Auteurs- en sprekersregister betreffende "Charlier Philippe" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 253 1-6 p. 253 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 439-440 1-9 p. 439-440 (PDF)
Beheerskosten voor rekeningen-courant - Aftrek als beroepskosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2941 1-58 p. 2941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3300 1-64 p. 3300 (PDF)
Bescherming van proefdieren - Levering aan laboratoria      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-20
p. 1023 1-20 p. 1023 (PDF)
De Belgische automobilisten die met een Luxemburgse kentekenplaat rijden (BTW, belasting op de inverkeerstelling, verkeersbelasting e.a.) (1-570)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-218
p. 6339-6342 1-218 p. 6339-6342 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-218
p. 6339-6342 1-218 p. 6339-6342 (PDF)
De Belgische ingezetenen die met een Luxemburgse kentekenplaat rijden (1-607)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-241
p. 7049-7050 1-241 p. 7049-7050 (PDF)
De beperking van het aantal kinesitherapeuten en de toekomst van hun beroep (1-422)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-163
p. 4343-4345 1-163 p. 4343-4345 (PDF)
De beschuldigingen over de verantwoordelijkheid van de plaatselijke autoriteiten van Kananga (DRC) in de moord op een Belgische non, mevrouw Anna Desrumeaux (1-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-182
p. 5346-5348 1-182 p. 5346-5348 (PDF)
De controle op het naleven van de kwaliteitscriteria bij de postbedeling door De Post in 1998 (1-1110)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-250
p. 7224 1-250 p. 7224 (PDF)
De datum waarop de verhogingen van de loonschalen moet plaatsvinden (CAO's) (1-975)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-211
p. 6126-6127 1-211 p. 6126-6127 (PDF)
De erkenning door het RIZIV van de prestaties van een leerlingstagiair kinesitherapie      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-68
p. 1756-1757 1-68 p. 1756-1757 (PDF)
De eventuele aankoop door de NMBS van een transportbedrijf in moeilijkheden (Overname van het Duitse vervoerbedrijf Thyssen-Haniel-Logistic door afdeling ABX) (1-939)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-201
p. 5777-5778 1-201 p. 5777-5778 (PDF)
De evolutie van de toestand in Burundi (Bilaterale betrekkingen - Landingsplaats Sabena - Embargo) (1-511)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-196
p. 5674-5677 1-196 p. 5674-5677 (PDF)
De evolutie van het Belgische beleid inzake ontwikkelingshulp in het gebied van de Grote Meren (Burundi, Rwanda, e.a.) (1-535)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Verdaging
1-206
p. 5934 1-206 p. 5934 (PDF)
   Bespreking
1-211
p. 6136-6139 1-211 p. 6136-6139 (PDF)
De extra vakantiedagen voor jonge werknemers (1-927)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-198
p. 5718 1-198 p. 5718 (PDF)
De gevolgen van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 14 december 1995 (Belgisch Staatsblad van 30 december 1995) waarbij de reiskosten met het oog op revalidatie niet langer worden vergoed      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-51
p. 1182 1-51 p. 1182 (PDF)
De identificatie van binnenkomende oproepen      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-104
p. 2848-2849 1-104 p. 2848-2849 (PDF)
De jaren loopbaanonderbreking voor de opvoeding van een kind, die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen (1-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-227
p. 6620-6621 1-227 p. 6620-6621 (PDF)
De moord op de West-Vlaamse missiezuster Anna Desrumeaux in Nganza op Witte Donderdag (en de moord op mevrouw Jenny Koustoff in Kinshasa - Veiligheid van onze landgenoten) (1-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-182
p. 5346-5348 1-182 p. 5346-5348 (PDF)
De moord op een Belgische missiezuster in Kananga (Congo), mevrouw Anna Desrumeaux (Gespannen verhoudingen BelgiŽ-Congo) (1-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-182
p. 5346-5348 1-182 p. 5346-5348 (PDF)
De oprichting van een positieve kredietcentrale voor particulieren      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-117
p. 3129 1-117 p. 3129 (PDF)
De reglementering en de controle inzake de toestellen die ultravioletstraling veroorzaken (Zonnebanken) (1-414)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-157
p. 4193-4194 1-157 p. 4193-4194 (PDF)
De sociale gevolgen van gokverslaving      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Verdaging
1-84 COM
p. 663 1-84 COM p. 663 (PDF)
De toekomst van de paardenrennen in BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-92 COM
p. 722-724 1-92 COM p. 722-724 (PDF)
De toestand van de logopedisten en hun patiŽnten      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-62 COM
p. 504-508 1-62 COM p. 504-508 (PDF)
De uitvoering van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-65 COM
