Register betreffende "Duitsland" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : Bondsrepubliek Duitsland
BRD
Duitse Bondsrepubliek
West-Duitsland
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Wiedergutmachungspension" - Vonnis Arbeidsrechtbank van Doornik      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2502-2503 1-50 p. 2502-2503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3638-3639 1-70 p. 3638-3639 (PDF)
Aankoop van bankgegevens door overheden - Aanpassing wetgeving - Gegevensuitwisselingen tussen belastingadministraties - Contacten met Duitsland (5-7702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7702
  SV 5-7702
Bedrijven in strategische sectoren - Buitenlandse investeringen - Bescherming (4-1403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1403
  SV 4-1403
Bedrijven in strategische sectoren - Buitenlandse investeringen - Bescherming (4-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1404
  SV 4-1404
Belastingdeal tussen Duitsland en Zwitserland - Fiscale fraude (5-7799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7799
  SV 5-7799
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) - Voorlichtingscampagnes - Impact (4-1878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1878
  SV 4-1878
Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - Economisch belang - Ariane 6 en Galileo - Contracten en bedragen - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Eenduidig standpunt (6-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-1048
Belgische militairen in Duitsland - Terugkeer (Reaffectatie van het personeel en sociale begeleiding) (2-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3010-3012 2-55 p. 3010-3012 (PDF)
Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen - Vergoeding (Overeenkomst tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland) (2-1269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1736 2-36 p. 1736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1891 2-38 p. 1891 (PDF)
Betekeningen in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken - Duitsland      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691-692 1-14 p. 691-692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1327-1328 1-27 p. 1327-1328 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1258 2-27 p. 1258 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1272 2-27 p. 1272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1712-1713 2-35 p. 1712-1713 (PDF)
Coronavirus - Aanpak van de crisis - Duits model - Toepassing in BelgiŽ (Covid-19) (7-521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw WilmŤs, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-521
De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel (Gevolgen van de schrapping van de Belgische sudsidies aan de kamers van koophandel in het buitenland, gelet op het belang van de Duitse markt voor de Belgische bedrijven - Debelux) (3-546)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-95
p. 19-23 3-95 p. 19-23 (PDF)
De Belgische en Duitse rechtsterminologie (Strafrecht - Gebrek aan overeenstemming tussen de Duitse of Spaanse terminologie en de Belgische - Gevolgen voor rogatoire commissies en voor de koppeling van de Belgische, Duitse, Franse en Spaanse strafregisters - Verkeersinbreuken) (3-773)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 97-98 3-110 p. 97-98 (PDF)
De Duitse verkeerswet (Harmonisering van de verkeerswetgeving op Europees niveau) (3-1917)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 60-61 3-190 p. 60-61 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 en 16 september 2016 te Bratislava (Turkije - Vluchtelingenproblematiek - Terrorismebestrijding en veiligheid - Brexit - Europese defensie - Economische ontwikkeling en sociale dumping - TTIP - CETA) (6-288)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
   Briefing
6-288/1
p. 1-23 6-288/1 p. 1-23 (PDF)
   Resultaten
6-288/2
p. 1-14 6-288/2 p. 1-14 (PDF)
De IJzeren Rijn (1-452)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-168
p. 5015-5017 1-168 p. 5015-5017 (PDF)
   Stemverklaring van de heer Boutmans en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097 1-172 p. 5097 (PDF)
De Ijzeren Rijn (Evoluties) (5-3134)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 33-35 5-211 COM p. 33-35 (PDF)
De aanleg van de "IJzeren Rijn" (2-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-45
p. 36-42 2-45 p. 36-42 (PDF)
De belastingheffing op de Duitse pensioenen van de dwangarbeiders in Duitsland (5-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-36
p. 10-11 5-36 p. 10-11 (PDF)
De beslissing van Duitsland om definitief met het gebruik van kernenergie te stoppen (Effect voor het Belgische energiebeleid - Elektriciteitsvoorziening - Bevoorradingszekerheid - Nucleaire uitstap door BelgiŽ) (5-1019)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 6-8 5-88 COM p. 6-8 (PDF)
De beslissing van het Duitse Constitutionele Hof over de schadeloosstelling van verplicht tewerkgestelden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-57
