Auteurs- en sprekersregister betreffende "Roelants du Vivier FranÁois" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Europese besluitvorming met betrekking tot het pesticide Paraquat (Opname van het pesticide Paraquat in de lijst van de positieve producten vermeld in de bijlage 1 van de richtlijn van 1991) (2-1295)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 15-16 2-279 p. 15-16 (PDF)
De Europese besluitvorming rond de bestrijdingsmiddelen Paraquat en Aldicarb (Lobbying op Europees niveau voor een versoepeling van de wetgeving inzake bestrijdingsmiddelen - Paraquat vooral gebruikt in de fruitteelt en Aldicarb in de suikerbietenteelt) (2-967)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 28-32 2-273 p. 28-32 (PDF)
De PCB-besmetting van kippen en varkens, de communicatietermijnen en de potentiŽle gevaren voor de voedselketen (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) (2-846)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-178
p. 20-24 2-178 p. 20-24 (PDF)
De Post - Stortingen - Overdreven facturering (2-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1789 2-36 p. 1789 (PDF)
De Raad voor dierenwelzijn (Samenstelling en werking - Schending van artikelen 31 en 32 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren) (2-1031)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-214
p. 35-36 2-214 p. 35-36 (PDF)
De afschaffing van de korting die apothekers aan hun klanten geven (2-761)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 8-11 2-162 p. 8-11 (PDF)
De afschaffing van de korting op geneesmiddelen (Apothekers) (2-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 8-11 2-162 p. 8-11 (PDF)
De benoemingsprocedure van schepenen (2-465)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 29-30 2-90 p. 29-30 (PDF)
De berekening van aangroei- en getrouwheidspremies op spaarboekjes en -rekeningen (Harmonisering van de valutadata van de premies - Gebrek aan doorzichtigheid t.o.v. de verbruiker) (2-644)      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-166
p. 8-12 2-166 p. 8-12 (PDF)
De besmetting van vlees met de listeriabacterie (2-787)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 20-21 2-164 p. 20-21 (PDF)
De bestemming van de goederen van de slachtoffers van de jodenvervolging in BelgiŽ (Schadeloosstelling van de leden van de joodse gemeenschap van BelgiŽ door de federale Staat, de Nationale Bank van BelgiŽ, verzekeringsmaatschappijen en financiŽle instellingen - Cultuurgoederen en kunstwerken) (2-815)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 29-32 2-214 p. 29-32 (PDF)
De budgettaire gevolgen van het witboek voor de modernisering van de federale wetenschappelijke instellingen (2-1071)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-231
p. 22-23 2-231 p. 22-23 (PDF)
De dringende aanwerving van personeel bij het Instituut Pasteur van Brussel (2-993)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-208
p. 11-12 2-208 p. 11-12 (PDF)
De energiebelasting (Bestemming van de opbrengst van de op 7 mei 2002 door de Ecofinraad besproken belasting) (2-968)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 22-24 2-202 p. 22-24 (PDF)
De hervorming op het gebied van de verzorging van kankergevallen (2-486)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 25-27 2-94 p. 25-27 (PDF)
De houding van BelgiŽ en de Europese Unie ten aanzien van de Verenigde Staten na de opzegging van het Kyoto-protocol (Beslissing van de Amerikaanse regering om geen verantwoordelijkheid op te nemen inzake de overeengekomen CO2-reducties) (2-440)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 57-62 2-110 p. 57-62 (PDF)
De houding van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de verdeling van de mandaten in de Europese Conventie (Italiaanse eis om een bijkomende vertegenwoordiger in de Conventie over de toekomst van Europa - Zetel van de Conventie) (2-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 7-8 2-173 p. 7-8 (PDF)
De in aanmerking genomen leeftijdsgroep voor de stelselmatige algemene opsporing van borstkanker (Vrouwen tussen 50 en 69) (2-346)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-96
p. 40-44 2-96 p. 40-44 (PDF)
De jongste ontwikkelingen op het internationale vlak wat betreft de uitvoering van het Protocol van Kyoto (2-553)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-103
p. 10-12 2-103 p. 10-12 (PDF)
De manier waarop de Belgen die in het buitenland verblijven, zich moeten inschrijven om hun stem te kunnen uitbrengen bij de volgende federale parlementsverkiezingen (Problemen met betrekking tot het Kieswetboek - Electronische communicatie) (2-1207)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 9-10 2-262 p. 9-10 (PDF)
