Schriftelijke vragen van 3-401 tot 3-500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-401 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - College.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 13/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-400
3-402 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Financieringsmiddelen.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 4/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-403
3-403 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Financieringsmiddelen.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-402
3-404 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Raad van bestuur - Leden.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 4/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-405
3-405 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Raad van bestuur - Leden.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 19/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-404
3-406 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Betrekkingen - Verdeling - Wettelijke grondslag.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 4/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-407 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Russische waardepapieren van voor 1917 - Standpunt van de Russische minister van Buitenlandse Zaken.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 25/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-408 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Voormalige Oostbloklanden - Waardepapieren - Vergoeding.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 11/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-409 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Horeca - Specifiek beleid.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 10/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-413
3-410 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Horeca - Specifiek beleid.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 14/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-413
3-411 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Horeca - Specifiek beleid.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-413
3-412 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Horeca - Specifiek beleid.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 8/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-413
3-413 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Horeca - Specifiek beleid.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 3/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-412
3-414 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Taalkader - Vaststelling.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 9/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-415 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Initiatieven die betrekking hebben op gemeenschaps- en gewestbevoegdheden - FinanciŽle middelen die in de jaren 2002 en 2003 op de begroting werden ingeschreven.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 15/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-416 Paque Luc (cdH) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staten-generaal van het gezin - Stuurgroep.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-417 Schouppe Etienne (CD&V) Eerste minister  
  Ministers en Staatssecretarissen - Medewerkers.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Antwoord 11/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-418
3-418 Schouppe Etienne (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Ministers en Staatssecretarissen - Medewerkers.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Valt buiten de bevoegdheid 13/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-417
3-419 Nimmegeers Staf (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Religieuze en morele bijstand - Maatregelen.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Antwoord 8/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-420 Coveliers Hugo (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Griffies en parketsecretariaten - Personeel - Verkiezingen - Uitzonderlijk verlof.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Antwoord 3/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-421 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Spoorweg aan de Antwerpse Steenweg in Kapellen - Ondertunneling - Fietspad.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Antwoord 9/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-422 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische en/of cosmetische proeven - Gebruik van dieren.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 11/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-423 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale zekerheid - Bilaterale verdragen.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-424 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Albert II - Tienjarig koningschap - Garden Party - Genodigden.
  Verzending vraag 12/11/2003
  Antwoord 14/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-18
3-425 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale zekerheid - Bilaterale verdragen.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-52
3-426 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Lonen - Gelijke behandeling.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-427 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van FinanciŽn  
  Dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en Nederland - Belgische grensarbeiders - Negatieve gevolgen.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Antwoord 4/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-428 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Kruispuntbank Ondernemingen - Problemen - Oorzaken - Hangende dossiers.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Antwoord 12/12/2003
  Beslissing niet publicatie 12/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-431
3-429 Ramoudt Didier (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belgisch Staatsblad - Website - Raadpleging - Problemen.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Antwoord 12/12/2003
  Beslissing niet publicatie 12/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-432
3-430 Ramoudt Didier (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Studentenarbeid - Gebrek aan objectief cijfermateriaal.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Antwoord 12/12/2003
  Beslissing niet publicatie 12/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-434
3-431 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kruispuntbank Ondernemingen - Problemen - Oorzaken - Hangende dossiers.
  Verzending vraag 17/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 13/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-428
3-432 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgisch Staatsblad - Website - Raadpleging - Problemen.
  Verzending vraag 17/11/2003
  Antwoord 8/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-429
3-433 Ramoudt Didier (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Studentenarbeid - Gebrek aan objectief cijfermateriaal.
  Verzending vraag 17/11/2003
  Antwoord 19/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-430
3-434 Ramoudt Didier (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Studentenarbeid - Gebrek aan objectief cijfermateriaal.
  Verzending vraag 17/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-430
3-435 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Personeelsbeleid.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-436 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel-Hoofdstad - OCMW - Schorsingen door de vice-gouverneur - Vernietigingen.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 9/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-437 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Belgische militairen op missie in het buitenland - Psychologische begeleiding.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Antwoord 22/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-438 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingsprojecten in Afrika - Aandacht voor vrouwen.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 16/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-439 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Wachtdienst - Vergoeding - Probleem bij het doorgeven van gegevens via de website van het RIZIV.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-440 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Pesticidenreductieprogramma - Uitvoering.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 7/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-441 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Vrij verkeer en onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels - Europese richtlijn 93/16/EEG - Taalvereisten.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 24/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-442 Laloy Marie-Josť (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Reis van de minister naar IsraŽl in januari 2004 - Intenties.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-443 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-446
3-444 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Antwoord 18/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-446
3-445 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van FinanciŽn  
  Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 14/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-446
3-446 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering.
  Verzending vraag 21/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 10/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-445
3-447 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Recht op werkloosheidsuitkerigen - Uitsluitingsmaatregelen - Beroep - Beslissingen van de arbeidsrechtbanken en -hoven.
  Verzending vraag 26/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 23/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-448 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - Diagnose - Medicatie.
  Verzending vraag 26/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 4/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-449 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brusselse discotheken - Druggebruik.
  Verzending vraag 26/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 13/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-450 Creyelman Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Transportsector - Loonbeslag bij een chauffeur - ARAB- en verblijfsvergoeding.
  Verzending vraag 26/11/2003
  Antwoord 16/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-59
3-451 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationalitiet - Personen die zich geen geboortebewijs of akte van bekendheid kunnen verschaffen - Verklaring onder ede.
  Verzending vraag 26/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 20/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-345
3-452 Thissen Renť (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische onderdanen die in het buitenland stemmen - Kiezerslijsten - Verwerking.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-453 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Commissie vor regularisatie van vreemdelingen - Nederlandstalige kamers en Franstalige kamers - Verdeling van de dossiers.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 14/1/2004
  Aanvullend antwoord 14/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-454 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Ambassades in BelgiŽ - Webstek - Taalgebruik.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-455 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Werkvolume - Verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 5/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-456 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten en politiediensten - Incidenten - Vandalisme.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-457 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeente Vloesberg - Webstek - Taalwetgeving.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 16/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-458 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stad Moeskroen - Webstek - Taalwetgeving.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 29/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-459 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Primaire arbeidsongeschiktheid van werknemers - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 3/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-460 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeitsuitkeringen - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 3/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-461 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verhoogde kinderbijslag - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-462 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Verkeersovertredingen- en ongevallen - Buitenlandse weggebruikers - Betrokkenheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 25/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-463 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Propaganda in het kader van de verkiezingen van 18 mei 2003.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 29/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-464 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Europees Hof van Justitie - Vaststellingen ten laste van BelgiŽ inzake het niet nakomen van zijn verplichtingen.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-465 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 22/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-466 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 20/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-467 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 19/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-468 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 13/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-469 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 14/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-470 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 14/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-471 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 25/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-472 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-473 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 14/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-474 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-475 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 30/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-476 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 27/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-477 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-478 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 13/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-479 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 15/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-480 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-481 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-482 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 19/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-483 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-484 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-485
3-485 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-484
3-486 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 22/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-487 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 20/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-488 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 22/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-489 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-490 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 15/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-491 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 9/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-492 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-493 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-494 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 6/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-495 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-496 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 10/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-497 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 27/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-498 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 24/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-499 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Antwoord 18/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506
3-500 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding.
  Verzending vraag 1/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 15/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-506