Schriftelijke vragen van 1-1201 tot 1-1300

113 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1201/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Facturatie 078-15-nummers.(Zonaal tarief). - Hulpdiensten. - Privacy.
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1202/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De taaltoestand bij het medisch personeel in het garnizoen Bensberg (Duitsland).
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1203/1 Loones Jan (VU) minister van Sociale Zaken  
  A.L.S.-patiŽnten (Amyotrofise lateraal sclerose). - Terugbetaling geneesmiddel Rilutek.
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1204/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Sociale Zaken  
  Weerslag van de wetgeving inzake welzijn van de werknemers op het onderwijsgebeuren.
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Doorverwijzing vraag 24/7/1998
1-1204/2 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Weerslag van de wetgeving inzake welzijn van de werknemers op het onderwijsgebeuren.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1205/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Intracommunautair maakloonwerk op lichamelijke goederen.
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1206/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Belasting echtgenoten. - Internationale ambtenaren (art. 128, 4 WIB 92 en art. 13 EG-Protocol).
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1207/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Hoger beroep tegen een BTW-aanslag. - Vrijstelling van het rolrecht.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1208/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Voorafbetalingen aan de directe belastingen.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1209/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  De kaders van de sector invorderingen van de regionale directies.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1210/1 Caluwť Ludwig (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  NamibiŽ - Niet-erkenning als ontwikkelingsland door BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1211/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ftalaten in speelgoed.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Doorverwijzing vraag 18/8/1998
1-1211/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ftalaten in speelgoed.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1212/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  De niet-ondertekening door BelgiŽ van een Conventie tegen het ronselen van huurlingen.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1213/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgisch standpunt i.v.m. de hervorming van de Europese fiscaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1213/2 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Belgisch standpunt i.v.m. de hervorming van de Europese fiscaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1214/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Europese subsidies voor de tabaksteelt.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1215/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Het wel of niet bekendmaken van het volledige adres (b.v. verenigingen en organisaties) in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1216/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Het niet-tijdig opmaken en verspreiden van het model van de aangifteformulieren.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1217/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  De verlaging van het BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten. - Uitbreiding van deze verlaging tot de restaurantsector.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1218/1 Boutmans Eddy (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De toetsing van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking aan de rechten van de mens.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1219/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Hoge administratieve geldboetes inzake BTW.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1220/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De rechten van vrijwillige brandweerlieden i.g.v. verwondingen of overlijden t.g.v. een interventie.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1221/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De coŲrdinatie tussen brandweerkorpsen/civiele bescherming.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Doorverwijzing vraag 18/9/1998
1-1222/1 Buelens Door (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De verschillen in erelonen die door provinciebesturen worden gehanteerd (Ontwerpers van werken voor kerkfabrieken).
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1223/1 Buelens Door (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  De geheimhouding van gegevens bij de Regie der Luchtwegen.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1224/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  Internationale transacties van de NMBS, m.n. in Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
  Antwoord 18/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1225/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Termijn voor het indienen van de belastingaangifte van particulieren en ondernemingen.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1226/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Fiscaal statuut van de vastgoedbevak.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-1227/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbal. - Invoering van de veiligheidskaart.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1228/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Onregelmatigheden bij het toekennen van rijksregisternummers.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1229/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De begrotingsdoelstelling in budgettaire termen versus ESER-termen.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1230/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De theoretische begrotingsruimte voor 1999.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1231/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Nadere informatie over het verloop van de diverse overheidsrekeningen en de definitie van de bruto-schuldgraad.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1232/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De verrechtvaardiging van de 6 % norm van het primaire saldo van de gezamenlijke overheid en de verdeling van de budgettaire inspanning onder de verschillende bestuurlijke entiteiten.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1233/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Het nieuwe begrotingsstabiliteitspact waartoe de Belgische autoriteiten zich t.o.v. de EU verbonden hebben voor eind 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1234/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  De schuld in vreemde deviezen.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1235/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Verklaringsfactoren die aan de grondslag liggen van de gedaalde gemiddelde financieringskost van de overheidsschuld.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1236/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De provocatie naar de Vlamingen toe op 11 juli 1998 te Voeren door de burgemeester.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1237/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Europese kritiek op de Belgische accijns op koffie en frisdranken.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1238/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het gebruik van de bypass bij de afvalverbrandingsovens.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1238/2 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Het gebruik van de bypass bij de afvalverbrandingsovens.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1239/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Nieuwe verordening van de Raad inzake invoer van bananen.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 19/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 24/8/1998
1-1240/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De taakomschrijving bij de "Smet-banen".