p. 1374-1375 1-57 p. 1374-1375 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland - Bekrachtiging Europees Verdrag 197 - Gemengd verdrag - Duits beleid inzake prostitutie) (3-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-162
p. 7-10 3-162 p. 7-10 (PDF)
De bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders (4-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 58-61 4-59 p. 58-61 (PDF)
De bilaterale akkoorden over politiesamenwerking (Verdrag van PrŁm - Beneluxakkoord - Akkoord met Duitsland) (5-784)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 13-15 5-62 COM p. 13-15 (PDF)
De coŲrdinatie van de radiofrequenties (Onderhandelingen van het BIPT met de Bundesnetzagentur in Duitsland over de frequenties van de Duitstalige Gemeenschap) (4-806)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 25-27 4-67 p. 25-27 (PDF)
De fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland (Manipulatie van de wachtlijsten) (5-772)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-87
p. 24-25 5-87 p. 24-25 (PDF)
De gemeenschappelijke onderzoekscentrale van de Federale Republiek Duitsland, BelgiŽ en Nederland (Strijd tegen de grensoverschrijdende misdaad) (4-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 42-44 4-32 p. 42-44 (PDF)
De gerichte controle van Duitse betogers door de Belgische politie gedurende de betoging " Stop Tihange " van 17 september 2011 (5-4332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4332
  SV 5-4332
De gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland (Besmetting van veevoeder - Europese controles - Belgische voorzorgsmaatregelen) (5-405)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 4-6 5-56 COM p. 4-6 (PDF)
De grensoverschrijdende politionele samenwerking en het Beneluxverdrag (Uitdieping van de politionele samenwerking met Duitsland) (3-1302)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 31-34 3-147 p. 31-34 (PDF)
De grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg in de provincie Luxemburg (Samenwerking met het Groothertogdom op het gebied van de Dringende Medische Hulp) (4-858)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 41-43 4-75 p. 41-43 (PDF)
De invaliditeitspensioenen van grensarbeiders (CoŲrdinatieproblemen tussen het RIZIV en zijn buitenlandse tegenhangers) (5-874)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-93
p. 20-22 5-93 p. 20-22 (PDF)
De koppeling van de strafregisters van vier Europese landen (Gemeenschappelijke nomenclatuur - Definitie van het "risicoberoep" - Aansluiting van de Tsjechische Republiek - Aanpassing van de recidive aan het nieuwe systeem) (3-1163)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-169
p. 18-20 3-169 p. 18-20 (PDF)
De militaire bases in BelgiŽ waar strijdkrachten van de bondsrepubliek Duitsland gelegerd zijn      
  Mondelinge vraag van de heer Bock aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-33
p. 780-781 1-33 p. 780-781 (PDF)
De mogelijke hst-verbinding tussen Frankfurt en Londen (Halte in LiŤge-Guillemins) (5-821)      
  Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 35-37 5-81 COM p. 35-37 (PDF)
De nadelige gevolgen van het Belgisch-Duitse akkoord waarbij de dubbele belasting wordt uitgesloten (Grensarbeiders) (3-308)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-57
p. 16-18 3-57 p. 16-18 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de herziening van het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland (GemeentefinanciŽn) (1-533)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Verdaging
1-202
p. 5800 1-202 p. 5800 (PDF)
   Bespreking
1-211
p. 6133-6134 1-211 p. 6133-6134 (PDF)
De oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland (2-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 5-6 2-67 p. 5-6 (PDF)
De renteloze Duitse lening met een looptijd van twee jaar en de gevolgen voor de andere Europese landen (Uitgifte van obligaties door de Bundesbank - Verhoging van de intrestvoeten in de andere landen) (5-553)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-60
p. 16-18 5-60 p. 16-18 (PDF)
De schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog (2-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 45-47 2-178 p. 45-47 (PDF)
De schandalen in Duitsland rond orgaantransplantatie (5-7952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7952
  SV 5-7952
De schrapping van de subsidies voor de Belgische Kamers van Koophandel (Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel - Debelux) (3-702)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-113
p. 17-19 3-113 p. 17-19 (PDF)
De situatie van de Belgische gepensioneerden die een Duitse rente ontvangen (Belasting door Duitsland gevorderd - Grensarbeiders - Aanpassing van de Belgische fiscale fiches voor personen die een pensioen als gezinshoofd bezitten) (5-459)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-50
p. 14-16 5-50 p. 14-16 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de IJzeren Rijn (5-448)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Muriel Targnion aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 4-9 5-42 COM p. 4-9 (PDF)
De stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales (5-2340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2340
