Auteurs- en sprekersregister betreffende "Crombé-Berton Marie-Hélène" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van mevrouw Crombé-Berton tot quaestor van de Senaat, ter vervanging van de heer Happart
3-75
p. 7 3-75 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van mevrouw Crombé-Berton tot quaestor van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van mevrouw Crombé-Berton tot quaestor van de Senaat
3-126
p. 4-5 3-126 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van mevrouw Crombé-Berton tot quaestor van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
De bestrijding van de car-jacking (Installatie van bewakingscamera's op gevoelige plaatsen, zoals aan de verkeerslichten) (3-1183)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-172
p. 15-16 3-172 p. 15-16 (PDF)
De geplande isolatie van de stad Doornik, ten gevolge van het verminderde treinaanbod (Nieuwe dienstregeling voor lijn 94 tussen Doornik en Brussel) (3-1311)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 10-11 3-193 p. 10-11 (PDF)
De impasse die wordt veroorzaakt door het facturatiesysteem onder het type "K" (Nieuwe nomenclatuur in de sector van de fysiotherapie - Verplichte aanwezigheid van een geneesheer specialist in elk ziekenhuis) (3-565)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 34-35 3-98 p. 34-35 (PDF)
De klacht die de curatoren van Sabena hebben ingediend bij het openbaar ministerie van het kanton Zürich (Klacht tegen de holdingmaatschappij SAirGroup die een belang van 50% had in ex-Sabena op grond van misbruik van vennootschapsgoederen - Aansluiting Belgische Staat)      
  Debat
3-84
p. 5-9 3-84 p. 5-9 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (3-1375)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 18-20 3-200 p. 18-20 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) (Standpunt over het landbouwbeleid - Opportuniteit van bilaterale akkoorden - Sluiten van de Doha-akkoorden) (3-1215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 17-20 3-175 p. 17-20 (PDF)
De onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie en het luik van de landbouw (3-1097)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 15-16 3-160 p. 15-16 (PDF)
De ontvoeringen van kinderen (De werking van de interministeriële cel) (3-1071)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 47-50 3-157 p. 47-50 (PDF)
De overplaatsing van werknemers door de NMBS (Herstructurering - Overplaatsing van personeel van Doornik naar Bergen) (3-1031)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-153
p. 31-32 3-153 p. 31-32 (PDF)
De problematiek van de massale verkrachtingen in de Democratische Republiek Congo (Gruweldaden jegens vrouwen, jongeren en kinderen) (3-430)      
  Mondelinge vraag van mevouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-82
p. 16-19 3-82 p. 16-19 (PDF)
De problematiek van de toekenning van eervolle onderscheidingen bij de politie (Nieuw reglement) (3-534)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 21-22 3-94 p. 21-22 (PDF)
De toekenning van eretekens aan het politiepersoneel (Nieuw reglement) (3-1134)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-165
p. 11 3-165 p. 11 (PDF)
De toestand in Afghanistan en de missie van de Belgische militairen in dat land (3-1057)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 16-17 3-155 p. 16-17 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen ten gunste van het personeel van de NMBS (Golf van agressie) (3-1261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 31-32 3-187 p. 31-32 (PDF)
De verkiezingen in Haïti (Verkiezing van een nieuwe president en een nieuw parlement - Spanningen - Organisatorische besluiten te trekken uit de eerste stemronde) (3-994)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 10-11 3-150 p. 10-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Crombé-Berton, gecoöpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Hervorming van het familierecht en verbetering van de vrouwenrechten in Marokko (3-153)      
  Verslag van mevrouw Crombé-Berton
3-153/1
p. 1-13 3-153/1 p. 1-13 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot het lot van Ingrid Betancourt (Senator in Colombia en gewezen presidentskandidate van de Groenen, vastgehouden door de FARC - Vredesonderhandelingen) (3-224)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 48-50 3-52 p. 48-50 (PDF)
Mindervalide personen - Elektrische rolstoelen - Toekenningsvoorwaarden (3-4112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5430-5431 3-60 p. 5430-5431 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6212-6213 3-64 p. 6212-6213 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Aanmoediging van het ondernemerschap
3-184
p. 19 3-184 p. 19 (PDF)
   Aanscherping van de wet Lejeune
3-184
p. 20-21 3-184 p. 20-21 (PDF)
