Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Overmeire Karim" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1976
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Belgisch leger - Taalverhoudingen - Onvoldoende Nederlandstalige onderofficiers en beroepsvrijwilligers - Maatregelen (4-7367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7367
Belgische Technische CoŲperatie - Sectie BoliviŽ - Overzenden van de rekeningen aan het Rekenhof (4-7004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7004
Belgische Technische CoŲperatie - Sectie BoliviŽ - Overzenden van de rekeningen aan het Rekenhof (4-7005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7005
Belgische diplomatieke posten - Nota met instructies - Regeringsvorming van het jaar 2007 (4-231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-231
Brusselse instellingen - Federale toelagen - Wettelijke bepalingen - Overzicht (4-6644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6644
De Belgische houding ten aanzien van de herdenking van de Berberse Lente in Algerije (Revolte van de Berberse bevolking in 1980 in KabyliŽ - Erkenning van de Berbergemeenschap) (4-1179)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-117
p. 34-35 4-117 p. 34-35 (PDF)
De asielproblematiek, meer bepaald met betrekking tot Oost-Europese landen (Asielaanvragen van burgers uit EU-landen of kandidaat-lidstaten - ServiŽ, MacedoniŽ, SlowakijŽ, RoemeniŽ, TsjechiŽ) (4-1144)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-115
p. 8-11 4-115 p. 8-11 (PDF)
De communautaire scheeftrekkingen inzake de spreiding van asielzoekers over de gemeenten (4-985)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-101
p. 17-19 4-101 p. 17-19 (PDF)
De mogelijke stopzetting van het Airbus A400M-programma (Militair transportvliegtuig - Compensatieregeling - Overleg met de gewesten) (4-1020)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-107
p. 34-36 4-107 p. 34-36 (PDF)
De ondertekening van het zogenaamde Hervormingsverdrag van de Europese Unie door BelgiŽ (Valt dit onder het begrip lopende zaken ?) (4-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 6-7 4-4 COM p. 6-7 (PDF)
De recente crisis in de relatie tussen BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo (Uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken over goed bestuur en de noodzakelijke strijd tegen corruptie - Incident binnen de Belgische regering - Diplomatieke betrekkingen) (4-327)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-32
p. 13-15 4-32 p. 13-15 (PDF)
De rol van de Belgische consulaten en ambassades in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid (Mogelijkheid om lessen inburgering en Nederlands te geven in land van herkomst) (4-917)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
4-93
p. 17-18 4-93 p. 17-18 (PDF)
De rol van de FOD Buitenlandse Zaken inzake exportbeleid (Gewestelijke bevoegdheid - Economische diplomatie) (4-955)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 11-14 4-96 p. 11-14 (PDF)
De toetredingsonderhandelingen met Turkije (Turkije blijft oneindig veel krediet krijgen in Europese kringen) (4-357)      
  Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 69-72 4-34 p. 69-72 (PDF)
De toetredingsonderhandelingen tot de Europese Gemeenschap met Turkije (Voortgang in de onderhandelingen, in de inspanningen van Turkije en in de Turkse medewerking aan de Nabuccopijplijn) (4-582)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-60
p. 7-9 4-60 p. 7-9 (PDF)
De uitlevering van verdachten tussen BelgiŽ en Marokko (4-893)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 11-13 4-89 p. 11-13 (PDF)
Defensie - Meten van de prestaties - European Foundation for Quality Management-model (4-7572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7572
Duurzame ontwikkeling - Bosbouw - Ondersteuning van projecten (4-4920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4920
Duurzame ontwikkeling - Bosbouw - Ondersteuning van projecten (4-5413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5413
Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken (4-4921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4921
Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken (4-4922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4922
Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken (4-5414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5414
Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken (4-5758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5758
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Karim Van Overmeire, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3322
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Activa in het buitenland - Ontbreken van controles - Maatregelen (4-6647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6647
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Beheer van activa - Procedureregels (4-6648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6648
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Bibliotheekwerken - Fysieke inventaris - Gebreken (4-6545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6545
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Verdwijnen van activa - Onderzoek, resultaten en eventuele sancties - Herziening van de procedure met betrekking tot de inventaris (4-6649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6649
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Meten van prestaties - Beperking tot bepaalde onderdelen - Uitbreiding (4-7566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7566
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Meten van prestaties - Beperking tot bepaalde onderdelen - Uitbreiding (4-7567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7567
Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rekenhof - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen (4-6778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6778
Frontex - Bescherming van de buitengrenzen - Medewerking van Turkije (4-1908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1908
Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ (4-1905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1905
Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ (4-1906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1906
Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ (4-1907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1907
Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ (4-2696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2696
Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ (4-2724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2724
Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ (4-5918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5918
Heraldisch Fonds - Verdwijning van werken - Waarde - Maatregelen (4-6544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6544