De nakende beslissing van de Nederlandse regering met betrekking tot de aankoop van gevechtsvliegtuigen (Vervanging F16 - Gevolgen voor de Europese defensie) (2-863)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-180
p. 9-11 2-180 p. 9-11 (PDF)
De nasleep van de aanvaring van het wrak van de Tricolor door de olietanker Vicky en de veiligheid van de scheepvaart rond het wrak (Werking van de crisiscel - Naleving van de zeevaart- en signalisatieregels) (2-1190)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 22-25 2-260 p. 22-25 (PDF)
De personeelsbezetting van het Instituut Pasteur van Brussel (2-946)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 19-20 2-199 p. 19-20 (PDF)
De plannen in verband met de eventuele invoering van een Europese postzegel (2-666)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-180
p. 49-51 2-180 p. 49-51 (PDF)
De problematiek rond Cyprus (en uitbreiding van de Europese Gemeenschap - Toepassing UNO-resoluties) (2-451)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 62-66 2-110 p. 62-66 (PDF)
De rampzalige toestand waarin de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich bevindt (Personeelsproblemen - Vervanging van leden - Verantwoordelijke instantie) (2-761)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 35-38 2-197 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie door BelgiŽ van het Unesco-verdrag van 1970 over de illegale handel in kunstwerken (2-746)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 7-8 2-159 p. 7-8 (PDF)
De ratificatie van het akkoord van Cotonou (Akkoord ACP-EU - Verdrag van Lomť) (2-601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 78-83 2-161 p. 78-83 (PDF)
De reactie van de regering op de publicatie van het Witboek voor de modernisering van de nationale wetenschappelijke instellingen (Federale bevoegdheid - Begroting 2003 - Veiligheid - Opleiding van de suppoosten - Inventarissen - Digitaliseren van de gegevens - Illegale handel in kunstwerken) (2-814)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-212
p. 43-48 2-212 p. 43-48 (PDF)
De recente verklaringen van een inspecteur van de federale politie over de illegale handel in cultuurgoederen (Gemis aan een bestrijdingsbeleid en gebrek aan agenten voor de bestrijding van die illegale handel) (2-1249)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 8-10 2-271 p. 8-10 (PDF)
De redenen waarom de uitbreiding van de musea voor Schone Kunsten op de Kunstberg te Brussel geweigerd werd (Uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 23 maart 1990 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (2-1142)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-247
p. 19-21 2-247 p. 19-21 (PDF)
De resultaten van de conferentie van Marrakech over de klimaatverandering en over de uitvoering van het Protocol van Kyoto (Reductie van uitstoot van gassen die het broeikaseffect veroorzaken - Koolstofemissies) (2-611)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-162
p. 50-55 2-162 p. 50-55 (PDF)
De samenstelling van de Conventie (Europese Conventie over de toekomst van Europa) (2-843)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 17-18 2-175 p. 17-18 (PDF)
De schendingen van de mensenrechten in Iran (2-1281)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 16-20 2-277 p. 16-20 (PDF)
De schipbreuk van de olietanker "Prestige" en de veiligheid op zee (Olievlek voor de kust van GaliciŽ - "Erika"-maatregelen : controles op olietankers - MARPOL-conventie : verplichte dubbele wand) (2-1133)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-243
p. 6-11 2-243 p. 6-11 (PDF)
De soms aanzienlijke achterstand die BelgiŽ heeft opgelopen bij het ratificeren van internationale verdragen (2-603)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 69-75 2-161 p. 69-75 (PDF)
De staat waarin de olietanker Vicky verkeert en het gevaar voor olievlekvorming (Overpompen van de olie) (2-1191)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 22-25 2-260 p. 22-25 (PDF)
De strijd tegen de internationale sluikhandel in sigaretten (Fraude inzake douane - Te weinig fiscale substituten - Toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan douaniers - Europese acties tegen multinationals) (2-521)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-100
p. 17-19 2-100 p. 17-19 (PDF)
De teruggave van de marmeren beelden van het Parthenon en de ratificatie van de Overeenkomst van de UNESCO betreffende de maatregelen te nemen voor het verbieden en beletten van de invoer, uitvoer en vervoer van onwettige eigendom van culturele goederen (2-754)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-193
p. 18-20 2-193 p. 18-20 (PDF)