   Begrotingsbeleid - Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 19 3-184 p. 19 (PDF)
  3-184
p. 20 3-184 p. 20 (PDF)
   Geïmuniseerde reserves (Vennootschapsbelasting)
3-184
p. 19 3-184 p. 19 (PDF)
   Maatregelen tot aanmoediging van huurders en eigenaars om de huurprijzen te matigen - Huurwaarborg - Oprichting Huurwaarborgfonds
3-184
p. 21-22 3-184 p. 21-22 (PDF)
   Nieuwe heffing op verpakkingen die het milieu schaden
3-184
p. 19-20 3-184 p. 19-20 (PDF)
   Omvorming van het beperkte remgeld voor enkel WIGW's tot een OMNIO, te weten een utibreiding tot allen met een inkomen lager dan 14.000 euro
3-184
p. 20 3-184 p. 20 (PDF)
   Pensioenbonus ter aanmoediging om langer te blijven werken
3-184
p. 20 3-184 p. 20 (PDF)
   Recht op huisvesting
3-184
p. 21-22 3-184 p. 21-22 (PDF)
   Sexuele delinquenten
3-184
p. 20 3-184 p. 20 (PDF)
   Strafuitvoeringsrechtbanken
3-184
p. 20-21 3-184 p. 20-21 (PDF)
   Verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige
3-184
p. 20 3-184 p. 20 (PDF)
   Versterking van de politie
3-184
p. 21 3-184 p. 21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van Genève (Regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict) (3-384)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Crombé-Berton en de heer Roelants du Vivier
3-384/2
p. 1 3-384/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) (3-1434)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton c.s.
3-1434/1
p. 1-18 3-1434/1 p. 1-18 (PDF)
  Intrekking
3-137
p. 95 3-137 p. 95 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Amendement nr 15 van mevrouw Crombé-Berton
3-580/2
p. 5 3-580/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 7 van mevrouw Crombé-Berton c.s.
3-580/2
p. 2 3-580/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een eurodistrict (Grensoverschrijdende samenwerking tussen de Franse en Belgische intercommunales via oprichting van een eurodistrict, dat de regio's Nord-Pas de Calais en Doornik-Kortrijk-Moeskroen verenigt) (3-750)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-750/1
p. 1-2 3-750/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Haïti (3-1632)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-1632/1
p. 1-6 3-1632/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Crombé-Berton
3-1632/2
p. 1-2 3-1632/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrije toegang tot musea (3-746)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier en van mevrouw Crombé-Berton
3-746/1
p. 1-3 3-746/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) (3-1398)      
  Amendementen nrs 1 tot 18 van mevrouw Crombé-Berton
3-1398/2
p. 1-6 3-1398/2 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-139
p. 31-34 3-139 p. 31-34 (PDF)
Voorstel van resolutie dat ertoe strekt de verkeersveiligheid in de omgeving van de megadancings te vergroten (3-1346)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-1346/1
p. 1-3 3-1346/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids (Toenemend aantal HIV-infecties - Oprichting begeleidings- en behandelingscentra) (3-1344)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton en de heer Brotchi
3-1344/1
p. 1-4 3-1344/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (3-1338)      
  Voorstel van de dames Defraigne, Crombé-Berton, Bousakla, Geerts en De Roeck en de heer Dedecker
3-1338/1
p. 1-2 3-1338/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 - Artikel 366 - Bevoegdheid van de gewestelijke directeur der belastingen (Instantie bevoegd om kennis te nemen van een betwisting over de legaliteit van het reglement waarbij het bedrag van de opcentiemen op de PB wordt bepaald) (3-3901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5179 3-58 p. 5179 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6197-6198 3-64 p. 6197-6198 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten : 1° het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 2° het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 3° het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000, 4° het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (3-261)      
  Verslag van mevrouw Crombé-Berton
3-261/2
p. 1-9 3-261/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België, de Vlaamse regering, de regering van de Franse Gemeenschap en de regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend te Brussel op 16 september 2002 (3-405)      
  Verslag van mevrouw Crombé-Berton
3-405/2
p. 1-6 3-405/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-44
p. 29-32 3-44 p. 29-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (3-427)      
  Verslag van mevrouw Crombé-Berton en de heer Schouppe
3-427/3
p. 1-38 3-427/3 p. 1-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (Consensuele oplossing van geschillen via een bemiddelingsprocedure) (3-781)      
