Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Hauthem Joris" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
175 jaar België - Gratis verzenden van brieven op 21 juli 2005 (3-3104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4105 3-49 p. 4105 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-58
p. 5247-5248 3-58 p. 5247-5248 (PDF)
Aan de kaak stellen van de manier van werken en van de minachting voor de Senaat      
  3-191
p. 44 3-191 p. 44 (PDF)
Actie equal pay day - Medewerking van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen - Samenwerking met het ABVV) (3-7847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10774 3-90 p. 10774 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2042 3-30 p. 2042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2588-2589 3-35 p. 2588-2589 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2888 3-38 p. 2888 (PDF)
Agressie tegenover leerkrachten en schooldirecties - Samenwerking tussen scholen en de politie - Evaluatie (3-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 828-829 3-13 p. 828-829 (PDF)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8861-8862 3-81 p. 8861-8862 (PDF)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1831 3-28 p. 1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1974-1975 3-29 p. 1974-1975 (PDF)
Als op donderdag om 15 uur een commissie wordt bijeengeroepen moeten de commissieleden op zijn minst via de fractie worden verwittigd      
  3-194
p. 44 3-194 p. 44 (PDF)
BIAC - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2039-2040 3-30 p. 2039-2040 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding op het vakantiegeld in een persoonlijke bijdrage bestemd hetzij voor het globaal beheer van de sociale zekerheid wat betreft de contractuelen, hetzij voor het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels wat betreft de statutairen) (3-1036)      
  Bespreking
3-100
p. 29-39 3-100 p. 29-39 (PDF)
Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) (Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te leren) (3-1853)      
  Bespreking
3-183
p. 21-30 3-183 p. 21-30 (PDF)
Belgacom - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2072-2073 3-30 p. 2072-2073 (PDF)
Belgacom - Verdeling van het werkvolume per gewest en per taalgroep (Omzet, aantal vaste en mobiele aansluitingen, aantal internetklanten, investeringen - Taalkader) (3-5991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8771-8773 3-80 p. 8771-8773 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1899-1901 3-28 p. 1899-1901 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2789 3-37 p. 2789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3200-3201 3-41 p. 3200-3201 (PDF)
Belgisch Instituut voor normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830-1831 3-28 p. 1830-1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1972 3-29 p. 1972 (PDF)
Belgisch Instituut voor ruimte-aëronomie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832 3-28 p. 1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1976-1977 3-29 p. 1976-1977 (PDF)
Belgische delegaties - Samenstelling - Criteria - Beslissingsbevoegdheid (Vertegenwoordiging van ons land op een buitenlandse plechtigheid) (3-2471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3179 3-41 p. 3179 (PDF)
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2050-2051 3-30 p. 2050-2051 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2857-2858 3-37 p. 2857-2858 (PDF)
Belgocontrol - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4838 3-55 p. 4838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5937 3-62 p. 5937 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-3
p. 9 3-3 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Burgerlijk en kerkelijk huwelijk - Artikel 21 van de Grondwet - Artikel 267 van het Strafwetboek - Overtredingen (Verbod over te gaan tot de inzegening van een huwelijk voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk - Interpretatie in het licht van de evolutie wat de erediensten betreft - Islam) (3-1765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2207-2208 3-32 p. 2207-2208 (PDF)
Burgerlijk en kerkelijk huwelijk - Artikel 21 van de Grondwet - Artikel 267 van het Strafwetboek - Overtredingen (Verbod over te gaan tot de inzegening van een huwelijk voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk - Interpretatie in het licht van de evolutie wat de erediensten betreft - Islam) (3-1766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2163-2164 3-31 p. 2163-2164 (PDF)
Burgerlijk huwelijk - Religieus huwelijk - Uitspraken die gedaan werden door een bedienaar van de islam (Verbod een religieus huwelijk in te zegenen vóór de voltrekking van het burgerlijk huwelijk) (3-27)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 67 3-1 p. 67 (PDF)
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2167-2168 3-31 p. 2167-2168 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - "Vuile hetero"-campagne (3-5422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009-7010 3-69 p. 7009-7010 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1856-1857 3-28 p. 1856-1857 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aantal klachten met burgerlijke partijstelling (Neutraliteit) (3-296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 242-243 3-3 p. 242-243 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - "Vuile hetero" -campagne (3-5626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7559-7560 3-71 p. 7559-7560 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Campagne - Toestemming koningshuis (Gebruik van de foto en van de persoon van de Koningin voor de campagne) (3-6732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9618 3-87 p. 9618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10773-10774 3-90 p. 10773-10774 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Contractuele personeelsleden - Taalaanhorigheid (3-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2553-2554 3-35 p. 2553-2554 (PDF)
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1842 3-28 p. 1842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1998 3-29 p. 1998 (PDF)
Controledienst voor de verzekeringen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1829-1830 3-28 p. 1829-1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1970-1971 3-29 p. 1970-1971 (PDF)
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1837-1838 3-28 p. 1837-1838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1990 3-29 p. 1990 (PDF)
De Interministeriële conferentie voor institutionele hervormingen (Dossier van de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Oprichting Interministeriële conferentie - Voorstel van wet in de Kamer ingediend) (3-457)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-84
p. 9-11 3-84 p. 9-11 (PDF)
De Post - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2040 3-30 p. 2040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3007-3008 3-39 p. 3007-3008 (PDF)
De absolute rechtsonzekerheid die er heerst in verband met de ambtenaren van de federale overheidsdiensten (Ontbreken van taalkaders - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Copernicus-hervorming) (3-551)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-95
p. 76-79 3-95 p. 76-79 (PDF)
De actuele toestand in de onderhandelingen over de verdeling van de nacht- en dagvluchten van en naar de luchthaven van Zaventem (3-881)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-137
p. 12-14 3-137 p. 12-14 (PDF)
De campagne "Migrant van de dag" door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Mediacampagne - Belgische koningin opgevoerd als modelmigrant - Toestemming Paleis) (3-2209)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 141-142 3-210 p. 141-142 (PDF)
De criminologische statistieken (Kritiek op de betrouwbaarheid van de politieke statistieken) (3-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-104
p. 16-20 3-104 p. 16-20 (PDF)
De dienstencheques (Spectaculaire groei van het aantal dienstencheques - Oplopende kostenplaatje - Structurele ingreep om het systeem betaalbaar te houden) (3-1074)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-157
p. 16-18 3-157 p. 16-18 (PDF)
De gevolgen van de opname van het César de Paepeziekenhuis in het Sint-Pietersziekenhuis wat de taalwetgeving betreft (Fusieopname privé-ziekenhuis door openbare ziekenhuis - Toepassing taalwetgeving) (3-1511)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 60-61 3-157 p. 60-61 (PDF)
De grondwettelijkheid van de verkiezingen (Probleem van de voorziene datum voor de verkiezingen en probleem van de kieskringen in het bijzonder de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003) (3-1370)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 35-38 3-199 p. 35-38 (PDF)
De heer Van Hauthem protesteert tegen het samenvallen van een commissie en een openbare vergadering      
  3-204
p. 8 3-204 p. 8 (PDF)
De hoogst onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (en federale culturele instellingen) (3-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 94-96 3-123 p. 94-96 (PDF)