De toekomst van het Instituut Pasteur van Brussel (Instrument voor onderzoek in de bestrijding o.a. van infectieziekten - Mogelijke fusie met Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Aansluiting bij het ministerie Wetenschappelijk Onderzoek - Personeelsformatie) (2-660)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-175
p. 68-73 2-175 p. 68-73 (PDF)
De toepassing van de "Erika"-maatregelen (Schipbreuk olietanker "Prestige" voor de kust van GaliciŽ - Veiligheid op zee - Erika-maatregelen : verscherpte inspectie van olietankers - MARPOL-conventie : verplichte dubbele wand) (2-1135)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-243
p. 6-11 2-243 p. 6-11 (PDF)
De toezegging te Doha door de heer Lamy aan de onderhandelaar van de Verenigde Staten dat de Europese Unie zich bij de regeling van conflicten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie niet zal beroepen op het voorzorgsprincipe (Verhouding milieu-handel - EU-milieubeleid) (2-725)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 38-40 2-183 p. 38-40 (PDF)
De veiligheid in de luchthaven van Brussel-Nationaal (Beveiliging van de waardetransporten - Audits) (2-684)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-137
p. 10-12 2-137 p. 10-12 (PDF)
De zorgcircuits en -netwerken in de geestelijke gezondheidszorg (Protocolakkoord houdende reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en adolescenten - Probleem van de territoriale indeling) (2-1294)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-279
p. 13-15 2-279 p. 13-15 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Documenten afgegeven door de gemeentelijke administratie - Vermelding van de datum van naturalisatie - Afschaffing (Bewijs van goed zedelijk gedrag - Discriminatie) (2-1222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1690 2-35 p. 1690 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2072-2073 2-41 p. 2072-2073 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Roelants du Vivier, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2-79
p. 5 2-79 p. 5 (PDF)
Een ontwerp van koninklijk besluit dat reclame voor elektrische verwarming verbiedt (2-1080)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-235
p. 11-13 2-235 p. 11-13 (PDF)
Europees ruimtevaartbeleid (2-1521)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden, samen met de commissie voor FinanciŽn en voor Economische Aangelegenheden en de werkgroep "Ruimtevaart" van de Senaat, en de commissie voor het Bedrijfsleven en het Adviescomitť voor Wetenschappelijke en Technologische vraagstukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
   Verslag van de heren Moens (S) en Roelants du Vivier (S) en mevrouw Laenens (K)
2-1521/1
p. 1-30 2-1521/1 p. 1-30 (PDF)
Europese richtlijn inzake afvalbehandeling (1999) - Niet-nakomingsprocedure ten aanzien van BelgiŽ (2-2449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3508-3509 2-62 p. 3508-3509 (PDF)
Federale musea - Beveiliging - Bewaking (Bescherming tegen diefstal en brand - Problematiek van de bewakers) (2-1803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2596-2597 2-49 p. 2596-2597 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake illegale handel in cultuurgoederen (Bestrijding van het witwassen van geld dat voortkomt uit die handel - Gemis aan een bestrijdingsbeleid en gebrek aan personeel bij de betrokken politiediensten) (2-1240)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 15-17 2-270 p. 15-17 (PDF)
Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Wenselijkheid van een autonome en geloofwaardige Europese defensiecapaciteit - Vormgeving aan een Europese capaciteit inzake crisisbeheersing, zowel op militair vlak [oprichting van een snelle interventiemacht "Rapid Reaction Force"] als op civiel vlak [civiele interventiemacht] - Conflictpreventie en "poolen van vliegende diplomaten" - Integratie van een aantal WEU-taken in de EU - Formalisering van de relaties tussen de EU en de NATO - Toekomstige veiligheidssamenwerking met de Verenigde Staten - Begroting - Belang van een voorafgaande gedachtenwisseling in de nationale parlementen - Scheppen van nieuwe parlementaire controlemechanismen [Zie ook doc. Senaat 2-932/1]) (2-898)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Het behoud van het mechanisme van de "tabel" en het probleem van de e-commerce in boeken (Tabel = fictieve wisselkoers die de verdeler aan de Belgische boekhandels aanrekent voor Franse boeken - Ontwerp tot regeling van een vaste boekenprijs) (2-289)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-84
p. 75-79 2-84 p. 75-79 (PDF)
Het feit dat BelgiŽ de UNESCO-overeenkomst van 1970 betreffende de sluikhandel in culturele goederen niet heeft ondertekend (Afrikaanse kunstmarkt) (2-416)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 24-26 2-84 p. 24-26 (PDF)