p. 522-525 1-65 COM p. 522-525 (PDF)
De verantwoordelijkheid van de sociale verzekeringskassen inzake de sociale verzekering in geval van faillissement (Kruispuntbank voor de sociale zekerheid) (1-830)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-176
p. 5181-5182 1-176 p. 5181-5182 (PDF)
De verschillende bewijzen inzake de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen (Taxi's : tarifering ; verzekering ; prijs van de vergunningen) (1-615)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-246
p. 7155-7156 1-246 p. 7155-7156 (PDF)
De vervanging van werknemers met loopbaanonderbreking (Volledig uitkeringsgerechtigd werkloze) (1-882)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-186
p. 5407-5408 1-186 p. 5407-5408 (PDF)
De werking van de administratieve Gezondheidsdienst      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Verdaging
1-84 COM
p. 663 1-84 COM p. 663 (PDF)
  1-89 COM
p. 702 1-89 COM p. 702 (PDF)
   Beraadslaging
1-98 COM
p. 764-767 1-98 COM p. 764-767 (PDF)
De winkelopeningstijden      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-46
p. 1091-1093 1-46 p. 1091-1093 (PDF)
De zwarte handel in honden afkomstig van Slovakije (Instituut voor Veterinaire Keuring) (1-507)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-185
p. 5396-5398 1-185 p. 5396-5398 (PDF)
Door Duitsland gestorte rente aan personen die tijdens de oorlog werden gedeporteerd - Transactie via De Post (1-1026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3847 1-74 p. 3847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4144 1-79 p. 4144 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Ph. Charlier, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Fiscale administratie - Percentage van de verwijlintresten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord Antwoord
Bul. 1-58
p. 2961-2962 1-58 p. 2961-2962 (PDF)
Het aanwerven en behouden van informatici in de administratie (1-1062)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-237
p. 6928-6929 1-237 p. 6928-6929 (PDF)
Het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de oprichting van een positieve kredietcentrale voor particulieren      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-123
p. 3274-3276 1-123 p. 3274-3276 (PDF)
Het bepalen van objectieve criteria voor de erkenning van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad en het geval van de Nationale Confederatie van het kaderpersoneel (1-576)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-228
p. 6666-6668 1-228 p. 6666-6668 (PDF)
Het examen voor het aanwerven van operationeel personeel bij de Civiele Bescherming      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-83 COM
p. 650-653 1-83 COM p. 650-653 (PDF)
Het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie (1-666)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-137
p. 3674-3675 1-137 p. 3674-3675 (PDF)
Het produceren en commercialiseren van geneesmiddelen op basis van planten (Homeopathie)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Verdaging
1-84 COM
p. 663 1-84 COM p. 663 (PDF)
  1-89 COM
p. 698-702 1-89 COM p. 698-702 (PDF)
Landbouw - Verdeling van de begrotingsmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek (1-539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-60
p. 3085 1-60 p. 3085 (PDF)
Loopbaanonderbreking - Vermindering van sociale bijdragen in geval van vervanging (1-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5013-5015 1-95 p. 5013-5015 (PDF)
Sociaal statuut - Verzekering "gewaarborgd inkomen" - Discriminatie tussen artsen, tandartsen en apothekers      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 120-121 1-4 p. 120-121 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 215-216 1-5 p. 215-216 (PDF)
Vergelijking tussen gereglementeerde en niet-gereglementeerde beroepen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2195-2196 1-44 p. 2195-2196 (PDF)
Verklaring afgegeven door een federaal bestuur (BTW-administratie) en verplicht op te stellen in ťťn van de officiŽle landstalen (1-1263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4237 1-81 p. 4237 (PDF)
Verplichte inschrijving - Quota in de gemeenten - Kandidaat-vluchtelingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1671 1-34 p. 1671 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2302-2303 1-46 p. 2302-2303 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Bijdragen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 187 1-5 p. 187 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 440-441 1-9 p. 440-441 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Controle door de Controledienst voor de verzekeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 121-122 1-4 p. 121-122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 385-386 1-8 p. 385-386 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Intrestbonificaties - Oneerlijke concurrentie      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 122-123 1-4 