Schriftelijke vragen van 3-1601 tot 3-1700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-1601 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1602 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 22/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1603 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1604 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 27/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1605 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1606 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 3/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Aanvullend antwoord 6/12/2004
  Beslissing niet publicatie 6/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
3-1607 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Infodienst Pensioenen - Bijkomend pensioen - Berekening - Cumulatie.
  Verzending vraag 15/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 25/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-366
3-1608 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Financietoren - Verhuizing - North Galaxy - Bijeenkomsten, inrichtingen en installaties.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 23/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-1609 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Personeelsleden bezoldigd in de weddenschalen 30S2, 30S3 en 32S1 - Toegang tot niveau C - Algemene en bijzondere proef - Opleidingsactiviteit.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1610 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Kilometervergoeding - Berekeningswijze.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1611 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Mailbox-proef - Inkijken van de proeven door de kandidaten - Weigering.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 2/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1612 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Vergelijkend examen voor vertalers-revisoren - Garanderen van een gelijke moeilijkheidsgraad.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1613 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Adviezen - Tegensprekelijkheid - Sollicitanten voor overheidsfuncties.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 21/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1614 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Inlichtingen - Hoedanigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 21/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1615 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Inlichtingen - Classificatie en declassificatie - Regels en criteria.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 21/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1616 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Banktegoeden van overledenen - Administratieve complicaties - Erfrechtverklaring.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Antwoord 17/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1617
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1618
3-1617 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Banktegoeden van overledenen - Administratieve complicaties - Erfrechtverklaring.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1618
3-1618 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Werk  
  Banktegoeden van overledenen - Administratieve complicaties - Erfrechtverklaring.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Antwoord 4/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1617
3-1619 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Leger - Troepen in het buitenland - Tropen- en woestijnuniformen.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1620 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Antwoord 23/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1621 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 7/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1622 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Delcrederedienst - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 22/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1623 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalhaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1624 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1625 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1626 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Werk  
  Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden - Personeel - Taalhaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 8/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1627 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Verschil tussen bediende en arbeider - Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van werknemers - Inbreuk.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 7/3/2005
3-1628 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Verschil tussen bediende en arbeider - Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van werknemers - Regularisatie.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 21/12/2004
3-1629 Roelants du Vivier François (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Tweede Protocol van de Conventie van Den Haag inzake de bescherming van de culturele goederen in geval van een gewapend conflict - Bekrachtiging.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-1630 Happart Jean-Marie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Uitvoeringsbesluiten - Handel in dieren - Interpretatieprobleem.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 23/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1631 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hepatitis C - Werelddag van 1 oktober - Eisen.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1632 Delacroix Michel (FN) minister van Werk  
  Ambtenarenzaken - Verschil tussen bediende en arbeider - Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van werknemers- Aangetoonde inbreuken en controles.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 7/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1633 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Installatie - Personeel, opdrachten en begroting.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 9/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-1634 Destexhe Alain (MR) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbaar ambt - Vakbonden - Federaal akkoord.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1635 Delacroix Michel (FN) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten - Verschil tussen bediende en arbeider - Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van werknemers - Niet-toepassing.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1636 Dedecker Jean-Marie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingen - Afrikaanse priesters - Aanwerving door de Katholieke Kerk - Visa.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 26/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1637 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeer - Politiecontroles - Aankondigingen door niet-officiële instanties.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1638
3-1638 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Verkeer - Politiecontroles - Aankondigingen door niet-officiële instanties.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 22/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1637
3-1639 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Darfur - Militaire samenwerking tussen Syrië en Sudan - Test van chemische wapens - Standpunt van de Verenigde Naties en de Europese Unie.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-1640 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Vluchtcontrole - Communicatieproblemen - F 16 - Tussenkomst van vliegtuigen.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 3/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1641 Thijs Erika (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierenwelzijn - Lijst van de zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden - Gemotiveerde aanvragen door particulieren - Controle op de import van dieren.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1642 Thijs Erika (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegale fokkerijen - Controles - Denderstreek - Netwerk van zwartkweek.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 31/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1643 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierenwelzijn - Verwaarlozing van dieren.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1644 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  PET-scanner - Regionale spreiding - Erkenning - Criteria.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-1645 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1647
3-1646 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Antwoord 29/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1647
3-1647 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Antwoord 17/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1646
3-1648 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Darfur - Militaire samenwerking tussen Syrië en Soedan - Test van chemische wapens - Invloed op het humanitaire werk.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 30/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1649 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Cruise control - Gevaren - Voorlichting aan de autobestuurders.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 27/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-1650 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale - Doel - Revisie Doel 2.