  SV 5-2340
De treinverbinding tussen Frankfurt en Londen (Halte in LiŤge-Guillemins) (5-939)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 35-37 5-81 COM p. 35-37 (PDF)
De treinverbindingen naar Duitsland (Reizigersvervoer) (3-2113)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 49-50 3-203 p. 49-50 (PDF)
De uitdagingen voor de spoorwegen in de Euregio (Plan voor een ICE-trein tussen Frankfurt en Londen - Halte in het station Luik-Guillemins) (5-140)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-22
p. 15-17 5-22 p. 15-17 (PDF)
De verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO (3-597)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 22-24 3-99 p. 22-24 (PDF)
Door Duitsland gestorte rente aan personen die tijdens de oorlog werden gedeporteerd - Transactie via De Post (1-1026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3847 1-74 p. 3847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4144 1-79 p. 4144 (PDF)
Dubbelbelasting - Samenwerkingsakkoorden met Duitsland en Luxemburg (5-1939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1939
  SV 5-1939
Duitse spoorwegen - Hogesnelheidslijn tussen Frankfurt en Londen - Gevolgen voor BelgiŽ en voor Brussel (5-254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-254
  SV 5-254
Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag (5-3787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3787
  SV 5-3787
Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag (5-5096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5096
  SV 5-5096
Een mogelijk nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Gezinspensioen - Zie ook vraag om uitleg 5-4738) (5-1202)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-129
p. 38-39 5-129 p. 38-39 (PDF)
Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie (5-8329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8329
  SV 5-8329
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites (7-384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-384
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites (7-385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-385
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites (7-769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-769
Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn (5-6500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6500
  SV 5-6500
Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn (5-6501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-6501
  SV 5-6501
Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten (Gemeente Raeren versus stad Aken) (3-5787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8115-8116 3-76 p. 8115-8116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8563-8564 3-79 p. 8563-8564 (PDF)
Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten (Gemeente Raeren versus stad Aken) (3-6173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8578 3-79 p. 8578 (PDF)
Georganiseerde misdaadbendes - Belgische afdeling van de motorclub ďBandidosĒ - Onderzoek en preventie - Grensoverschrijdende politiesamenwerking BelgiŽ-Duitsland (5-6431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6431
  SV 5-6431
Gewezen dwangarbeiders in Duitsland - Nazislachtoffers - Vrijstelling van Duitse belasting op de pensioenen - Administratieve stappen - Bezwaren - Mededeling per brief - Algemene Directie Oorlogsslachtoffers (5-6744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6744
  SV 5-6744
Goudvoorraad - Controle - Duitsland (5-7415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7415
  SV 5-7415
Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ (4-123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-123
  SV 4-123
Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ (4-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-578
  SV 4-578
Het Duits pensioen voor Belgische SS-ers (Waffen SS)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-84
p. 2222-2223 1-84 p. 2222-2223 (PDF)
Het Duitse initiatief in verband met Algerije (1-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4145-4146 1-156 p. 4145-4146 (PDF)
Het dossier van de IJzeren Rijn (5-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 4-9 5-42 COM p. 4-9 (PDF)
Het groenboek inzake de fiscale convergentie van Franse en Duitse ondernemingen (Fiscale dumping - Harmonisatie van de fiscaliteit) (5-428)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-48
p. 8-10 5-48 p. 8-10 (PDF)
Het militaire kamp te Elsenborn en het grensoverschrijdende mobiliteitsplan voor de Eifel (Verkeerscorridors tussen BelgiŽ en Duitsland - Opties verzoenbaar met het gebruik van het kamp) (3-1094)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 71-72 3-132 p. 71-72 (PDF)
Het nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Pensioenen - Zie ook mondelinge vraag 5-1202) (5-4738)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 4-5 5-298 COM p. 4-5 (PDF)
Het slechte functioneren van de NMBS wat betreft het goederenvervoer tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Antwerpse haven (3-1017)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-151