De houding van de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad in het kader van het Brusselse taalrapport voor het jaar 2004 en zijn politieke uitspraken in dat verband (Bevoegdheid inzake toezicht op de toepassing van de taalwetgeving in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad) (3-984)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-149
p. 14-16 3-149 p. 14-16 (PDF)
De huisvestingsproblemen van het Nationaal Geografisch Instituut (3-1866)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 66-68 3-187 p. 66-68 (PDF)
De ingewikkelde toestanden bij inlevering en terugvordering van fiscale zegels naar aanleiding van de afschaffing ervan (3-1402)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-203
p. 9-11 3-203 p. 9-11 (PDF)
De juiste interpretatie van artikel 63 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, betreffende de constitutieve autonomie (Invoering van provinciale kieskringen voor de verkiezingen van de regionale parlementen - Vlaams Parlement - Federale of gewestelijke bevoegdheid) (3-57)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-20
p. 13-14 3-20 p. 13-14 (PDF)
De juridische chaos in de federale overheidsdiensten (Copernicus-hervorming - Ontbreken van taalkaders : rechtsvacuüm - FOD's en POD's - Rechtsgeldigheid van bevorderingen en benoemingen - Beroep bij de Raad van State) (3-407)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-82
p. 74-77 3-82 p. 74-77 (PDF)
De kandidaat-opvolgers Hoog commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties (Voordracht van twee kandidaten door de Belgische regering) (3-630)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-102
p. 7-8 3-102 p. 7-8 (PDF)
De korting op de gasfactuur (Bedrag en tijdstip van de toekenning van de forfaitaire korting) (3-1557)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 116-117 3-159 p. 116-117 (PDF)
De luchthaven van Zaventem (Toekomst van de luchthaven - Harmonisering van de geluidsnormen tussen het Brussels en het Vlaams gewest - Eventuele uitbouw van een tweede nationale luchthaven) (3-754)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-119
p. 44-45 3-119 p. 44-45 (PDF)
De maatregelen om de onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen weg te werken (3-2206)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 138-141 3-210 p. 138-141 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
3-104
p. 37-39 3-104 p. 37-39 (PDF)
  3-104
p. 86 3-104 p. 86 (PDF)
De niet-toepassing van artikel 61, § 6 van de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken aangaande de evocatieplicht van de minister van Binnenlandse Zaken inzake klachten die ingediend zijn bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (3-2149)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 51-52 3-205 p. 51-52 (PDF)
De notie kerkelijk huwelijk (Het burgerlijk huwelijk moet aan de huwelijksinzegening voorafgaan, art. 21 Grondwet en art. 267 Strafwetboek - Toepassing op elk soort religieus huwelijk - Islam) (3-998)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 33-36 3-127 p. 33-36 (PDF)
De onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de FOD's en in de instellingen van openbaar nut (alsook bij de instellingen van sociale zekerheid, de federale wetenschappelijke instellingen, de autonome overheidsbedrijven en de autonome korpsen - Taalwetgeving - Taalkaders - Taalwet in bestuurszaken - Contractueel personeel) (3-727)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 85-89 3-123 p. 85-89 (PDF)
De oprichting van een MUG-dienst in Halle (Medische urgentiedienst in het ziekenhuis van Halle - Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten) (3-692)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 24-26 3-112 p. 24-26 (PDF)
De resultaten van het overleg met het College van procureurs-generaal inzake de controle op het voorafgaan van het burgerlijk huwelijk aan de huwelijksinzegening (3-2210)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 109-110 3-210 p. 109-110 (PDF)
De samenwerking tussen scholen en de politie (Toename van agressie tegenover leerkrachten en schooldirecties - Samenwerkingsakkoorden) (3-187)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 23-24 3-41 p. 23-24 (PDF)
De sanctionering van een aantal burgemeesters uit de faciliteitengemeenten naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen (Gemeentelijke oproepingsbrieven strijdig met de taalwet) (3-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-181
p. 20-21 3-181 p. 20-21 (PDF)
De schending van het territorialiteitsprincipe (Publicatie in Vlaanderen, met de steun van de COCOF, van een tijdschrift door de Vereniging voor de bevordering van de francofonie in Vlaanderen) (3-320)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-60
p. 8-9 3-60 p. 8-9 (PDF)
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bij de komende Europese verkiezingen (Verbod op de dubbele kandidatuur in het kader van de deelstaatverkiezingen en de Europese verkiezingen - Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Kieskring Leuven) (3-23)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 40-47 3-14 p. 40-47 (PDF)
De taalaanhorigheid van de ambtenaren van de FOD Justitie (Hoofdbestuur) (3-600)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 83-84 3-97 p. 83-84 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van BIAC (3-629)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 56-57 3-99 p. 56-57 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van Belgocontrol (3-628)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 71-72 3-99 p. 71-72 (PDF)
De taalaanhorigheid van het personeel van De Post (3-630)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 56-57 3-99 p. 56-57 (PDF)
De taalkennis van de Brusselse politiemanschappen (Gebrek aan tweetalig personeel) (3-1368)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-199
p. 24-27 3-199 p. 24-27 (PDF)
De timing inzake de uitvoering van het spreidingsplan voor de geluidshinder rond Zaventem (Overleg tussen de Brusselse en het Vlaamse Gewest) (3-72)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-21
p. 20-22 3-21 p. 20-22 (PDF)
De toelagen aan de leden van de koninklijke familie (Spanning rond het proces over de marinefraude - Aankondiging van een wetgevend initiatief om de dotatie te splitsen in een privé-gedeelte en een openbaar gedeelte onderworpen aan de controle van het Rekenhof) (3-1357)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-198
p. 6-8 3-198 p. 6-8 (PDF)
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak-Mangold/Helm en de gevolgen daarvan voor de Belgische arbeidswetgeving en het generatiepact (Verbod op leeftijdsdiscriminatie - Verschil in behandeling op basis van leeftijd inzake brugpensioen) (3-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 43-45 3-134 p. 43-45 (PDF)
De uitspraken van de kroonprins en de eensgezindheid ter zake in de regering (Uitspraken over een politieke partij die de splitsing van het land voorstaat tijdens een handelsmissie in China - Traditie van terughoudendheid) (3-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-86
p. 11-14 3-86 p. 11-14 (PDF)
De uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003 inzake een aantal bepalingen van het Kieswetboek (Verbod op de dubbele kandidatuur in het kader van de deelstaatverkiezingen en de Europese verkiezingen - Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Kieskring Leuven) (3-16)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 40-47 3-14 p. 40-47 (PDF)
De verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de Brusselse gemeenten (3-1586)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-161
p. 41-43 3-161 p. 41-43 (PDF)
De vernietiging door de Raad van State van de eerste omzendbrieven betreffende het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord (3-1090)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-159
p. 96-99 3-159 p. 96-99 (PDF)
De vernietiging door de Raad van State van de omzendbrieven van de Brusselse regeringen in het kader van het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord en de agendering van deze beslissing op het Overlegcomité (3-1815)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 32-33 3-181 p. 32-33 (PDF)
De voozitster van de Senaat sprak in haar verwelkoming van een delegatie van het Franse parlement nauwelijks Nederlands, wat onbewust het beeld schetste dat België overwegend Franstalig is      
  3-193
p. 9 3-193 p. 9 (PDF)
De weigering van de burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde om verkiezingen te organiseren (daar ze zich volgens hen grondwettelijk in de onmogelijkheid bevinden om dit te doen en er geen gevolg werd gegeven aan het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003) (3-1472)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-210
p. 30-32 3-210 p. 30-32 (PDF)
De werking van het "Forum" (Communautaire problemen - Staatshervorming - Transfers van Noord naar Zuid) (3-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-19
p. 13-15 3-19 p. 13-15 (PDF)
De wijze waarop hij vragen beantwoordt over zijn buitenlandse reizen en die van zijn voorgangster (3-1249)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 45-47 3-146 p. 45-47 (PDF)