Het feit dat ons land zijn verplichtingen onderschat voortvloeiend uit het protocol van Kyoto inzake de bestrijding van het broeikaseffect (Verbruik van zware stookolie - Onderschatting referentiejaar) (2-444)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-88
p. 12-13 2-88 p. 12-13 (PDF)
Het gevolg gegeven aan de conferentie van Den Haag over de klimaatveranderingen op het nationale en het Europese vlak (Samenwerking tussen het federaal en het gewestelijk vlak - Inwerkingtreding van het nationaal klimaatplan) (2-426)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-87
p. 25-27 2-87 p. 25-27 (PDF)
Het instituut Pasteur te Brussel (Fusie met het Instituut Volksgezondheid - Personeel - Rekruteringen) (2-1182)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 26-28 2-253 p. 26-28 (PDF)
Het kappen van bomen langs de spoorwegbermen (Noodzakelijke actualisering van de wet van 1891 op de spoorwegpolitie : wetsontwerp - Ecologische bescherming van woonzones) (2-895)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 17-18 2-184 p. 17-18 (PDF)
Het mislukken van de 6e conferentie van de partijen bij het VN-verdrag over de klimaatveranderingen (Conferentie in Den Haag) (2-394)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-81
p. 7-9 2-81 p. 7-9 (PDF)
Het multimediaplan voor de scholen (Operatie "I-Line" - Operator [Belgacom] - FinanciŽle bijdrage van de overheid - Breedband) (2-512)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 25-27 2-98 p. 25-27 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het syndroom van de overdekte zwembaden (Chloordampen in de zwembaden - Schadelijk effect op jonge kinderen - Hypothese in de studie van de heer Bernard) (2-345)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 35-38 2-96 p. 35-38 (PDF)
Het uitblijven van een akkoord over het Galileoprogramma in de "Transportraad" van 7 december 2001 (Europees satelliet-navigatiesysteem) (2-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 45-50 2-172 p. 45-50 (PDF)
Het verslag van Human Rights Watch over de zelfmoordaanslagen in IsraŽl en dat van Amnesty International waarin het optreden van het IsraŽlisch leger als oorlogsmisdaden bestempeld worden (2-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 7-9 2-239 p. 7-9 (PDF)
Libanon - Mensenrechten - Schendingen (Arrestaties - Versterking van de Syrische aanwezigheid) (2-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2358 2-46 p. 2358 (PDF)
Ombudsdienst voor pensioenen - Jaarverslag 2001 - Opmerkingen en suggesties - Initiatieven (2-2090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2984 2-55 p. 2984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3069-3071 2-56 p. 3069-3071 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 116 van de heer Roelants du Vivier
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-709/4
p. 18-19 2-709/4 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 88 van de heer Roelants du Vivier
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-709/4
p. 1-2 2-709/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heer Roelants du Vivier
   Opdracht van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
2-709/4
p. 3 2-709/4 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 91 van de heer Roelants du Vivier
   Administratief toezicht op de gemeenten met bijzonder taalstatuut
2-709/4
p. 2-3 2-709/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 92 van de heer Roelants du Vivier
   Waarborgen voor de minderheden in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut
2-709/4
p. 3 2-709/4 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heer Roelants du Vivier
   Eerbiediging van de waarborgen van de minderheden in de gemeenten met een bijzonder statuut door een specifieke beroepsprocedure
2-709/4
p. 3-4 2-709/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 94 van de heer Roelants du Vivier
   Wijziging van gemeentegrenzen en fusie van faciliteitengemeenten
2-709/4
p. 4 2-709/4 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 90 en 116 van de heer Roelants du Vivier
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/4
p. 2 2-709/4 p. 2 (PDF)
  2-709/4
p. 18-19 2-709/4 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 143 van de heer Roelants du Vivier
   Benoeming burgemeesters faciliteitengemeenten
2-709/5
p. 24 2-709/5 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 144 van de heer Roelants du Vivier
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-709/5
p. 24-25 2-709/5 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 145 van de heer Roelants du Vivier
   Benoeming van de gouverneur en de vice-gouverneur van Brussel of de adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant
2-709/5
