Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Cindy Franssen

12 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1819 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Zonnebank - Aanbod door lokale besturen - Controle - Verwijdering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 7/5/2018
6-1803 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede (stuk Senaat, nr. 6-162) - Opvolging - Agendering - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-1172 Cindy Franssen (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Meerjareninvesteringsbudget - Stationsomgeving Viane-Moerbeke - Toegankelijkheid en veiligheid - Perronverhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
  Antwoord 7/3/2017
6-1046 Cindy Franssen (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  ę†Bouwstenen voor een Energiepact voor BelgiŽ†Ľ - Actiepunten - Bescherming van de kwetsbare verbruikers - Opvolging - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Antwoord 24/10/2016
6-981 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Armoedebestrijding - Federaal Armoedeplan - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 10/6/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-840 Cindy Franssen (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zero-emissionwagens - Ecologisch voordeel van bepaalde soorten semi-elektrische wagens - Fiscaal gunstregime - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-723 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 13/11/2015
6-722 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen - Ratificatie - Stand van zaken in de Europese Unie - Mogelijke aanpassing van de interne wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 13/11/2015
6-524 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Armoedebestrijding - Beleid en monitoring - Maatregelen per beleidsdomein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 24/4/2015
6-523 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Armoedebestrijding - InterministeriŽle Conferentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
6-522 Cindy Franssen (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Invorderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 21/9/2015
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-521 Cindy Franssen (CD&V) minister van Justitie  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Rijbewijzen - Intrekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 22/9/2015