S. 1-1118 Dossierfiche K. 49-1848

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 52, ß1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Magdeleine Willame-Boonen    Philippe Charlier   

bescherming van de consument
handelsregelingen
verkoop met prijsreductie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1118/1 1-1118/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/1998
1-1118/2 1-1118/2 (PDF) Amendementen 17/11/1998
1-1118/3 1-1118/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/1998
1-1118/4 1-1118/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/1998
1-1118/5 1-1118/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/11/1998
K. 49-1848/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/1998
K. 49-1848/2 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1848/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1118/1 1-1118/1 (PDF)
12/11/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/11/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
26/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
26/11/1998   Vernummering
26/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/11/1998   Verzending naar commissie
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
17/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1118/2 1-1118/2 (PDF)
17/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1118/2 1-1118/2 (PDF)
17/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Artikelsgewijze bespreking
17/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
17/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
19/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1118/4 1-1118/4 (PDF)
19/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1118/3 1-1118/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
26/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1848/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10620-10621
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Tekstcorrecties Handelingen nr 296, p. 10636
Doc. K. 49-1848/3
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
17/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1848/3
13/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/2/1999   Bekendmaking (5265-5266)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/11/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/11/1998, 19/11/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 17/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 27/11/1998 60 10/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/1/1999 23/2/1999, blz 5265-5266