p. 35-36 3-151 p. 35-36 (PDF)
Het toepassen van de verhoogde aanslagvoet op de Duitse rentes van dwangarbeiders, politieke gevangenen, gedeporteerden en verplicht ingelijfden (5-1368)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 37-38 5-145 p. 37-38 (PDF)
Het uitstel van het "Toll Collect"-systeem in Duitsland en de gevolgen hiervan voor de Belgische transportsector (Elektronisch tolsysteem via een boordcomputer) (3-155)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-45
p. 63-64 3-45 p. 63-64 (PDF)
Hulde (2011-2012)      
  Verwelkoming van de voorzitter van de Duitse Bondsraad, de heer Horst Seehofer, met een delegatie
5-62
p. 30 5-62 p. 30 (PDF)
IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken (4-3135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3135
  SV 4-3135
IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken (4-3136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3136
  SV 4-3136
IJzeren Rijn - Omkaderende maatregelen - Overleg met inwoners (4-1227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1227
  SV 4-1227
Informele mededeling van de tekst van de protocollen met betrekking tot de uitwisseling van bankinlichtingen tussen BelgiŽ en de volgende landen : Japan, Malta en Duitsland      
  4-112
p. 86 4-112 p. 86 (PDF)
Militairen in de Bondsrepubliek Duitsland - Personen die ondanks de terugtrekking van onze troepen in Duitsland willen blijven wonen (2-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3074-3075 2-56 p. 3074-3075 (PDF)
Na de oorlog door Duitsland aan BelgiŽ uitbetaald geld      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2884-2885 1-57 p. 2884-2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3032 1-59 p. 3032 (PDF)
Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) - Intercitylijn (IC) Oostende-Brussel-Eupen - Aansluiting op het Duits ICE-netwerk - Duits mobiliteitsproject ďMobile Region 2020Ē - Weigering van BelgiŽ - Redenen - Station van Eupen - Sluiting (4-7498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7498
  SV 4-7498
Ontdekking van 221 vogelspinnen in een appartement in Jette - Tussenkomst van de gewestelijke diensten - Procedure - Inbeslagname van de vogelspinnen - Plaats en voorwaarden van opvang - Exotische gezelschapsdieren - Inbeslagnames - Cijfers (7-1795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1795
Opname van CO2 - Stimulatie van algengroei - Dumpen van ijzersulfaat in zee - Expertise en houding van BelgiŽ (4-3167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3167
  SV 4-3167
Opvoedingsuitkeringen betaald door een buitenlandse kas - Belastbaarheid (2-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1268 2-27 p. 1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1581-1582 2-32 p. 1581-1582 (PDF)
Parlementaire assemblee van de Raad van Europa - Tweede deel van de Gewone Zitting - Straatsburg (hybride vergadering), 19-22 april 2021 (De bescherming van nationale minderheden in Europa - Covid-paspoorten of -certificaten - De visie van de Assemblee op de strategische prioriteiten van de Raad van Europa - De strijd tegen fiscale onrechtvaardigheid: de werkzaamheden van de OESO betreffende de belasting op de digitale economie - De Armeense krijgsgevangenen, gevangenen en ontheemden - De hoogdringendheid van een hervorming van het kiesstelsel in Wit-Rusland - De schendingen van de mensenrechten in Wit-Rusland vereisen een internationaal onderzoek - De discriminatie van personen met chronische of langdurige aandoeningen - De post-monitoringdialoog met Montenegro - De aanhouding en opsluiting van Alexei Navalny in januari 2021 - De werking van de democratische instellingen in Turkije) (7-251)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
7-251/1
p. 1-88 7-251/1 p. 1-88 (PDF)
Paspoorten - Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens - Fraude (4-1422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1422
  SV 4-1422
Paspoorten - Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens - Fraude (4-1423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1423
  SV 4-1423
Prioriteiten van het Duits voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2007) (Internationale context - Verklaring van Berlijn - Rol en toekomst van de EU - Binnenlands beleid - Buitenlands beleid - G8) (3-2051)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2051/1
p. 1-27 3-2051/1 p. 1-27 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 80-81 1-3 p. 80-81 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 147-148 1-4 p. 147-148 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 443-444 1-9 p. 443-444 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 234-235 1-5 p. 234-235 (PDF)
Slaapbussen - Verbod - Duitsland - Gevolgen (4-3486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3486
  SV 4-3486
Slachtoffers van deportatie - Verplichte tewerkstelling in Duitsland - Schadeloosstelling vanwege de BRD (2-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 513-514 2-12 p. 513-514 (PDF)
Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening (4-3890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3890
