Schriftelijke vragen van 3-6901 tot 3-7000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6901 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2080
3-6902 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2094
3-6903 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Dopinggebruik - Dopingproducten - Spammails.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2093
3-6904 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2081
3-6905 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2090
3-6906 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Koninklijke Munt van BelgiŽ - Toekomst.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2067
3-6907 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Migratiefenomenen op het Belgische grondgebied - Studie - Bestelling bij de universiteit van Rotterdam.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2088
3-6908 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Irak - Crisisbeheersing - Ontwikkeling - Houding van BelgiŽ.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2083
3-6909 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Personen met een handicap - Gasmaatschappijen - Verminderd tarief.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2066
3-6910 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch en paramedisch personeel - Lage inkomsten - Noodzakelijke maatregelen.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2073
3-6911 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Toegang tot het beroep - Erkenning.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Aanvullend antwoord 11/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2075
3-6912 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Europees Sociaal Fonds (EFS) - Middelen - Criteria tot aanwending - Gesteunde projecten.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2086
3-6913 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Elektriciteitsintercommunales - Productie van groene elektriciteit uit afval - Fiscaal statuut.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6914 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Personen met beperkte mobiliteit - Toegang tot de stembureaus.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6915 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Werkloosheid - begeleidingsplan voor werkzoekenden - Resultaten - Controlecriteria.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6916 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6917 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 9/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6918 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6919 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6920 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6921 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6922 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Aanvullend antwoord 24/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6923 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6924 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6925 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6926 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6927
3-6927 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6926
3-6928 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6929 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6930 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6931 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6932 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6933 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6934 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6935 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Aanvullend antwoord 11/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6936 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6937 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6938 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 16/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6939
3-6939 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 27/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6938
3-6940 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Tabaksproducten - Fiscaal beleid.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6941 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Darfoer - Politieke toestand - Steun.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6942 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Palestina - Beperking van toegangsvisa.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6943 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ecuador - De Quechua van Sarayaku - Verklaring over de rechten van inheemse volkeren - Houding van BelgiŽ.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6944 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Bermuda - Behandeling van Europese burgers - Schending van het wederkerigheidsbeginsel.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6945
3-6945 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Bermuda - Behandeling van Europese burgers - Schending van het wederkerigheidsbeginsel.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6944
3-6946 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Europees defensieagentschap - Strategische overwegingen - "Langetermijnvisie"-rapport.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6947 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Mobiliteit  
  Autocars - Veiligheid - Maatregelen.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6948 Cornil Jean (PS) minister van Mobiliteit  
  NMBS - Werving - Voormalige werknemers van Volkswagen Vorst.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6949
3-6949 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Werving - Voormalige werknemers van Volkswagen Vorst.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 10/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6948
3-6950 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Vlaams Gewest - Wooncode - Maatregelen van de Vlaamse overheid - Advies van de Europese Commissie.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6951 Bousakla Mimount (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Eer- en bloedwraak - Opleiding - Maatregelen.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6952 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Internet - Breedbandaansluitingen - Sociaal tarief.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 20/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6953 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ingrepen tot geslachtswijziging - Terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6954 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4556
3-6955 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voorverpakte voedingsmiddelen - Etikettering - Controle.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6956 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening - Huidige werking - Toekomstperspectieven.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6957 Schouppe Etienne (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Openbare sector - Pensioenen - Perequatie op basis van de verloning.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Rappel 30/3/2007
  Verzending vraag 30/3/2007
3-6958 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioendienst voor de overheidssector - Berekeningsprogramma voor pensioenen - Gebreken.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 14/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6959 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Speciale tarieven.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6960 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Postbeambten - Productiviteit - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6961 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Wet van 31 december 1851 op de loterijen - Toepassing - Aanpassing aan de huidige normen.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 17/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6962
3-6962 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Wet van 31 december 1851 op de loterijen - Toepassing - Aanpassing aan de huidige normen.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Antwoord 20/2/2007
  Doorverwijzing vraag 27/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6961
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-7236
3-6963 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinen - Dodelijke ongevallen.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 10/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6964 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  GEN-lijn 50A Brussel-Denderleeuw - Geluidsoverlast.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6965 Talhaoui Fauzaya (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gezondheidszorg - Toegankelijkheid - Illegalen.
  Verzending vraag 9/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2072
3-6966 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Dienstencheques - Terugverdieneffecten.
  Verzending vraag 9/2/2007
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2101
3-6967 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Eenheidsstatuut - Verslag werkgroep.
  Verzending vraag 9/2/2007
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2102
3-6968 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wettelijke samenwoning - Verdeling van verschillende vormen van samenwonen.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 20/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6969
3-6969 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wettelijke samenwoning - Verdeling van verschillende vormen van samenwonen.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6968
3-6970 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Aanwerving van studenten.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6971 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dienst Patrimoniumdocumentatie - Administrateur-generaal - Overbrenging van nieuwjaarswensen.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6972 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Managementfuncties N-2 - Opdrachten.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6973 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Aanstelling van advocaten belast met de verdediging.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6974 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Extreme warmte - Bescherming van de werknemers - Preventieadviseurs - Aantal maatregelen betreffende de temperatuur.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6975 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Contractuele ambtenaren - Overplaatsingen.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6976 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Informatielijn - Fiscale wetgeving.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6977 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale vreemdelingen - Wetenschappelijke studies - Aard - Omvang.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6978
3-6978 Cornil Jean (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Illegale vreemdelingen - Wetenschappelijke studies - Aard - Omvang.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6977
3-6979 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Staten - Antirakettenschild - Opstelling in de Europese Unie
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6980 Cornil Jean (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toegang tot geneesmiddelen in de arme landen - Octrooien voor geneesmiddelen - Novartisproces tegen de Staat India - Standpunt van BelgiŽ in de Europese Unie.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6981
3-6981 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Toegang tot geneesmiddelen in de arme landen - Octrooien voor geneesmiddelen - Novartisproces tegen de Staat India - Standpunt van BelgiŽ in de Europese Unie.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 28/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6980
3-6982 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdiensten (FOD) - Federale programmatorische overheidsdiensten (POD) - Indienstneming van studenten.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6983 Cornil Jean (PS) minister van Mobiliteit  
  Noordzee - Klimaatopwarming - Gevolgen
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 15/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6984
3-6984 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Noordzee - Klimaatopwarming - Gevolgen
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6983
3-6985 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Europese Commissie - Nieuwe milieunormen voor wagens - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6986
3-6986 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Commissie - Nieuwe milieunormen voor wagens - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6985
3-6987 Cornil Jean (PS) minister van Werk  
  Volkswagen - Herstructurering - Overheidssteun
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6988 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Moederschapsbescherming - Preventieve verwijdering van de arbeidsplaats.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6989 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Toeleveringssector - Veiligheid op het werk.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6990 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Dienst fiscale bemiddeling - Waarde van de adviezen van de bemiddelaars - Geval van grote fiscale fraude.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 5/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6991 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6992 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6993 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6994 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6995 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6996 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Aanvullend antwoord 30/3/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6997 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 23/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6998 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-6999 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002
3-7000 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem.
  Verzending vraag 13/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7002