p. 122-123 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 216-217 1-5 p. 216-217 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Oneerlijke concurrentie      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 149-150 1-4 p. 149-150 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Oud reglement - Pensioen - Bijzondere ontbinding      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 221 1-5 p. 221 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Oud reglement - Pensioen - Mogelijkheid tot opzegging      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 221-222 1-5 p. 221-222 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Pensioen - Mogelijkheid tot opzegging - Nieuw reglement      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 221 1-5 p. 221 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Pensioen - Nieuw reglement - Verzekeringstechniek      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 123 1-4 p. 123 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 386-387 1-8 p. 386-387 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Pensioen - Rente of kapitaal      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 186 1-5 p. 186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 387-388 1-8 p. 387-388 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Sociaal statuut - Oud reglement - Arbeidsongeschiktheid - Mogelijkheid tot opzegging      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 220 1-5 p. 220 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Sociaal statuut - Oud reglement - Pensioen - Mogelijkheid tot opschorting      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 218-220 1-5 p. 218-220 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Sociaal statuut - Pensioen - Erkenningsvereisten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 217-218 1-5 p. 217-218 (PDF)
Voorzorgskas voor geneesheren - Stelsel van gedeeltelijke kapitalisatie - Levensvatbaarheidscriteria      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 150 1-4 p. 150 (PDF)
Vrijlating van verdachten aangehouden i.v.m. een hormonenzaak      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 310-311 1-7 p. 310-311 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-9
p. 419 1-9 p. 419 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1600-1601 1-32 p. 1600-1601 (PDF)
Wetsontwerp aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Timesharing - Omzetting EG-richtlijn - Art. 589 Gerechtelijk Wetboek : voorzitter rechtbank van koophandel) (1-1225)      
  Amendement nr 1 van de heer Ph. Charlier
1-1225/2
p. 1-2 1-1225/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren (Voorzitter van de rechtbank van koophandel) (Zie ook doc. Senaat nr 1-1233) (1-1232)      
  Amendement nr 1 van de heer Ph. Charlier
1-1232/2
p. 1-2 1-1232/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Timesharing - Omzetting EG-richtlijn) (1-1224)      
  Amendement nr 1 van de heer Ph. Charlier
1-1224/2
p. 1 1-1224/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Buitengewone aanslag ten laste van de elektriciteitsproducenten - Rationalisering van het beheer van luchthaven Brussel-Nationaal - Ter beschikking stellen van gebouwen door de Regie der Gebouwen
1-224
p. 6498-6499 1-224 p. 6498-6499 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de resolutie aangaande de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds (Speciale trekkingsrechten) (1-1206)      
  Verslag van de heer Ph. Charlier
1-1206/2
p. 1-15 1-1206/2 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 6 van de heer Ph. Charlier en mevrouw Milquet
1-520/3
p. 1-2 1-520/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heren Foret, Happart, Ph. Charlier c.s.
1-520/8
p. 3 1-520/8 p. 3 (PDF)
  Advies namens de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden door mevrouw Van der Wildt en de heer Ph. Charlier
1-520/12
p. 1-82 1-520/12 p. 1-82 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren (Zie ook doc. Senaat nr 1-1232) (1-1233)      
  Amendement nr 1 van de heer Ph. Charlier
1-1233/2
p. 1 1-1233/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (Hervorming van de luchthaven - Beursintroductie BIAC - Europese regelgeving) (1-979)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-197
p. 5696-5701 1-197 p. 5696-5701 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Nachtwinkels, videotheken, wasserettes, tankstations langs autosnelweg - Controle- en strafbepalingen - Bevel tot staking voorzitter rechtbank van koophandel : art. 97, wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken) (1-983)      
  Algemene beraadslaging
1-228
p. 6658-6661 1-228 p. 6658-6661 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen (Onafhankelijkheid van verzekeringsmakelaars - Conformiteit van de producten aangeboden door verzekeringsondernemingen in vrije dienstverlening) (1-1076)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Ph. Charlier c.s.
