Schriftelijke vragen van 2-801 tot 2-900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-801 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs.
  Verzending vraag 25/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 25/10/2000
  Beslissing niet publicatie 25/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-802
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-803
2-802 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs.
  Verzending vraag 25/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 19/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-801
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-803
2-803 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs.
  Verzending vraag 25/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 7/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-801
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-802
2-804 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Geneesmiddelen en gezondheidstests - Aanbod op het internet - Mogelijkheden om op te treden.
  Verzending vraag 25/7/2000
  Antwoord 10/8/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-805
2-805 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Geneesmiddelen en gezondheidstests - Aanbod op het internet - Mogelijkheden om op te treden.
  Verzending vraag 25/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 20/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-804
2-806 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontvoerde kinderen - Afvoering uit de bevolkingsregisters.
  Verzending vraag 31/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 21/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-807 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ontvoerde kinderen - Gezinsbijslag - Schrapping bij ontvoering.
  Verzending vraag 31/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 12/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-808 Lozie Frans (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielaanvragen - Problemen bij de behandleing van asielaanvragen.
  Verzending vraag 31/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 7/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-809 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Vast wervingssecretariaat - Weigering om taalexamens uit te schrijven.
  Verzending vraag 31/7/2000
  Antwoord 5/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
2-810 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - De toepassing van het taalhoffelijkheidsakkoord.
  Verzending vraag 31/7/2000
  Antwoord 5/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
2-811 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Pensioenen - Verhoging van de laagste pensioenen.
  Verzending vraag 2/8/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 19/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-812 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Drugtesten in het verkeer.
  Verzending vraag 2/8/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 9/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-813
2-813 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Drugtesten in het verkeer.
  Verzending vraag 2/8/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 27/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-812
2-814 Maertens Michiel (Agalev) minister van Landsverdediging  
  De Prins Albert-club te Brussel.
  Verzending vraag 3/8/2000
  Antwoord 15/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-815 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.
  Verzending vraag 4/8/2000
  Antwoord 6/9/2000
  Beslissing niet publicatie 6/9/2000
2-816 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Wettelijke samenwoning - Gerechtelijke procedures.
  Verzending vraag 10/8/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Antwoord 11/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-817 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Internet - Beperking van grensoverschrijdend gebruik - Racisme - Gokken.
  Verzending vraag 17/8/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Rappel 21/2/2001
  Verzending vraag 21/2/2001
  Antwoord 14/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-818 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Goud - Leasen - Destabiliserende effecten.
  Verzending vraag 25/8/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-819 Ramoudt Didier (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing - Achterstand.
  Verzending vraag 5/9/2000
  Antwoord 10/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-820 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring.
  Verzending vraag 7/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-821
2-821 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van FinanciŽn  
  Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring.
  Verzending vraag 7/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Antwoord 21/3/2001
  Beslissing niet publicatie 21/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-820
2-822 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Magistraten - Taalexamens.
  Verzending vraag 11/9/2000
  Antwoord 5/10/2000
  Beslissing niet publicatie 5/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-823
2-823 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Justitie  
  Magistraten - Taalexamens.
  Verzending vraag 11/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Antwoord 14/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-822
2-824 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Astma - Meerkost voor de patiŽnt - Tegemoetkomingen.
  Verzending vraag 11/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Antwoord 30/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-825 Thijs Erika (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Buitenlandse diplomaten - Onschendbaarheid - Overtredingen - Rechten van de slachtoffers.
  Verzending vraag 13/9/2000
  Antwoord 10/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-826
2-826 Thijs Erika (CVP) minister van Justitie  
  Buitenlandse diplomaten - Onschendbaarheid - Overtredingen - Rechten van de slachtoffers.
  Verzending vraag 13/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Antwoord 19/10/2000
  Beslissing niet publicatie 19/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-825
2-827 De Schamphelaere Mia (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Landbouwvoertuigen - Vervoer van personen - Wettelijke bepalingen.
  Verzending vraag 13/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Antwoord 28/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-828 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Zware voertuigen - Ongevallen in Martelange, Stavelot en Hoei - Remsysteem met energiedissipatie.
  Verzending vraag 19/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
  Antwoord 8/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-829 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Justitie  
  Beslagrecht - Wetgeving - Gemeenteontvangers.
  Verzending vraag 3/10/2000
  Antwoord 14/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-830 Cornet d'Elzius Christine (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Bedrag werkloosheidsvergoeding lager dan bestaansminimum - Opleidingsvergoeding.
