Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fatiha Sadi

20 resultaten

5-336 Fatiha Sadi (PS) 20/1/2011
  de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-437 Fatiha Sadi (PS) 2/2/2011
  het vasthouden van vrouwen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-450 Fatiha Sadi (PS) 3/2/2011
  de wedertewerkstelling van personen die door een ziekte of ongeval een handicap kregen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-451 Fatiha Sadi (PS) 3/2/2011
  de specifieke behoeften van jongens en mannen van vreemde afkomst in het kader van de problematiek van gedwongen en geregelde huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-622 Fatiha Sadi (PS) 2/3/2011
  de mogelijke bouw van een lowcostterminal op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-789 Fatiha Sadi (PS) 7/4/2011
  het probleem van het vervoer van gebruiksklaar beton
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-1739 Fatiha Sadi (PS) 22/12/2011
  de borstimplantaten van de firma Poly Implants Prothses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-356
5-2032 Fatiha Sadi (PS) 6/3/2012
  het beleid inzake bijstand aan stotterende mensen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6010
5-2254 Fatiha Sadi (PS) 24/4/2012
  de veiligheid van het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6355
5-2255 Fatiha Sadi (PS) 24/4/2012
  het aluminiumzoutgehalte van deodorants en antitranspiratiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2288 Fatiha Sadi (PS) 27/4/2012
  het verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2321 Fatiha Sadi (PS) 10/5/2012
  de etikettering van de nieuwe voedingsmiddelen met risico op allergie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2390 Fatiha Sadi (PS) 8/6/2012
  de loondiscriminatie op grond van seksuele geaardheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7441
5-2464 Fatiha Sadi (PS) 11/7/2012
  het artikel 72, 2de lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7270
5-2869 Fatiha Sadi (PS) 19/12/2012
  de verhoging van de belasting op voordelen in natura die toegekend worden aan huisbewaarders
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-193)
5-2870 Fatiha Sadi (PS) 19/12/2012
  de Cel voor financile informatieverwerking
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8492
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8493
5-2960 Fatiha Sadi (PS) 22/1/2013
  de terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-786
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8224
5-4011 Fatiha Sadi (PS) 1/10/2013
  de Turkse presidentile verkiezingen van 2014 en de Brusselse gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9414
5-4092 Fatiha Sadi (PS) 15/10/2013
  de uiteenlopende behandeling van de dossiers van besneden vrouwen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10163
5-4252 Fatiha Sadi (PS) 14/11/2013
  een Europese snelle civiele interventiemacht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10416