1-1076/2
p. 2-3 1-1076/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en tot wijziging van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (Rentevoeten en ristorno's) (1-693)      
  Amendementen nrs 20 en 21 van de heer Ph. Charlier
1-693/2
p. 13-14 1-693/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de heer Ph. Charlier
1-693/3
p. 1-2 1-693/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2849-2858 1-104 p. 2849-2858 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting en organisatie van een fiscale kruispuntbank (1-402)      
  Voorstel van de heren Olivier en Ph. Charlier
1-402/1
p. 1-30 1-402/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor de kredietinstellingen om duidelijke informatie te verstrekken over de debetrente op de bij hen geopende rekeningen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen) (1-676)      
  Amendement nr 2 van de heer Ph. Charlier c.s.
1-676/2
p. 2 1-676/2 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-144
p. 3823-3825 1-144 p. 3823-3825 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-186
p. 5414-5415 1-186 p. 5414-5415 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen (1-1097)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de h. Ph. Charlier
1-1097/1
p. 1-10 1-1097/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Amendementen nrs 144 en 145 van de heer Ph. Charlier
1-419/14
p. 5-7 1-419/14 p. 5-7 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen (1-782)      
  Algemene beraadslaging
1-193
p. 5565-5570 1-193 p. 5565-5570 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen (1-1062)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Willame-Boonen
1-1062/1
p. 1-4 1-1062/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 52, ß1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Begin van de koopjesperiodes) (1-1118)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Willame-Boonen
1-1118/1
p. 1-3 1-1118/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-224
p. 6502-6503 1-224 p. 6502-6503 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, ß2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier
1-811/1
p. 1-4 1-811/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Ph. Charlier
1-811/3
p. 1 1-811/3 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-226
p. 6597-6598 1-226 p. 6597-6598 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier c.s.
1-679/1
p. 1-13 1-679/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 16, 17 en 21 van de heer Ph. Charlier
1-679/4
p. 1-2 1-679/4 p. 1-2 (PDF)
  1-679/4
p. 3 1-679/4 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 30 van de heren Ph. Charlier en D'Hooghe
1-679/4
p. 2 1-679/4 p. 2 (PDF)
  1-679/4
p. 6 1-679/4 p. 6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5565-5572 1-193 p. 5565-5572 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken (1-784)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier
1-784/1
p. 1-3 1-784/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Ph. Charlier
1-784/2
p. 1-2 1-784/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Ph. Charlier
1-784/3
p. 1 1-784/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3į van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van de giften aan de Wereldgezondheidsorganisatie) (1-391)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Ph. Charlier
1-391/1
p. 1-2 1-391/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Teruggave van de registratierechten wanneer iemand, omdat hij elders gaat werken, zijn huis verkoopt en vervolgens een ander huis koopt) (1-289)      
  Voostel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Willame-Boonen
1-289/1
p. 1-3 1-289/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst (Aansprakelijkheid van De Post - Ombudsdienst) (1-651)      
  Voorstel van de heren Ph. Charlier en Delcroix
1-651/1
p. 1-4 1-651/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (Vrij aanvullend pensioen voor de meewerkende echtgenoot) (1-891)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-891/1
p. 1-9 1-891/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Huur van een onroerend goed gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid) (1-287)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier
1-287/1
p. 1-4 1-287/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61-1 en 61-2 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten) (Verminderd registratierecht van 6 % in geval van aankoop van een bescheiden woning - Inschrijving in het register van burgerlijke stand van de gemeente waar het onroerend goed is gelegen) (1-290)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier
1-290/1
p. 1-4 1-290/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-166
p. 4421-4423 1-166 p. 4421-4423 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier
1-812/1
p. 1-3 1-812/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6598-6600 1-226 p. 6598-6600 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Ph. Charlier, Foret en Loones en mevrouw Van der Wildt en eindstemming
1-227
p. 6637-6638 1-227 p. 6637-6638 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9, ß3, van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren (1-488)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier
1-488/1
p. 1-3 1-488/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Tweede pijler : voorzorgsinstellingen die gemeenschappelijke pensioenregelingen beheren) (1-875)      
  Voorstel van de heren Ph. Charlier en Hatry
1-875/1
p. 1-3 1-875/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-180
p. 5304 1-180 p. 5304 (PDF)
Wettelijke reserves van aardolie en aardolieprodukten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1619 1-33 p. 1619 (PDF)
  Bul. 1-33
p. 1619 1-33 p. 1619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1688-1689 1-34 p. 1688-1689 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999