Schriftelijke vragen van 3-6801 tot 3-6801

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6801 Kapompol Jolle (PS) minister van Werk  
  Duurzame ontwikkeling - Project "Alliantie voor Werk en Milieu" - Invoering.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6800
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6802
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2056