Schriftelijke vragen van 1-1501 tot 1-1600

130 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1501/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Verantwoordelijke voor de voorlichting in farmaceutische ondernemingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1502/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Hoge Raad voor hygiŽne in de mijnen. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 5/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1503/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Commissie van advies voor de stoomtuigen. - Doel. - Werking.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1504/1 Loones Jan (VU) minister van Sociale Zaken  
  Verruimde terugbetaling van het astma-middel Serevent.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1505/1 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Controle op de verkoop van ondermaatse vis.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1506/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1507/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Toegang van de griffies tot het Rijksregister. - Richtlijn terzake.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1508/1 Loones Jan (VU) minister van FinanciŽn  
  Natuurherstelplan "Yzermonding" te Nieuwpoort (Plan Zeehond). - Overdracht oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaams Gewest.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1509/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Invoering van een "Europese roerende voorheffing". - Standpunt van de regering.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1510/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Fiscaal statuut van de "vastgoedbevak".
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1511/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Schadevergoeding ten gevolge van een ongeval. - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1512/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Verstrekking van informatie over geneesmiddelen en verkoop van geneesmiddelen via Internet.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1513/1 Poty Francis (PS) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Uitoenening van een openbaar mandaat en recht op het brugpensioen.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1514/1 Hostekint Patrick (SP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Sociaal statuut der zelfstandigen. - Commissie van vrijstelling van bijdragen. - Beroep of herziening van de beslissing.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1515/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Ouderschapsverlof. - Uitvoeringsmaatregelen. - Stand van zaken.- Onderwijzend personeel.
  Verzending vraag naar Minister 2/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1516/1 Devolder Jacques (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Mislukte aardappeloogst. - Maatregelen ten voordele van de getroffen landbouwers.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1517/1 Happart Jean-Marie (PS) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Herdenking van de wapenstilstand. - Plechtigheden van 11 november 1998.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1518/1 Happart Jean-Marie (PS) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Bezitten, verhandelen en kweken van vogels. - Regelgeving.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1519/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS. - Problemen met het treinverkeer.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1520/1 Vergote Fons (VLD) minister van Justitie  
  Gerechtelijke aanpak van de spectaculaire groei van kansspelen op het Internet.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1521/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Controle van de BTW-identificatienummers van buitenlandse belastingplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1522/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Mogelijkheid om provisies aan te leggen voor personen die baten genieten in de zin van art. 27 WIB.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1523/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Wet-Franchimont. - Behandeling door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het beroep ingesteld door de verdachte tegen een beslissing van de onderzoeksrechter.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1524/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De gevolgen van de politiehervorming op de Oostendse spoorwegpolitie.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1525/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Openbaarmaking van het huishoudelijk reglement.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1525/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Openbaarmaking van het huishoudelijk reglement.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1526/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Raadpleging van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1526/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Raadpleging van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1527/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethsiche comitťs in ziekenhuizen. - Samenstelling van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1527/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethsiche comitťs in ziekenhuizen. - Samenstelling van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1528/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Jaarverslagen.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1528/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Jaarverslagen.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1529/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Verbod op het gebruik van antibiotica in veevoeders.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1530/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Grieven van het personeel.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1531/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Luchthaven Oostende - Luchtonwaardige vliegtuigen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1532/1 Loones Jan (VU) minister van FinanciŽn  
  Taks op de verzekeringscontracten - Vrijstelling ten gunste van de binnenvaart.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 8/2/1999
1-1533/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het taalgebruik op de overschrijvingsformulieren bij Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1534/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het gebruik van Engelse woorden in de briefwisseling van Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1535/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische en Europese hulp aan landen die oorlog voeren in Congo.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1535/2 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgische en Europese hulp aan landen die oorlog voeren in Congo.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1536/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Rol van de Bijzondere Belastingsinspectie bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1537/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement: weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden (Schuldvordering RSZ).
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1538/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De controle op nachtclubportiers.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1538/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  De controle op nachtclubportiers.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1539/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Gebruik van placenta in de industrie (Farmaceutische nijverheid en cosmetica-industrie).
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1540/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Faillissementswet - Memorie van de curator.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Voorlopig antwoord 9/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1541/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stemplicht - Niet naleving - Sancties.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1541/2 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Justitie  
  Stemplicht - Niet naleving - Sancties.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1542/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Vervolging.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1543/1 Hotyat Robert (PS) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verdeling van de ontvangsten.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1544/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Nationale Loterij - Winstverdelingsplan - Strijd tegen armoede.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Beslissing niet publicatie 22/2/1999
  Aanvullend antwoord 9/3/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1545/1 Weyts Johan (CVP) minister van FinanciŽn  
  Successierechten - Familiale ondernemingen - Aandeelhouderssyndicaten.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1546/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Volledige terugbetaling van de kostprijs van een abonnement op het openbaar vervoer voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid - Overbezetting van de treinen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1547/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Volledige terugbetaling van de kostprijs van een abonnement op het openbaar vervoer voor de personeelsleden van de federale overheid - Overbezetting van de treinen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1548/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Misbruiken bij takelbedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1548/2 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Misbruiken bij takelbedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1549/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  Ministerie van FinanciŽn - Personeelsformatie - Taalindeling.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1550/1 Olivier Marc (CVP) minister van FinanciŽn  
  Fiscale aftrekbaarheid van giften aan missionarissen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1550/2 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fiscale aftrekbaarheid van giften aan missionarissen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1551/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Lozing van olie vanop de luchtmachtbasis te Koksijde in het oppervlaktewater.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1552/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Collaboratie en repressie - Sequesterdossiers - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1553/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Richtlijnen inzake het al dan niet bestraffen van naaktlopen op strand.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1554/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het gebruik van antibiotica - Voorschrijfgedrag - Onderzoek naar nieuwe antibiotica.
