - Departement Gevangeniswezen - Personeel - Verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 20/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2723
3-2725 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bijzondere opsporingsmethoden - Wetgeving inzake de Staatsveiligheid en de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 6/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2726 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten - Communicatie en synthese van de inlichtingen - Ministerieel Comitť voor inlichting en veiligheid.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 23/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2727
3-2727 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Inlichtingendiensten - Communicatie en synthese van de inlichtingen - Ministerieel Comitť voor inlichting en veiligheid.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 24/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2726
3-2728 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Visafraude - Controle - Opdrachten voor de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 28/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2729
3-2729 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Visafraude - Controle - Opdrachten voor de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 24/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2728
3-2730 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bedrijven die geen belastingsaangifte indienen - Forfaitaire aanslag.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-2731 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Onbeheerde nalatenschappen - Aantallen - Ontvangsten voor de Schatkist.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 30/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2732 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belasting van de inkomsten van gehuwden - Nieuwe belastingaangifte - Vermelding van het huwelijksstelsel.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-2733 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Rechtspersonenbelasting - Vrijstelling - Openbare besturen - Polders en Wateringen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 7/6/2005
  Beslissing niet publicatie 7/6/2005
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-2847
3-2734 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Treinverbinding Gent-Eeklo - Tijdswinsten per station - Nieuwe stopplaatsen - Heropening van het station te Evergem.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-2735 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Buitenlandse veiligheidsdiensten - Aanwezigheid in de havens van Zeebrugge en Antwerpen en in de luchthaven Brussel-Nationaal.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 7/6/2005
  Beslissing niet publicatie 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2737
3-2736 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse veiligheidsdiensten - Aanwezigheid in de havens van Zeebrugge en Antwerpen en in de luchthaven Brussel-Nationaal.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2737
3-2737 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  Buitenlandse veiligheidsdiensten - Aanwezigheid in de havens van Zeebrugge en Antwerpen en in de luchthaven Brussel-Nationaal.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 27/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2736
3-2738 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Centraal wapenregister (CWR) - Foutieve registraties - Overleden wapenbezitters - In beslag genomen wapens.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2739 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Webstek - Conformiteit met de taalwetgeving.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 12/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2740 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielinstanties - Tolken - Beroepskader en statuut - Misbruiken.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 12/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2741 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse inlichtingendiensten - Gebruik van studentenvisa - Verblijf van buitenlandse studenten in BelgiŽ.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 12/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2742 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koninklijke familie - Buitenlandse reizen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 10/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2743 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Prijzenpolitiek.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2744
3-2744 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Prijzenpolitiek.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2743
3-2745 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Openbare aanbesteding.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Antwoord 8/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-2746 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Implementatie binnen de lokale besturen - Onderzoek - Oplossingen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2747 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische verzorgingstehuizen - Overheidstussenkomsten.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2748 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gevaarlijke bacteriŽn - Listeria - Aanwezigheid in kaas - Controles en maatregelen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2749 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RSZ-aangifte van gelegenheidswerkers in de fruitpluk en de land-en tuinbouw - Gebruik van SMS, WAP of internet - Toepasbaarheid inzake studentenjobs.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 8/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2750 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Koninklijke familie - Buitenlandse reizen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 15/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2751 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid - Projecten - Gesteunde organisaties.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 9/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-2752 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Dakloze vrouwen en kinderen - Illegale daklozen - Statistische gegevens.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2753 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Herdenking van de bevrijding van de concentratiekampen - Gedrag van de vertegenwoordiger van de Koning.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 30/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2754 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Veroordeelde personen - Elektronische bewaking - Elektronisch toezicht.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 27/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-2755 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen - Lijst van de gerechtelijke diensten van het arrondissement Antwerpen - Gebruik - Criteria.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2756 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 12/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1549
3-2757 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Statistische gegevens.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Voorlopig antwoord 24/6/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 29/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2758
3-2758 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Statistische gegevens.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2757
3-2759 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gedematerialiseerde effecten - Uitvoering van de wet van 7 april 1995 - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3191
3-2760 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nucleair materiaal - Leveringen aan Iran - Adviezen en besluitvorming - Exportvergunningen.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2761
3-2761 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nucleair materiaal - Leveringen aan Iran - Adviezen en besluitvorming - Exportvergunningen.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2760
3-2762 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Spaardeposito's - Fiscale vrijstellingen - Transparantie - Garanties.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 8/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2763
3-2763 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Spaardeposito's - Fiscale vrijstellingen - Transparantie - Garanties.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 29/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2762
3-2764 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fitnesscentra - Kwaliteitslabel - Controles - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 8/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2765
3-2765 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fitnesscentra - Kwaliteitslabel - Controles - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Beslissing niet publicatie 5/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2764
3-2766 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Treinreizigers die niet over een geldig vervoerbewijs beschikken - Formulier "C170" - Bevoegdheden van de treinbegeleiders - Tussenkomst van de politie.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 31/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2767 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kermisattracties - Pretparken - Veiligheidsgaranties en -controles.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2768
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1547
3-2768 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Kermisattracties - Pretparken - Veiligheidsgaranties en -controles.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2767
3-2769 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Vrouwelijke Belgische vertegenwoordiging in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Rappel 5/12/2005
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Rappel 2/2/2006
  Verzending vraag 2/2/2006
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-2770 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische behandelingen - ECT (electroconvulsive therapy) - Praktijk - Terugbetaling.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2771 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelendepots bij artsen - Aantal - Vestigingen - CoŲrdinatie.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2772 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zonnebankcentra - Controles - Maatregelen.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2773 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - VeiligheidscoŲrdinatie - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 7/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2774 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersovertredingen - Vrachtwagens - Controles - Maatregelen.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2775 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 30/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2776 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-2777 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2778 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2779 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2780 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-2781 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 1/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2782 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-2783 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2784 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 28/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2785 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2786 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 29/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2787 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 15/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2788 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 6/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2789 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 22/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2790 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Antwoord 29/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2791 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tsoenami in Zuidoost-AziŽ - Hulpverlening - Opvolging van de toestand.
  Verzending vraag 27/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-795
3-2792 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Mobiliteit  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreiding van de vluchten - Omkeren van de richting van het luchtverkeer op eenzelfde baan.
  Verzending vraag 27/5/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-819
3-2793 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Vliegveld van Genk-Zwartberg - Geluidshinder.
  Verzending vraag 27/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-2622
3-2794 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vandalisme - Aantal verdachten en veroordeelden - Straffen - Maatregelen.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Voorlopig antwoord 4/7/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Aanvullend antwoord 28/11/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1033
3-2795 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Steaming en afpersing - Processen-verbaal - Veroordelingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Voorlopig antwoord 13/7/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 13/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2796 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Definitie van het begrip "overlast" - Strafbare feiten - Procedure.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 4/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2797
3-2797 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Definitie van het begrip "overlast" - Strafbare feiten - Procedure.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Antwoord 12/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2796
3-2798 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeersboeten - Onmiddellijke inning - Toepassing ten aanzien van vreemdelingen.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 13/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2800
3-2799 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersboeten - Onmiddellijke inning - Toepassing ten aanzien van vreemdelingen.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2798
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2800
3-2800 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Verkeersboeten - Onmiddellijke inning - Toepassing ten aanzien van vreemdelingen.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 30/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2798
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2799