S. 3-261 Dossierfiche K. 51-874

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten :
1° het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
2° het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
3° het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000,
4° het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001
Regering G. Verhofstadt II  

georganiseerde misdaad
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
vuurwapen
zwarte handel
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-261/1 3-261/1 (PDF) Wetsontwerp 10/10/2003
3-261/2 3-261/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
K. 51-874/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/3/2004
K. 51-874/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2003   Indiening Doc. 3-261/1 3-261/1 (PDF)
10/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/2/2004   Inschrijving op agenda
4/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-45 Hand. 3-45 (PDF)
4/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-45 Hand. 3-45 (PDF)
4/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 3-45 Hand. 3-45 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/10/2003   Verzending naar commissie
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Niet behandeld
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton
3/2/2004   Bespreking
3/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/2/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-261/2 3-261/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/3/2004   Overzending Doc. K. 51-874/1
20/4/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 132
29/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 51
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 69-70
Doc. K. 51-874/2
29/4/2004   Aanneming zonder amendering
29/4/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/10/2004   Bekendmaking (71306-71374)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2004 13/10/2004, blz 71306-71374