p. 25 2-709/5 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 146 van de heer Roelants du Vivier
   Benoeming van de gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de arrondissementscommissarissen en adjunct-arrondissementscommissarissen
2-709/5
p. 25 2-709/5 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 147 van de heer Roelants du Vivier
   Schending van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens wat betreft het taalgebruik in het onderwijs voor de zes randgemeenten
2-709/5
p. 25-26 2-709/5 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 148 van de heer Roelants du Vivier
   Benoeming van Franstalige leerkrachten in de Franstalige scholen van de faciliteitengemeenten en Voeren
2-709/5
p. 26-27 2-709/5 p. 26-27 (PDF)
  Amendementen nrs 143 tot 146 van de heer Roelants du Vivier
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/5
p. 24-25 2-709/5 p. 24-25 (PDF)
  Algemene bespreking
   Advies van de Raad van State - Bezwaren over de ongrondwettigheid van sommige Brusselse amendementen
2-116
p. 61 2-116 p. 61 (PDF)
   Garanties voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten
2-116
p. 61-62 2-116 p. 61-62 (PDF)
   Herfinanciering van de Franstalige Gemeenschap
2-116
p. 60 2-116 p. 60 (PDF)
  2-116
p. 62 2-116 p. 62 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Roelants du Vivier en Monfils
2-1549/2
p. 1-9 2-1549/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Roelants du Vivier, op de tekst aangenomen door de commissie
2-1549/5
p. 1 2-1549/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Monfils en Roelants du Vivier, op de tekst aangenomen door de commissie
2-1549/5
p. 2 2-1549/5 p. 2 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Plaatselijke mandatarissen - Pecuniaire en sociale status - Toepassing van de wet van 4 mei 1999 (Uittredende schepenen die gevraagd worden om na de installatie van de nieuwe gemeenteraad nog een tijd te zetelen) (2-1221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1643 2-34 p. 1643 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2071-2072 2-41 p. 2071-2072 (PDF)
Sluikhandel in kunstwerken - Overeenkomst van de Unesco - Bekrachtiging (2-1236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1755 2-36 p. 1755 (PDF)
Teruggave van culturele goederen die onwettig het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie hebben verlaten - Omzetting naar Belgisch recht - Aanvragen die ingediend zijn krachtens de Europese richtlijn van 15 maart 1993 (2-1802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2593 2-49 p. 2593 (PDF)
Teruggave van kunstwerken - Schloss-collectie (Beroving door de Duitse bezetter) (2-1871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2725-2726 2-51 p. 2725-2726 (PDF)
Verkeersbelasting - Vrijstelling van "voertuigen-werktuigmachines" (Takelvoertuigen - Landbouwtractoren) (2-1191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1648 2-34 p. 1648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3484-3485 2-62 p. 3484-3485 (PDF)
  Bul. 2-68
p. 3796-3797 2-68 p. 3796-3797 (PDF)
Voedingsmiddelen die nutriŽnten bevatten - Etikettering (Veroordeling van BelgiŽ door Europees Hof van Justitie - Consumentenvoorlichting) (2-942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1259-1260 2-27 p. 1259-1260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1485-1486 2-30 p. 1485-1486 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomitť voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten (2-1507)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
2-1507/1
p. 1-2 2-1507/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Bespreking
2-175
p. 45-51 2-175 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten (2-1100)      
  Voorstel van de heren Monfils en Roelants du Vivier
2-1100/1
p. 1-3 2-1100/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo (Europees satelliet-navigatiesysteem) (2-1043)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
2-1043/1
p. 1-4 2-1043/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-187
p. 18-21 2-187 p. 18-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Europese ruimtevaartbedrijf Arianespace (2-1527)      
  Voorstel van de heren Monfils en Roelants du Vivier en mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1527/1
p. 1-11 2-1527/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Amendement nr 2 van de heren Monfils en Roelants du Vivier
2-869/2
p. 5 2-869/2 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen (Veroordeling van de recente verklaringen van de president van de Verenigde Staten, George W. Bush, waarmee hij te kennen gaf dat zijn land het protocol van Kyoto verwerpt) (2-727)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier c.s.
