S. 3-1434 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005)
Marie-Hélène Crombé-Berton    François Roelants du Vivier    Alain Destexhe    Christine Defraigne    Paul Wille   

intellectuele eigendom
liberalisering van het handelsverkeer
kinderarbeid
Internationaal Muntfonds
motie van het Parlement
Unesco
vrij verrichten van diensten
Doha-ronde
Wereldbank
toegang tot de markt
Internationale Arbeidsorganisatie
ontwikkelingsland
algemene preferenties
internationale handel
Noord-Zuidbetrekking
vrij verkeer van goederen
Wereldhandelsorganisatie
Zuid-Zuidsamenwerking
octrooirecht
technische samenwerking
exportsteun

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1434/1 3-1434/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/11/2005
3-1434/2 3-1434/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2005   Indiening Doc. 3-1434/1 3-1434/1 (PDF)
17/11/2005   Inoverwegingneming
17/11/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2005   Verzending naar commissie
22/11/2005   Inschrijving op agenda
22/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Margriet Hermans
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Marc Vanheukelen, adjunct-directeur bij de Strategische Cel, FOD Buitenlandse Zaken
22/11/2005   Hoorzitting met Z.Exc. mevrouw Liliane Bloem, ambassadeur, titularis Comité 133 en adjunct-DG, DGE
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Philippe De Buck, secretaris-generaal van UNICE (Union of Industrial and Employers Confederations of Europe)
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Pascal Kerneis, European Services Forum
22/11/2005   Gedachtewisseling
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 3-1398
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1434/2 3-1434/2 (PDF)
1/12/2005   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Ingetrokken 1/12/2005
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 1/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Vervallen 22/11/2005, 29/11/2005