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1241/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De opvolging van het begrotingsadvies van de Hoge raad voor FinanciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1242/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Misbruik van de nieuwe socialezekerheidskaart (SIS).
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1243/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De opvolging van het begrotingsadvies van de Hoge raad voor FinanciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1244/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De verrichtingen buiten de NFB ter vermindering van de brutoschuldgraad.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1245/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De verklaring voor de geplande daling van de ratio van de totale overheidsontvangsten in de periode tot 2003.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1246/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Betwiste toepassing van de sociale ruling.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1247/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De compensatie van de verlaging van de sociale lasten ten bedrage van 0,2 % van het BBP per jaar.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1248/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Het begrotingsjaar 1999 .- Groei van de fiscale ontvangsten.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1249/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De lage uitvoeringsgraad van de rijksbegroting 1997.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1250/1 Maximus Lydia (SP) minister van Sociale Zaken  
  Daghospitalisatie. - Heelkundige ingrepen.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1251/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De overheveling van de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade naar het ministerie van Economische Zaken
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Doorverwijzing vraag 6/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1251/2 Anciaux Bert (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  De overheveling van de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade naar het ministerie van Economische Zaken
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 19/8/1998
  Beslissing niet publicatie 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1251/3 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De overheveling van de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade naar het ministerie van Economische Zaken
  Verzending vraag naar Minister 6/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1252/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  De concrete medewerking van ons land aan het Rwanda-tribunaal in Arusha
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1252/2 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De concrete medewerking van ons land aan het Rwanda-tribunaal in Arusha
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1253/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  De cumulatie van een volledig pensioen en een Navo-topfunctie door Generaal Charlier
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1254/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schadeloosstelling van houders van obligaties.
  Verzending vraag naar Minister 28/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1255/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Invoering van nieuwe verplichtingen inzake Corporate Governance voor beursgenoteerde vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 28/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1256/1 Vandenberghe Hugo (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De opvang van asielzoekers door de OCMW's.
  Verzending vraag naar Minister 28/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1257/1 Hatry Paul (PRL-FDF) Eerste Minister  
  Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Antwoord 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1257/2 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1258/1 Devolder Jacques (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Een jaarlijkse bijdrage voor het gebruiksrecht van onderhoudssymbolen voor textielwaren.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1259/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Werkgelegenheidsprogramma's voor gehandicapten .
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1259/2 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Werkgelegenheidsprogramma's voor gehandicapten .
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 18/9/1998
1-1260/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Antibioticum Mandol. - Terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1261/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Uitgeslotenen van het recht op uitkering.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1262/1 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De financiering van de palliatieve functie in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1263/1 Charlier Philippe (PSC) minister van FinanciŽn  
  Verklaring afgegeven door een federaal bestuur en op te stellen in het Nederlands.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1264/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  CoŲperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. - Beleidsverslag.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Doorverwijzing vraag 28/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1264/2 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Justitie  
  CoŲperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. - Beleidsverslag.
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1265/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Handelshuur
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1266/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Begrip "bijzonder mechanisme opgezet door een bank" (Fiscale fraude) en Europees bakrecht. - Art. 327 WIB 92 en bankwet van 22 maart 1993. - Bankgeheim.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1267/1 Caluwť Ludwig (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  PatiŽnten met Multiple Sclerose. - Weigering van een parkeerkaart.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1268/1 Vandenbroeke Chris (VU) Eerste Minister  
  Het toezicht op de voorlichtingscampagnes in de deelstaten.