  Verzending vraag 3/10/2000
  Antwoord 31/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-831 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Beroepsinstituut van boekhouders - Instituut van de accountants - Beroepsaanprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Antwoord 10/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-832 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Betaling en aftrek tijdens de procedure voor aanwijzing van een aansprakelijk vertegenwoordiger voor de BTW.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 24/9/2001
2-833 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aankoop van roerende goederen (geen vervoermiddelen) bestemd voor belastingplichtigen in het buitenland.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-834 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrek bij spontane regularisatie.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 10/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-835 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  Gemeenschapsrecht - Toepassing.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-836 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  (nog niet vertaald) Entrepreneurs ťtrangers - Enregistrement - Commission provinciale compťtente
  Verzending vraag 12/10/2000
  Intrekking vraag 18/10/2000
2-837 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  (nog niet vertaald) Sociťtť ťtrangŤre - Intermťdiaire - Enregistrement comme entrepreneur.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Intrekking vraag 18/10/2000
2-838 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zelfstandige logopedisten - Statuut - Loon.
  Verzending vraag 16/10/2000
  Antwoord 20/11/2000
  Beslissing niet publicatie 20/11/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-839
2-839 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zelfstandige logopedisten - Statuut - Loon.
  Verzending vraag 16/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-838
2-840 Wille Paul (VLD) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration".
  Verzending vraag 16/10/2000
  Antwoord 13/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-841 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Overbrenging van gevonniste personen van BelgiŽ naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997.
  Verzending vraag 13/7/2000
  Antwoord 27/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-730
2-842 Thijs Erika (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  "Z"korps - Bevorderingen - Bijkomende proeven.
  Verzending vraag 18/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 3/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-843 Wille Paul (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration".
  Verzending vraag 19/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-844 Istasse Jean-FranÁois (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Steun aan de pers - Kostenverlaging.
  Verzending vraag 7/7/2000
  Antwoord 9/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-845 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Gerechtelijke organisatie op fiscaal vlak - Wet van 23 maart 1999 - Overgangsbepalingen - Verschillende behandeling.
  Verzending vraag 23/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-846 Thijs Erika (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Visueel gehandicapten - Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt - Initiatieven.
  Verzending vraag 24/10/2000
  Antwoord 21/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-847 Thijs Erika (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Genetische gewijzigde gewassen - Situatie in BelgiŽ - Risico's.
  Verzending vraag 24/10/2000
  Antwoord 22/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-848 Maertens Michiel (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Marien milieu - Radioactieve stoffen - Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Maatregelen.
  Verzending vraag 24/10/2000
  Antwoord 28/11/2000
  Beslissing niet publicatie 28/11/2000
2-849 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming.
  Verzending vraag 25/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 18/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-750
2-850 Maertens Michiel (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Protocollaire rangorde - Wetgeving - Basisprincipes - Beleidsopties.
  Verzending vraag 25/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-851 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Personenwagens - Keuring - Aantal effectief afgelegde kilometers als criterium.
  Verzending vraag 25/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 8/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-852 de T' Serclaes Nathalie (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  "Slapende wachtdienst" - Wachtdienst die valt onder het paritair comitť voor de gezondheidsdiensten - Nachtwerk - Rechtsonzekerheid.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 28/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-853 Van Riet Iris (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Vrouwelijke bestaansminimumgerechtigden - Deeltijds werken - Aandeel.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 29/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-854 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Regularisatie - Recht op maatschappelijke bijstand - Rechtspositie van de indiener.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 29/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-689
2-855 Ramoudt Didier (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Slagerijen en beenhouwerijen - Erkenning en inrichtingsvoorwaarden - Koninklijk besluit van 30 december 1992.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-775
2-856 Siquet Louis (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Pensioen van werknemers met een gemengde loopbaan - Bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Discriminatie.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Rappel 8/12/2000
  Verzending vraag 8/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Rappel 19/3/2001
  Verzending vraag 19/3/2001
  Antwoord 24/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-857 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Reissector - Garantiefondsen - Beroepsvereningingen van reisbureau's die optreden als verzekeraar en bemiddelaar.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 28/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-858 Thijs Erika (CVP) Eerste minister  
  Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Doorverwijzing vraag 20/11/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-888
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-889
2-859 Thijs Erika (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Netverpakkingen - Zware metalen - Controles.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-860 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Antwoord 4/12/2000
  Beslissing niet publicatie 4/12/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-861
2-861 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-860
2-862 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Online draaggolf - Internet via het elektriciteitsnet - Eventuele proeven bij Electrabel.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Voorlopig antwoord 28/11/2000
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 7/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-863 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Moedermelk - Toxische stoffen - Studies - Bevindingen.
  Verzending vraag 30/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-864 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Geestelijke verzorging in de openbare gezondheidszorg-Instellingen - Budget - Rechtsregels.
