Schriftelijke vragen van 3-5301 tot 3-5400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5301 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Budgetlijn overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw - Begrotingsjaar 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 1/8/2006
  Verzending vraag 1/8/2006
  Antwoord 21/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5302 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Budgetlijn lokale ngo's - Begrotingsjaar 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 3/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5303 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting "Official Development Assistance" (ODA)/"Development Assistance Committee" (DAC) 2004.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 1/8/2006
  Verzending vraag 1/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5304 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting "Official Development Assistance" (ODA)/"Development Assistance Committee" (DAC) 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 1/8/2006
  Verzending vraag 1/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5305 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting "Official Development Assistance" (ODA)/"Development Assistance Committee" (DAC) 2006.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 1/8/2006
  Verzending vraag 1/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5306 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 12/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5621
3-5307 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Dienstencheques - Facturatie aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 4/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5308 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  PWA-beambten - Detachering naar het dienstenchequesysteem.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5309 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Participatiemaatschappij - Federale Investeringsmaatschappij - Fusie.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3779
3-5310 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorverkeer - Rechtstreekse treinverbinding tussen Leuven en Brussel-Nationaal.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5311 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorverkeer - Noodrem - Dodemansknop.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5312 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Verkeersovertredingen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5313 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 13/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5314 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5315 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 8/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5316 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5317 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 14/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5318 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Aanvullend antwoord 26/7/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5319 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5320 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 23/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Aanvullend antwoord 8/8/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5321 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5322 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 16/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5323 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 3/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5324 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5325 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5326 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 19/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5327 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 4/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5328 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 15/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5329 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5330 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 16/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5331 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 3/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5332 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5333
3-5333 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5314
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5315
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5332
3-5334 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Taggers van automobielen - Gerechtelijke aanpak.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Voorlopig antwoord 30/6/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1938
3-5335 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Internet - Veilingfraude.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Rappel 19/9/2006
  Verzending vraag 19/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 23/12/2006
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5338
3-5336 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Internet - Veilingfraude.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 4/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5338
3-5337 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Internet - Veilingfraude.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5338
3-5338 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Werk  
  Internet - Veilingfraude.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 12/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5337
3-5339 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kleine misdrijven - Aangifte via internet.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Rappel 19/9/2006
  Verzending vraag 19/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5340
3-5340 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kleine misdrijven - Aangifte via internet.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Rappel 19/9/2006
  Verzending vraag 19/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5339
3-5341 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische hulpmiddelen - Hergebruik - Hersterilisatie.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 9/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Aanvullend antwoord 8/8/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1655
3-5342 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schade veroorzaakt door taggers - Herstelkosten - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5343 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Marokko - Uitvoer van drugs naar de Europese Unie en naar BelgiŽ - Inspanningen van de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5344 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Inbeslagname van drugs.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1933
3-5345 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taggers van automobielen - PolitiŽle aanpak - Gegevensuitwisseling tussen politiezones.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5346 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Marokko - Uitvoer van drugs naar de Europese Unie en naar BelgiŽ - Inspanningen van de Belgische diplomatie.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5347 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Openstelling van zee- en luchttransport vanuit Cyprus.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5348 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voorverpakte voedingsmiddelen - Etikettering - Vermelding van allergenen.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 31/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5349 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Scientology - Bijlessen - Beroepsopleidingen.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5350 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Misdrijven - Ophelderingsgraad.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5351 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Anti-smogbeleid - Bevorderen van het fietsen - Onteigeningen.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 7/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5352 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire veiligheid - Bewaking van nucleaire sites.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5353 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Misdrijven - Ophelderingsgraad.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5354 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire veiligheid - Ongelukken met hoge radioactieve straling.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5355 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rusland - Homofobie - Belgisch voorzitterschap van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5356 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische chirurgie - Permanente vulmiddelen - Rimpelvullers - Standpunt van de Nederlandse Inspectie voor de gezondheidszorg.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5357 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidsonderzoek na rampen.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5358 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Fijn stof - Emissienormen - Kacheltypes - Samenwerking tussen federale en gewestelijke overheden.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5359 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 4/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5360 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5361 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5362 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5363 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 25/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5364 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5365 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5366 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Aanvullend antwoord 17/7/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Aanvullend antwoord 8/8/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5367 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Aanvullend antwoord 18/9/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5368 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5369 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5370 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5371 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5372 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Aanvullend antwoord 27/10/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5373 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5374 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5375 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5376 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5377 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 3/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5378 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5379
3-5379 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5378
3-5380 Cornil Jean (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  OCMW - Referentieadressen voor daklozen-Bevoegdheidsproblemen.
  Verzending vraag 7/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-4847
3-5381 Cornil Jean (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Oorlog in Irak - Algemeen beleid van BelgiŽ.
  Verzending vraag 6/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-4961
3-5382 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Globalisering - Voorstel voor een verordening van de Europese Commissie - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Criteria voor een beroep op het Fonds.
  Verzending vraag 7/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-5069
3-5383 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Erkende erediensten - Erkende niet-confessionele levensbeschouwing - Budgettaire verdeling - Personeelsverdeling.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5384 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Erkende erediensten - Erkende niet-confessionele levensbeschouwing - Aanvragen voor de toekenning van nieuwe plaatsen van bedienaars of morele consulenten.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-5385 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Illegale pokertornooien - Controles door de Kansspelencommissie.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5386 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vermiste personen - Doodverklaring.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5387 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Druggebruikers - Jaarrapporten - Deelname van de parketten uit Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5388
3-5388 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Druggebruikers - Jaarrapporten - Deelname van de parketten uit Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 31/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5387
3-5389 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Octrooien - Handhavingsbeleid - Gevolgen voor de havens en de Belgische concurrentiepositie.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5392
3-5390 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Octrooien - Handhavingsbeleid - Gevolgen voor de havens en de Belgische concurrentiepositie.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5392
3-5391 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Octrooien - Handhavingsbeleid - Gevolgen voor de havens en de Belgische concurrentiepositie.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5392
3-5392 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Octrooien - Handhavingsbeleid - Gevolgen voor de havens en de Belgische concurrentiepositie.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5391
3-5393 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schuldsaldoverzekering - Onterecht geÔnde belastingen.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 5/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1937
3-5394 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingaangiften - Ontijdige indiening - Sancties.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5395 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Afslankmiddel LiDa - Risico's voor de volksgezondheid.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 11/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5396
3-5396 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Afslankmiddel LiDa - Risico's voor de volksgezondheid.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5395
3-5397 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Lpg-wagens - Toegang tot gesloten parkings.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6118
3-5398 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Medische selectievoorwaarden.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 25/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5399 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten bij nachtclubs en discotheken - Incidenten.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 25/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5400 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Zelfmoorden.
  Verzending vraag 9/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006