  Amendement nr 14 van de heer Cheffert en de dames Defraigne en Crombé-Berton
3-781/3
p. 6 3-781/3 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 11, 15, 17 en 18 van de heer Cheffert en de dames Defraigne, de T'Serclaes en Crombé-Berton
3-781/3
p. 4-5 3-781/3 p. 4-5 (PDF)
  3-781/3
p. 6-7 3-781/3 p. 6-7 (PDF)
  3-781/3
p. 7-8 3-781/3 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers (3-1660)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-1660/1
p. 1-3 3-1660/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vervanging van de datum 2 september 1945 door 1 juni 1946 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers) (3-1394)      
  Algemene bespreking
3-172
p. 30-31 3-172 p. 30-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie (teneinde de magistraat te helpen om vast te stellen of de eventuele weigering van de oorspronkelijke ouders al dan niet onverantwoord is gezien de enorme discrepantie tussen het aantal kandidaat-adoptanten en het aantal adopties van Belgische kinderen) (3-2412)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-2412/1
p. 1-5 3-2412/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (3-442)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton en de heer Duquesne
3-442/1
p. 1-7 3-442/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren (3-840)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton en de heer Wilmots
3-840/1
p. 1-6 3-840/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben (3-2453)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton en de heer Roelants du Vivier
3-2453/1
p. 1-4 3-2453/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd (Gemeenschapsdienst - Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) (3-356)      
  Voorstel van de dames Crombé-Berton en Defraigne
3-356/1
p. 1-3 3-356/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-87
p. 77 3-87 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om de overheidsfinanciering van de individuele campagnes in te stellen (3-613)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-613/1
p. 1-2 3-613/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid) (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (3-24)      
  Amendement nr 1 van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Crombé-Berton
3-24/2
p. 1 3-24/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Crombé-Berton
3-24/2
p. 1 3-24/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-35
p. 25-29 3-35 p. 25-29 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heer Brotcorne en de dames de Bethune, Crombé-Berton en Lizin (Tweede behandeling)
3-73
p. 51-52 3-73 p. 51-52 (PDF)
  3-73
p. 63 3-73 p. 63 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van uitstel inzake geldboeten bij overtreding van sommige sociale wetten (Administratieve sanctie) (3-1345)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-1345/1
p. 1-4 3-1345/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd (Heropenen van de termijn voor het aanvragen van het statuut van nationale erkentelijkheid) (3-1994)      
  Voorstel van de dames Lizin en Crombé-Berton en de heer Brotcorne
3-1994/1
p. 1-6 3-1994/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten (3-786)      
  Voorstel van de dames Crombé-Berton en Defraigne
3-786/1
p. 1-4 3-786/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 94 en 102 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten (3-357)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-357/1
p. 1-2 3-357/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde ziekteverzekeringswet, met het oog op de organisatie van verkiezingen tot vaststelling van de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen in de organen van het RIZIV (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen) (Bij KB van 14 juli 1994 gecoördineerde wet van 9 augustus 1963) (3-336)      
  Amendement nr 5 van de dames Defraigne en Crombé-Berton
3-336/3
p. 1-2 3-336/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiële vergoedingen te waarborgen (3-1658)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-1658/1
p. 1-3 3-1658/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dank zij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening (3-1336)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Crombé-Berton en de heer Dedecker
3-1336/1
p. 1-8 3-1336/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (Harmonisering) (3-848)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton en de heer Roelants du Vivier
3-848/1
p. 1-3 3-848/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het fiscale statuut van de parlementsleden (Verplichte bronheffing door de assemblees - Presentiegeld - Wijziging WIB 1992) (3-614)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton
3-614/1
p. 1-2 3-614/1 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999