2-727/1
p. 1-5 2-727/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Roelants du Vivier
2-727/2
p. 1 2-727/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (2-797)      
  Bespreking
2-132
p. 19-23 2-132 p. 19-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verklaring van Laken (2-923)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Monfils
   (Hervorming en verdieping van de EU)
2-923/1
p. 1-5 2-923/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (2-521)      
  Amendement nr 7 van de heer Roelants du Vivier en mevrouw de Bethune
2-521/2
p. 4 2-521/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Voorstel van resolutie voorbereid op basis van het initiatiefverslag doc. Senaat 2-898/1) (2-932)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
Wegtransport - Voorstel van richtlijnen van de Europese Commissie - Standpunt van de regering (Arbeidstijd voor wegvervoerders - Bestuurdersattest - Weekendrijtijden) (2-1061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1322 2-28 p. 1322 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1480-1482 2-30 p. 1480-1482 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Omzetting EG-richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel - Zie ook doc. 2-1480) (2-1479)      
  Verslag van de heren Steverlynck en Roelants du Vivier
2-1479/2
p. 1-7 2-1479/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-273
p. 21-25 2-273 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Omzetting EG-richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel - Beperking van het vrije verkeer van een dienst geleverd door een in een andere EU-lidstaat gevestigde dienstverlener - Vordering tot staking - Gerechtelijk Wetboek, artikelen 587 en 589 - Zie ook doc. 2-1479) (2-1480)      
  Verslag van de heren Roelants du Vivier en Steverlynck
2-1480/2
p. 1 2-1480/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-273
p. 21-25 2-273 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (Omzetting richtlijn 98/84/EG - Rechtsbescherming voor dienstverleners tegen illegale uitrusting waarmee gratis toegang kan worden verkregen tot diensten van radio- en televisieomroep - Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (2-1565)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-1565/2
p. 1-3 2-1565/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendement nr 12 van de heren de Clippele en Roelants du Vivier
2-1061/3
p. 4-5 2-1061/3 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 (2-1331)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-1331/2
p. 1-3 2-1331/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 (2-1330)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-1330/2
p. 1-4 2-1330/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-252
p. 13-17 2-252 p. 13-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-261
p. 51-56 2-261 p. 51-56 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 48-58 2-254 p. 48-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 18 mei 2001 (2-1070)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-1070/2
p. 1-3 2-1070/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Zijne Majesteit de Sultan en Yang Di-Pertuan van Brunei Darussalam inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 februari 1994 (2-1184)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-1184/2
p. 1-2 2-1184/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 (Verplichtingen tot beperking of reductie van de emissies van broeikasgassen) (2-775)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 (2-838)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-838/2
p. 1-3 2-838/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Amendement nr 1 van de heer Roelants du Vivier
2-1107/2
p. 1-2 2-1107/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Roelants du Vivier en Hordies
2-1107/3
p. 7-8 2-1107/3 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heren Roelants du Vivier en de Clippele
2-1107/3
p. 8 2-1107/3 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/7
p. 1-3 2-1107/7 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van de heer Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/8
p. 1-2 2-1107/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
Wetsontwerp tot reglementering van de boekenprijs (2-1532)      
  Amendementen nrs 6 tot 9 van de heer Roelants du Vivier
2-1532/2
p. 3-6 2-1532/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Voortzetting van de hervorming van de insolventieprocedures ten aanzien van kooplieden) (2-877)      
  Amendementen nrs 93 en 94 van de heer Roelants du Vivier
2-877/7
p. 1-2 2-877/7 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Versoepeling van de verplichting van basiskennis van het bedrijfsbeheer - Administratieve vereenvoudigingen - Wettelijke samenwoning - Stagiair-zelfstandige (opheffing) - Textuele aanpassingen) (2-1517)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-1517/3
p. 1-7 2-1517/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Amendement nr 2 van de heren Roelants du Vivier en de Clippele, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-602/5
p. 1-2 2-602/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (tengevolge van de Copernicus-hervorming [invoer van de functionele kennis van de tweede taal voor de houders van een managementfunctie] en de hervorming van de politie) (2-1105)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 4-15 2-203 p. 4-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendement nr 57 van de heer Roelants du Vivier
2-695/5
p. 1 2-695/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-1158/9
p. 1-49 2-1158/9 p. 1-49 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Amendement nr 7 van de heren de Clippele en Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-714/6
p. 1-2 2-714/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslag op kosten vermeld in art. 57 WIB) (2-468)      
  Verslag van de heer Roelants du Vivier
2-468/5
p. 1-11 2-468/5 p. 1-11 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Roelants du Vivier, na terugzending door de plenaire vergadering
2-468/8
p. 1-2 2-468/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling (Handel in gestolen kunstvoorwerpen - Onwettig in bezit houden van een voorwerp - Voortdurend misdrijf - Gevolgen voor de verjaring van de strafvordering) (2-1201)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
2-1201/1
p. 1-4 2-1201/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen (2-1167)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
2-1167/1
p. 1-16 2-1167/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers (2-1252)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
2-1252/1
p. 1-6 2-1252/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken (Persoon die niet helemaal gezond is of was) (2-1112)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
2-1112/1
p. 1-6 2-1112/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999