Schriftelijke vragen van 2-1201 tot 2-1300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-1201 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Sociaal statuut van de advocaat - Verenigbaarheid van art. 477ter van het Gerechtelijk Wetboek met het EG-recht.
  Verzending vraag 7/3/2001
  Antwoord 10/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1200
Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-385
2-1202 Nagy Marie (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1203
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1205
2-1203 Nagy Marie (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Antwoord 11/4/2001
  Beslissing niet publicatie 11/4/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1204
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1205
2-1204 Nagy Marie (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1203
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1205
2-1205 Nagy Marie (Ecolo) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 25/1/2002
  Beslissing niet publicatie 25/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1203
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1204
2-1206 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Wettelijk depot van de jaarrekeningen van ondernemingen - Voorwaarden - Termijn.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 25/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1207 Lozie Frans (Agalev) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Ambtenaren - Beroepsmobiliteit.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 22/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1208 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 18/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1209
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1166
2-1209 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1166
2-1210 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Stationsplein te Berchem - Heraanleg.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-387
2-1211 De Roeck Jacinta (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zorgsector en verzorgenden - Ethiek - Opvolging.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Antwoord 23/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-1212 De Roeck Jacinta (Agalev) minister van Landbouw en Middenstand  
  Mond- en klauwzeer - Vrijetijdsboeren - Informatieverstrekking.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 3/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1213 Malcorps Johan (Agalev) minister van Landbouw en Middenstand  
  Veevoer - Genetische gemodificeerde organismen - Etiketteringsplicht.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 26/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1214 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Beroepsopleiding - Toepassing.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 10/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1215 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Fiscale vertegenwoordiging.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1216 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrekbaarheid - Vormvoorwaarden.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1217 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Vormingscursus - Toepassing.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1218 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verhuur van voertuigen - Toepassing.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1219 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  Dubbele belastingsheffing op het inkomen - Preventieve verdragen.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1220 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats van uitvoering van managementdiensten.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1221 Roelants du Vivier FranÁois (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Plaatselijke mandatarissen - Pecuniaire en sociale status - Toepassing van de wet van 4 mei 1999.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1222 Roelants du Vivier FranÁois (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Documenten afgegeven door de gemeentelijke administratie - Vermelding van de datum van naturalisatie - Afschaffing.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1223 Thissen Renť (PSC) minister van FinanciŽn  
  Erkende verenigingen voor dierenbescherming - Giften - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1224 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Partijfinanciering - Artikel 15ter van de wet - Arrest van het Arbitragehof - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 5/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1171
2-1225 De Roeck Jacinta (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Borstkanker - Opsporing - Nieuwe technieken.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Antwoord 11/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-1226 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking arbeidsovereenkomst - Regeling inzake de vakantiedagen, het vakantiegeld en de verloning van feestdagen.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 22/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1227 Ramoudt Didier (VLD) minister van FinanciŽn  
  Beroepspiloten - Opleiding - Hoge kosten - Uitwerken van een regeling.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 14/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1228 Thijs Erika (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Anti-persoonsmijnen - Opsporing - Inzet van ratten.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Antwoord 2/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1229 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Serregroenten - Concentraties aan nitraten.
  Verzending vraag 29/3/2001
  Antwoord 3/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1230 Vandenbroeke Chris (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Europese fiscale harmonisatie - Belasting op spaargeld.
  Verzending vraag 29/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 21/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1231 De Grauwe Paul (VLD) minister van FinanciŽn  
  Niet-rijksinwoners - Overlijden - Erfenisrechten.
  Verzending vraag 29/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1232 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Belgacom - Tweetaligheid.
  Verzending vraag 29/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 18/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1233 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Overheidsbedrijven - Sponsoring - Reclame.