  SV 4-3890
Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening (4-5778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5778
  SV 4-5778
Taaltoestand bij het medisch personeel in het garnizoen Bensberg (Duitsland) (1-1202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4182-4183 1-80 p. 4182-4183 (PDF)
Terrorisme - Extreem rechts - Maatregelen (5-6961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6961
  SV 5-6961
Terugtrekking van onze troepen uit de Bondsrepubliek Duitsland - Overdracht van infrastructuur aan de Duitse overheid - Voorwaarden (2-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3189-3191 2-58 p. 3189-3191 (PDF)
Varkenspest - Noordrijn-Westfalen - Preventieve maatregelen in BelgiŽ (3-5446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7623 3-72 p. 7623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8159-8160 3-76 p. 8159-8160 (PDF)
Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - BelgiŽ en Bondsrepubliek Duitsland - Herziening van het verdrag (2-119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 133 2-4 p. 133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1623 2-33 p. 1623 (PDF)
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - Status quo - Juridische vragen (Positie van Duitsland) (3-7884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10820-10821 3-90 p. 10820-10821 (PDF)
Verkeersboetes uit het buitenland - Gebruik van het Duits of het Frans - Afspraken in verband met het opstellen van standaardformulieren in het Nederlands (5-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-427
  SV 5-427
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8623
  SV 5-8623
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8624
  SV 5-8624
Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (Mogelijkheid om de Duitse inkomsten gedeeltelijk vrij te stellen - Regeling van de onbeperkte belastingplicht) (5-1711)      
  Voorstel van de heer Louis Siquet
5-1711/1
p. 1-4 5-1711/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Ahmed Laaouej c.s.
5-1711/2
p. 1-2 5-1711/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1711/3
p. 1-39 5-1711/3 p. 1-39 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1711/4
p. 1-2 5-1711/4 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 60-63 5-74 p. 60-63 (PDF)
  Stemming
5-74
p. 69-70 5-74 p. 69-70 (PDF)
  5-74
p. 76 5-74 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland (2-991)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-991/1
p. 1 2-991/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-175
p. 80 2-175 p. 80 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geÔndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen (Hulp aan militairen die, in het kader van de repatriŽring van de Belgische strijdkrachten in Duitsland, een nieuwe beroepsloopbaan wensen te vatten in Duitsland) (2-1411)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1411/1
p. 1 2-1411/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-264
p. 91 2-264 p. 91 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zx. BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE : Begrip "gezin" - Opheffing bijzonder regime grensarbeiders : dubbelbelastingverdragen met Nederland en Duitsland (artikelen 184 en 190) Wijziging artikel 107, wet 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen
3-1493/1
p. 81 3-1493/1 p. 81 (PDF)
  3-1493/1
p. 83-84 3-1493/1 p. 83-84 (PDF)
Wetsontwerp houdende een sociaal plan voor de contractuele personeelsleden in dienst bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland van wie het contract wordt verbroken ingevolge de terugkeer van deze strijdkrachten naar BelgiŽ (3-414)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-414/1
p. 1 3-414/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-36
p. 56 3-36 p. 56 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en bij diens Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 5 november 2002 (Grensarbeiders - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting) (3-196)      
  Ontwerp
3-196/1
p. 1-10 3-196/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
3-18
p. 53 3-18 p. 53 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-18
p. 53 3-18 p. 53 (PDF)
  Stemming
3-18
p. 56 3-18 p. 56 (PDF)
  3-18
p. 68-69 3-18 p. 68-69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000 (2-1022)      
  Ontwerp
2-1022/1
p. 1-25 2-1022/1 p. 1-25 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1022/2
p. 2 2-1022/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1022/2
p. 1-2 2-1022/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 48 2-194 p. 48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-194
p. 48 2-194 p. 48 (PDF)
  Stemming
2-196
p. 73 2-196 p. 73 (PDF)
  2-196
p. 81 2-196 p. 81 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 (2-801)      
  Ontwerp
2-801/1
p. 1-12 2-801/1 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heer Geens
2-801/2
p. 1-2 2-801/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-135
p. 23-24 2-135 p. 23-24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-135