De zaak Fehriye Erdal (Turkse terroriste onderworpen aan een huisarrest) (3-1091)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, wat betreft Justitie en antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, wat betreft Binnenlandse Zaken
3-159
p. 88-94 3-159 p. 88-94 (PDF)
De zwangerschapsuitkering voor gemeenteraadsleden (3-2109)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 47-48 3-203 p. 47-48 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-51
p. 24-32 3-51 p. 24-32 (PDF)
Dienst 100 - Taalproblematiek - West-Vlaanderen (Evaluatie van het systeem Citygis) (3-6511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9276 3-85 p. 9276 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9685 3-87 p. 9685 (PDF)
Dienst 100 - Taalproblematiek - West-Vlaanderen (Evaluatie van het systeem Citygis) (3-6512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9292 3-85 p. 9292 (PDF)
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1839-1840 3-28 p. 1839-1840 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2267-2268 3-32 p. 2267-2268 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubié en mevrouw de Bethune
3-195
p. 67-69 3-195 p. 67-69 (PDF)
  3-195
p. 99-100 3-195 p. 99-100 (PDF)
   Oprichting in de Senaat van het steunpunt burgerschap en burgerzin
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
   Uitgaven voor de viering van 175 jaar België
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
Drugs - Controle in scholen (3-914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1084 3-17 p. 1084 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Van Hauthem, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Europese Unie - Personeel - Gebruik van het Nederlands (3-5653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7778 3-73 p. 7778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8031-8032 3-75 p. 8031-8032 (PDF)
Europese Week in de Senaat : de heer Van Hauthem protesteert tegen het feit dat de heer Van Overmeire niet is opgenomen in de lijst van deelnemers aan de panelgesprekken ; toetreding van Turkije      
  3-85
p. 36 3-85 p. 36 (PDF)
FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1575 3-26 p. 1575 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1725-1726 3-27 p. 1725-1726 (PDF)
FOD Budget en Begrotingscontrole - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1607 3-26 p. 1607 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1578 3-26 p. 1578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1887 3-28 p. 1887 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1526 3-25 p. 1526 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1548 3-25 p. 1548 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2784 3-37 p. 2784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3015-3016 3-39 p. 3015-3016 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1612-1613 3-26 p. 1612-1613 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1529-1530 3-25 p. 1529-1530 (PDF)
FOD Financiën - Personeel - Aanwervingen (3-4623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6198-6199 3-64 p. 6198-6199 (PDF)
FOD Financiën - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1573 3-26 p. 1573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6191-6192 3-64 p. 6191-6192 (PDF)
FOD Informatie en Communicatietechnologie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1552-1553 3-25 p. 1552-1553 (PDF)
FOD Justitie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1505-1506 3-25 p. 1505-1506 (PDF)
FOD Justitie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2373-2374 3-33 p. 2373-2374 (PDF)
FOD Justitie - Werving van personeel buiten taalkader (In het kader van een specifieke expertise) (3-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2409 3-34 p. 2409 (PDF)
FOD Mobiliteit en Vervoer - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1628-1629 3-26 p. 1628-1629 (PDF)
FOD Mobiliteit en Vervoer - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2792 3-37 p. 2792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2939 3-38 p. 2939 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1587-1588 3-26 p. 1587-1588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1785-1787 3-27 p. 1785-1787 (PDF)
FOD Sociale Zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1582-1583 3-26 p. 1582-1583 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1905-1906 3-28 p. 1905-1906 (PDF)
FOD Sociale Zekerheid - Personeel - Ziekteverzuim (volgens taalaanhorigheid) (3-3615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4832 3-55 p. 4832 (PDF)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1584 3-26 p. 1584 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1994-1995 3-29 p. 1994-1995 (PDF)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1588 3-26 p. 1588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4563-4564 3-52 p. 4563-4564 (PDF)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1583 3-26 p. 1583 (PDF)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1586-1586 3-26 p. 1586-1586 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2183 3-31 p. 2183 (PDF)
Fedasil - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4928-4929 3-55 p. 4928-4929 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1841-1842 3-28 p. 1841-1842 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3081 3-40 p. 3081 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3554-3555 3-44 p. 3554-3555 (PDF)
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1837 3-28 p. 1837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2334 3-33 p. 2334 (PDF)
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2791-2792 3-37 p. 2791-2792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7729-7730 3-72 p. 7729-7730 (PDF)
Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1824-1825 3-28 p. 1824-1825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2081 3-30 p. 2081 (PDF)
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1907-1908 3-28 p. 1907-1908 (PDF)
Federaal Planbureau - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1971-1972 3-29 p. 1971-1972 (PDF)
Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - Taalkaders (3-2443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3142 3-40 p. 3142 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (3-4661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6278-6280 3-65 p. 6278-6280 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6735-6738 3-67 p. 6735-6738 (PDF)
  Bul. 3-69
p. 7049-7051 3-69 p. 7049-7051 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (3-4662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6223-6225 3-64 p. 6223-6225 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim - Business Process Re-engineering (BPR) ( Andere invulling van het begrip "ziekteverzuim" dan in de privésector) (3-5431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7386-7387 3-71 p. 7386-7387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8262 3-77 p. 8262 (PDF)
Federale politie - Politiemensen en burgerpersoneel - Taalaanhorigheid (3-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2783 3-37 p. 2783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7662 3-72 p. 7662 (PDF)
Fitnesszaken - Discriminatie van mannen (3-4272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5758 3-62 p. 5758 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7948 3-74 p. 7948 (PDF)
Fonds voor Arbeidsongevallen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2186-2187 3-31 p. 2186-2187 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Kinderopvangvergoeding - Verdeling tussen de gemeenschappen (Aanvullende kinderbijslag als tegemoetkoming in de opvangkosten) (3-1295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-24
p. 1441-1442 3-24 p. 1441-1442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-26
p. 1637 3-26 p. 1637 (PDF)
Fonds voor de Beroepsziekten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1838 3-28 p. 1838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1991 3-29 p. 1991 (PDF)
Functie van arrondissementscommissaris - Cumuleerbaarheid met andere functies (3-5578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7672 3-72 p. 7672 (PDF)
Gegevensbestand Pdata - Betrouwbaarheid van de statistieken (Federale databank die statistische informatie levert over het personeel van de federale overheidsadministraties) (3-3481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4561-4562 3-52 p. 4561-4562 (PDF)
Gevangenissen - Informatiebrochures voor anderstalige gedetineerden (Onverenigbaarheid met de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken) (3-7220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10067 3-89 p. 10067 (PDF)
Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Tweetaligheid (3-3105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4047-4048 3-48 p. 4047-4048 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind (Recht op een gezinsleven, recht om zijn mening te uiten, recht om beschermd te worden tegen elke vorm van exploitatie en recht op aangepaste procedures en instellingen wanneer het wordt verdacht, vervolgd of veroordeeld) (3-265)      
  Bespreking
3-87
