S. 3-196 Dossierfiche K. 51-337

Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en bij diens Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 5 november 2002
Regering G. Verhofstadt II  

lokale financiŽn
Duitsland
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst
belasting van natuurlijke personen
grensarbeider
lokale belasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-196/1 3-196/1 (PDF) Wetsontwerp 18/9/2003
K. 51-337/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/2003
K. 51-337/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/9/2003   Indiening Doc. 3-196/1 3-196/1 (PDF)
19/9/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/10/2003   Inschrijving op agenda
23/10/2003   Algemene bespreking Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
23/10/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
23/10/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/9/2003   Verzending naar commissie
22/10/2003   Inschrijving op agenda
22/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
22/10/2003   Bespreking
22/10/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2003   Aanneming zonder amendering
22/10/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
23/10/2003   Overzending Doc. K. 51-337/1
4/11/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 14
6/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 19, p. 40-41
6/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o18)
Integraal verslag nr. 19, p. 53-54
Doc. K. 51-337/2
6/11/2003   Aanneming zonder amendering
6/11/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/11/2003   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/2003   Bekendmaking (58719-58721)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/10/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/11/2003 11/12/2003, blz 58719-58721