BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
11 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9303

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht
________
recht tot betogen
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk
staking
________
11/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
12/11/2013 Rappel
13/12/2013 Herkwalificatie
16/1/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9309
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4562
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9303 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2014 :

Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking valt deze vraag valt onder de bevoegdheden van de minister van Buitenlandse Zaken, aangezien het dagelijks beheer van het departement hieronder valt.

Wat Betreft de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie valt deze vraag onder de bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, aangezien het dagelijks beheer van het departement hieronder valt.

Wat betreft mijn kabinet, heeft niemand aan de betoging deelgenomen.

Wat betreft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep :

Er werden voor de dag van 6 juni 2013, 1039 personeelsleden genoteerd als “stakers” maar de NMBS-Groep kan niet controleren of zij effectief hebben deelgenomen aan de betoging en is dan ook niet op de hoogte van het aantal betogers die lid zijn van een vakbond.

De personen die genoteerd stonden als “stakers” hebben geen bezoldiging ontvangen voor de niet gepresteerde uren. De niet gepresteerde uren worden niet vergoed.

Geen enkel personeelslid heeft thuis gewerkt omdat thuiswerk binnen de NMBS-Groep vooralsnog niet van toepassing is.

De erkende vakorganisaties hebben laten weten dat hun leden die aan de actie deelnamen administratief worden gedekt.

Wat betreft bpost:

1, a) Er werden 252 stakende werknemers geregistreerd.

1, b) bpost beschikt niet over deze informatie.

1, c en d) Werknemers die als stakend werden geregistreerd, ontvangen geen vergoeding van bpost.

2, a en b) bpost beschikt niet over deze informatie.

3) Er was geen belangrijke impact.

5, a en b) zie antwoord onder 1, a).

5, c) Ja.

5, d) Zie antwoord onder 1, c en d).

Wat betreft Belgacom:

1) (a) Belgacom beschikt over statistieken betreffende de medewerkers die verklaard hebben in staking te zijn op de dag van de betoging (6 juni ll.), maar heeft geen informatie over de effectieve deelname van deze personen aan de betoging. Op 6 juni registreerde Belgacom 654 personen als zijnde in staking.

(b) Het lidmaatschap van een vakbond is een vertrouwelijk gegeven. Belgacom is bijgevolg niet bij machte deze informatie te verstrekken.

(c) Aangezien de drie representatieve vakorganisaties bij Belgacom voor 6 juni een stakingsaanzegging hadden ingediend, hoefden de aangesloten leden geen verlof te nemen: ze hadden de mogelijkheid om te staken. Werknemers die staken, krijgen geen loon.

(d) Niet van toepassing.

2) (a-b) Thuiswerken is bij Belgacom pas sinds 5 april ll. toegestaan (collectieve overeenkomst voor de jaren 2013-2014). Het systeem wordt stapsgewijs doorgevoerd en is momenteel nog maar in vier divisies van toepassing. Belgacom kan hiervan bijgevolg nog geen volledige en pertinente analyse maken.

3) Het productiviteitsverlies naar aanleiding van een staking is uiterst moeilijk te meten en Belgacom kan geen precieze cijfers voorleggen in verband met de staking van 6 juni.

5) (a-b) Ja, zie antwoorden 1a en 1c.

(c) Ja, zie antwoord 1c.

(d) Inhouding op het loon (zie antwoord 1).