p. 34-42 3-87 p. 34-42 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Vervanging van de benaming "Gemeenschaps- en Gewestraden" door de benaming "Gemeenschaps- en Gewestparlementen") (3-671)      
  Amendement nr 2 van de heren Van Hauthem en Van Overmeire, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-671/4
p. 1 3-671/4 p. 1 (PDF)
Het Forum voor de staatshervorming (Volgende vergadering en agenda) (3-492)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-87
p. 21-22 3-87 p. 21-22 (PDF)
Het Verkeersveiligheidsfonds 2006 (Scheeftrekking in de verdeling van de gelden - Maximumbedragen waarop elke politiezone aanspraak kan maken) (3-1178)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 17-20 3-171 p. 17-20 (PDF)
Het achterlaten door Waalse ambulanciers van een gewonde Nederlandstalige vrouw (Tot stand brengen van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden wat betreft de gemeente Voeren) (3-1490)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 38-42 3-213 p. 38-42 (PDF)
Het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-26
p. 33-37 3-26 p. 33-37 (PDF)
Het forum voor de staatshervorming (Agenda - Werking - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) (3-704)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 15-17 3-115 p. 15-17 (PDF)
Het gebrek aan beslissingen op Europees niveau inzake de verlaagde BTW-tarieven en de gevolgen hiervan voor de horeca en de bouwsector (3-975)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-147
p. 15-18 3-147 p. 15-18 (PDF)
Het gebruik der talen in de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen wat betreft de rand- en taalgrensgemeenten (3-1310)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 15-16 3-191 p. 15-16 (PDF)
Het gebruik der talen in de oproepingsbrieven voor de verkiezingen (3-226)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-45
p. 11-12 3-45 p. 11-12 (PDF)
Het gebruik van alleen de officiële Nederlandstalige naam van gemeentes in de stations van de NMBS (3-1384)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 32 3-200 p. 32 (PDF)
Het gebruik van valse adressen door verantwoordelijke uitgevers (FDF-tijdschrift "Carrefour" onrechtstreeks gefinancierd door de Franse Gemeenschap - Gerechtelijk onderzoek) (3-2208)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 76-77 3-212 p. 76-77 (PDF)
Het overnemen door de federale overheid van de door de Vlaamse overheid verworpen kosten bij het versturen van kiesoproepingsbrieven in faciliteitengemeenten (3-242)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-46
p. 15-16 3-46 p. 15-16 (PDF)
Het paramedisch interventieteam in Halle (De problematiek van de ontoereikendheid van de mobiele urgentiegroepen in het zuidwesten van Vlaams Brabant, inzonderheid wat het taalgebruik betreft) (3-1049)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 17-18 3-154 p. 17-18 (PDF)
Het taalgebruik bij het afleggen van rijexamens (Rijexamens, zowel theoretische als praktische, in andere dan de landstalen - Aanwezigheid van een tolk) (3-1250)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 58-61 3-146 p. 58-61 (PDF)
Het taalgebruik in de faciliteitengemeenten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (Toepassing van de omzendbrief-Peeters) (3-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-123
p. 59-61 3-123 p. 59-61 (PDF)
Het uitrukken van een ziekenwagen met personeel zonder kennis van het Nederlands naar de Vlaamse gemeente Galmaarden (3-1492)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnelandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 42-43 3-213 p. 42-43 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (3-1260)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 52-53 3-146 p. 52-53 (PDF)
Het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de FOD Financiën, Administratie der Pensioenen (Opsplitsing per taalgroep) (3-1263)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 51-52 3-146 p. 51-52 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4786-4787 3-54 p. 4786-4787 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1763-1764 3-27 p. 1763-1764 (PDF)
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1838-1839 3-28 p. 1838-1839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1991-1993 3-29 p. 1991-1993 (PDF)
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1845-1846 3-28 p. 1845-1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2123-2124 3-30 p. 2123-2124 (PDF)
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1837 3-28 p. 1837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2103-2105 3-30 p. 2103-2105 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
3-101
p. 23-26 3-101 p. 23-26 (PDF)
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Instituut voor Veterinaire Keuring - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2046 3-30 p. 2046 (PDF)
Instituut voor Veterinaire Keuring - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3125 3-40 p. 3125 (PDF)
Justitiehuizen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1567 3-26 p. 1567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1863-1864 3-28 p. 1863-1864 (PDF)
Kanselarij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1591-1592 3-26 p. 1591-1592 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1979-1980 3-29 p. 1979-1980 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalhaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1835 3-28 p. 1835 (PDF)
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1978-1979 3-29 p. 1978-1979 (PDF)
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2787 3-37 p. 2787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8859-8860 3-81 p. 8859-8860 (PDF)
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1977-1978 3-29 p. 1977-1978 (PDF)
Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2469 3-34 p. 2469 (PDF)
Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis - Taalkader - Vaststelling (3-414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 417-418 3-6 p. 417-418 (PDF)
Koninklijk Museum van het leger en van de krijgsgeschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1828 3-28 p. 1828 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1967 3-29 p. 1967 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1980-1981 3-29 p. 1980-1981 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8860-8861 3-81 p. 8860-8861 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1835-1836 3-28 p. 1835-1836 (PDF)
Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs - Taalbepalingen - Strijdigheid met de Grondwet (3-2369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2981 3-39 p. 2981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4929-4931 3-55 p. 4929-4931 (PDF)
Koninklijke Bibliotheek van België Albert I - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832 3-28 p. 1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1976 3-29 p. 1976 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2055 3-30 p. 2055 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2551-2552 3-35 p. 2551-2552 (PDF)
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8861 3-81 p. 8861 (PDF)
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1981-1982 3-29 p. 1981-1982 (PDF)
Koninklijke Musea voor schone kunsten van België - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1982-1983 3-29 p. 1982-1983 (PDF)
Koninklijke Sterrenwacht van België - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832-1832 3-28 p. 1832-1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1975 3-29 p. 1975 (PDF)
Krijgsmacht - Militair en burgerpersoneel - Taalaanhorigheid (3-2240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2787 3-37 p. 2787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2918 3-38 p. 2918 (PDF)
Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1836-1837 3-28 p. 1836-1837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1988-1990 3-29 p. 1988-1990 (PDF)
Leiding van de vergadering      
  Persoonlijk feit van de heer Van Hauthem
3-191
p. 37 3-191 p. 37 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1896-1897 3-28 p. 1896-1897 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2918-2919 3-38 p. 2918-2919 (PDF)
NAVO-hoofdkwartier te Evere - Personeel - Gebruik van het Nederlands (3-5652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7778 3-73 p. 7778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7926-7927 3-74 p. 7926-7927 (PDF)
NMBS - Personeel - Kennis van de tweede taal (3-7628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10393 3-90 p. 10393 (PDF)
NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2040-2041 3-30 p. 2040-2041 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2254-2256 3-32 p. 2254-2256 (PDF)
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1828-1829 3-28 p. 1828-1829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1967-1968 3-29 p. 1967-1968 (PDF)
Nationaal Geografisch Instituut - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1742-1743 3-27 p. 1742-1743 (PDF)
Nationaal Instituut voor Criminalistiek - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1815 3-28 p. 1815 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1949-1952 3-29 p. 1949-1952 (PDF)