  Verzending vraag 29/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 28/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1234 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Overheidsbedrijven - Corporate governance.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 27/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1240
2-1235 Roelants du Vivier FranÁois (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  De Post - Stortingen - Overdreven facturering.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Antwoord 18/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1236 Roelants du Vivier FranÁois (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Sluikhandel in kunstwerken - Overeenkomst van de Unesco - Bekrachtiging.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Antwoord 29/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1237 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Schenkingsacten die minder dan drie jaar oud zijn - Akten die in het buitenland geregistreerd zijn.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1238 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Integreren of overhevelen van ambtenaren.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1239 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Witwasoperaties bij de invoering van de euro - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Toepassing van de HARM-tactiek in Nederland - Belgische strategie.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Rappel 10/7/2001
  Verzending vraag 10/7/2001
  Antwoord 8/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1418
2-1240 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Overheidsbedrijven - Corporate governance.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Rappel 14/11/2001
  Verzending vraag 14/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 25/2/2002
  Verzending vraag 25/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 17/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1234
2-1241 De Schamphelaere Mia (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijexamen - Personen met lees- of taalproblemen.
  Verzending vraag 9/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1242 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Dringende medische hulpverlening in de grensstreek - Terugbetalingsmodaliteiten.
  Verzending vraag 11/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 11/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1243
2-1243 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Dringende medische hulpverlening in de grensstreek - Terugbetalingsmodaliteiten.
  Verzending vraag 11/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1242
2-1244 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  Invoering Euro-Minikit.
  Verzending vraag 11/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 7/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1245 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Registratierecht van 6 % - Kadastraal inkomen - Controle.
  Verzending vraag 13/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-1246 Happart Jean-Marie (PS) minister van FinanciŽn  
  Handelstransacties - Beslag.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1247 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Verenigingen zonder winstoogmerk - Registratierechten - Vrijstelling.
  Verzending vraag 20/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1248 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkeersveiligheid - Campagnes - "Opťration silhouette" in Frankrijk - Invoering in BelgiŽ.
  Verzending vraag 24/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 21/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1249 Van Steenberge Gerda (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Slachtoffers van geweld tijdens de dienstuitoefening.
  Verzending vraag 24/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 26/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1176
2-1250 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie.
  Verzending vraag 24/4/2001
  Antwoord 22/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1251 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie.
  Verzending vraag 24/4/2001
  Antwoord 7/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1252 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie.
  Verzending vraag 24/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1253 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landsverdediging  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie.
  Verzending vraag 24/4/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1254 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie.
  Verzending vraag 24/4/2001
  Antwoord 17/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1255 Malcorps Johan (Agalev) minister van Landbouw en Middenstand  
  Transgene vissen - Verspreiding.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 14/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-429
2-1256 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Artemisvragenlijst - Antwoorden.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1257 De Schamphelaere Mia (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Zelfmoord op het spoor - Schadevergoeding.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Intrekking vraag 3/5/2001
2-1258 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Dringende medische hulpverlening in de grensstreek - Maatregelen om tekortkomingen in de toekomst te vermijden.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Antwoord 30/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1259 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kabinet - Aanwerving van een nieuwe medewerker.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Antwoord 30/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1260 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  15e Wing te Melsbroek - Verhuizing.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1261 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Militaire gerechtshoven - Afschaffing.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Antwoord 14/5/2001
  Beslissing niet publicatie 14/5/2001
2-1262 Kelchtermans Theo (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Raketten - Proliferatie.
  Verzending vraag 30/4/2001
  Antwoord 1/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1263
2-1263 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Raketten - Proliferatie.
  Verzending vraag 30/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1262
2-1264 van Kessel Ingrid (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Medisch aanbod - Planning.