  Verzending vraag naar Minister 5/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1269/1 Maximus Lydia (SP) minister van Justitie  
  Vordering werkzaamheden commissie "Internering".
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1270/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De bestrijding van organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten.
  Verzending vraag naar Minister 13/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1271/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De vergunning voor het rooien van hagen.
  Verzending vraag naar Minister 13/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1272/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De bestrijding van organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten.- Vergoeding voor het rooien van gewassen.
  Verzending vraag naar Minister 13/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1273/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De bestrijding van organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten - Uniforme toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 13/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1274/1 Happart Jean-Marie (PS) minister van FinanciŽn  
  BTW-tarief op elektriciteitsverbruik.
  Verzending vraag naar Minister 13/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1275/1 Desmedt Claude (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Benoemingen van toegevoegde vrederechters in een aantal Brusselse kantons.
  Verzending vraag naar Minister 13/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1276/1 Thijs Erika (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Geneesmiddel CPT 11. - Prijszetting in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1277/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overeenkomst van 18 mei 1956 betreffende het fiscaal regime van wegvoertuigen voor privť-gebruik in internationaal verkeer. - Ondertekening. - Niet-bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1277/2 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  Overeenkomst van 18 mei 1956 betreffende het fiscaal regime van wegvoertuigen voor privť-gebruik in internationaal verkeer. - Ondertekening. - Niet-bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 18/9/1998
1-1277/3 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Overeenkomst van 18 mei 1956 betreffende het fiscaal regime van wegvoertuigen voor privť-gebruik in internationaal verkeer. - Ondertekening. - Niet-bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1278/1 Thijs Erika (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Voorwaarden terugbetaling voor CPT 11. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1279/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Kosten m.b.t. het gebruik van auto's in het buitenland. - Instructies en richtlijnen. - Nieuwe vraag.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1280/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inschrijving in het bevolkingsregister met terugwerkende kracht. - Aanpassing van de identiteitskaart.
  Verzending vraag naar Minister 20/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1281/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale voorlichtingsdienst. - Samenstelling Raad van Bestuur.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 19/10/1998
  Verzending vraag naar Minister 19/10/1998
  Doorverwijzing vraag 30/10/1998
1-1281/2 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) Eerste Minister  
  Federale voorlichtingsdienst. - Samenstelling Raad van Bestuur.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Beslissing niet publicatie 17/11/1998
1-1282/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Tekort van het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1283/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten. - Opdrachten.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1284/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Zelfstandig bijberoep in de bouwsector.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1285/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Doorlichting van federale overheidsdiensten door het federaal auditbureau ABC. - Resultaten en opvolging.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1286/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Benji-springen. - Veiligheidsnormen. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1287/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het gebruik van de benaming "Vlaams Parlement" i.p.v. "Vlaamse Raad".
  Verzending vraag naar Minister 4/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1288/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen.- BA-autoverzekering.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Voorlopig antwoord 12/1/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1289/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Octrooien.- Taalgebruik bij de Dienst voor de IndustriŽle Eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1290/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Banken.- Conformiteit van bankreglementen met de wetgeving op de handelspraktijken. - Tweede vraag
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1291/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  "Nieuw" Hof voor de Rechten van de Mens (1 november 1998).
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1292/1 Anciaux Bert (VU) minister van Sociale Zaken  
  Kinderbijslag. - Verhoogde wezenbijslag na scheiding.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1293/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Rol van de representatieve vakbonden bij sollicitatieprocedures.- Vacatures bij de stad Antwerpen.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1294/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Werking van het Brusselse drugsopvangcentrum Transit.- Tweede vraag
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1295/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rwanda. - VN-waarnemers.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1296/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Strafbaarheid van homoseksualiteit in RoemeniŽ.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1297/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke en andere bijzondere identiteitskaarten.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1298/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit .- Werking en resultaten. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1299/1 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dringende geneeskundige hulpverlening. - Hulpposten voor eerstehulpverlening.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1300/1 Hostekint Patrick (SP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  KopieŽn van de boordpapieren in autovoertuigen.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 11/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999