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1828 3-28 p. 1828 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2262-2263 3-32 p. 2262-2263 (PDF)
Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden - Personeel - Taalhaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1847 3-28 p. 1847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2125-2126 3-30 p. 2125-2126 (PDF)
Nationaal Orkest van België - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2057-2058 3-30 p. 2057-2058 (PDF)
Nationaal Orkest van België - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2552-2553 3-35 p. 2552-2553 (PDF)
Nationale Arbeidsraad - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1846 3-28 p. 1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2184 3-31 p. 2184 (PDF)
Nationale Delcrederedienst - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1831 3-28 p. 1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2168-2169 3-31 p. 2168-2169 (PDF)
Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2040 3-30 p. 2040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2252-2253 3-32 p. 2252-2253 (PDF)
Nationale Plantentuin van België - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2434-2435 3-34 p. 2434-2435 (PDF)
Nieuwe Airbus-toestellen - Laattijdige levering - Gevolgen voor de Belgische nijverheid (3-5580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7621-7622 3-72 p. 7621-7622 (PDF)
Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 (3-1954)      
  Bespreking
3-193
p. 26-30 3-193 p. 26-30 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-474) (3-473)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Hauthem c.s.
3-473/2
p. 1-2 3-473/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heer Van Hauthem c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-473/4
p. 1-2 3-473/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-41
p. 37-48 3-41 p. 37-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 4-8 3-8 p. 4-8 (PDF)
  3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten (Wegwerken van tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen en rechtzetting van materiële vergissingen die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden : wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de bijzondere wet van 22 januari 2002 [tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere wet van 12 januari 1981 m.b.t. de Brusselse instellingen inzake de Vlaamse, Waalse en Brusselse verkiezingen] en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (3-475)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf (3-601)      
  Bespreking
3-92
p. 32-36 3-92 p. 32-36 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiëren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17-18 3-217 p. 17-18 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 26-27 3-217 p. 26-27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30-31 3-217 p. 30-31 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33-34 3-217 p. 33-34 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 34-35 3-217 p. 34-35 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 35-36 3-217 p. 35-36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 43-44 3-217 p. 43-44 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 45-46 3-217 p. 45-46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46-47 3-217 p. 46-47 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 49-50 3-217 p. 49-50 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
  3-217
p. 68-69 3-217 p. 68-69 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
  3-217
p. 73-74 3-217 p. 73-74 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
  3-217
p. 75-76 3-217 p. 75-76 (PDF)
  3-217
p. 76-77 3-217 p. 76-77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
  3-217
p. 78-79 3-217 p. 78-79 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 80-81 3-217 p. 80-81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
  3-217
p. 82-83 3-217 p. 82-83 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
  3-217
p. 83-84 3-217 p. 83-84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84-85 3-217 p. 84-85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85-86 3-217 p. 85-86 (PDF)
  3-217
p. 86-87 3-217 p. 86-87 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89-90 3-217 p. 89-90 (PDF)
  3-217
p. 90-91 3-217 p. 90-91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91-92 3-217 p. 91-92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93-94 3-217 p. 93-94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Ontwikkelcirkels - Evaluatie door de ambtenaren (3-6770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9761-9762 3-87 p. 9761-9762 (PDF)
Openbaar vervoer - Reclame op voertuigen (Verkeersveiligheid) (3-6817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9621 3-87 p. 9621 (PDF)
Overheidsdiensten - Personeelssterkte - Statistisch materiaal (Verstrekking via het Internet via het gegevensbestand "Pdata") (3-1294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-24
p. 1478-1480 3-24 p. 1478-1480 (PDF)
Overheidsdiensten en -instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Fonds voor Arbeidsongevallen - HWV - Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden - Nationale Arbeidsraad - Pool van Zeelieden ter Koopvaardij - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) (3-4206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5389-5390 3-59 p. 5389-5390 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5701-5703 3-61 p. 5701-5703 (PDF)
Overheidsdiensten en -instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4832 3-55 p. 4832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5280-5282 3-58 p. 5280-5282 (PDF)
Overheidsdiensten en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (3-4269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5753-5754 3-62 p. 5753-5754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6907-6909 3-68 p. 6907-6909 (PDF)
  Bul. 3-84
p. 9201-9202 3-84 p. 9201-9202 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3523-3524 3-44 p. 3523-3524 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3492 3-44 p. 3492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4850-4851 3-55 p. 4850-4851 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3497 3-44 p. 3497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4148 3-49 p. 4148 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3499 3-44 p. 3499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4406-4407 3-51 p. 4406-4407 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3502 3-44 p. 3502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4160-4162 3-49 p. 4160-4162 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3503 3-44 p. 3503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5340 3-59 p. 5340 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3547 3-44 p. 3547 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3504 3-44 p. 3504 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5346-5348 3-59 p. 5346-5348 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3505-3506 3-44 p. 3505-3506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3750-3751 3-45 p. 3750-3751 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3564-3565 3-44 p. 3564-3565 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3513 3-44 p. 3513 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3574 3-44 p. 3574 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3517 3-44 p. 3517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3788-3789 3-45 p. 3788-3789 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3519 3-44 p. 3519 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3789 3-45 p. 3789 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3585 3-44 p. 3585 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3590 3-44 p. 3590 (PDF)
POD Activa - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand Pdata) (3-1316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1572-1573 3-26 p. 1572-1573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1953-1954 3-29 p. 1953-1954 (PDF)
POD Consumentenzaken - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1583-1584 3-26 p. 1583-1584 (PDF)
POD Consumentenzaken - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1588 3-26 p. 1588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4563 3-52 p. 4563 (PDF)
POD Consumentenzaken - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (3-4207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5336 3-59 p. 5336 (PDF)
POD Duurzame Ontwikkeling - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1634-1635 3-26 p. 1634-1635 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1627 3-26 p. 1627 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1636-1637 3-26 p. 1636-1637 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4627 3-53 p. 4627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5361-5363 3-59 p. 5361-5363 (PDF)
  Bul. 3-63
p. 6088-6089 3-63 p. 6088-6089 (PDF)
POD Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand Pdata) (3-1324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1523 3-25 p. 1523 (PDF)