Het Flanders House in New York en de samenwerking tussen de federale diplomatie en de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland (Houding van de minister van Buitenlandse Zaken - Bijdrage van de federale diplomatie in het dossier inzake het dreigend faillissement van General Motors - Vlaamse versus federale diplomatie - Oprichting van Vlaamse huizen, waarin de Vlaamse vertegenwoordigers en diensten in een bepaald land worden samengebracht) (4-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-65
p. 18-22 4-65 p. 18-22 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het rapport van het Comitť tegen rassendiscriminatie (Kritiek op de Vlaamse wooncode) (4-203)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-20
p. 13-15 4-20 p. 13-15 (PDF)
Het standpunt van de regering over de problematische ontwikkeling van de A400M-transportvliegtuigen (Militair transportvliegtuig - Compensatieregeling - Overleg met de gewesten - Stand van zaken) (4-1047)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-109
p. 8-11 4-109 p. 8-11 (PDF)
Het taalgebruik tussen de diensten van het Rijksregister en de faciliteitengemeenten (bij het uitreiken van nieuwe identiteitskaarten) (4-77)      
  Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 61-64 4-16 p. 61-64 (PDF)
IVNIOO - CDSCA - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3323
Import van vis - Verplichting van het " Catch-certificate " - Bevoegdheden - Voedselketen (4-6645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6645
Import van vis - Verplichting van het " Catch-certificate " - Bevoegdheden - Voedselketen (4-6646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6646
ItaliŽ - Eiland Comacina - Overblijvende banden met BelgiŽ (4-1872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1872
Justitiepaleis - Kerstversiering (4-187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-187
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren (4-264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-264
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren (4-95)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-95
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractuele werknemers - Aanwerving (4-232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-232
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Personeelsbeleid - Overschrijding toegelaten personeel (4-234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-234
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Personeelskosten - Manier van aanrekenen (4-236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-236
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Reglementair kader - Gebreken (4-233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-233
Koninklijke familie - Gebruik van hefschroefvliegtuigen (4-200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-200
Legervliegtuigen - Koninklijke vluchten (4-199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-199
NMBS - Treinvertragingen - Compensaties (4-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-201
NMBS - Treinvertragingen - Compensaties (4-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-709
Nationaal Geografisch Instituut - Loonsverhogingen - Vergissingen (4-235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-235
Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie (4-196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-196
Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie (4-197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-197
Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie (4-638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-638
Ontwikkelingsprojecten - Uitstoot van broeikasgassen - Screening - Normen en criteria (4-4883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4883
Ontwikkelingsprojecten - Uitstoot van broeikasgassen - Screening - Normen en criteria (4-4884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4884
Ontwikkelingsprojecten - Uitstoot van broeikasgassen - Screening - Normen en criteria (4-5411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5411
Ontwikkelingsprojecten - Uitstoot van broeikasgassen - Screening - Normen en criteria (4-5757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5757
Rekenhof - "Secties Ontwikkelingssamenwerking" - Ontbreken van rekeningen (4-3684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3684
Rekenhof - "Secties Ontwikkelingssamenwerking" - Ontbreken van rekeningen (4-3685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3685
Rekenhof - Diplomatieke en consulaire posten - Aanstelling van rekenplichtigen - Neerleggen van de rekeningen (4-3686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3686
Rekenhof - Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Voorleggen van rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand (4-3688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3688
Rekenhof - Ministerie van Defensie - Voorleggen van rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand (4-3687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3687
Rekenhof - Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk - Laattijdig overzenden van rekeningen (4-1197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1197
Russische Federatie - Voormalige Sovjetrepublieken - Consulaire overeenkomsten (4-1045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1045
Verdrag van Lissabon - Ratificatie (4-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1559
Verenigde Naties - Veiligheidsraad - Voorzitterschap door BelgiŽ - Taalgebruik (4-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1547
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de schendingen van de mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2008 in Peking (4-516)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder
4-516/1
p. 1-8 4-516/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heren Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder
4-713/2
p. 4 4-713/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 31-35 4-34 p. 31-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Bespreking
4-107
p. 47-49 4-107 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie om het aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privťjacht van koning Albert stop te zetten (4-1593)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Karim Van Overmeire
4-1593/1
p. 1-2 4-1593/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendement nr 11 van de heren Jurgen Ceder en Karim Van Overmeire, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-114/7
p. 1-2 4-114/7 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (4-197)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Freddy Van Gaever, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-197/1
p. 1-15 4-197/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (4-243)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-243/1
p. 1-6 4-243/1 p. 1-6 (PDF)
Zijn reis naar Afrika met een legervliegtuig en de gevolgen daarvan voor onze soldaten in Afghanistan (in het kader van de rotaties) (4-6)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 15-17 4-2 COM p. 15-17 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999