  Verzending vraag naar Minister 11/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1555/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Raad van de Orde van geneesheren - Informatieverplichting van de Raad t.o.v. de klager.
  Verzending vraag naar Minister 11/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 11/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1556/1 Olivier Marc (CVP) Eerste Minister  
  Milleniumprobleem - Voorzorgsmaatregelen - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1557/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opvang asielzoekers.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1558/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Pensioenen voor werknemers - Regularisatie van de studieperioden - Overgangsregeling - Vermelding van de regularisatiebijdrage op het pensioenrekeninguittreksel.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1559/1 Loones Jan (VU) minister van FinanciŽn  
  De eurolidstaten en de euro : eigen symbolen en talen.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1560/1 Loones Jan (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1560/2 Loones Jan (VU) minister van Sociale Zaken  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1560/3 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1561/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Evaluatiecomitť van het begeleidingsplan voor werklozen.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1562/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Sociale Maribel II - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1563/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Justitie  
  De informatie-uitwisseling tussen banken en gerechtsdeurwaarden (derdenbeslag).
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Voorlopig antwoord 31/5/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1563/2 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  De informatie-uitwisseling tussen banken en gerechtsdeurwaarden (derdenbeslag).
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Antwoord 23/2/1999
  Beslissing niet publicatie 23/2/1999
1-1564/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Fiscale behandeling van intresten geÔnd door Belgische bedrijven. - Inning van roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1565/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Fiscale behandeling van Belgische dividenden ontvangen door Belgische Bevek of Bevak - Inning van roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1566/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Fiscale behandeling van tussentijdse inkomsten uit kapitalisatiebons en zerobonds. - Inning van roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1567/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1568/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van FinanciŽn  
  De fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1569/1 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Het referentieadres voor daklozen en het gebruik van anonieme tips bij het al dan niet toekennen van steun aan hulpbehoevenden.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1570/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Autokeuringscentra.
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1571/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Vergoeding van experts in strafzaken (Gelijkwaardigheid van de diploma's universitair/niet universitair hoger onderwijs).
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1572/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW-tarief van toepassing op het laden van suikerbieten.
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1573/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Wet op de jeugdbescherming - Maatregelen ter bescherming van de minderjarigen - Voogdij over kinderbijslag - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1574/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Wet op de jeugdbescherming - Plaatsing van minderjarigen.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1575/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  Fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1576/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Brochure goederenvervoer Europa-Zwitserland.
  Verzending vraag naar Minister 28/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1577/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag tussen BelgiŽ en Chili over de sociale zekerheid - Bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 1/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1578/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Optreden van de toezichthoudende overheid in het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW).
  Verzending vraag naar Minister 1/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1579/1 Foret Michel (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Pensioenminima : toepassing wet van 26 juni 1992 (Gewaarborgd minimumbedrag in de vorm van een supplement - Aftrek van de pensioeninkomsten van de echtgenoot).
  Verzending vraag naar Minister 2/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1580/1 Dardenne Martine (Ecolo) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Afvalverbranding.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1581/1 Olivier Marc (CVP) Eerste Minister  
  Ontwikkeling van de "e-commerce" - Betaalmiddelen.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Beslissing niet publicatie 22/2/1999
1-1581/2 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ontwikkeling van de "e-commerce" - Betaalmiddelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 1/6/1999
  Beslissing niet publicatie 1/6/1999
1-1582/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Inheemse volkeren in Zuid- en Midden-Amerika.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1583/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Armoedebeleid - Steunpunt ter bestrijding van de armoede - Beheerscomitť.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1584/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Promoten van zonne-energie.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1585/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Medisch gebruik van cannabis (KankerpatiŽnten en MS-patiŽnten).
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1586/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De naleving van de wettelijke verplichtingen inzake arbeids- en sociale zekerheidswetgeving van door de Europese Commissie aangestelde bureaus voor Technische Bijstand.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Beslissing niet publicatie 9/3/1999
1-1587/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Communautaire aanrekening bij het internationaal reizigersrvervoer bij de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1588/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Leveringen van rollend reizigersmateriaal bij de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1589/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Personeelsformatie bij het Hof van Cassatie.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1590/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Voorrang van rechtsmacht voor beroepsrechters.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1591/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Taalgebruik van De Post in Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1592/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Scheeftrekking van de taalverhouding in de aankoopdienst van het leger.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1593/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Ambulante activiteiten - Voorafgaande machtiging.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1594/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aangifte van diefstal - Standaardformulier.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Doorverwijzing vraag 23/3/1999
1-1594/2 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Justitie  
  Aangifte van diefstal - Standaardformulier.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1595/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Overheidssector - Ontwikkelingswerk in plaats van legerdienst - AnciŽnniteit pensioenberekening.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1596/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Dood van Dag HammerskjŲld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties - Mogelijke betrokkenheid van het Belgische non ferrobedrijf Union MiniŤre.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1597/1 Loones Jan (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap).
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1598/1 Charlier Philippe (PSC) minister van Sociale Zaken  
  Loopbaanonderbreking - Vermindering van sociale bijdragen in geval van vervanging.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1599/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement : weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-1600/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1600/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 25/5/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1600/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1600/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1600/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1600/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1600/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999