POD Wetenschapsbeleid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1582 3-26 p. 1582 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1757-1758 3-27 p. 1757-1758 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur - Taalaanhorigheid - VZW Filharmonische Vereniging, van de NV van publiek recht Paleis voor Schone Kunsten, directeur en zakelijk leider (3-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2697 3-36 p. 2697 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2056-2057 3-30 p. 2056-2057 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Taalbeleid (3-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 327 3-5 p. 327 (PDF)
Park van Tervuren - Beheer door de Regie der Gebouwen (3-5726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7882 3-74 p. 7882 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9057-9058 3-83 p. 9057-9058 (PDF)
Park van Tervuren - Conventie met het Vlaamse Gewest (3-7223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10073 3-89 p. 10073 (PDF)
Park van Tervuren - Overdracht aan het Vlaams Gewest (3-5739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7889-7890 3-74 p. 7889-7890 (PDF)
Pdata - Toegankelijkheid van de informatie - Correspondenten (3-2217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2754-2755 3-36 p. 2754-2755 (PDF)
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1873 3-28 p. 1873 (PDF)
Plaatselijke besturen - Pensioenbijdragen (Ambtenaren van gemeentebesturen, OCMW's provinciebesturen, intercommunales en politiezones - Opsplitsing per gewest en per statuut) (3-3692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4979 3-56 p. 4979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5150-5151 3-57 p. 5150-5151 (PDF)
Politiepatrouilles in en rond scholen (Geweld op school) (3-295)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-62
p. 19-21 3-62 p. 19-21 (PDF)
Pool van de zeelieden ter koopvaardij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1846-1847 3-28 p. 1846-1847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2124-2125 3-30 p. 2124-2125 (PDF)
Proef voor de overgang van ambtenaren naar niveau A - Teleurstellende resultaten - Evaluatie (3-6816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9618 3-87 p. 9618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9967-9969 3-88 p. 9967-9969 (PDF)
RVA - VDAB, Forem en BGDA - Uitwisseling van gegevens (Controle op de bereidwilligheid tot werken - Gewestelijke verschillen) (3-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 972 3-15 p. 972 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1420-1421 3-23 p. 1420-1421 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechterlijke orde - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2779-2780 3-37 p. 2779-2780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2903-2904 3-38 p. 2903-2904 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  De heer Van Hauthem protesteert tegen het feit dat het Bureau van de Senaat niet werd ingelicht over de organisatie in de Senaat van een colloquium ter herdenking van de 175ste verjaardag van België
3-100
p. 9-10 3-100 p. 9-10 (PDF)
  Bespreking van een voorstel van resolutie terwijl noch de indiener noch de rapporteur aanwezig zijn
3-113
p. 27 3-113 p. 27 (PDF)
  Over de regeling van werkzaamheden (Programmawet) - De regering vraagt de dringende behandeling - De heer Van Hauthem is van oordeel dat het agendavoorstel van het Bureau aan de plenaire vergadering dient te worden voorgelegd
3-119
p. 7-8 3-119 p. 7-8 (PDF)
  3-119
p. 35-37 3-119 p. 35-37 (PDF)
  Ongenoegen over de wijze waarop de werkzaamheden worden geregeld
3-132
p. 66-67 3-132 p. 66-67 (PDF)
  3-132
p. 67 3-132 p. 67 (PDF)
  3-132
p. 68 3-132 p. 68 (PDF)
  Wens van de heer Cheffert dat men hem een afschrift zou overhandigen van de antwoorden op zijn vragen om uitleg, gezien mevrouw Onkelinx niet aanwezig kan zijn
3-134
p. 65-66 3-134 p. 65-66 (PDF)
  mevrouw de Bethune vindt het onbehoorlijk hoe de regering de vragen van de senatoren beantwoordt en heeft opmerkingen geformuleerd in het Bureau
3-137
p. 71-72 3-137 p. 71-72 (PDF)
  Over het voorlezen van de antwoorden op de vragen, wat een debat onmogelijk maakt - Rol van de Senaat
3-187
p. 67-68 3-187 p. 67-68 (PDF)
  3-187
p. 72 3-187 p. 72 (PDF)
  3-187
p. 74 3-187 p. 74 (PDF)
  3-187
p. 75 3-187 p. 75 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  3-93
p. 31 3-93 p. 31 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-128
p. 32-33 3-128 p. 32-33 (PDF)
   Belasting op de kapitalisatiebeveks
3-128
p. 33 3-128 p. 33 (PDF)
   Economische groei
3-128
p. 32 3-128 p. 32 (PDF)
   Eenmalige bevrijdende aangifte
3-128
p. 32-33 3-128 p. 32-33 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
3-128
p. 34-35 3-128 p. 34-35 (PDF)
   Medewerking van de gewesten aan de financiering van de sociale zekerheid
3-128
p. 33 3-128 p. 33 (PDF)
   Parlement buiten spel door de regering
3-128
p. 32 3-128 p. 32 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-128
p. 35 3-128 p. 35 (PDF)
   Toekomst van Europa
3-128
p. 35-36 3-128 p. 35-36 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Fiscale autonomie van de gewesten
3-129
p. 24 3-129 p. 24 (PDF)
   Interculturele dialoog
3-129
p. 22-23 3-129 p. 22-23 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-129
p. 23-24 3-129 p. 23-24 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-78
p. 29 3-78 p. 29 (PDF)
   DHL-dossier
3-78
p. 30 3-78 p. 30 (PDF)
   Financieel evenwicht van de sociale zekerheid
3-78
p. 30 3-78 p. 30 (PDF)
   Institutioneel forum - Hervorming van de Senaat - Pariteit
3-78
p. 31 3-78 p. 31 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
3-78
p. 31-33 3-78 p. 31-33 (PDF)
   Werkgelegenheidsplan
3-78
p. 29 3-78 p. 29 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Extra accijnzen op tabak
3-79
p. 44 3-79 p. 44 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Gezond economisch beleid - Crisis bij Ford Genk
3-16
p. 33 3-16 p. 33 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid - Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 24-25 3-184 p. 24-25 (PDF)
  3-184
p. 25 3-184 p. 25 (PDF)
  3-184
p. 26-27 3-184 p. 26-27 (PDF)
   Bestrijding van tabaksverbruik - Accijnsverhoging
3-184
p. 23 3-184 p. 23 (PDF)
   Concurrentiekracht van onze bedrijven
3-184
p. 25 3-184 p. 25 (PDF)
   Evolutie van de tewerkstelling - Scheppen van werkgelegenheid
3-184
p. 25 3-184 p. 25 (PDF)
   Kritiek op het begrotingsbeleid
3-184
p. 22-26 3-184 p. 22-26 (PDF)
   Nieuwe heffing op verpakkingen die het milieu schaden
3-184
p. 22-24 3-184 p. 22-24 (PDF)
   Strijd tegen fiscale fraude
3-184
p. 24 3-184 p. 24 (PDF)
Regie der Gebouwen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1818 3-28 p. 1818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1956-1957 3-29 p. 1956-1957 (PDF)
Reglementering inzake parkeerschijven - Overeenstemming met de taalwetgeving (3-3454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4629 3-53 p. 4629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5549-5550 3-60 p. 5549-5550 (PDF)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1846 3-28 p. 1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2124 3-30 p. 2124 (PDF)
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2187-2188 3-31 p. 2187-2188 (PDF)
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4831-4832 3-55 p. 4831-4832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5026 3-56 p. 5026 (PDF)
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1836 3-28 p. 1836 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1986-1988 3-29 p. 1986-1988 (PDF)
Rijksdienst voor Pensioenen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1919-1921 3-28 p. 1919-1921 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1839 3-28 p. 1839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2106-2108 3-30 p. 2106-2108 (PDF)
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Langdurig werklozen - Koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk - Toepassing (3-1887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2439-2440 3-34 p. 2439-2440 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2750-2752 3-36 p. 2750-2752 (PDF)
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) - Gewestelijke diensten - Personeel - Statistieken (Gebruik der talen) (3-2440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3126-3127 3-40 p. 3126-3127 (PDF)
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762-1763 3-27 p. 1762-1763 (PDF)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1839 3-28 p. 1839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1993-1994 3-29 p. 1993-1994 (PDF)
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1838 3-28 p. 1838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2105-2106 3-30 p. 2105-2106 (PDF)
Strafinrichting - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Contractuele personeelsleden (3-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2248 3-32 p. 2248 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1567 3-26 p. 1567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1864-1865 3-28 p. 1864-1865 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (Cijfers voor de Justitiehuizen en het Penitentiair Onderzoeks- en klinisch Observatiecentrum) (3-4205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5737 3-62 p. 5737 (PDF)