p. 24 2-135 p. 24 (PDF)
  Stemming
2-137
p. 107 2-137 p. 107 (PDF)
  2-137
p. 128 2-137 p. 128 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999 (Vermindering van de structurele overcapaciteit van de vloten) (2-745)      
  Ontwerp
2-745/1
p. 1-9 2-745/1 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heer Devolder
2-745/2
p. 1-2 2-745/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 37 2-125 p. 37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-125
p. 37 2-125 p. 37 (PDF)
  Stemming
2-125
p. 57 2-125 p. 57 (PDF)
  2-125
p. 107 2-125 p. 107 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 (2-594)      
  Ontwerp
2-594/1
p. 1-7 2-594/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Dedecker
2-594/2
p. 1-2 2-594/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-110
p. 31 2-110 p. 31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-110
p. 31 2-110 p. 31 (PDF)
  Stemming
2-110
p. 42-43 2-110 p. 42-43 (PDF)
  2-110
p. 70 2-110 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkinstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008 (5-2250)      
  Ontwerp
5-2250/1
p. 1-39 5-2250/1 p. 1-39 (PDF)
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2250/2
p. 1-5 5-2250/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-122
p. 17 5-122 p. 17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-122
p. 17 5-122 p. 17 (PDF)
  Stemming
5-122
p. 55 5-122 p. 55 (PDF)
  5-122
p. 60 5-122 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden (3-1894)      
  Ontwerp
3-1894/1
p. 1-30 3-1894/1 p. 1-30 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1894/2
p. 3 3-1894/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Tindemans
3-1894/2
p. 1-3 3-1894/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-203
p. 29 3-203 p. 29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-203
p. 29 3-203 p. 29 (PDF)
  Stemming
3-203
p. 42 3-203 p. 42 (PDF)
  3-203
p. 66 3-203 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004 (Organiseren van een systeem ter beveiliging van de informatie die wordt voortgebracht en overgedragen door en voor de programma's en activiteiten van de OCCAR) (3-1551)      
  Ontwerp
3-1551/1
p. 1-14 3-1551/1 p. 1-14 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1551/2
p. 4 3-1551/2 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil
3-1551/2
p. 1-4 3-1551/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-153
p. 35 3-153 p. 35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-153
p. 35 3-153 p. 35 (PDF)
  Stemming
3-153
p. 44 3-153 p. 44 (PDF)
  3-153
p. 94 3-153 p. 94 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010 (FABEC-Verdrag - Gemeenschappelijk Europees Luchtruim) (5-1913)      
  Ontwerp
5-1913/1
p. 1-44 5-1913/1 p. 1-44 (PDF)
  Verslag van de heer Patrick De Groote
5-1913/2
p. 1-8 5-1913/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-89
p. 35 5-89 p. 35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-89
p. 35 5-89 p. 35 (PDF)
  Stemming
5-89
p. 66 5-89 p. 66 (PDF)
  5-89
p. 70 5-89 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 (4-566)      
  Ontwerp
4-566/1
p. 1-29 4-566/1 p. 1-29 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-566/2
p. 2 4-566/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-566/2
p. 1-2 4-566/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 44 4-24 p. 44 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-24
p. 44 4-24 p. 44 (PDF)
  Stemming
4-24
p. 50 4-24 p. 50 (PDF)
  4-24
p. 87-88 4-24 p. 87-88 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1746)      
  Ontwerp
3-1746/1
p. 1-68 3-1746/1 p. 1-68 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw de Bethune
3-1746/2
p. 1 3-1746/2 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1746/3
p. 15 3-1746/3 p. 15 (PDF)
  Verslag van de dames de Bethune en Van de Casteele
3-1746/3
p. 1-15 3-1746/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-176
p. 26-45 3-176 p. 26-45 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-176
p. 45-46 3-176 p. 45-46 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-177
p. 80 3-177 p. 80 (PDF)
  3-177
p. 119-120 3-177 p. 119-120 (PDF)
  Stemming
3-177
p. 80 3-177 p. 80 (PDF)
  3-177
p. 120 3-177 p. 120 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :1į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 18 maart 1993, tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten; 2į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 16 mei 1994, tot wijziging van het Protocol van Ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van het Verdrag tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten (1-489)      
  Ontwerp
1-489/1
p. 1-39 1-489/1 p. 1-39 (PDF)
  Verslag van de heer Bourgeois
1-489/2
p. 1-2 1-489/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-489/3
p. 1-2 1-489/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-85
p. 2277-2278 1-85 p. 2277-2278 (PDF)
  Stemming
1-86
p. 2297 1-86 p. 2297 (PDF)
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4249
  SV 4-4249
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4253
  SV 4-4253
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999