S. 1-1224 Dossierfiche K. 49-1716

Wetsontwerp betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen
Regering J.-L. Dehaene II  

bescherming van de consument
periode-eigendom
nationale uitvoeringsmaatregel
elektronische handtekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1716/1 Wetsontwerp 18/8/1998
K. 49-1716/2 Verslag namens de commissie 29/12/1998
K. 49-1716/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/1/1999
1-1224/1 1-1224/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/1/1999
1-1224/2 1-1224/2 (PDF) Amendement 8/2/1999
1-1224/3 1-1224/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/1999
1-1224/4 1-1224/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/2/1999
1-1224/5 1-1224/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/8/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1716/1
7/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 297, p. 10668-10669
7/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-0/o1)
Verbeterd Handelingen nį 297, p. 10678
Doc. K. 49-1716/3
7/1/1999   Aanneming zonder amendering
8/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1224/1 1-1224/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
22/1/1999   Uitoefening evocatierecht
22/1/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-248 Hand. 1-248 (PDF)
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
Doc. 1-1224/5 1-1224/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/1/1999   Verzending naar commissie
27/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Tuur Van Wallendael
27/1/1999   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
27/1/1999   Bespreking
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
8/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1224/2 1-1224/2 (PDF)
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
9/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1224/4 1-1224/4 (PDF)
25/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1224/3 1-1224/3 (PDF)
4/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1999   Bekendmaking (14633-14639)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 7/1/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/3/1999, 4/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/1/1999, 2/2/1999, 9/2/1999, 25/2/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/1/1999 15 25/1/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 191
Onderzoekstermijn (S1) 23/1/1999 60 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 30/4/1999, blz 14633-14639