Taalgebruik in bestuurszaken - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Jaarverslag van de minister van Buitenlandse Zaken (3-5985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8663-8664 3-80 p. 8663-8664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8970 3-82 p. 8970 (PDF)
Vakbonden - Subsidies voor opdrachten in het kader van de Copernicushervorming - Discriminatie van de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD) (3-4511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6220-6221 3-64 p. 6220-6221 (PDF)
Vakbonden - Subsidies voor opdrachten in het kader van de Copernicushervorming - Discriminatie van de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD) (ten opzichte van de in de Nationale Arbeidsraad zetelende vakorganisaties) (3-4510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5799-5800 3-62 p. 5799-5800 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Ondervoorzitters - Aanwijzing (3-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1670 3-27 p. 1670 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1882-1883 3-28 p. 1882-1883 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vergadering van de afdelingen - Geagendeerde dossiers - Verwijzing naar een latere datum (3-2434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3074 3-40 p. 3074 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3190 3-41 p. 3190 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vernieuwing - Rechtsgeldigheid van de adviezen (3-1509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1670 3-27 p. 1670 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1883 3-28 p. 1883 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7186-7187 3-70 p. 7186-7187 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7203-7204 3-70 p. 7203-7204 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7502-7503 3-71 p. 7502-7503 (PDF)
  Bul. 3-73
p. 7833 3-73 p. 7833 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7282 3-70 p. 7282 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7305 3-70 p. 7305 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7323 3-70 p. 7323 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7324 3-70 p. 7324 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7325 3-70 p. 7325 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7328 3-70 p. 7328 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7369 3-71 p. 7369 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7430-7431 3-71 p. 7430-7431 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7383 3-71 p. 7383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7915-7918 3-74 p. 7915-7918 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7490 3-71 p. 7490 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7496-7497 3-71 p. 7496-7497 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7386 3-71 p. 7386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7684-7688 3-72 p. 7684-7688 (PDF)
  Bul. 3-75
p. 8068-8069 3-75 p. 8068-8069 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7545-7546 3-71 p. 7545-7546 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7394 3-71 p. 7394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7941 3-74 p. 7941 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7566-7567 3-71 p. 7566-7567 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-78
p. 8467 3-78 p. 8467 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7397 3-71 p. 7397 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7585 3-71 p. 7585 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7398 3-71 p. 7398 (PDF)
Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (3-4220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-61
p. 5607 3-61 p. 5607 (PDF)
Verkeersbelasting - Aanslagbiljetten - Taalgebruik (3-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1372-1373 3-23 p. 1372-1373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-26
p. 1602-1603 3-26 p. 1602-1603 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (3-1408)      
  Bespreking
3-154
p. 41-44 3-154 p. 41-44 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 13-14 3-217 p. 13-14 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19-20 3-217 p. 19-20 (PDF)
  3-217
p. 20-21 3-217 p. 20-21 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 44-45 3-217 p. 44-45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 47-48 3-217 p. 47-48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 50-51 3-217 p. 50-51 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 63-64 3-217 p. 63-64 (PDF)
  3-217
p. 64-65 3-217 p. 64-65 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
  3-217
p. 67-68 3-217 p. 67-68 (PDF)
  3-217
p. 70-71 3-217 p. 70-71 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
  3-217
p. 74-75 3-217 p. 74-75 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 92-93 3-217 p. 92-93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Voorstel tot verklaring van herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (3-1640)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement teneinde het aantal commissieleden te verhogen (Nieuw opschrift : Voorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 86 van het Reglement van de Senaat teneinde het aantal commissieleden te verhogen) (17 per commissie i.p.v. 15 - Vertegenwoordiging met stemrecht van de franstalige oppositie in de commissies en in het bureau van de Senaat) (3-73)      
  Algemene bespreking
3-6
p. 26-28 3-6 p. 26-28 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Amendement nr 1 van de heren Van Hauthem en Ceder
3-1393/2
p. 1 3-1393/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 53-57 3-130 p. 53-57 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 49ter in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda in de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn voorschrijft of toelaat (Faciliteitengemeenten) (3-1838)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
3-1838/1
p. 1-5 3-1838/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 71 en 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Procedure voor vervroegde ontbinding van de deelstaatparlementen) (3-1197)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
3-1197/1
p. 1-2 3-1197/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Eedformule voor de gemeenschaps- en gewestministers en de leden van de Raden) (3-846)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
3-846/1
p. 1-3 3-846/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van de vestigingsvoorwaarden (Vestiging en inplanting van grootschalige detailhandel) (3-1931)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Van Hauthem
3-1931/1
p. 1-3 3-1931/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (3-12)      
  Bespreking
3-113
p. 26-28 3-113 p. 26-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Bespreking
3-170
p. 43-50 3-170 p. 43-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Lionel Vandenberghe, Hugo Vandenberghe en Destexhe
3-171
p. 68-69 3-171 p. 68-69 (PDF)
  3-171
p. 127-128 3-171 p. 127-128 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Stemming over de conclusie van de commissie en stemverklaringen van de heer Van Hauthem en mevrouw de Bethune
3-159
p. 80-81 3-159 p. 80-81 (PDF)
  3-159
p. 130-131 3-159 p. 130-131 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens (Gezelschapsdieren) (3-832)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Van Hauthem
3-157
p. 41-42 3-157 p. 41-42 (PDF)
  3-157
p. 72 3-157 p. 72 (PDF)
Voorstel van resolutie over het wereldwijd waarborgen van de rechten van de vrouw, naar aanleiding van het gewelddadig optreden in Turkije tegen vrouwen die manifesteerden voor meer rechten en tegen onderdrukking, seksuele uitbuiting en geweld (Het land is niet rijp voor democratie, laat staan voor een toetreding tot Europa) (3-1174)      
  Voorstel van mevrouw Jansegers en de heren Van Hauthem en Van Overmeire
3-1174/1
p. 1-4 3-1174/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (3-1821)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Van Overmeire, Verreycken en Buysse en mevrouw Jansegers
3-1821/1
p. 1-35 3-1821/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2140/1
p. 1-4 3-2140/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2149/1
p. 1 3-2149/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2242/1
p. 1 3-2242/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39-40 3-217 p. 39-40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2243/1
p. 1 3-2243/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2244/1
p. 1 3-2244/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2245/1
p. 1 3-2245/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2246/1
p. 1 3-2246/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2247/1
p. 1 3-2247/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2248/1
p. 1 3-2248/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2249/1
p. 1 3-2249/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2250/1
p. 1 3-2250/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2251/1
