Schriftelijke vragen van 3-6801 tot 3-6900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6801 Kapompolť JoŽlle (PS) minister van Werk  
  Duurzame ontwikkeling - Project "Alliantie voor Werk en Milieu" - Invoering.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6800
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6802
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2056
3-6802 Kapompolť JoŽlle (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Duurzame ontwikkeling - Project "Alliantie voor Werk en Milieu" - Invoering.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 27/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6800
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6801
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2056
3-6803 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Veroordelingen - Strafbepalingen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6804 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Terrorisme - Risicogebieden.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6805
3-6805 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Risicogebieden.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 20/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6804
3-6806 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dreigingsniveau terrorisme - Salafistische predikers - Marokkaans netwerk.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6807
3-6807 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dreigingsniveau terrorisme - Salafistische predikers - Marokkaans netwerk.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6806
3-6808 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6809 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Doping bij dieren.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Voorlopig antwoord 19/2/2007
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6810
3-6810 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Doping bij dieren.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6809
3-6811 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Handhaven van het consumentenrecht - Cel consumentenbedrog - Aanpak per sector.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6812 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Aanwezigheid mannen en vrouwen - Stand van zaken 2006.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6813 Creyelman Frank (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegalen - Mislukte uitwijspogingen - Vrijlating uit gesloten centra.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6814 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Oproep tot klimaattop - Rol van BelgiŽ.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6815
3-6815 Hermans Margriet (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Verenigde Naties - Oproep tot klimaattop - Rol van BelgiŽ.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6814
3-6816 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Proef voor de overgang van ambtenaren naar niveau A - Teleurstellende resultaten - Evaluatie.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6817 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Openbaar vervoer - Reclame op voertuigen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6818 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Kachels en open haarden - Gebruik behandeld hout - Effecten op het leefmilieu.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6819 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Impregneerproducten - Gebruik van chroom - Situatie in BelgiŽ.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6820 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6821 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 9/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6822 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6823 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6824 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6825 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6826 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6827 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Aanvullend antwoord 29/3/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6828 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 5/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6829 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6830 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6831 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6832 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6833 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Aanvullend antwoord 22/3/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6834 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6835 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 28/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6836 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6837 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 23/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6838 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6839 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6840
3-6840 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6839
3-6841 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6842 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 21/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6843 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6844 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6845 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6846 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6847 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6848 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 23/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Aanvullend antwoord 29/3/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6849 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6850 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6851 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6852 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6853 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6854 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6855 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6856 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 28/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6857 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6858 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6859 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 2/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6860 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6861
3-6861 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6860
3-6862 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) Eerste minister  
  Betrekkingen tussen BelgiŽ en Rusland - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) - Niet-naleving.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6863
3-6863 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Betrekkingen tussen BelgiŽ en Rusland - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) - Niet-naleving.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6862
3-6864 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Processen-verbaal - Toegepaste straffen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6865
3-6865 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dierenmishandeling - Processen-verbaal - Toegepaste straffen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6864
3-6866 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW- Activiteiten die betrekking hebben op het arrest van 5 oktober 2006 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Eigen middelen - Vastgestelde rechten.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6867 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Ethisch pensioensparen - Fiscale stimulans.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 26/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6868 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het niet meer strafrechtelijk bestrafte parkeren- Gemachtigde personen - Parkeergeld.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6869
3-6869 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Het niet meer strafrechtelijk bestrafte parkeren- Gemachtigde personen - Parkeergeld.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6868
3-6870 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vlaamse regering - Steun aan de geschreven pers - Overeenstemming met de Europese concurrentieregels.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6871
3-6871 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Vlaamse regering - Steun aan de geschreven pers - Overeenstemming met de Europese concurrentieregels.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6870
3-6872 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Sterke euro - Gevolgen op sociaal en economisch vlak.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6873
3-6873 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Sterke euro - Gevolgen op sociaal en economisch vlak.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6872
3-6874 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kunstmatige transvetzuren - Gevaar - Maatregelen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6875 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Cacaoplantages - Uitbuiting van kinderen - Maatregelen in BelgiŽ.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6876 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Selectie van dossierbehandelaars "Asiel en Migratie" ANG06855 - Diploma's behaald in een ander land dan BelgiŽ.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6877 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Privťconsultants - Kostprijs 2006.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6878 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Ethisch pensioensparen - Fiscale stimulans.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6879 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Houders van een treinkaart - Toegestane trajecten.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6880 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Aanwijzing van tweetalige adjuncten.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6881 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Houders van een managementfunctie - Evaluatie.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6882 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Toepassing - Holdings, advocaten en notarissen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6883 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Toepassing van de BTW-eenheid - Identificatie van de BTW-plichtigen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6884 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Toepassing- Budgettair gevolg.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6885 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Filialen in het buitenland.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6886 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing - Gratis diensten.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6887 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing - Elektronische facturatie - Door een betrouwbare derde partij bevestigd attest.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6888 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fisconet - Publicatie van omzendbrieven en administratieve beslissingen - Garanties voor de belastingplichtigen - Behoud van de dienstverlening.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6889 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Kruispuntbank van Ondernemingen - Buitenlandse belastingplichtigen - Identificatienummers.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6890 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Invoering.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6891 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Verrichtingen van buitenlandse dochterondernemingen - Toepassing van de BTW-eenheid - Verschuldigdheid van de BTW.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6892 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Europese richtlijnen - Weerslag op de bedrijven.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6893 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Facturatie binnen de eenheid.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6894 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Misbruiken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6895 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-Wetboek - Medische en paramedische verstrekkingen - Toepassing van de BTW.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 26/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6896 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Uitstel van betaling bij invoer - Toelating tot versnelde terugbetaling.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6897 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing op advocaten en andere vrijgestelde handelingen - Berekening van de eigen middelen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6898 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Aangifteformaliteiten - Vereenvoudiging.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6899 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2091
3-6900 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2092