  Verzending vraag 31/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-865 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Aantal overlijdens door zelfdoding.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-866 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Opvoedingsuitkeringen betaald door een buitenlandse kas - Belastbaarheid.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-867 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Afzonderlijke aanslag op een aantal uitgaven - Artikel 219 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-868 Ramoudt Didier (VLD) minister van FinanciŽn  
  Landmeters-experten - Statuut - MinisteriŽle werkgroep - Belangenvermenging bij ambtenaren van het kadaster.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-869 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Landmeters-experten - Statuut - MinisteriŽle werkgroep.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Doorverwijzing vraag 20/11/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-890
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1077
2-870 Malcorps Johan (Agalev) minister van Justitie  
  Milieudelicten - Vervolgingsbeleid - Seponering.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 2/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-871 de Bethune Sabine (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Levenloos geboren kinderen - Naamgeving.
  Verzending vraag 7/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 2/3/2001
  Verzending vraag 2/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Doorverwijzing vraag 28/5/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1309
2-872 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Abortuscentra - Terugbetaling van een ingreep - InterministeriŽle werkgroep - RIZIV-conventie.
  Verzending vraag 7/11/2000
  Antwoord 6/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-873 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Saoudi-ArabiŽ - Programma voor het wereldwijd uitbouwen van islamitische centra - Situatie in BelgiŽ.
  Verzending vraag 8/11/2000
  Antwoord 22/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-874 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Familiebedrijven (BVBA's) - Aftrek van kosten.
  Verzending vraag 8/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-875 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld binnen het gezin - Behandeling van de klachten en aangiften door de politieambtenaren - Voortganscontrole van het dossier.
  Verzending vraag 14/11/2000
  Doorverwijzing vraag 19/12/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1060
2-876 Nagy Marie (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswacht - Onderofficieren - Verschil in statuut - Protocol van overeenkomst van 21 april 2000.
  Verzending vraag 14/11/2000
  Antwoord 9/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-877 van Kessel Ingrid (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Advies van de Raad voor Tandheelkunde.
  Verzending vraag 14/11/2000
  Antwoord 4/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-878 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Geneeskunde - Klinische psychologie - Versnippering.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 7/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-879 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 11/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-880
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-881
2-880 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 8/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-881
2-881 Malcorps Johan (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 20/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-880
2-882 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Bromfietsers - Gebruik van het fietspad - Afschaffing - Onderzoek.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 23/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-883 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkeersongevallenregistratie - Bekendmaken van cijfers op internet.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 23/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-884 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Melk - Aanwezigheid van antibiotica - Metingen - Evolutie.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Antwoord 4/12/2000
  Beslissing niet publicatie 4/12/2000
2-885 Maertens Michiel (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Ruimtevaart - Nieuwe Europese strategie - Belgisch beleid.
  Verzending vraag 16/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 15/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-886 Ramoudt Didier (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Controle van motorfietsen op geluids- en milieuhinder.
  Verzending vraag 17/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-887 Remans Jan (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Artsen - Reisvergoeding - Kantonnale indeling - Werkgroep.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 19/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-888 Thijs Erika (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Antwoord 19/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-889
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-858
2-889 Thijs Erika (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Antwoord 20/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-888
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-858
2-890 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Landmeters-experten - Statuut - MinisteriŽle werkgroep.
  Verzending vraag 20/11/2000
  Doorverwijzing vraag 3/1/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-869
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1077
2-891 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Treinverkeer - Ontregeling op 29 augustus 2000.
  Verzending vraag 21/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 1/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-892 de T' Serclaes Nathalie (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Renteloze schulden.
  Verzending vraag 21/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Rappel 14/3/2001
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-893 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen - Aankoop van bouwgronden door investeerders - Monopolievorming rond verkavelen en bouwen.
  Verzending vraag 22/11/2000
  Antwoord 3/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-894 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Sociaal tarief van Belgacom - Tweede lijn voor internet.
  Verzending vraag 23/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-895 Barbeaux Michel (PSC) Eerste minister  
  Aan de gemeenschappen overgedragen middelen - Begrotingssimulatie - Parameters.
  Verzending vraag 24/11/2000
  Antwoord 21/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-896 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Aankoop van vier middelgrote transportvliegtuigen - Bedoeling - Motivering van de gemaakte keuze.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 11/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-897 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Protocol van Kyoto - Emissieniveau van CO2 in 2010 - Maatregelen.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 22/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-898 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Wervingsproblemen - Concentratie- en overhevelingsbeleid.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Antwoord 28/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-899 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Bird Control Section - Aankoop van zes roofvogelkuikens.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 11/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-900 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Trigat-antitankraketten - Schrapping van de bestelling.
  Verzending vraag 28/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 24/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001