Auteurs- en sprekersregister betreffende "Genot Zoé" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 (5-803)      
  Verslag van de dames Veerle Wouters (K) en Zoé Genot (K)
5-803/1
p. 1-113 5-803/1 p. 1-113 (PDF)
Digitaal stemsysteem      
  Niet geregistreerde stemmen
7-16
p. 14-15 7-16 p. 14-15 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Zoé Genot, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
7-13
p. 6 7-13 p. 6 (PDF)
Ontslag van senatoren (2023-2024)      
  mevrouw Zoé Genot
7-43
p. 5 7-43 p. 5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Verzoek van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-225/1
p. 1-15 7-225/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Bespreking van het verzoek (7-295/1)
7-24
p. 30-37 7-24 p. 30-37 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Verzoek van de dames France Masai, Celia Groothedde en Hélène Ryckmans, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Véronique Durenne, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Alexander Miesen, Philippe Courard en Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Latifa Gahouchi, Nadia El Yousfi, Katia Segers en Els Ampe
7-245/1
p. 1-17 7-245/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel (7-372)      
  Voorstel van de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw France Masai, de heren Rodrigue Demeuse en Chris Steenwegen en de dames Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen, Zoé Genot, Celia Groothedde en Farida Tahar
7-372/1
p. 1-6 7-372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de parlementaire vergoeding van de gecoöpteerde senatoren te koppelen aan hun daadwerkelijke deelname aan de werkzaamheden (7-409)      
  Voorstel van de heren Rodrigue Demeuse en Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde, Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen en Farida Tahar, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Zoé Genot
7-409/1
p. 1-6 7-409/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen (7-346)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Kurt De Loor en Bert Anciaux, mevrouw Zoé Genot en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena
7-346/1
p. 1-31 7-346/1 p. 1-31 (PDF)
  Bespreking
7-34
p. 20-29 7-34 p. 20-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de LGBTQIA+-gemeenschap in Oeganda (7-443)      
  Voorstel van de dames Stephanie D'Hose en Zoé Genot, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Véronique Durenne, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Gregor Freches
7-443/1
p. 1-18 7-443/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende testing van drugs in het raam van een risicobeperkend beleid en van het Europese earlywarningsysteem (7-452)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, de dames Fatima Ahallouch en Zoé Genot, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi en de heer Laurent Léonard
7-452/1
p. 1-40 7-452/1 p. 1-40 (PDF)
Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (7-284)      
  Amendementen nrs 19 en 20 van mevrouw Zoé Genot c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-284/6
p. 1-2 7-284/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
7-28
p. 6-14 7-28 p. 6-14 (PDF)
Voorstel van resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie (hiv - aids) (7-453)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Zoé Genot en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Dodrimont, Tom Ongena, Ludwig Vandenhove en Fourat Ben Chikha
7-453/1
p. 1-10 7-453/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van België met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten (7-258)      
  Voorstel van mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Farida Tahar, de heer Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen en de heer Chris Steenwegen
7-258/1
p. 1-10 7-258/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (7-266)      
  Voorstel van de heer Rodrigue Demeuse, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Zoé Genot, de heer Chris Steenwegen en de dames Farida Tahar en Soetkin Hoessen
7-266/1
p. 1-6 7-266/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999