p. 1 3-2251/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2150/1
p. 1 3-2150/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2252/1
p. 1 3-2252/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2253/1
p. 1 3-2253/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 40-13 3-217 p. 40-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2254/1
p. 1 3-2254/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40-41 3-217 p. 40-41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2255/1
p. 1 3-2255/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2256/1
p. 1 3-2256/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2257/1
p. 1 3-2257/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2258/1
p. 1 3-2258/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2259/1
p. 1 3-2259/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2260/1
p. 1 3-2260/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2261/1
p. 1 3-2261/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2262/1
p. 1 3-2262/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2151/1
p. 1 3-2151/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2152/1
p. 1 3-2152/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2263/1
p. 1 3-2263/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2264/1
p. 1 3-2264/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2265/1
p. 1 3-2265/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2266/1
p. 1 3-2266/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2267/1
p. 1 3-2267/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2268/1
p. 1 3-2268/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2269/1
p. 1 3-2269/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2270/1
p. 1 3-2270/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2271/1
p. 1 3-2271/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2272/1
p. 1 3-2272/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2153/1
p. 1 3-2153/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2273/1
p. 1 3-2273/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2274/1
p. 1 3-2274/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2275/1
p. 1 3-2275/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2276/1
p. 1 3-2276/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2277/1
p. 1 3-2277/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2278/1
p. 1 3-2278/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2279/1
p. 1 3-2279/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2280/1
p. 1 3-2280/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2281/1
p. 1 3-2281/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2282/1
p. 1 3-2282/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2154/1
p. 1 3-2154/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2283/1
p. 1 3-2283/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2284/1
p. 1 3-2284/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2285/1
p. 1 3-2285/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2286/1
p. 1 3-2286/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2287/1
p. 1 3-2287/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2288/1
p. 1 3-2288/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2289/1
p. 1 3-2289/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2290/1
p. 1 3-2290/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2291/1
p. 1 3-2291/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2292/1
p. 1 3-2292/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2155/1
p. 1 3-2155/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2156/1
p. 1 3-2156/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2293/1
p. 1 3-2293/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2294/1
p. 1 3-2294/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2295/1
p. 1 3-2295/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2296/1
p. 1 3-2296/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2297/1
p. 1 3-2297/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2298/1
p. 1 3-2298/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2299/1
p. 1 3-2299/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2300/1
p. 1 3-2300/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2301/1
p. 1 3-2301/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2302/1
p. 1 3-2302/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2157/1
p. 1 3-2157/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2303/1
p. 1 3-2303/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2304/1
p. 1 3-2304/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2305/1
p. 1 3-2305/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2306/1
p. 1 3-2306/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2307/1
p. 1 3-2307/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2308/1
p. 1 3-2308/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2309/1
p. 1 3-2309/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2310/1
p. 1 3-2310/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2311/1
p. 1 3-2311/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2312/1
p. 1 3-2312/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2158/1
p. 1 3-2158/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2313/1
p. 1 3-2313/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2314/1
p. 1 3-2314/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2315/1
p. 1 3-2315/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2316/1
p. 1 3-2316/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2317/1
p. 1 3-2317/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2318/1
p. 1 3-2318/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2319/1
p. 1 3-2319/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2320/1
p. 1 3-2320/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2321/1
p. 1 3-2321/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2322/1
p. 1 3-2322/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2159/1
p. 1 3-2159/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2323/1
p. 1 3-2323/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2324/1
p. 1 3-2324/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2325/1
p. 1 3-2325/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2326/1
p. 1 3-2326/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2327/1
p. 1 3-2327/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2328/1
p. 1 3-2328/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2329/1
p. 1 3-2329/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2330/1
p. 1 3-2330/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2331/1
p. 1 3-2331/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2332/1
p. 1 3-2332/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2160/1
p. 1 3-2160/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2333/1
p. 1 3-2333/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2334/1
p. 1 3-2334/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Proposition de MM. Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire et Verreycken et de Mmes Jansegers et Van dermeersch
3-2335/1
p. 1 3-2335/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2336/1
p. 1 3-2336/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2337/1
p. 1 3-2337/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2338/1
p. 1 3-2338/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Intrekking
3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2339/1
p. 1 3-2339/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2340/1
p. 1 3-2340/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2341/1
p. 1 3-2341/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2141/1
p. 1 3-2141/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2161/1
p. 1 3-2161/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2162/1
p. 1 3-2162/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21-22 3-217 p. 21-22 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (3-2379)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2163/1
p. 1 3-2163/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 69-70 3-217 p. 69-70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2164/1
p. 1 3-2164/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22-23 3-217 p. 22-23 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2165/1
p. 1 3-2165/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2166/1
p. 1 3-2166/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23-24 3-217 p. 23-24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2167/1
p. 1 3-2167/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2168/1
p. 1 3-2168/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24-25 3-217 p. 24-25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2169/1
p. 1 3-2169/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2170/1
p. 1 3-2170/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2171/1
p. 1 3-2171/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25-26 3-217 p. 25-26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2142/1
p. 1 3-2142/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14-15 3-217 p. 14-15 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2172/1
p. 1 3-2172/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en