  Verzending vraag 19/10/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-1189
3-1651 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Cijfers in België voor 2003.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 13/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1652 Istasse Jean-François (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Verviers - Sluiting van de vooruitgeschoven post.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-1653 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Mensenhandel - Fraude met visa en andere documenten - Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Rappel 20/1/2005
  Verzending vraag 20/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1654 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Nieuwe reglementering voor liften - Risicoanalyse en modernisering van de installatie - Kosten - Aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 12/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1655 Istasse Jean-François (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Telefoonpanne - Regio Verviers - Overwogen oplossingen.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1656 Istasse Jean-François (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Problemen bij de postbestelling - Zaterdagdienst.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1657 Istasse Jean-François (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations van Brussel - Signalisatie - Vermelding van Verviers op de treinaanwijzers.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1658 Destexhe Alain (MR) minister van Landsverdediging  
  Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1660
3-1659 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 19/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1660
3-1660 Destexhe Alain (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Militaire invaliden in vredestijd (MIV) - Pensioenen - Kosteloze gezondheidszorg.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 25/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1659
3-1661 Istasse Jean-François (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Gratis toegang op elke eerste zondag van de maand.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1662 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Aantal invaliden - Toename.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 19/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1663 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Arbeidsomstandigheden - Gevolgen van de warmte op het werk.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 3/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Aanvullend antwoord 21/12/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1664 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Studentenjobs - Arbeidsvoorwaarden - Loon.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1665 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Strijd tegen het tabaksgebruik - Rookverbod op de werkvloer - Koninklijk Besluit - Inwerkingtreding.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1666 Istasse Jean-François (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Rustpensioen - Leerkrachten van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap - Definitieve berekening.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1667 Van Peel Marc (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Griffies en parketten - Personeel - Protocolakkoord nr. 249 - Overgangsmaatregelen voor opstellers die assistenten willen worden.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 19/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1668 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Inkomstenbelastingen - Voorafbetalingen - Echtgenoten en wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1669 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Vlakte van de Raan - Westerscheldeverdieping - Toekenning van een beschermde status als natuurproject.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1670 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Busreizen Marokko-België - Vervoer van illegale reizigers en drugs.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 26/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1671 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Stad Edingen - Politie.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 10/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1672 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Stad Edingen - Webstek.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 22/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1673 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Belgische-Nederlandse grensstreek - Nederlanders of andere buitenlanders die in België komen wonen.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1674 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN-vredesmissie MONUC in Congo - Akkoord met Benin - Belgische omkadering.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-1675 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zwerfkatten - Toename van het aantal - Antwerpse havengebied.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1676 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesheren-specialisten - Voorschrijfgedrag.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 23/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Aanvullend antwoord 11/5/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-1677 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Salmonellavergiftiging - Nederlandse sla - Fastfood- en meeneemrestaurants - Voedselcontroles.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1678 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Extreem-rechts - Aankondiging door de minister van een studie.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 15/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-1679 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Eenheid van loopbaan - Wet van 11 mei 2003 - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 7/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-370
3-1680 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Ministers van de federale regering - Mailadressen - Uniformiteit en transparantie.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1681 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Nationale Loterij - Omvorming tot een naamloze publiekrechtelijke vennootschap - Departement Finance - Ontwikkelingen.
  Verzending vraag 28/10/2004
  Antwoord 30/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-1384
3-1682 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Nationale Loterij - Omvorming tot een naamloze publiekrechtelijke vennootschap - Communicatie - Ontwikkelingen.
  Verzending vraag 28/10/2004
  Antwoord 30/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-1385
3-1683 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatieve zorg - Situatie.
  Verzending vraag 29/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 24/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-398
3-1684 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Nationale Loterij - Sponsorgelden - Aanwending - Dienstjaar 2003.
  Verzending vraag 29/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-1386
3-1685 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw.
  Verzending vraag 29/10/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-436
3-1686 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nationaliteitsaanvragen.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 15/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1687 Destexhe Alain (MR) Eerste minister  
  Paleis voor Schone Kunsten - Personen met beperkte mobiliteit - Toegankelijkheid.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 7/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1688
3-1688 Destexhe Alain (MR) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paleis voor Schone Kunsten - Personen met beperkte mobiliteit - Toegankelijkheid.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 30/11/2004
  Beslissing niet publicatie 30/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1687
3-1689 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Alternatieve operatoren - Basisabonnement - Facturering.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1690 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Documenten in het Bosnisch.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 13/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1691 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Uitreiking - Personeel ter beschikking gesteld van de gemeenten.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 13/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1692 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN - VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) - Genocide in Rwanda in 1994 - Werknemer beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-1693 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Voorzitter van het directiecomité - Cumulatie van functies - Gevolgen.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 24/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1694 Roelants du Vivier François (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Uitbreiding van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking- Toestand in de nieuwe lidstaten.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 30/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1695 Roelants du Vivier François (MR) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Kruislichten - Permanent laten branden van de lichten.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-1696 Roelants du Vivier François (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen die een impact hebben op de interne markt - Omzetting in nationaal recht - Vertraging - Aanbevelingen van de Europese Commissie.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 7/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1697 Roelants du Vivier François (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Eurojust - Omzetting van de beslissing van de Europese Raad van 28 februari 2002.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 24/11/2004
  Beslissing niet publicatie 24/11/2004
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-1810
3-1698 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bejaardenmishandeling - Toename.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 20/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1699 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vreemdelingen - Niet-begeleide minderjarigen - Voogdij.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 14/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1700 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Eretekens in de Nationale Orden.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Rappel 29/12/2004
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 22/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005