  Verzending vraag 2/5/2001
  Antwoord 30/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1265 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Justitie  
  Cannabis - Schadelijke invloed van het gebruik ervan op het rijgedrag.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 27/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-438
2-1266 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Diensten verricht door advocaten - BTW-vrijstelling - Draagwijdte.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Antwoord 11/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-448
2-1267 Maertens Michiel (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vimy - Munitiedepot - Maatregelen voor Poelkapelle.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1268
2-1268 Maertens Michiel (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Vimy - Munitiedepot - Maatregelen voor Poelkapelle.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1267
2-1269 Leduc Jeannine (VLD) minister van Landsverdediging  
  Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen - Vergoeding.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1270 Malcorps Johan (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Militaire vliegvelden - Milieuhinder.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1271 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landsverdediging  
  Sportvliegtuigen - Landingsverbod op militaire vliegvelden.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1272 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Moslimexecutief - Samenstelling - Werking.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 23/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1273 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Fiscale kennisgevingen van de notarissen - Bevoegd ontvangkantoor.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-1274 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing.
  Verzending vraag 8/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Doorverwijzing vraag 26/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1377
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1378
2-1275 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regularisatiecommissie - Benoeming van een aantal bijkomende leden.
  Verzending vraag 8/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 24/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1276 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Euro-minikit - Werknemers van de federale overheid.
  Verzending vraag 8/5/2001
  Antwoord 11/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1277 D'Hooghe Jacques (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Hepatitis - Inenting - Kosten - Regeling voor vrijwilligers.
  Verzending vraag 8/5/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1278 Dedecker Jean-Marie (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Uitzonderlijke transporten - Regeling.
  Verzending vraag 9/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 21/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1279 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Voetgangers - Rechten in het verkeer.
  Verzending vraag 9/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1280 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Justitie  
  Erotiekbeurzen - Openbare orde - Aanpak van het parket.
  Verzending vraag 9/5/2001
  Voorlopig antwoord 18/5/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 23/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1281 Ramoudt Didier (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Particuliere slachtingen - Keurmerken.
  Verzending vraag 11/5/2001
  Antwoord 14/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1282 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Leger "nieuwe stijl" - Campagnes naar kinderen toe.
  Verzending vraag 11/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 6/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1283 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Inning.
  Verzending vraag 11/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1284 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Fiscalitť - Contribuable devant le tribunal - Dťlai de trois mois.
  Verzending vraag 11/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1285 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Treinstakingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 27/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1286 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Beheer - Studies.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 25/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1287 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Tandartsen - Overeenkomst van 2001.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 1/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1288 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Aangetekende e-mail - Invoering in de Belgische wetgeving.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 15/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1289 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Bezwaarschriften ingediend door de erfgenamen van een belastingsplichtige - Gebrek aan motivering.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 12/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-1290 Thissen Renť (PSC) minister van FinanciŽn  
  Schadeloosstelling vereffend door de verzekeraar van een boekhouder of een accountant uit hoofde van zijn klant - Fiscaal stelsel.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1291 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  De Post - Modernisering.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 6/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1292 De Schamphelaere Mia (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Reglementering.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1293 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Nieuwe arbeidsregelingen - Invoering in de ondernemingen - Onmogelijkheid in hoofde van sommige ondernemingen om toepassing te maken van de wet van 17 maart 1987.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1294 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Nieuwe arbeidsregelingen - Invoering in de ondernemingen - Verenigbaarheid van de wet van 17 maart 1987 met artikel 5 van het Verdrag nr. 1 van de Internationale Arbeidsorganisatie.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1295 Maertens Michiel (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Luchthaven van Oostende - Ongeval met een Russisch toestel.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 21/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1296 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  UV-filters - Invloed van de actieve stoffen op mens en milieu.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-472
2-1297 De Roeck Jacinta (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gameten - Anonimiteit.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 19/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1298 Maertens Michiel (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire risico's - Noodplan - Provinciale rampenplannen.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1299 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Vrijwillige brandweermannen - Statuut.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Beslissing niet publicatie 6/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1350
2-1300 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Betekening van kadastrale inkomens voor nieuwbouwwoningen - Beschikbaar materieel.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Rappel 27/9/2001
  Verzending vraag 27/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Antwoord 21/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002